reklama

Prežila sa klasická kapitalistická liberálna demokracia, komunistická či socialistická ľudová demokracia. Nahradí ich už prosociálna demokracia?

Žijeme už pomaly štvrťstoročie nové 21. storočie tretieho milénia. No, na nové spoločenské zriadenie sme nedorástli.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Čo robiť? ľudstvo je na rázcestí. No, je tu vždy aktuálny, už dve milénia starý odkaz Učiteľa Učiteľov - Pána Ježiša Krista. "Budujte Božie Kráľovstvo už tu na Zemi. Tu i teraz. A všetko ostatné sa vám pridá!" Naplníme ho aspoň čiastočne? Na česť a slávu Božiu! Alebo sa vydáme na cestu násilnej konfrontácie veľmocí vo vojnovom konflikte na susedskej Ukrajine. Aby materálni boháči z celosvetovej Lobby ešte viac zbohatli na ľudskej biede, chudobe a utrpení ?! Uvedomme si že boháči celosvetovej Lobb, vˇaka liberálnemu kapitalizmu a trhovej ekonomike zbohatli na pandémii Kovidu-19 už dvojnásobne za posledné dva roky !!!! A chudoba sa vďaka socializmu a komunizmu nijak nevymanila z materiálnej chudoby&, biedy hladu i chorôb !!!!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Svet dozrel na budovanie a transformáciu nového a spravodlivejšieho usporiadania medziľudských i materiálnych vzťahov. V akom spoločenskom zriadení ?! Podľa mňa ako filozofa, teológa, prírodovedca a učiteľa - v P R O S O C I Á L N O M SPOLOČENSKOM usporiadaní a zväzku štátov. V tzv. PROSOCIÁLNEJ D E M O K R A C I I. Nie je to sen utopických socialistov. Je to nová vízia pre tretie milénium rozvoja ľudstva na planéte Zem.

Je potrebné začať s edukáciou našich detí a mládeže k tejto vízii. POROSOCIÁLNYM edukačným projektom pre 21. storočie. Kedy sa hlavným pilierom osobnostného rozvoja detí a mládeže stane PROSOCIÁLNOSŤ JEDNOTLIVCA i PRACOVNÝCH TÍMOV. A to postupne vytvorí vo svete dobrý základ na prerod spoločnosti od súčasných modelov a foriem demokracie k prosociálnemu modelu demokracie a nového usporiadania spoločenských vzťahov na planéte. Kde budú predovšetkým dominovať nenásilie, láska, pochopenie, pomoc, sebadarovanie, obetavosť a priateľstvo. S elimináciou násilia a potupy vo všeľudských človečenských vzťahoch. To je všetko, priatelia. A náš Pán nás žírne a bohato odmení - Jahve, Trojjediný Boh, Alah, Budha, prorok Mohamed, ve+ký čínsky mysliteľ Lao C´, Matka Tereza i ďalší z početného diapazónu mocných božstiev ľudstva. ... Zelinovo Milénium pokladalo za podstatnú orientáciu, formovanie  a edukáciu detí a mládeže na I N D I V I D U A L I Z M U S  jednotlivca a jedinca. Zelina, Turek (RIP), Rosa i Christenko, Ftáčnik Fronc, Szigety si mylne mysleli, že ak dáme dôraz na výchovu k bezbrehému individualizmu na americký a západný spôsob máme jasnu výhru. No tieto zámery, aj moja maličkosť na stránkach vtedajších Učiteľských novín sme jasne odhalili pre nás Slovákov neprijateľné méty individualizmu - mimochodom opaku prosociálnej výchovy žiakov a študentov, navyše - prirodzene a z podstaty nášho národa - ruka v ruke s rodinnou výchovou DaM. Dve desaťročia edukujeme v hlbokej kríze školského systému, navyše bez jasnej vízie, ktorú práve prezentujeme. Ešte raz, nie individualistická a vyložene kognitívne zameraná edukácia, lež orientovaná na rozvoj KOMPLEXNEJ PROSOCIÁLNOSTI ŽIAKA a ŠTUDENTA v regio školstve. Na individualizmus je čas tak pri stredoškolskej edukácii študenta, ako aj hlavne edukácii - vysokoškolskej. Nie, neodsudzujeme zmysel rozvoja individualít objektu edukácie, no v primeranom čase vysokoškolských štúdií a v najvyšších ročníkoch stredoškolských štúdií - jej dajme a prisúďme prioritu akú si určite zaslúži. Postupujme pri osobnostnej formácii DaM - vždy citlivo a zodpovedne. Veku primerane, ak chcete počuť jednu z elementárnych zásad pedagogiky.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Zdôvodnenie potreby práve P R O S O C I Á L N E J E D U K Á C I E : človek 21. storočia je a ude práve prosociálny. S dominanciou prosociálnosti v štruktúre svojej osobnosti. Edukovanej - rodinou, školou, rovesníckymi skupinami, prostredím, štátom ako občan. Prečo? Pretože kapitalistickú, komunoistickú i postmodernú-postindustriálnu spoločnosť s rozvojom IKT, digitalizácie a umelej inteligencie, raz a navždy vystrieda mnou novo zadefinovaná v súčasnej filozofii a práve - PROSOCIÁLNA SPOLOČENSKO-EKONOMICKÁ FORMÁCIA, ak chcete spoločenstvo, či štáty. A jedným z prvých bude naše S L O V E N S K O §! P R O S O C I Á L N E S L O V E N SK O: Tým jasne splníme ako národ požiadavky kladené na náš národ v srdci Európy i EU prinajmenej pápežom Jánom-Pavlom II i súčasným Františkom, ktorý naposledy apeloval na Slovákov pri poslednej vizitácia SR v septembri 2021 !!! To sú obrovské ciele a spoločenská zodpovednosť SR pred svetom. Nebojme sa jej. Vládneme to aj bez Zelinu a eštebákov. Raz a navždy, vážení spoluobčania. Pozrite si môj filozofický traktát z 3.januára 2022 s názvom nie Kapitál či Komunistický manifest, lež PROSOCIÁLNOSŤ či PROSOCIÁLNY MANIFEST resp.Manifest PROSOCIÁLNOSTI !!!!

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Už končím. V závere by sa patrilo prehľadne uviesť 10-11 doslovne formatívnych osobnostných  pilierov vedúcich k formovaniu KOMPLEXNE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI ČLOVEKA. Kolegovia, cítite a  registrujete politikmi sľúbenú zmenu kvality osobnostnej štruktúry žiaka a potom študenta v novom možnom projekte nášho  regioškolstva v 21. storočí. I tú originalitu Slovákov. v edukácii a nových formatívnych prístupoch. Nie  -BEZHLAVÉ  PREBERANIE A KOPÍROVANIE ANGLOSASKÝCH či ŠKANDINÁVSKYCH konkrétne fínskeho!), lež pred pedagogickou obcou sveta sa ocitá ORIGINÁLNY SLOVENSKÝ MODEL A PROJEKT ROZVOJA REGIO ŠKOLSTVA pre 21. storočie. EDUKÁCIA s DOMINANCIOU K PROSOCIÁLNOSTI v oblasti základnej osobnostnej kvality žiaka či študenta. A teraz schody vedúce ku komplexnej prosociálnosti DaM, bez ďalších komentárov, väzieb a interpretácií:

SkryťVypnúť reklamu
reklama

1/ sebauvedomenie, sebapoznanie, svedomie

2/ komunikácie - neverbálna, verbálna, priama-on line i dištančná cez sociálne siete;

3/ empatická inteligencia

4/ sociálna inteligencia, zmysel pre tím, kolektív a jeho potreby a sebapresadzovanie - opak individualizmu, ipsocentrizmu a egoizmu, dominancia nenásilia

5/ kognitívna-rozumová inteligencia

6/ tvorivosť- kreativita a originalita DaM v školskej triede i rovesníckych skupinách a rodinách

7/ asertivita, adverzita, produktívna hádka, dialóg, experimenty

8/ projektovanie a digitálne zručnosti, umelá inteligencia, IKT

9/ osobnostné vzory a hodnotové rebríčky - svetonázory, presvedčenie, konanie

10 prosociálnosť - služba druhým pomoc, sebadarovanie, nenásilie a jeho preferencia v spoločenských, tímových a medziľudských vzťahoch(!);

11 láska ako agapé, náboženstvá, láskavosť

12 komplexná prosociálnosť - morálny kódex , nie mladého budovateľa komunizmu, lež prosociálnej osobnosti pre život v novom miléniu;;

Éto vsjó, druzjá. Predýchajte, komentujte, diskutujte, kritizujte, veďme plodný dialóg aj novom roku 2022....

autor projektu - RNDr. et PaedDr. et PhBc. et ThMgr. Ivan Olejár PhVKI; Prešov;  3. januára 2022

PS... aby ste nehľadali zbytočne vo Wikipédii či na stránkach internetu, PhVKI je skratka, nie titul za menom hoci tak vyzerá; na celý blog sa vzťahujú autorské práva jeho pisateľa, copyright 2022

PhVKI, nie nezľaknite sa údernosti skratky - je prosociálny hybridný virtuálny križiak Internetu, používam aj sky - prosocman, prosocJoker a logo - internetový vĺčko a deokrat

Pozri aj môj originálny "Manifest PROSOCIÁLNOSTI" z 3.1.2022. Publikovaný na sme.sk.

prosocman@prosocJoker Ivan Olejár, Prešov, 27. 2. 2022

Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
  • Počet článkov:  982
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

292 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu