Odpovedám argumentmi na otázku redaktora Kovačiča politikovi R.Rašimu. I iné fakty. Pravdy

Písmo: A- | A+

O redaktorkách RTVS. Určite si starostlivo otázku pripravil a totálne ňou zaskočil skúseného matadora R. Rašiho z HLASu-SD. Vybodoval ho. Komu česť, tomu česť. No, mne by ste mali pán Kovačič za odpoveď ruky bozkať.Som iná trieda.

A presvedčivo to dokážem dnešným nedeľným blogom. EVANJELIZAČNÝM. Plným Slova Božieho... AKO SA NA NEDEĽU PATRÍ A SLUŠÍ. My, prosociálni hybridní virtuálni križiaci sme v službách Dobra voči Zlu neúnavní. A našou spoľahlivou a účinnou zbraňou sú práve Evanjelizačné blogy. Ich autorom je totiž sám Majster a Učiteľ našej neporaziteľnej armády PHVk - prosociálnych hybridných virtuálnych križiakov INTERNETU a sociálnych sietí.

Nájdete nás na Facebooku, na Tviteri, Instagrame.... Sme rozptýlení všade. Dominujeme im. Prostredníctvom aktivít Učiteľa a vedení a chránení spoľahlivo Duchom Svätým. To je sila, že? Traste sa boháči sveta. Vaša chvíľa -chvíľa Vašej definitívnej porážky -PRÁVE N A D I Š L A. Začiatkom mája 2021. Uvedú raz historici, do psej matere! A Lobby definitívne príde o svoju moc a integrovaný a dobre zaplatený - celoplanetárny vplyv ! "Et puisse il sera chaques jour -- de la F"ete !" Počujete, početnú a reálne existujúcu chudobu ulíc planéty Zem?! Už vás prefackala, boháči. Practe sa do definítivného zabudnutia(!) a konečne uvoľnite miesto na výslní práve Vami zbedačenej chudobe. Vrátane nás - početných bezdomovcov. Veď, aj mňa onkologicky postihnutého občana SR od roku 1988 - ste nemilosrdne v roku 2016 prinútili stať sa na staré kolená MIGRANTOM spolu s manželkou Máriou-Magdalénou vo vlastnej krajine, ktorú neskonale milujem! A chránim ju ako oko v hlave!

Aj - chorých, utrápených, vykorisťovaných robotníkov a poľnohospodárov a farmárov, bezzemkov, záhradkárov, drobnochovateľov, drobných pestovateľov, pastierov, ochrancov pasúcich sa stád, kowboyov, nádenníkov, 

Keď zbabelo zaleziete hoci kam pod čiernu Zem. Alebo do rozsiahlych a hedonistricky orientovaných a zameraných násilne a neláskavo - sociálnych temných sietí Internetu. Konkrátne a vecne. Napr. na pornostránky početných PORNO serverov vo virtuálnom priestore ovládanom reprezentantmi uspokojovania sexuálnych pudov - nás ľudí.

Kedysi som bol trubačom a zástavníkom nášho pionierského oddielu v letrnom tábore na Špiši so sídlom v Novoveskej Hute. Hrdo som každé ráno hľadel na stúpajúcu oddielovu zástavu na stožiari a horlivo trúbil ako najatý. Zo srca i vlastného presvedčenia. To zostalo vo mne aj po 55-tich rokoch ako práve počujete na pozadí tohto môjho blogu. Nadšenie pre dobrú vec a Dobro, vôbec, ale vôbec nevymizlo a naopak REZONUJE. A sdom so sebou spokojný. I so svojim trvalým miestom trubača Internetu. Hlásnika sociálnych svietí

 Pretože si práve naplno uvedomujem pravdivý fakt. Majster Ježiš a jeho víťazná armáda PVHK práve DOBYL Internet a všetky sociálne siete. Vysoko humánne a NENÁSILNE. Je naplnený hojne Duchom Svätým. Bol konečne plnohodnotne vyliaty ako na Turíce. Na VZKRIESENIE, ktoré dnes búrlivo oslavujú po 7 týždňovom poste naše PRAVOSLÁVNE sestry a bratia v našej kresťanskej viere. Duch Sv. zavial a veje - KAM ON CHCE !!! Práve ma osvietil a tvrdí my, že ON-SVäTÝ Duch, tretia Božia Osoba bol, je a naveky bude, našou vejúcou kriťiackou víťaznou................ Zástavou. Už nás nik a nikdy nikto trvalo NEPORAzÍ. Ježiš s Duchom sSpolu s Ježišom a Stvoriteľl Newnba i Zeme. Úžasné. Čo Boh pripravil ľuďom 21. storočia Klaniame sa Ti Kriste a ť a ťať hlava nehlava. V okamihu mi merzne notebook, vypadávajú stránky i stránka s bogom. Nastáva zastmenie mojej mysle. Nevymažužú ju okamžite správcovia a vlastníci serveru Sme.sk. Nevymažu ako prvotriedny HOAX. A mne križiakovi zostanú výlučne oči pre plač, keď som sa práve chystal napísať najpriaznivejšiu správu pre našu Kristom vyvolenú kriýiacku armádu. Nablogujem ju okamžite v nasledujúcich riadkoch:

Priatelia Internetu a PC sietí. Sme na plný úväzok chránení pri akýchkoľvek pohyboch po akýchkoľvek www.stránkach dobrorečnime Ti. Lebo si svojím Krížom Svätým vykúpil celý, celučičký SVET. Bohu vďaka.

START UPOCH našich kreatívcov. Mimoriadne dorou ekonomickou správou je - Križiak I je úplne Z SA D A R M O . A za jeho používanie netreba platiť ani sou. Registrujete Jeho pozitívne pôsobenie v každej PC sieti - domácej, lokálnej, národnej i univerzálnej a celosvetovej v podobe súčasdného Internetu? V každej Internetovej kaviarni?! Ja prenikavo a =presvedčivo - ˇAno, je tu. Na kačdom PC i Ipode.

A márny bol útok Lucifera a crackerov pred ôsmou hodinou rannou. Dnes - v pondelok 3. mája 2021 stredoeurópskeho času. Keď sa mi TOTÁLNE pokúšali tímovo - zničiť a odstaviť môj notebook Asus. Neuspeli. Už vďaka spoľahlivej ochrane bezpečnostnou PC aplikáciou - Križiak I.Volám: "Apage Satanas!" Prevolávam -na moje osobné víťazstvo so služobníkmi ZLA a Zlého. A aj na PS sociálnych sieťach vo virtuálnom priestore. Stálo za to. Mám prevenciu ako hrom. Neprelomiteľnú. Pocit virtuálneho digitálneho bezpečia, aktívnej a účinnej PREVENCIE a istoty. Hoci v piesni zaznieva varovanie speváka Ivana Táslera z Prešova: "Nič nie je istéeeeeeée."

Padlý anjel  S A T A N
Padlý anjel S A T A N (zdroj: Ivan Olejár PHVk, súkromný archív UJL máj 2021)

nevimizlo !!!!u III. milénia.... -unavené a vyčerpané mysle. Ako vraví zavše Majster našej križiackej armády - pán Ježiš Kristus: : napr. v príbehu-perikope až o SIEDMICH zlých duchoch v každom z nás. Dokonca v srdciach každého z nás - kresťanov. A to je už čo povedať. Ježiš nepoužíva lož a manipulácie svojich učeníkov i zhromaždených poslucháčov. On je Boží Syn. A nikdy sa neuhyľoval k podlostiem Leno ako vieme z Evanjelií - Kade chodil - Dobro robil. Rozprávkový Prorok, Kráľ náš a Viťaz nad fyzickou smŕťou tela každého z nás.Čítajte, dumajte, analyzujte, generralizujte. Nebuďte lleniví a pestujte si utešene a optimisticke svoje myslenie. V zmysle veľkého ruského neurológa, prosefora VALINTINA l u r i j u .a ZNOVU MOJA ZáKLADNá OTáZKA váM VERNýM čITATEľM M OJICH BLOGOV I BýVAPýCH žIAKOV A šTUDENTOV: žE NáS TO V šKOLáCH, KTORýMI SME PREšLI NAšI UčITELIA NENAUčILI. a PRETRO O lAVRENTIJOI lURIJOVI NIč NEVIEME?! tAK SA DOUčME. i O VIEDENSKOM PROFESOROVI zIGMUNDOVI fREEUDOVI. sVETOVEJ KAPACITE V OBLASTI PSYCHOL=OGIE A PSYCIATRIE, žE PáN PROFESOR tÓNO hERETIK?!V čase, a podľa vyhlášok o realizácii núdzového stavu v súvislosti s pandémiou Kovidu-19 , štát v zastúpení vládnych činiteľov zabral mocensky PRIESTORY a OBJEKTY, 4ASTI IN3TITÚCIÍ, ORGANIZÁCI9 a ROZLIČNÝCH PRACOVÍSK - hlavne škôl a školských zariadení, domovov, kultúrnych sál v obciach na vidieku a dodnes niektoré využíva B E Z P L A T N E. Lebo máme vyhlásený na návrh vlády SR poslancami a celou NR SR potvrdený hlasovaním - núdzový stav. Zákonne!

A peniažky za ušlé zisky vo výške prenájmov, radšej neuvediem, aby som Vaše Veličenstvo vševeda chrobáka Truhlka -nebodaj neurazil. No, už teraz vyhlásim, lebo ste si o to mladý neskúsený človeče verejne koledovali už neviem po koľký krát, vo vysielaní široko sledovaného súkromného mienkotvorného média MARKÍZA osobne K O L E D O V A L I . 

Naposledy dnes napoludnie -vami vyslovenou pragmatickou otázkou. Uznávam, že R.Raši ňou bol knokautovaný. Tak mu treba. Tiež si pričasto koleduje v pozícii všetečného Ferda...

Poďme k podstate. Vláda a štát SR využitím ním nastoleného NÚDZOVÉHO STAVU, navyše OPAKOVANE dodnes permanentne predĺžovaného spôsobil majetková ujmy a škody na ušlom zisku aj z prenájmov!

1/ vlastníkom a prevádzkovateľom fitness-centier a nasleduje zoznam -fixujte REDAKTORKO - niekoľko tisíc objektov v SR; hotely, kaviarne reštavuácie, prevádzky, obchody, blá, blá, blá;

2/ vlastníkom a prenájomcom mestských a obecných i súkromných(!) pozemkov, na ktorých stáli a stoja - Očkovacie centrá, Testovacie Centra, hlavne v časoch nezmyselného plošného testovania; stany príslušníkov Ozbrojených síl vypomáhajúcich pri plošnom očkovaní, atľ., a pod; znovu dlhý zoznam objektov s právnou subjektivitou ktorá zabral štát v čase vrcholiacej pandémie vírusmi KOVIDU-19;

3/ konkrétny a vysoko názorný a mediálne sledovaný príklad - zvýrazním, aby ste to vnímali dobre redaktor Kovačič z TV Maarkíza: NÁSILNÉ a nekompromisné okupovanie nemalej časti priestorov IMUNY v Šarišských Michaľanoch v súvislosti so skladovaním šarží Vakcíny Sputnik V a experimentovaním s vakcínami Sputnik V na zvieratkách - 2 škrečky a tri biele zaočkované Sputnikom V myšky. Biele myšky ako pri alkoholickom opojení; pekná predstava; ;

4/ násilne použité priestory letiska pri Košiciach... mám pokračovať, pán Kova? Nie KOvid, Kova...

To koukáte mladej, že jó ?? No netraste sa a nehanbite - hlavu hore! Prečo? Objasním ihneď, mladý priateľu - Kovačiči.... A aby sa to odľahčilo a dokonca rýmovalo - chce sa mi zvolať na celé Slovensko : 

"Kovačiči", Kovačiči -príď do ......;.., -príď do.......!" Čitateľskej kreativite sa medze nekladú !

Fúj, Olejári, fujh. Kaam to mieriš tupče-Iv?!

Buď vždy rytiersky tolerantný .... -Takto pod čiernu Zem v tretej minúte vybodovať kádrovú posilu a mediálnu hviezdu tímu Markízy. Žže sa nehahanbíč- starý osle.

Oslom si bol, si a aj budeš. Somárom Marom - Zostaneš naveky..

Hoci, unisono dodávam pedagogicky a výchovne ako učiteľ s 40-ročnou kontinuálnou praxou:

Toto fasuje každý, kto sa dá do debaty so mnou, ktorého vzorom redaktorskej práce - bol, je a zostane - fenomenálny - Larry King .... (RIP. Larry) .... i profesorovi Tadeussovi Zasepovi, hviezdnej mediálnej kapacite EÚ. Môjmu osobnému priateľovi a kolegovi, môžem neskromne uzavrieť odstavec.

Skonči po treťom-štvrtom pravdivom fakte v mojom ostrom precízne vybrúsenom blogu, veď viete na akom rozkošnom mieste pre nás mužov. Zákonite . Pretože aj podľa vídeňáka - profesora hlbinnej psycho Freuda a jeho významného súčasníka a vtedy viedenského podomového umelca - maliara Adolfa Hitlera: -totiž je to práve len a len sexuálny pud, ktorý rozhodujúcou mierou orientuje konania a vystupovanie mužov pred opačným pohlavím.

A to je tá kritická situácia v TV štúdiu Markíza. Bola priam klasicky ideálna v zmysle komunikačných požiadaviek Freuda na extrémne, v sile trialógu tvrdé a nekompromisné prezentovanie mužskej sexuálnej pudovosti v priamom TV prenose zo štúdia súkromnej Markízy.

Videli sme, že ste boli v tzv. optimálnej trojke. Inač, to platí to pre celú triedu teplokrvných cicavcov, pán redaktor. Optimálnu trojku tvorili dvaja urastení muži v najproduktívnejšom veku a ministerka spravodlivosti vlády SR Kolíková. S biblickým menom - Mária. Alebo. Jednoducho, Mária ! Tak ste zabojovali o poctu získania si jej obdivu !!!!

Hoci ja by som stiahol chvost ako páv i hrebeň sťa kohút a vytratil sa.....

Až taká príťažlivá je pre mňa -nie ste - jednoducho Mária. A Kolíkovci sú v slovenskej politike na ústupe, zvlášť po prevalení aféry o ich spoločnostiach... A ešte predtým - tragické a bolestné aféry s generálom Milanom Lučanským a štátnou úradníčkou JUDr. Monikou Jankovskou.

Mária sa topí v riadnej špine a morálnom bahne. &Udusí sa. Celkom logicky a nevyhnutne. RIP. -jej krátkej politickej kariére. Chcieť robiť veci lepšie a zákonnými spločenskými zmenami, no hlavne politickými prostriedkami NESTAĆÍ dobrému politikovi. Nikdy trvalejšie nestačí. Iba v období cez a krátko PO, najlepšie VÍŤAZNÝCH parlamentných voľbách. Avšak, rozhodne nie v duchu tézy PaVola Pašku (tiež už iba piétne - RIP): "Víťaz berie všetko!", ktorú si -nebožčík nehanebne a účelovo požičal pri štúdiu rímskeho práva z čias pred Ježišom. Bol totiž priemerný právnik z Východu Slovenska. Politicky angažovaný. Škoda ho.

Boli ste chvíľuv štúdiu Markízy - ako trio červených čiapočiek: Fridrich Engels, Karol Marx a Vladimír Iljič Uljanov-LENIN vo svojich populistických, vôbec nie filozofických dielach. (filozofia zahŕňa aj pojmy sebapoznanie, konštruktívna kritika, rozum, svedomie, uvažovanie a hlavne vysoko efektívne, objektívne a účinné PROJEKTOVANIE SKUTOČNOSTÍ - v našom a Bohom pre nás STVORENOM vesmíre, na jeho mikro, makro a mega urovniachi a pri kozmických interakciách. Ako výsledok činnosti zdravého bádania, načúvanie ozveny rezonujúcich i harmonických kozmických sfér a dimenzií matérie a ducha, dynamických vzájomných silových interakcií pozorovaných experimentálne vedou. &i jeho vesmírnej temnej i žiarivej hmoty a energie, ktorú ľudská veda skúma poctivo. Hoci naše poznatky Temnej energie a temnej hmoty sú pre nás ľudí - biblickým i vedeckým TAJOMSTVOM ako Trojjediný Boh.

Marx-leninovci v dielach podporovali komunizmus a komunistickú spoločensko-ekonomickú formáciu a beztriednu spoločnosť. V ktorej najvyššej spoločenskej fáze jej etablovania (a sme znovu pri partnerských vzťahoch, teraz výlučne ľudí !) -  si mali muži vyberať zo žien a plodiť s nimi deti hala-bala, bez toho, aby vytvárali prirodzené manželské zväzky. Ďalšia úvaha je pozoruhodná. Čítajme, vnímajme, analyzujme, syntetyzujme, generalizujme skutočnosti, data a informácie.

Podľa zástancov a aktívnych šíriteľov Gender-ideológie po štátoch LIBERÁLNEHO zväzku  s názvom EÚ(!), ktorého 15. výročia pripadlo na 1. máj,  -je to presne tak, ako nám plánovali práve boľševici a komunisti i fašisti v 20. storočí. Áno,toto práve tolerujeme a usilovne zametáme pod koberece v EÚ. Kým? Dobre plateným výkonným tímom darmožráčov úradníckych a europoslaneckých. Šťastný to Boris! Nie Jelcin. Lež -Johnson.

Šťastná to slobodnejšia a nezávislejšia Veľká Británia. Ostrovy reálnej SLOBODY obmývané Atlantikom. Skutočnej slobody. Na spôsob tej v USA. Bidenovej a Harisovej slobody. D E M O K R A C I E . Demokracie - bez akýchkoľvek prívlastkov typu liberálny, konzervatívny, ľudový, proletársky, národný, národno-sociialistický, ľudácky, Hlinkov, Machov, Tisov, boľševický, neostalinistický, internacionálny, trockistický, sovietsky, socialistický, komunistický, s ľudskiou tárou, kresťanský, moslimský, židovský, rímsky, husitský, bratrícky, reformačný pro populórum, a pod.

Hnus. Filozofický suterén. Mravné bahno. Svet amorálnosti najhrubšieho zrna. Ostuda.

Silné slová z mojej strany apologéta mravných zásad Cirkvi. Preto ihneď modelová situácia, ktorá vás váhajúcich okamžite zlomí. Mojimi faktami v obsahu príkladu. Sledujme pozorne našťastie iba vymyslenú modelovú situáciu:

Ženy i muži. Osobitne adolescenti.

Predstavme si - spokojnú redaktorku Televíznych novín. Napr. ocenenú médiami -J.Š. Všeobecne verejnosti známu pani JanneteŠ. Alebo na TV monitoroch oveľa dlhšie angažovanú Marianu Ď.

Za komunizmu ako muž by som si aktuálne v dnešný večer po relácii volil Š. Vyčkal by som ju na ulici pred štúdiom v obrátenej pyramíde. A na vhodnom mieste s lavičkou. Ako pravé dieťa ulice v časoch DEtí kvetov. Presvedčený vyznavač Teórie Oslobodenia. Oslovil by som ju na kúštik reči a sadli by sme si na lavičku pod rozkvitnutú sakkuru či čerešňu. Včera bol 1. máj. A debatili o sviatku lásky pre zamilovaných. A potom by som ako muž podľa teórie komunizmu beztriednej spoločnosti KONAL podľab jej mravných kritérií.

Iba by som uspokojil momentálne pud muža. V dcuchu, i podľa komunistov náhodného výberu ženy podľa konkrétnej životnej príležitosti ako ju podrobne popisujem. Obcoval by som s pani redaktorkou Š. Ako s jednou zo žien bratislavskej gruppy., ak chcete množiny zdravých a plodných žien. Predsa výber PARTNERKY, podľa marx-leninovcov ako osnovateľov tzv. KOMUNISTICKEJ a BEZTRIEDNEJ SPOLOČNOSTI - mám voľný. A ja chmuľo trvám ako správny komunista na J.Š. Symbole ženskej krásy pre veľa mužov SR. A teraz prichádza ZVRÁTENÁ, NÁSILNÁ PODSTATa teórie komunizmu a socializmu: ˇ(socializmus je vždy materiálnou základňou vyššieho spoločenského stupňa - beztriedného a čistého komunizmu.) Zvýrazním a počiarknem ju pre Vás s interesom:

Súhlas Ž E N Y vybranej agresorom (úmyselne využívam pojem -Agresorom, môžete dať spokojne aj TYRANOM, NÁSILNÍKOM, AKTÉROM a INICIÁTOROM Z N Á S I L N E N I A).... A podotýkam, že úmyselne a vedome a legislatívne čisto, a teda beztrestne vybranej OBETE - agresorom v rámci svojich záujmov,  či prejavený aktívny odpor ženy) -je I R E L E V A N T N Ý . Naopak chránený je agresor, ak by utrpel pri aktívnej obrane zo stran ženy - obete. POriadne na hlavu, že. Tu sú naši komuškové... Vykrytí aj s ich scestnou a násilnou spoločenskou zmenou Dokončime úvahu do polovice. Motivujem Vás, že z teoreticky vyšpecifikovaných obetí žien sa stanú bohužiať už nie virtuálne a hravo, a teraz si sadnite na zem - A G R E S O R K Y. Uisťujemvás maznáčikovia moji, že nie PROFESORKY. Lež násilné agresorky. Dokážem veľmi presvedčivo a na základe platnosti kánonov CIC. Profánny svet je plný násilia v naj podobách. Verte mi. Za chvíľu Teraz pokračujme.

Som muž- vládnuci a nad osudmi žien , detí a stracov v meste či obci. Bez ohľadu na pravdivý fakt, že som si zvolil mediálnu SUPERSTARS Jannette (ako v beatovej rockovej oprere Jessus Kristus SuperStars!) na základe muža motivujúcej krásy J. Možno aj potrieb každodennej a zdravej sexuality nás mužov. Aj profesorom Freudom metódami hlbinnej psychológie definovaného ukojenia základného sexuálneho pudu - len a len MUŽOV!!!) Zdravej, častej a prirodzenej mužskej potreby - rezonujúcej často i u predsedu parlamentu NR SR - Borisa K. A dokonca vraj aj ZRAVO (podľa zástancov Gender ideológie!) A teraz predstavím riziké PC sietí, dokumentárnych filmovc, veľkej publicity konkrétnej mediálnej STAR. Dlho som o pani redaktorke nevedel o nič viac ako o kolkegyniach. No, práve jej ocenenie (verím, že bez bočných úmyslov vyzliesť ju obrazne donaha!) prinieslo aj spŕšku dat a info o nej aj jej súkromí. Z nich vyberám dio svojho poučného príbehu, ktorý je v tesne za polovicou. Všetky sú momentálne verejne dostupné aj v archívovch médií. Inak by som si rozhodne nedovolil ich použiť vo zdôrazňujem mnou ako profesionálnym pedagógom V Y M Y S L E N E J a M O D E L O V A N E J prvej časti príbehu z čias budúcich - z čias beztriednej komunistickej vrcholnej spoločensko ekonomickej formácie. Ježišom iba sľubovaného Raja na planéte Zem. Komunistami uskutočnenom a zreálnenom.

Jednoducho by som vrchoôlne ukojil svoj pohlavný pud i túžbu po nej. Ako komunista z ulice. Sofistikovane jej osnovujúci pascu. Počne, nebodaj poroidí... Zdravého syna. Podľa teórie marxizmu-leninizmu všetko je OK. Prečo&? Predože PANI REDAKTORKA Š, bola včase koitu zdravou babou a teraz to príde: PORODILA a PRINIESLA NA SVET DO KOMUNISTICKEJ SPOLOĆENSKO-EKONOMICKEJ SPOLOČNOSTI - pravdepodobne v budúcnosti výkonnú a zdravú pracovnú silu. Politicky - mladého komunistu a horlivého bojovníka proti POZOSTATKOM kapitalistických živlov na planéte Zem. A ten by mohol zakrátko podľahnúť zvodom &Mariany Ď, aby som neznížil jej hodnotu ako zdravej príťažlivej ženy v teórii budovania a rozvoja beztriednej komunistickej spoločensko-ekonomickej formácie.. Nie však z pozície záujmov niektorých uslintaných televíznych divákov- RTVS. No, spreneveril by som sa svojmu poslaniu, ak by som veci nezakončil moralizovaním redaktoriek., ako starý učiteľ:

"Príťažlivé dámy, položili ste si v dvojici, lebo individuálne otázku z hlbinnej psychológie profesora Freuda: "Čo myslíš Mariana, že koľko litrov spermií vyronili naši slovenskí muži, osobitne pubertiaci a adolescenti, dohromady počas dnešných 45 minútových TV novín pri mojom úsporom a vrcholne dráždivom ich sexuálne pudy - kostýme? A z nich koľkí to v kútikoch obydlí - mimo dosahu súrodencov, rodičov a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti to dokonca stihli ZOPAKOVAŤ??? Milé dámy, veľmi sa obávam - na dvere čoraz naliehavejšie búchajúcich amoránych čias, čias čias

Keď videosekvencie mladých tvorcov vami a len Vami vydráždených do krajnosti vašim "sexapílom a sexi zjajom " vzbudia sexuá,ny apetít mužov každého veku. A v dôsledku toho Vášho nedomysleného a neprofesiového a aj neprofesionálneho konania v REDAKTORSKEJ PROFESII, peni učiteľka Jannette Štefánková, slečna Mariana Ďurianová - sa zjavia v podobe rýchlych packetov 5G PC sietí - pornosnímky s Vami dvoma. Našťastie iba sporo oblečeným komparzom ! Videá s takýmto "zdravým" (podľa nositeľov Gender indeológie zvrátenej slobody!)odsahom zaplavia PC siete. Nehnevajte sa , naše ženičky slovenské Mariana, Jannette, nechcel by som mať Vaše výčitky SVEDOMIA ako morálnej váhy v osobnostnej štruktúre každého z nás pozenšťanov.

Veď, to je z vašej strany amorálne konanie. v zmysle platných zákonov všeaobecne zaväzujúcich nás kresťanov a verných, nie horlivých rigorźnych a pápežskejších ako sám pápež v Ríme -nasledovníkov nášho Majstra a Učiteľa Ježiša...

Vy a len vy a vám podobné devy TV štúdií po celom svete, či po mólach, vo filmovvej produkcii filmárskej branže celého sveta, samozrejme oaj zástupcov porno!!!, podotýkam ako laický kresťanský teológ, ste ich predvázdzaním v TV štúdiách navádzali na ťažký hriech, dámy.

Pozrite, ak mi ako laickému teológovi s vyše 20-ročnou praxou neveríte -jeden z dvoch dielov biskupa Spiškej diecézy Mons. Prof. Fr.Tondru (RIP., otče biskup !§). Kde venuje aj pár strán práve ťažkému smrteľnému hriechu ONÁNIE ! Teraz, keď v čase vrcholiacej druhej vlny KOVIDu- boli mesiace zatvorené kostoly a neprevádzala A veľmi podrobne rozoberá aj smrtešný ťažký hriech práve PORNOGRAFIE, A s ososobitným zápalom aj ďalší, teraz už z kategórie iba ŠTYROCH HRIEHOV VOLAJÚCICH DO NEBA, kam patr SODOMIA.

Som kritický, a veľmi vyčtťam aj svojmu obľúbenému básnikovi a pesničkárovi Karlovi Krylovi. Ktorý v refréne piesne "Sexuálne nevyrovnanej!" rozšafne sype zo seba verše, ktoré sú jasným navádzaním na ťačké hriechy pri neprirodzenom ukájaní základného pudu ľudskej sexuality podľa hlbinného analytického psychológa a psyciatra Zigmunda Freuda. Tu sú slová refrénu básnika-emigranta Karla Kryla, ktorého beriem komplexne pozitívne a nadene dodnes. Jeho najslabšie zhudobnelé verše napísané ešte v Španielsku, nie v Nemecku:

" Mazturbace, onánie, masochizmus, sodómie."

(vyčítava kresťanský básnik Karol Kryll! NžňUJE- a VERšE TOLERUJEo, prichádza desivý záver a deklaruje verejne a navždy svetu, ktorý ho dodnes, (vrátane mňa osla nedorobeného a nezrelého!) rovnako zbožňuje a JEHO a LEN JEHO - SATANSKÉ verše toleruje:

""Tak tyhle věci - mám tak rád (!),

 delávam je ČASTO KRÁT (!).

 Protože - Já jsem člověk -

SEXUÁLNE NEVYROVNANEJ !!!

Kričí básnik a spevák posadnutý padlým anjelom Luciferom svetu. Aj svetu detí a mládeže. Otrasné fakty. Pravdivé. V duchu zásad Gender ideológie. Ľahko ospravedniteľné. Veď, Karel maká na utužovaní vlastného zdravíčka aj v čase KOVIDu. RIP. Umelče. Tvije texty letia matičkou Európou aj dnes. A budú aj zajtra, Karo..Alebo začiatok výčtov hriechov. Prezentovaných opisne:

" Jjjááá - oblíkam si ženský prádlo spodní !

 A nestačí mi s nahou ženskou spát...

Já vymýšlím si v hlavě - stále nové perverzity."... Blá, blá, blá , blá-.

Preto sa emigrácia v Španielsku nepovažuje za naj obdobie utvorby legendárneho veľkého bojovníka za slobodu - no postavou a vzrastom malého mužíčka s gitarou i ústnou harmonikou - Karla Kryla...

A ešte raz o intenzite, rozlíšení a kvalte ( 1/ ľahký hriech; 2/ ťažký-smrteľný hriech a 3/ absolútne ťažký hriech-hriech volajúci do neba k Spasiteľovi!) -hriechov nami zbožňovaných žien:

V koistoloch už od Vianoc neprebieha štandardná duchovná služba veriacim. A hriešnici žili v stave ťažkého hriechu spôsobeného aj dokonanou či nedokonanou fyzickou onániou jednotlivca-hriešnika.. (dokonaná a nedokonaná nie je iba samovražda, ako napr. u generála M. Lučanského, rodáka z Popradu ale aj iné skutky.). Ženy, už rozumiete podielu viny, ktorý v čase korony denne páchate nevhodnými kostýmami a priamymi provokáciami vizážou(!) ostatných (nemusia to byť iba muži, často sú tu i ženy, uplatňujúce prednosť dámam rovnakého pohlavia(!). Korigujte to. 

Váš reálne existujúci zhubný vplyv. Nielen zhubné nádory sómy (tela!) -ničia náš pokoj a šťastie . Veru neviem, či som sa prévePODROBNE a DETAILNE analyzovanou náročnou etickou problematikou dneška spojenou aj so zhubným vplyvom Gender ideológií nekvalifikoval jasne do skupiny slintajúcich, No, cítim sa vyrovnane a priznávam, že aj po 65 komplexne ZDRAVO. Konštatujem nanajvýš zodpov edne a pravdivo : - som iba zdravý muž.... A nežiadam na druhej strane, aby ste po prečítaní blogu vystupovali zahalené v moslimských burkách. Ha, ha , ha , haá, ha, haá, haaaaáááaaaaa.

Aaspoločne dúfajme, že Vám obidvom, milé dámy, nezačnú chodiť na e-maily domov, aby ste vzhiadli a posúdili videá mladých autorov o vás dvoch na pornoserveroch. S akým obsahom? Budete prekvapené.

Kde ukájajúci sa mladí muži, nebodaj chlípni starci na chmeli, si to robia. No, v záberoch kamier i-pondov nastavených tak, že celá videosekvencia napr. štrorminútová a farebná v HDD kvalite - jej každý dynamický snímok je paralelným dvojpohľadom zachycujúcim popri sebe:

1/ jednu z vás komentujúcu TV program s Vašimi striedavými zábermi celej vašej postavy, od pásu hore, okolo srtedu, s detailmi vašej sladkej tváričky, ako to ponúka často pri vás našim TV divákom - váš nadriadený - Jaroslav Mäsiar-Rezník; tiež iba zdravý výkonný kolega s akčnám pudom;

2/ i svoje pucované nádobíčko v dynamickej a autentickej výkonnej podobe, samozrejme so snímkami vyvrcholenia sebaaktu DOKONANEJ ONÁNIE autoira videosekvencie. Vy iba robíte dynamické pozasduie už jasnej PORNOvideosekvencie. Z vašich sravodajskžch výstupov súp odteraz pornovideosekvencie.

A tých rečí a tvorivých nápadov vyšinutých mladíkov v rovesníckych skupinách. Modelujme možné: Berci, prehram ci video s Ďurianovou. A ja tebe Laci porno s Jannette.... Nezavešime ich na server. Možno nam vyplaca dajake ečkoo a máme na pivo.

Motivuje ich to natoľko (negatívna motivácia robí intelektuálne zázraky a prekonáva všetky hranice i morálne zábrany. Nielen láska hory prenáša!) že nabudúce to už budeprvá videosekvencias frajerkou. Spolužiačkou. Pochopila, pani učiteška Štefanková? Ďalej z mojej strany rozhodné - No commend;

A hnaný úspechom i túžbou po prvých drobných ziskoch ním kreovanú videosekvenciu s nádejou vešia medzi neprofesionálnu vlastnú pornoprodukciu jednoduchých návštevníkov konkrétneho Porno serveru...Akých sú na Internete milióny. A jedného dňa Vás prekvapí s otázkou - Váš manžel, dcérka, syn, otec, mamka. Čo to vidím na Internete? Čo som to o tebe v meste počula, dcéra moja? Alebo agresor zašle videosekvenciu poriamo Vám na posúdenie? A začne vás vydierať, že ju pošle jednej z vašich dovtedy zdravých dcér Jannette. Alebo jej to ukáže "dobrosrdečná" spolužiačka... Možností sú tisíce..Variácii, permutácii, kombinácií a praktických násilných atakov agresorov tiež...

AMORÁLNYCH konaní sú stovky a stovky..Katastrofa. Tragédia. Pochopili dievčatká -úspešné hviezdičky- redaktorky? Urobte vedno sebareflexiu a autoreguláciu. Riskujete maximálne veľa. A nepriamo hrešíte každý večer. Verte, že váš svet, za svoj relatívne pokojný a bezpočný svet mňa ako mediálnej N U L Y , by som nikdy nyvymenil. PO vyhodňarsky - N E V Y Č A R A L ! Ani keby guľomety z neba padali. Amen.

Riešenie?! Konečné riešenie ako v knihe A. Halleyho - Konečná diagnóza?

Náš Učiteľ a Majster - Pán Ježiš by odišiel raz a navždy z priameho vysielania... A ROBIL BY napr.. STRIHAČA, KAMERAMANA, SEVISMANA, UPRATOVAČKU TV-štúdií..a pod. V tých istých TV štúdiách RTVS riaditeľa Jara Mäsiara-Rezníka.. MAJTE SA, DÁMY.

RADIL VÁM PRÁVE - Prosociálny hybridný virtuálny križiak - PHVk. Ivan Olejár, Kúpeľná 1, 08001 Prešov. Ja za za svoje rady nehanbím a nezostávam múdrym anonymom. Ani za porefackanie redaktora Markízy, Striebornou ekonomikou. Presnejšie - zástupcom striebornej ekonomiky - najviac ohrozenej násilnými atakmi miliarbovej armády intenzívne a zákerne útočiacich nanometrových vírusov KoVIDu-19 a ich mutáciami. Ešte nebezpoečnejšími. 

Poznám detailne paragrafy CIC. Ako pedagóg a teológ. Veď televízia nám osobnostne formuje a edukuje aj deti a mládež krásneho a doposiaľ ešte mravne čistého Slovenska. A osobnostné príklady žien: Ako blahioslavená Anka Kolesárová. Ako Petra Vlhová. Amen.

nterpretované sofistikovane a uhladene - vodcami más a proletariátu celého sveta - teda, ĽUĎOM DVADSIATÉHO STOROČIA, AKO SPIEVA a varuje - Richard, nie Raši, pán redaktor Kovačič v dobrej piesni -k nám občanom a deťom a mládeži už tretieho milénia i 21. storočia...

Skryť Zatvoriť reklamu