Priatelia duší. Kognitívna inteligencia - jeden z pilierov prosociálnosti v charaktere človeka i tímov

PO odmlke pokračujeme k edukácii k prosociálnosti v osobnostnej štruktúre človeka 21. storočia v našom školskom systéme

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Kognitívna inteligencia v štruktúre osobnosti človeka mala storočie dominantné miesto. IQ konkrétnej osoby bolo dominujúce a na základe neho boli a sú ľudia klasifikovaní. Napr. spoločnosťou MENZA.

Kognitívna (rozumová ) inteligencia nad 120 aj dnes oddeľuje normálnych ľudí od nadpriemerných, obdarených väčšou dávkou rozumu o ako jeden z darov ducha Svätého.

Ľudí z podpriemernou rozumovou inteligenciou- pod 90, zaradila nekompromisne do troch kategórií. Na:

1/ debilov;

2/ imbecilov;

3/ idiotov.

Osobne ma veľmi mrzí ak sa deti, mládež a dospeláci častujú týmito hanlivými a urážlivými prílepkami. Vtedy je mi veľmi smutno. Používajú v sociálnej komunikácii termínmi, ktorým absolútne nerozumejú, aby sa blysli a plagizovali i biľagizovali - poznačili hanlivo. často navždy dotyčnú osobu. Aj kresťania - neuvedomujúc si, že sa takto dopúšťajú ťažkých hriechov. Naozajstní priatelia ľudí a duší ani v hneve -nepoužívajú túto hanlivú terminológiu. Pozor na jej nezmyselné používanie. Napr. "ten tím, je obyčajná banda idiotov."

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kognitívna ( rozumová ) inteligencia je schopnosť užívania rozumu pri riešeniach problémových životných situácií a konfliktov i eliminácii ťažkostí. Našťastie sa dá zveľaďovať. Predovšetkým rodinnou výchovou, školskou edukáciou, náboženskou a etickou výchovou a pobytom v pozitívne zameraných rovesníckych skupinách. Dnes je silne ovplyvňovaná aj masmédiami. Hovoríme dokonca o masmediálnej výchove. A vplyvom sociálnych skupín na Internete.

Jej praktickým nástrojom - je kvalita P R O J E K T O V A N I A individua i tímov. Projektovanie je rozumová činnosť človeka, ktorá je produktom činnosti vyložene ľudského mozgu a našej interindividuálnu činnosti nervovej sústavy. Aj ťažko telesne (somaticky) postihnutý človek môže vynikať kognitívnou inteligenciou.

SkryťVypnúť reklamu

Príkladom môže byť napr. Stephen Hawking - fyzik a astronóm spoluurčujúci vývoj fyziky, hlavne teoretickej, v uplynulom 20. storočí. Jeho myšlienky a teórie sa frekventovane citujú v súčasných vedeckých dielach a prácach vedcov. Stephen vynikal práve projektovaním a nadpriemernou logikou myslenia. Zvádzal brilantne základné myšlienkové operácie - indukciu, dedukciu, analýzu, syntézu, generalizáciu a prognostiku javov, dejov, procesov atď. ( pozri aj A. Lurija: O mozgu človeka).

P r o j e k t o v a n i e nás odlišuje od zvierat a ostatných živočích, rastlín a nižších organizmov. Ním nás obdaril Stvoriteľ, keď stvoril človeka na obraz Boží !!!! (pozri Bibliu- časť Pentateuch.).

SkryťVypnúť reklamu

Ak vás ním Pán obdaril pomenej môžete si ho rozvíjať výchovami a edukáciou.

Preto je v živote človeka dôležitá škola a jej inštitúcie. V ktorých sa realizuje povinne edukácia. Kde sa učíme aj projektovať. A zvyšujeme kvalitu svojej kognitívnej (rozumovej) inteligencie.

Bohužiaľ, na Slovensku, vďaka Mironovi Zelinovi a jeho početným nasledovníkom doteraz vysoko P R E F E RB U J E MEMOROVANIE - učenie sa vybraných učebných textov naspamäť(!) s minimom rozvoja základných (elementárnych myšlienkových operácii človeka!). Ak sa nevytvorí priestor na je rozvoj práve kognitívnej inteligencie žiakov@študentov, vtedy sa elitám oveľa, oveľa ľahšie vládne a manipuluje s občanmi, deťmi a mládežou. A to je cieľom modelu socialistickej a komunistickej výchovy, ktorú tu máme, vďaka komunistovi a spolupracovníkovi tajnej komunistickej polície - "profesorovi" Mironovi Zelinovi, v súčasnosti - hlavnému poradcovi ministerstva školstva a osobne - ministra B. Grohlinga - liberála z SAS.

SkryťVypnúť reklamu

Iným dôkazom, aby to nevyznelo ako moja iniciatíva voči Zelinovi@Grohlingovi, je činnosť ŠPÚ (Štátneho pedagogického ústavu) a Metodicko-pedagogických centier v oblasti výučby prírodovedných predmetov. Tu sú dôkazy: Ešte v závere 20. storočia sme zrušili hodiny dotácie vyučovacích hodín práve na výučbu prírodovedných predmetov - matematiky, fyziky, chémie a biológie v školách regio-školstva už samostatnej SR. Minimálne o hodinu týždenne! To rozvrátilo ich edukáciu. V novom miléniu zašli oveľa ďalej. Zrušili ročnú časovú dotáciu laboratórnych cvičení prírodovedných predmetov - , zvlášť fyziky, chémie a biológie. Napriek elementárnej logike a charakteristika edukácie v týchto ťažiskových predmetoch.

Príklad: Fyzika je experimentálna (na základe pokusov a experimentov!) prírodná veda, ktorá študuje tri kategórie vesmírnych materiálnych objektov - látky, fyzikálne polia a špecifické vesmírne objekty - napr. elementárne častice a subjekty tmavej hmoty a energie. Pokusmi ich študuje. A oni a ony obmedzili ročnú časovú dotáciu laboratórnych cvičení. Hlboko sa tým znížila úroveň kvality i kvantity zručností, návykov a manipulačných schopností (okem škály vedomostí!) slovenských žiakov a študentov! Super hrubá edukačná chyba s následkami na celé generácie! Koho? Pracovníkov Štátneho pedagogického ústavu a existujúcich Metodicko-pedagogických centier!!! Podobné závery sú aj pre výučbu chémie a biológie (prírodopisu!).

Čo dodať?! Žalostné reformné kroky v regio-školstve SR. Proti pravidelnému a systematickému rozvoju kognitívnej inteligencie v regionálnom školskom systéme SR za posledných 20 rokov. Tým sa priamo ZNIŽUJE úroveň logického myslenia a rozvoja elementárnych rozumových operácií - ich konkrétnych vedomostí, zručností, návykov a komunikačných schopností v štruktúre osobností súčasných žiakov a študentov na Slovensku. Je to zdrvujúca a pravdivá kritika centrálnych a hlavných inštitúcií zodpovedných za úroveň rozsahu a kvality edukácie detí a mládeže!

Veď, práve rozum a slobodná vôľa sú darmi nášho Pána, ktorými nás odlíšil od všetkých živých organizmov. Nedal nám síce vliate poznanie ako anjelom, no rozum ako centrum kognitívnej inteligencie každého z nás na priradil. Rozvíjame ich aj školskou edukáciou. Dosť bolo bifľovania a pre život obmedzených škál vedomostí pri memorovanej výučbe a výchove našom zošnurovanom a obmedzenom súčasnom vzdelávacom procese. Prelomme konečne Zelinovu scestnú a rozum detí poškodzujúcu pedagogiku !

copyright na blog - RNDr. et PaedDr. et PhilBc. et ThMgr. et RNMgr. Ivan Olejár PhVKI@M - prosociálny hybridný virtuálny kybernetický križiak Internetu a Mety; Prešov, 14.mája 2022;

Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
  • Počet článkov:  834
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu