Môj srdečný, odborný, profesionálny a hlboko prosociálny O D K AZ on-line konferencii pedagógov Slovenska konanej 29. januára 2022 od 8.3O v do 16.OO

Áno, celoslovenská konferencia sa bude výsostne týkať školskej politiky SR v nasledujúcom období. Asi do roku 2050.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Keďže vtedy budem mať, ak dožijem veku ako ešte žijúci - môj otec Štefan z Krompách, úctyhodných 95 rokov, mienim sa okamžite aktivizovať a zaslať účastníkom, no hlavne našim deťom a mládeži - zbrusu nový edukačný projekt ich edukácie pre 21. storočie. Originálne slovenský. Ako splnenie odkazov a doporučení pápežov Jána-Pavla II-hého a i súčasného Františka pri ich vizitáciách a apoštolských cestách na Slovensku - po Nežnej revolúcii 1989 a po po vzniku samostatnej SR, ktorej 29 výročie sme si 1. januára pripomenuli v časoch celosvetovej pandémie KOVIDu-29. Teda nielen v časoch najhlbšej krízy slovenského školského systému regio-školstva trvajúcej permanentne od rokov 2002/03/04, teda už dvadsaťročie. Dlho očakávaná Z M E N A a potreba demokratizácie systému regio-školstva je priamo viazaná na praktické udalosti:

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

1/ definitívnu stratu statusu učiteľa ako štátneho zamestnanca, kým úradníci a zamestnanci ministerstva školstva nimi sú DODNES; za ministra za SDĽ M. Ftáčnika v rokoch 2003/2004;

2/ za definitívnu stratu ROVNAKEJ PLATOVEJ TABUĽKY - nás učiteľov regio-školstva, našich kolegov - učiteľov slovenských VŠ a L E K Á R S K E H O S T A V U ; ja sám , môžem to hravo vydokumentovať, som mal vtedy už sedem rokov plat ako hociktorý vedúci katedry na štátnej VŠ alebo PRIMÁR hociktorého oddelenia štátnej nemocnice v SR !!! To bol chýrečný status, spoločenské ocenenie a postavenie učiteľa Slovenska... Veru, zažili sme ho na vlastnej koži. Nie, ako nám chcú nabulikať služobníci okolo Mirona Zelinu a zmagorení a zavedení riaditelia škôl a školských zariadení. TRVALO ZMANIPULOVANÍ (!), prakticky dodnes - len a len Ing. Jarmilou B E L E Š O V O U - vysokou úradníčkou MŠ na odbore jeho F I N A N C LO V A N I A, už vtedy, v 90-tych rokoch 2O. storočia. Poznám obidvoch osobne. A priznám sa, že keď si ich živo predstavím, prepáčte, ale je mi na grcanie!!!! Dvaja naj predstavitelia a reprezentanti Zlého v regio-školstve až doteraz ! Persony non grata ! Brzdy...

Skryť Vypnúť reklamu

3/ hanebnú porážku kresťansky orientovaných učiteľov pedagogickej obce regio-školstva v realizácii reformného projektu K O N Š T A N T Í N , časťou vlastných zástupcov - zmanipulovaných kresťanských učiteľov - majstrom ZLA v slovenskom školstve a a dodnes aktívnym nositeľom a šíriteľom totalitných a mocenských praktík v školstve opretých o super direktívny štýl riadenia a vedenia v školstve - M I R O N A Z E L I N U - spolupracovníka všemocnej štátnej polície - ŠtB - už za komunizmu (!) s dvoma krycími menami v spisoch ŠtB evidovaných dodnes Ústavom pamäti národa: - Miron@Pedagóg !!!! To je personálna sila, na ministerstve školstva SR (!) -pretrvávajúca personálna politika- trvajúca dodnes, ktorej otrávené plody dodnes žneme a konzumujeme vo veľkom, že ?!. Kliknite si na jeho stránky, zadajte Miron Zelina a nebudete sa stačiť čudovať. PRíJEMNú Zábavu priatelia a kolegovia; M. Zelina je momentálne veľmi dobre U T A J E N Ý M pracovníkom a hlavným poradcom ministra školstva B. Grohlinga. Len Vám pripomínam - akú negatívnu odozvu i búrku spoločenskej nespokojnosti a občianskej neposlušnosti vyvolal a vyvoláva - M.Zelinom, ak chcete - PEDAGÓGOM z análov a spisov ŠtB , osnovaná reforma Vysokoškolského zákona na súčasnom Slovensku. Rektorská konferencia a časť vysokoškolských študentov už minulý rok demonštrovala nedôveru ministrovi Grohlingovi a jeho bábkam - tajomníkovi a poradcom. Ktorí do kolečka- do kola omieľajú Zelinom naučené frázy na obhajobu VŠ zákona a sú smiešni a trápni zároveň. Platí totiž zásada, ktorá v našej komunite pedagógov už zľudovela: "Za všetkým z podstatne zlým v chorom školskom systéme hľadaj zlú zelinu - M I R O N A Z: a jedovatý a plný násilia a konfrontácii namiesto pružného dialógu a produktívnej hádky, odvar z nej !" To robí veľký mág a idol mnohých našich pedagógov ( aj vďaka širokej mediálnej podpore a uzurpácii si výsostného práva byť neochvejným a pravdivým hlasom POTRIEB pedagógov Slovenska. Veľmi scestne a neoprávnene. Vďaka pár servilným redaktorom typu - napr. Zelinovi poplatnej - súdružke Marte Jančkárovej, ktorá mu dala dokonca minulé leto a jeseň 2021 -široký priestor na mediálnu manipuláciu nás učiteľov v niekoľko mesačnom rozhlasovom živom vysielaní. V besedách s milosťpani - Zelina viedol pra....dlhé MONOLÓGY , namiesto dialógov s oponentmi vo svete pedagogiky a tvrdo manipuloval v a zavádzal verejnosť a občanov i deti a mládež. Ako vždy&!! A manipulátor priestor dokonale využil a Silvovou metódou ako 8O-nik -stihol dobre premyť mozgy verejnosti. Hlavne svojim nasledovníkom i mladým pedagógom, ktorí sa z jeho výsostne negatívnym vplyvom ešte vo svojej profesionálnej kariére pedagóga NESTRETLI !!! To sú obrovské škody na ich myslení a prejavoch pod vplyvom Zelinových téz. Vychádzajúcich z tvrdého svetonázoru komunistu a eštdebáka - člena tajnej polície za komunistov, hlboko presvedčeného o svojej neomilnosti. Navyše z vždy vedúceho násilný triedny boj či súboj s oponentom. S cieľom zvíťaziť, neustúpiľ z komunistických triednych pozícií a navyše podmaniť si opponeneta a nalomiť jeho istotu a získať ho pre seba do služby natrvalo. Ve´d Miron je P R O F E S I O N Á L N Y P S Y C H O L Ó G - pôvodným povlolaním. Hravo ovláda všetky dostupné metódy manipulácie i zmien osobnosti človeka i tímov. Pozná efekty davovej psychózy a plne ich využíva. I spomínanú Silvovu metódu premývania mozgov tímom i jednotlivcom. Je to profesionálne veľmi úspešný človek. Zároveň - aj človek-obluda. V magorení más a v davovej psychóze sa hravo vyrovná takým komunistickým a fašistickým mágom más, ako boli Stalin, Brežnev, či Hitler a jeho kohorta vedená ideológom Jesephom Goebelsom, Benito Mussolini a pod. . . M. Jančkárovej by som okamžite zobral právo redaktorky v SRTV a premiestnil by som ju do archívu !!! Toľko nevyčísliteľnej spoločenskej ŠKODY napáchala. Aj ako rodič vlastných detí tým, že dala obrovské slovo Zelinovi-agentovi ŠtB. Čo ako dlhoročný agent ŠtB priam skvelo využil. Aj v kooperácii s liberálom B. Grohlingom. Dvojzáprah politikov a zradcov učiteľského stavu na Slovensku plne zabodovali.

Skryť Vypnúť reklamu

A tak 80-ročný starec môže naďalej zasievať masovo Z L O do radov našich rozhádaných pedagógov... V tom je majstrom. Majstrom deštrukcie, vyvolávania chaosu, zvád a nepokoja na našich pracoviskách v tímoch pedagógov !!! V tom spočíva výsostne NEGATÍVNY VPLYV Mirona na nás. Je to čaša najprudšieho J E D U otupujúca a brzdiaca už vyše 30 rokov každodenne - na naše úsilie o DEMOKRATIZÁCIU v regio-školstve. To sú v výsledky bezohľadného kariérneho postupu k moci a vplyvu na masy - EGOISTU a IPSOCENTRIKA - Mirona Zelinu už polstoročie v slovenskom školstve. Bez štipky prosociálnosti, pokory, kolegiality a empatie. Karikatúra ZLA v čírej verejnej prezentácii svojej TRVALO zdeformovanej osobnosti ako človeka. Teraz mu už rozuniem plnšie. Chápem jeho potrebu sebarealizácie UDÁVAN´M A toto ako vzor nám ponúkala celé leto a jeseň nezodpovedná a primitívna redaktorka SRTV - Marta Jančkárová so súhlasom šéfina RTVS Jaroslava Rehzníka - mäsiara demokracie v SR !!! Čert nám bol ZELINU dlžen !!! A začínal profesionálne ako jeden praobyčajný psychológ. A zmagoril masy kolegov, pedagógov a zdeformoval a napáchol komunizmov a socializmom svet našich detí a mládeže, študentov a ich zákonných zástupcov po celých 33 rokov od Nežnej1989 !!! No, ja som ho dávno demaskoval aj v rozhlase. Už roku 1988 som mu vypáli poriadne zaucho v problematike výchovného poradenstva v regio-školstve, za ktorú bol agent ŠtB s krycím menom PEDAGÓG osobne zodpovedný !!!! . Potom, po rebvolúcii, napr. v IUvente v Bratislave či na snemoch a konferenciách pedagógov po Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu

Prefackám HO aj v tomto b-logu. Plne si to zaslúži. Najmäú demaskovanie jeho podlej činnosti aktivít rozoštvávania kolegov-pedagógov v zborovniach ai školských triedach, na všetkých pracoviskách v regio-školstve! ... Pravidelne i osobne. Právom sa stal najväčšou H A N B O U pedagóga československého a slovenského školstva . Jeden príklad za všetky. S manželkou publikuje vo svojich publikáciach písaných ešte pred pádom komunizmu. "Kresťansky orientovaných pedagógov, ktorých s manželkou pokladáme za STREDOVEKÝCH T M Á R O V - je potrebné demaskovať v zboroch, izolovať ich v kolektívoch ako škodnú a postupne ich vyselektovať kolektívom, psychicky nalomiť a nakoniec postaviť mimo pedagogickú službu našim deťom a mládeži. Kresťanskí t stredovekí TMÁRI v našich radoch - najviac škodia procesu výchovy a vzdelávania na našich detí a mládeže v duchu Morálneho kódexu mladého budovateľa K O M U N I Z M U - na všetkých školách i školských zariadeniach, bez rozdielu. Ohrozujú princípy proletárskeho internacionalizmu a zabezpečenia harmonického rozvoja našich detí a mládeže v duchu ideálov marxizmu-leninizmu a budovania beztriednej komunistickej spoločnosti !!!" Toľko citácie M. Zelinu v socialistickej pedagogickej literatúre, v ktorej sa horlivo angažovali aj s manželkou... Rodinne. A vraj vysoko fundovane a V E D E C K Y ... Ak ateizmus a Zelinom jasne preukázaný agnosticizmus považujeme za vedy. Jednoznačne - triedne postoje a myslenie i konanie Mirona@comp. v čase Husákovej normalizácie... I po nej a už i po Nežnej89. Prakticky doteraz ! A človek s takýmto zdeformovaným charakterom spolu riadi slovenské regio-školstvo dodnes, 33 rokov po Nežnej revolúcii. Špinavá personálna nehanebnosť zo strany liberála a ministra školstva B. Grohlinga. Oživenie vplyvu agenta a spolupracovníka ŠtB - MIRONA ako ZÁRUKY OČAKÁVANEJ SPOLOČENSKEJ a ODBORNEJ Z M E N Y k lepšiemu - dľa Programového vyhlásenia súčasnej vlády& !!! Boh nás ochraňuj, kolegovia...

4/ za nezvratné mravné a morálne spoločenské škody na systéme regio-školstva SR spáchané na vedomí, svedomí, presvedčení, žití a konaní vtedajších školopovinných detí a mládeže b(dnes už prevažne RODIČOV ďalších generácií detí a mládeže na súčasnom Slovensku (!) - spôsobené reformným projektom a doslova vyčíňaním agenta Pedagóga@comp. Mená spoluautorov skrachovaného projektu reformy regio-školstva pod názvom M I L É N I U M, nástupníckeho projektu komunistov za kresťanského KONŠTANTÍNA - nebožtík Ivan Turek, nebožtík Milan Ftáčnik. dobrodruh- pedagóg M. Vantuch, expert na školské práva - detí i pedagógov Sergej Christenko, vedúci "nezávislej" školskej inšpekcie Vladislav Rosa, vedúca odboru financií MŠ- Ing. Jarmila Belešová, kolaborant so Zelinom a nástupca M. Ftáčnika na poste ministra školstva dokonca za Kresťansko-demokratické hnutie - M A R T I N F R O C i jeho nástupca za maďarské SPOLUŽITIE - Lásloó Szigethy, preziiekač politických tričiek a exminister školstva za SNS - Ján Mikolaj - - to sú najhlavnejšie figúry na šachovnici regio-školstva SR v prvej dekáde tretieho milénia i 21. storočia. Figuríny našej chabej a krízu hlbšie a hlbšie prehlbujúcej školskej politiky.

Paradox - doteraz nikdy a nikým nezobratí na zodpovednosť za ujmy a spoločenské a vývojové zdravotné škody a ujmy na myslení, presvedčení a konaní i osobnostných charakteroch škole zverených rodičmi a zákonnými zástupcami - mladýxh životov a osudov - našich vlastných detí a mládeže! Pokusy fašistického doktora Mengekeho znesú porovnanie s ich prístupmi a praktikami nielen voči deťom a mládeži, ale aj ku nimi šikanovaným roky ponižovaným, trvalo biľagizovaným a marginalizovaným kolegom zo zborovní a pracovísk - často nimi vedome a dobrovoľne poslaných na masové sociálne popravy !!! Stovky sociálnych a spoločenských popráv a dômyselných v sociollogiskej literatúre - tzv sociálnych resp. spoločenských V R Á Ž D na objednávku vplyvných a mocných - bez zľutovania, milosti a svedomia katov a katanov. Zásah do školstva direktívnym štýlom riadenia školských tímov, a negatívne a dodnes pretrvávajúce javy a fenomény - korupcie, rodinkárstva a neodôvodného prospechárstva aj s fenoménmi dodnes sa rozširujúceho mobbingu a bossingu, šikanovania a vydierania na školských pracoviskách. Odpudzujúcich metód - násilne a priamo li k v i d u j ú c ch D E M O K R A C I U v školskom prostredí !!! Tak toto si veľhlasne pestujeme dodnes v na smrť chorom školskom systéme regioškolstva. Verte, že za svoju P A S I V I T U , vajatenie a kolaboráciu s mocnými - od zástupcov vedení škôl a školských úradníkov až po ministra a skorumpovaných a s každom mocou kolaborujúcich školských odborov pod vyše 10-ročným vedením PaVola Ondeka z Raslavíc, nám právom patria podmienky - aké sme si zaslúžili za svoje pasívne a negatívne prístupy a postupy od roku 2002.

No, pozor - zelinovci budú kydať, že tento stav je dôsledkom Nežnej1989 !!!! Rozhodne, že nie !!! Mnohí z nás ZAŽILI v celoživotnej praxi aj 15-ročné obdobie HOJNOSTI, SPRAVODLIVOSTI, PRÁVA A ZASLÚŽENE VYSOKÝCH MIEDZ a tým aj dôstojných dôchodkov. Sám mám dnes ako vždy radový učiteľ nefunkcionár dôchodok 675€, čo rozhodne nie je málo. Manželka - 650€- žijeme dôstojme s mesačným príjmom v čistom- 1325€. Nezáviďte našej dvojčlennej rodine. Celý život sme tvrdo makali na sebe v školských prostrediach. Dosiahli sme postupne obaja I. i II. atestáciu. Publikovali. novátorčili, písali Pedagogické čítania, inovovali, súťažili v celoslovenskej i československej - Tvorbe nových učebných pomôcok a projektov výučby.. Prakticky , nie teoretizovaním a deklaraciami , sme zavádzali v rámci dobrého. hoci socialistického projektu ELEKTRONIZÁCIE ŠKOLSTVA už z roku 1986, nové učebné metódy . formy a prostriedky. Môj model Univerzálnej učebne fyziky a výpočtovej technika získal obdiv a priazeň priamych účastníkov I. Československej konferencie učiteľov fyziky a matematiky na Masarykovej univerzite v Brne. Česi a Moravania nám úprimne závideli konštatujúc vecne a sebakriticky: "Pane kolego, doktúrku, to jak je možné, že v takové díre jako Bardejov máte ve výuce toto pro mládež k dcispozici!? Viď to nemáme ani my v Praze na Karlovce, v Brne, Ostrave. Bratislave, Košicích, kde jsou pracoviská kateder pedagogiky našich vysokých škol !!! ?!!! Jak ste to dokázal na periférii záujmu pedagogických věd?! Dokázal, pre naše deri a mládež.. pre môj i manželkin chlebík náč KAĎODENNÝ.. Rozhodne viac ako agent Zelina a už za socializmu a komunizmu. A môj vtedajší riaditeľ školy mi za odmenu v roku 1991 túto ORIGINÁLNU učebňu, bez môjho vedomia DEMONTOVAL a USKLADNIL NA pôjd SOU-služieb v Bardejove. Vraj , sme dráždili množstvo gymnázií a priermysloviek učebňou 21. storočia, ktorú nemali šancu nikdy mať. Príklad surového bossingu riaditeľa sSOU služieb v Bardejove - už v roku 1992. Nepotrestaný. No, spravodlivý Pán ho v máji roku 1997 nečakane povolal na osobný súd... Pyšného pána riaditeľa , rodáka z Gelnice. *Chrapúňa-charpúňov, ktorého spravodlivý Pán ešte ako riaditeľa SOU služieb v Bardejove povolal definitívne k sebe. Aby neškodil viac kolegom. Riaditeľ J. Burčík -prepustil zo zášte a nenávisti ako komunista a poctil sociálnou smrťou vyše desiatky kolegov, vrátane mojej maličkosti. Nepomohol mi fakt. že som onkologický pacient v intenzívnej liečbe, Ocitol som sa nekompromisne na dlažbe a rozšíril rady nezamestnaných. Údaje sú starostlivo uložené na okresnom úrade v Bardejove. Komunisti nikdy nemali a nebudú mať k Bohu otvorené srdcia ! Verte mi. Aj preto verejnosť dodnes akceptuje slávne pomenovanie Mosky, ZSSR a jeho satelitov, vrátane Kuby ako R Í Š U Z L A !!!! Americkým prezidentom R. Reaganom aj v spoločensky revolučnom roku 1989 v Matičke Európe...

5/ negatívnu činnosť ministra za SNS - jána Mikolaja . tvrdého bojovníka proti maximálne objektívnemu a spravodlivému i pravdivému kreditnému oceňovania práce celoživotne aktívnych pedagógov. Prijal sa až koncom roka - v novembri 2009 a definitívne a nadobro ho pochovala ďalšia nominantka SNS na poste ministerky školstva - "tiež akademička!" - M. Lubbyová. Z vplyvnej rodiny akademika Štefana Lubbyho. za komoušu- dlhoročného a s oficiálnou komunistickou mocou kolaborujúceho predsedu Slovenskej akadémie vied !!! To sú nitky, súvislosti, väzby a odhalenia v tomto b-logu?! Všetko pravdivé fakty o regiočkolstve v hlbokej kríze... O jeho socialistickom charaktere, totálnom vplyve a JEHO riadení komunistami DODNES !!!

6/ a čom snívali a čo spôsobili flagrantne - všemocní ministri školstva SMERu-SD ?! Nuž títo početní súdruhovia - dedo Čaplovič. spomínaný Draxler, Pellegrini@comp. rozhodne nepomohli nášmu boľavému školstvu, zvlášť na úrovni REGIO. Môžem pokojne a rozhodne a PRAVDIVO potvrdiť - šéfino R. Fico ich tvrdo, bez svedomia a veľmi sofistikovane O S O B N E Z N E U Ž I L a protispolečensky nasmeroval (veď sú ako pastierom Ficom poslušné zmanipulované stádo - všetci SMErÁCI dohromady)& zneužil na nie menej ako NA - dobre utajovaný a premyslený komunistom telom a dušou verným marxistom-leninovcom a trockistom pod vplyvom ídeí násilníka a vodcu Sociálno-demokratickej strany sovietskeho Ruska - Leva Trockého osobne!! - teda, TRIOI ministrov školstva využil a Z N E U Ž I L - premiér vlády SR a šéfino polioticej strany SMER-SD, na MASÍVNY SPOLOČENSKÝ R E V A N Š . Na politickú ODPLATU vospolok - O D komunistov, kryptokomunistov, +avicových extrfémistov akolo Ľ. Blahu, trockistov z radov slovenskej sociálnej demokracie okolo vodcu R. Fica (!), anarchistov, ľavicových TERORISTOV ertc. etc. - za POVALENIE MOCI KOMUNISTOV práve študentmi, žiakmi a i ch pedagógmi -a j regio-školstva v pamätnom roku NEŽNEJ 1989. To potvrdzuje vyššie uvedený fakt, že žiaden komunista nemá z princípu srdce otvorená k nášmu Bohu !!! Pomsta a nezmieriteľný triedny boj vedie Fico voči každému s iným názorom či politikami. Kolúznu väzbu sprísnil on sám so spolužiakom a dlhoročným generálnym prokurátorom Jarom Čižnárom. A teraz sa čuduje. že kolúznej väzbe podliehajú jeho chránenci a ľudia. Inu - revolúcia a spoločenské pohyby zavše požierajú aj jej deti a osnovateľov !!! Zaslúžene a spravodlivo. Teda brány Ficovho revanšu pedagógom a študentom stredných a základných škôl i vysokoškolákom ovárali postupne - Čaplovič, Draxler a na hanbu aj Peter Pellegrini !!!! Keď bránu nenávisti a ukradnutého statusu štátneho zamestnanca - učiteľom školstva naplo prvýkrát od Nežnej89 - NAPLNO OTVORIL MINISTER ŠKOLSTVA za vtedajšiu Stranu demokratickej ľavice - parlamentný krasorečník - Milan FTÁČNIK -kryptokomunista. Dnes našťastie, myslím to úprimne a vrúcne - už nebožtík. RIP okruhu blízkych &Mila F. Mal totiž ešte pred nedávnom mandát hzískaný od M. Lubbyovej -zreformovať školstvo spolu s dobrodruhom-pedagógom - J.Vantuchom - verným poskokom všade prítomného -ako zlá zelina a burina - spolupracovníka D O D N E S tajne pracujúcej ŠtB v SR - M I R O N A Z E L I N U (!). Opakujem z oficiálneho poverenia vtedajšej ministerky školstva nominovanej zaslúžilým kapitánom Dankom za SNS - Martiny Lubbyovej. Kryptokmomunisti, agent a spolupracovník všemocnej ŠtB ZELINA i nacionalisti vedení A. Dankom dali hlavy dokopy a pokúsili sa trvalo zachovať, konzervovať a zveľaďovať SOCIALISTICKÝ M O D E L REGIO-ŠKOLSTVA na Slovensku- aj na konci 20-tych rokov 21. storočia. Neslýchané, a a vrcholne arogantné a drzé ciele renegátov a apologétov socializmu a komunizmu u nás na Slovensku. V duchu učenia marxizmu-leninizmu o téze - základného boja leninovcov a komunistov o vplye a charatere na výchovu mládeže v komunistickom či boľševickom duchu a proletárskom režime. Pozri dielo klasika marxizmu V. I Lenina - Taktiky dvoch strán.... Komunisti sa logicky dodnes usilujú ovládnuť edukáciu mládeže v socialistickom duchu. Aby ich vplyv a učenie nevymizlo zo spoločnosti NIKDY a pretvalo večne. Preto je podľa mňa nutné ponúknuť deťom a mládeži v školskom systéme novú víziu , koncepciu a zmysluplný edukačný PROJEKT. Možno zrealizovať i môj originálny "PROJEKT P R O S O C I ÁL N E J E D U K ÁC I E detí a mládeže Slovenska." Nie socialistickej, liberálnej či nebodaj znovu proletárskej a komunistickej výchovy a vzdelávania ! Pozor! Ani výlučne katolíckej či kresťanskej. Lež, K O M P L E X N E P R O SO C I Á L N E J. Pre osobnostnú štruktúru človeka 21. storočia... No, sám všemocný a spravodlivý a k nám láskavý Pán - bol proti sebabpresadeniu reforiem vyššie uvedenej bandy pedagógov Slovenska. . A okamžite Reformátlora aexministra školstva, hoci v mladom veku - povolal na osobný súd !!! Klepli im zuby naprázdno. Vstupom Smeru-SD do opozície sa uzavrela jedna temná kapitola regioškolstva SR.

7/ Bohužiaľ, aby ju vystriedala ešte neuveríte - dnešná a súčasná - ešte temnejšia a pre deti a mládež i pedagógov regio-školstva T E M N E J Š I A a T R A G I C K E J Š I A !!!! Uvedomte si skutočnosti a tieto existujúce fakty v našom školstve :

a/ M. Zelina je znovu na čelnom poste MŠ AKO dobre utajený hlavný radca liberála b: Grohlinga za SAS a Sulíka idúceho do Austrálie po skončení funkčného vládneho obdobia... Teda klasicky - bez akejkoľvek politickej zodpovednosti spôsobenej na bezbranných deťoch, mládeži, rodičov zákonných zástupcov i celej pomaly už senilnej a bez akejkoľvek sebareflexie a akcie schopnosti pedagogickej obce regio-školstva . Vrátane dnešných pohlavárov ISU, profesionálnej komory učiteľov Slovenska, nových i kresťanských odborov, nehovoriac o otvorenej viac ako desaťročie pretvavajúcej otvorenej a nepotrestanej K O L A B R R A C I I Odborovej organizácie zamestvancov školstva a vedy SR vedenej Zelinom číslo dva - právnikom z Raslavíc - PaVolom a len volom Ondekom.

Pozor!!! Aby sme svoje šľachetné úmysly, vízie, očakávania, aktivity, racionálne myslenie pretavené kreatívne do podoby edukačných projektov demokratizácie nášho regio-školstva i samotný pokus o proces demokratizácie regio-školstva - neutopili prv, než reálne nastane. V násilí, krvi, pomste a v neľútostnom násilnom triednom boji v zborovniach i v školských triedach (!). Možno ich zreálniť iba pri zodpovednej a demokratickej a prosociálnej každodennej edukácii našich detí a mládeže. Hoci spočiatku, ako každé nóvom vyvolá - v reálnej a nevyhnutnej konfrontácii názorov, presvedčení, konaní a praktických edukačných školských aktivít - s nepriateľmi nášho pedagogického úsilia a zamerania edukácie na komplexnú prosociálnosť našich žiakov a študentov. Je potrebné počítať s neprajníkmi a opozíciou príznačnom práve pre komunistických, ľavicovo-extrémistických, anarchistických, štátno-teroristických, neoliberálnych a trockisticky orientovaných sociálno-demokratických koncepcií a praktík !!! Aby sme rozhodne odmietli a ďalej neakceptovali v praxi regio-školského systému - metódy, praktiky. ciele i formy a prostriedky: - ako - sociálnu popravu a spoločenskú smrť kolegu - zamestnanca školstva SR; mobbing spolupracovníkov a bossing našich nadriadených; šikanovanie, vydieranie vo vzťahoch zverených detí a mládeže i sveta dospelákov školy, násilie v akejkoľvek podobe - zlorečenia. ohovárania, na cti utrhania našim blížnym - hlavne deťom a mládež a kolegom na pracoviskách (!),, čo sú podľa platného CIC - Kódexu kánonického práva a Katolíckeho katechizmu - ťažké hriechy, z ktorýcjh je nutné sa vyznať spovedníkom !!! Využívajúcich násiie a nelásku a prostriedky svojho sebapresadzovania na našej politickej scéne aj dneška i v budúcnosti . Najmä na poli súčasne uplatňovaných ŠKOLSKÝCH POLITÍK !

S direktívnym a násilným -vysoko nehumánnym a nedemokratickým štýlom riadenia a vedenia časti škôl a školských zariadení v 21. storočí. Ve+ ľký pozor a ostrahu na Grohlingom zavádzaný L I B E R Á L N Y a povoľný a pseudosllobodný štýl riadcenia a organizácie nového školského systému !!! Je to opačná. protipólna až extréminstická strana a opak direktívneho štýlu riadenia a edukácie v školstve i v politike. ...Obe plodia násilie - otvorené či skryté a sofistikované v rozličných, i nami popísaných podobách, v našom súčasnom slovenskom regio-školstve. ...Pamätajme však - presvedčený komunista zostane v jadre osobnosti - vždy len násilie a osobnú P O M S T U B L í Ž N Y M - preferujúcim človekom. Bez svedomia a lásky. A N T I PROSOCIÁLNYM !

Liberál je sofistikovanejší a pôsobí skryte a v utajenom režime. Nikdy si neprizná chyby. Chýba mu svedomie, je chladný, neústupčivý a vypočítavý. Neznáša kritiku, lebo mu absentuje kritické myslenie a empatia. Skôr sa prelína a dohodne pre spoluprácu s KOMUNISTOM, ako S DEMOKRATOM !!!

Obe skupiny -nemôžu byť komplexne prosoiálnymi osobnosťami. Komunisti pre uplatňovanie násilia v medziľudských vzahoch pred nenásilím a láskou k Bohu a blížnym. Liberáli - pre absenciu svedomia. sebareflexie, empatie, lásky ako agapé. Ani liberáli ani komunisti nenajú prirodzený zmysel a osobnostné dispozície pre prosociálnu edukáciu či ľudské spoločenstvo na planéte Zem v 21. storočí tretieho milénia po Kristu ! !!!! No. teba im dať rovnako šancu a formačný priestor na postupný prerod ich osobnostných čŕt. Pán Boh pomáhaj nášmu demokratizačnému úsiliu v regio-školstve.

Prosocman @prosocJoketr RNdr. et PaedDr. et PhilBc. et ThMgr. Ivan Olejár PhVKI+ Prešov, °2.1,2022, prosociálny deokrat telom a dušou, nie teokrat, ani demokrat.

PS . S úctou a pokorou i konštruktivnym mojim Pedagogickým testamentom a projektom skutočnej demokratizácie školstva odštartovaného aj kritickým a a konštruktívnym dialógom .

Zameraný a vždy pozitívne zmenám pozitívne naklonený - posledný mohykán a DODNES - zástupca Verejnosti proti násiliu o šíriteľ nehynúceho a aktuálnehoho odkazu - môjho osobného vozu politika s veľkým P - Janka langoša - obetujúceho život za ideály demokracie a posvätného občianstva. Odstráneného na politickú objednávku. Neohrozoného bojovníka za práva občanov a ich detí a mládeže- proti nekalým praktikám ZLA - doteraz mocných a vplyvných osôb a predstaviteľov všeobecného zla v regio-školstve.

b/hrdlačíme a otročíme v porobe v VEREJNEJ SLUŽBY uzákonenej triom exministrov školstva - M. Ftáčnikom, M, Froncom A L. Szigethym za doslovne žobračenky - na roziel os štátnych úradníkov za mzdy dosahujúce 75% miezd našich unjverzitne a vysokoškolsky vzdelaných kolegov na Slovensku už celých 20 rokov - od rokov 2002 /O3/O4. Preto musí byť nanovo obnovený spoločenský status a postavenie učiteľa ako štátneho zamestnaca. S dôstojným výsluhovým automatom za roky praxe v školstve, svojvoľne pozmenenom a uzákonenom po vzore z Poľska - duom politikov - kresťanom z KDH a SDKÚ - Ľudovítom Kaníkom a neoliberálom - Mirom Beblavým zo politickej strany tiež kresťana§katolíka SIEŤ - skrachovaného politika a vtedy štátneho tajomnika Ministerstva školstva SR. - Romana Prochádzku !!!! Všetko dobre pamätáme, kolegovia. Oni nás odvedy nehorázne O LÚ P I L I a O K RAV D LI o dôstojnejšie platy a samozrejme, že aj zároveň o NAŠE vyššie starobné a invalidné dôchodky! Zbabelci a neprajníci pedagógov Slovenska.

- Váš - Ivan Olejár, drahí moji kolegovia, deti a mládež Slovenska. Pravda a česť vždy nakoniec - zviťazia ! Vždy, napriek zlovôli i úkladom a politickým intrigám - mocných v SR. Len sa ich musíme definitívne zbaviť. Prajem všetko dobré konferencii o Demokratizáci v regio-školstve našej mladej republiky. To je reálna, nie politikmi neraz deklarovaná, cesta obrody školstva pre naše deti a mládež. Buďme na nej jednotní a súdržní A logicky padne - obludná doterajšia školská politika za posledné dve desaťročia v SR. To je v kocke - reálna očakávaná celospoločenská zmena, vážení spoluobčania a čitatelia mojich blogov a projektov uzdravenia školstva a jeho vyvedenia zo súčasnej hlbokej krízy. česť našej spoločnej náročnej práci. Pochválen buď aj Pán Ježiš Kristus náš Učiteľ. - v Ducu svätom - pod vedením Boha Otca... Amen!

PS poludnie 23.1.2022: Práve sa možno z verejno-právnych médií dozvedieť, že gruppeto okolo Grohlinga a Zelinu je mimoriadne aktívne. Výsledkom je predloženie na verejnú diskusiu - ich reformného projektu rozvoja školstva pre 21. storočie. Som rád, že mnou včera zverejnený projekt má konkurenciu. Jedno však dopredu viem, hoci ešte nepoznám ani jeho presný názov. Bude sa všemocne usilovažť Z A K O N Z E R V O V A Ť SÚČASN7, V PODSTATE S O C I A L I S T I C K ˇY M O D DE L R E G I O - ŠKOLSTVA AJ V 21. STOROČÍ !!!! Obrovský pozor! Predovšetkým kolegovia zjednotení v ISU. Nesmú nám prejsť cez rozum. Buďme preto už teraz - bdelí, súdržní, svorní, tolerantní a zjednotení. Nech nás spoja závery konferencie o demokratizácii v školskom regio-systéme 29.2.2022 !!!. Tá nerch sa stane našou východiskovou základňou !!!! Musíme na nej i v jej priebehu kreatívne a rozumne intelektuálne makať na plné obrátky a nedať šancu zjednoteným zelinovcom - predstaviteľom DIREKTÍVNE ŠTÝLU RIADENIA a VEDENIA v školstve!!! No zároveň, ani grohlingovcom - zástancom povoľného a antisystémového neoliberálneho štýlu riadenia a vedenia slovenského školstva.

Naša konferencia je výlučne o D E M O K R A T I C K O M Š T Ý L E RIADENIA a VDENCIA REGIKO-školstva a o - skutočne systém OŽIVUJÚCOM, nie iba formálne deklarovanom P R O C E S E ŽIVOTODARNEJ D E KM O K R A T I Z Á C I E . Jasnou požiadavkou doby sa musí znovu stať DEMOKRATICKÁ VOĽBA vedenia školy či školského zariadenia VÝLUČNE ČLENMI PEDAGOGICKÝCH RÁD !!!! S právom odvolávať zlyhajúcich členov vedení !!! Bez zásahov zriaďovateľov i ministerských a iných školských úradníkov, odborových bossov, vrátane nezávislej školskej inšpekcie. Právo voľby vedenia musia mať aj zástupcovia žiackych a študentských parlamentov a Rodičovská rada z rodičov a zákonných zástupcov detí a mládeže. . Tak ako tomu bolo, hoci krátko, za Moravčíkovej reformnej vlády v čele s ministrom školstva - profesorom Kováčom!!či TZo je priame vedenie žiakov a rodičov i pedagógov k parlA,MEntnej demokraci v fráci demokrATizačného procesu. Zelinovci i Grohlkingovci si budú zapchávať uši a bezmocne škrípAť zubami na takýmto modelom kreaovania vedení škôl a škmolských zariadení !!! Verter mi. Poznám ich ako starú halenu ) Komunisti a liberáli vedno tianu do vyložene TRIEDNEHO boja o podstatný charakter edukácie detí a mládeže Slovenska. Znovu v čele s eštebákom a komunistom Mironom Zelinom !!!! Som pevne presvedčený, že v ňom nebude dominovať moja podstata - edukácia ku komplexnej prosociálnosti detí a mládeže Slovenska. Nechám sa prekvapiť. Cudzie princípy a tézy sa totiž - ľahúčko kradnú a implementujú .

PS skoncipoval- v Prešove, 13.1.2022 o 13.30hod. - Ivan Olejár; Viac členskej základdni ISU ponuknuť nedokáže, Múdrejší budeme po oficiálnom zverejnení reforného nrprojektu Zelinu a Grohlinga - liberálno komjunistickej koncepcie rohzvoja regioškolstva na Sllovensku Dovi. Iv Oli

Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
  • Počet článkov:  733
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

682 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu