Putin: INTERVENCIA RUSKA je nevyhnutnosťou. Ja: od 24. februára je rozpútaná tretia svetová - Ruskom! Odkazy - 8.a9.mája svetu! Nové posolstvo je tu!

Putin dnes rozšíril poriadne záber násilia vo svete. Zo špeciálnej vojenskej operácie voči Ukrajine, ohlásil INTERVENCIU

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Pozor! Svetu ohlásil kontinuálne pokračovanie riešení GLOBÁLNYCH problémov a ťažkostí krajín sveta formou použitia dynamického algoritmu privilegovania N Á S I L I A , pred stereotypom mierovej súťaže krajín a štátov planéty v 21. storočí. To je kvalitatívny skok a zmeny, priatelia... Od lokálneho násilia - vojny, špeciálnej armádnej operácie na Ukrajine, k forme globálneho násilia zo strany Ruska voči časti sveta, rozumej - do fázy (etapy) nie lokálnej, lež GLOBÁLNEJ NÁSILNEJ, nie vojenskej, lež vedenej inými prostriedkami ako zbrane(!) a nie mierové súťaže krajín sveta a kontinentov, lež násilné akty a formy spolužitia spoločenstva národov a krajín sveta a konkrétne zo strany Ruska aj aplikácia v praxi voči vybraným nepriateľským krajinám sveta - NEVYHNUTNEJ I N T E R V E N C I E Ruska voči krajinám z aktualizovaného Zoznamu nepriateľov Ruska v 21. storočí.. Ešte raz:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Registrujeme od 9.5.2022 postupný prechod intervencie z lokálnej na globálnu !!! Z etapy násilnej lokálnej špeciálnej vojenskej operácie Ruska voči Ukrajine na práve ohlásenú nevyhnutnú globálnu intervenciu Ruska voči krajinám aktualizovaného z Zoznamu nepriateľov Ruska. Lokálny násilný precedens sa mení na globálny. A vraj Putin svetu nič kvalitatívne a kvantitatívne nové neadresoval. Prepadák svetovej žurnalistiky i politikov sb veta !!! Aj ich dobre platených špionážnych služieb. Od CIA až po M-7, či Mosad.

JA, sedliak od Prešova musím uviesť veci na pravú mieru. Za vatikánsku menu. Aj tak Pán Boh zaplať za obsah b-logu riadený Duchom Svätým. Ja len píšem, samozrejme, že Ním inšpirovaný. Prečo? Lebo dôverne vidím samému V. "Putinovi putinovcom do hláv a makovíc - ako prosociálny virtuálny hybridný križiak Internetu.

SkryťVypnúť reklamu

Prosím pekne zopakujem do tretice - od prejavu V. Putina v Moskve - ide už aj o G L O B Á L N U I N T E R V E N C I U RUSKA ako nevyhnutnú činnosť na jeho záchranu !!!! Z lokálnej záležitosti sa stáva globálna ako to obyčajne v dejinách ľudskej civilizácie raz začas býva. Teraz nastal ten okamih.

Priatelia, mýlili sa tí, ktorí očakávali 9. mája na Červenom námestí v Moskve - oficiálne vyhlásenie vojny Ukrajine Putinom , či všeobecnú mobilizáciu ruských vojenských síl!!!! Ten zašiel ďaleko, ďaleko ďalej. On totiž vyhlásil - G L O B Á L N U N Á S I L N Ú I N T E R V E N C I U R U S K A, NAJMENEJ VOČI KRAJINÁM S V E T A , ktoré sa definitívne po 24. februári 2022 až dodnes ocitli na Ruskom zverejneným aktualizovaným oficiálnym zoznamom - N E P R I A T E Ľ O V R U S K A !!!! K 9. máju 2022. Mýlia sa veľmi hlboko a zásadne tí - tzv. "odborníci a experti", pozorovatelia, komentátori či politici a ostatní hochštapleri ((a je ich bohužiaľ drvivá väčšina sveta na Západe i i nás na východe EÚ!)!), ktorí po jeho vystúpení 9. mája 2022 v Moskve premývajú mediálne mozgy svojim občanom osvedčenou Silvovou (Salvovou) metódou - tvrdiac Bohu rovne, že PUTIN VLASTNE NIČ NOVÉ SVETU NEPOVEDAL , NEADRESOVAL!!!! Obrovský omyl a chyba lávky. On adresoval ľudstvu nové P O S O L S T V O. Posúďme spolu. Dokážem svetu ihneď !!!! Tu sú pravdivé dôkazy, priatelia:

SkryťVypnúť reklamu

Putin si vlastne dal špeciálnou operáciou voči Ukrajine otestovať svetovú verejnú mienku aj voči násiliu v podobe vojny. Je pravdivým faktom, že Ukrajinci ho nevítali ako ich osloboditeľa, naopak tvrdo, aj vojensky odporujú zachvatčikom doteraz a v budúcnosti predpovedá prezident Zelenský Ukrajine víťazstvo v lokálnom vojnovom konflikte s Ruskom, čo je možné a zvyšujúco sa pravdepodobné ! Zvlášť po dodávkach najmodernejších zbraní a systémov Západom. Senát USA schválil pomoc vo výške 40 miliárd a špeciálny zákon pomoci Ukrajine ako za II. svetovej vojny.

No, Putin vyhlásil svetu 9. mája kvalitatívne i kvantitatívne novú akciu, ak chcete univerzálny a veľkolepý projekt na obranu Ruska prakticky pred celým národom na rozsiahlom území EuroÁzie - od Petrohradu po Vladivostok- : EXISTENČNE NEVYHNUTNÚ GLOBÁLNU INTEVENCIU RUSKA VOČI JEHO HLAVNÝM NEPRIATEĽOM NA OFICIÁLNOM ZOZNAME, KTORÝ MOSKVA ZOSTAVILA - AKO JEDEN ZO ZÁVEROV MOSKVY V ZÁVEREČNEJ FÁZE RUSKEJ - podľa Putina - iba lokálnej územnej ŠPECIÁLNEJ VOJENSKEJ OPERÁCIE VÝLUČNE NA ÚZEMÍ UKRAJINY !!! ( čo sa terminologicky rovná "Putinovej brutálnej vojne na Ukrajine" podľa Joa Bidena, vo svojom opakovanom vyhlásení o charaktere násilného procesu na Ukrajine, zverejnenom naposledy práve 9. mája 2022!) . Ak toto vyjadrenie Putina k ruskému národu (!) na vojenskej prehliadke svetu nič N O V É nehovorí a exprezident Ukrajiny Porošenko ju označil za "pochod porazených", nuž veľmi sa všetci mýlite. V tejto súvislosti pripomeňme, že Slovensko je na zozname nepriateľských štátov .. Ten sa pravdivo potvrdzuje aj súčasnými konkrétnymi aktivitami - voči Rusku nepriateľskými štátmi, čo je nesporne pravdivý fakt! Napr. Dar raketového systému S-300.

SkryťVypnúť reklamu

Oficiálne potvrdený a Ruskom zverejnený A K T U A L I Z O V A N Ý Z O Z N A M oficiálnych nepriateľov Ruska a jeho ľudovej demokracie vo svete pravdivo existuje, je realitou, skutočnosťou. Vypracovala ho vláda V. Putina, vedenie štátu i armády atď. A viedlo ich k aktu, aby V. Putin 9. mája vyhlásil svetu, ešte raz zopakujem ako papagáj: Pre Rusko v 21. storočí - (!) "Existenčne nevyhnutnú globálnu INTERVENCIU (aj s prvkami brutálneho násilia, ako potvrdil aj Joe Biden(!)) - VOČI SVOJIM - hlavným nepriateľom uverejnených na aktualizovanom ZOZNAME nepriateľov Ruska" !!! To je pravdivá I N T E R P R E T Á C I A najnovšieho POSOLSTVA Putina ruskému národu i zvyšku sveta! Že ju zverejňujem ako prvý, to je vedľajšie... Nečerpám a necitujem žiadne cudzie či naše agentúry, vrátane špionážnych. články či blogy. Ani odhady situácie politikmi, glosátormi či prognostikmi a pod. Mám vlastnú hlavu a skúsenosti i prehľad udalostí vo svete. Pokračujem vo svojej originálnej generalizácii: vzniklej situácie po prejave Putina v Moskve na Deň víťazstva...

Logicky je zrejmé, že predovšetkým na ne - nepriateľské krajiny sveta Rusku z aktualizovaného Zoznamu krajín, je a bude zameraná GLOBÁLNA INTERVENCIA RUSKA, ktorú práve vyhlásil V. Putin na Červenom námestí. Tým je jasne potvrdené moje pravdivé tvrdenie, že dátum rozpútania III. svetovej vojny bude v učebniciach dejín -24. február 2022-, ako deň zahájenia špeciálnej vojenskej operácia Ruska voči Ukrajine s cieľom denacifikácie a demilitarizácie Ukrajiny, ktorá práve podľa V. Putina bola úspešne zrealizovaná aj ku Dňu víťazstva. Magickému a najdôležitejšiemu štátnemu sviatku Ruska. Všimli sme si aj aktívnu, na manifestácii a pri prejave *V. Putina, na Červenom námestí - účasť patriarchu Rusi - Kirilla. Putin jasne naznačil zjednotenie širokých más ruských veriacich na PODPORE INTERVENCIE, ktorú pokladajú za existenčnú nevyhnutnosť prežitia Ruska v spoločenstve národov planéty Zem v 21. storočí. Ak toto je pre svet nič nové, potom sa vyhlasujem za blázna a idiota naj rangu !!!! Pochopme nasledujúce riadky mojej politickej a prognostickej analýzy a syntézy i generalizácie možného vývoja súčasného už násilného riešenia dôležitého a už globálneho konfliktu sveta. Časy mierovej súťaží v čomkoľvek Ruska a peletónu mierovo súťažiacich krajín a štátov sveta sú - od Dňa víťazstva minulosťou. Dokedy? "Uvidíme, povedal slepý hluchému."

Teraz, od 9.5.2022 - je už na programe dní politikov, armády a občanov Ruska, vrátane veriacich vedených patriarchom Rusi Kirillom - nie - práve už pre Rusov - minulá etapa lokálnej a násilnej špeciálnej operácie voči Ukrajine a jej podporovateľov zo strany krajín sveta, ale ETAPA GLOBÁLNEJ INTERVENCIE RUSKA NAMIERENEJ HLAVNE PROTI ŠTÁTOM SVETA Z AKTUALIZOVANÉHO ZOZNAMU NEPRIATEĽOV RUSKA. Putinom a Larvovom @ comp schválených a označených krajín sveta, v ktorom je pomerne vysoko aj Slovensko !!! Sami sme sa tak rozhodli cez vládnych činiteľov , ktorým sme nominovali moc v parlamentných voľbách roku 2016 ! I voľbou prezidentky republiky SR!!!

Vo fáze, v etape - bohužiaľ, už reálne - III. svetovej násilnej intervencie (vojny), rozhodne nie voľnej súťaže štátov a krajín sveta -ako tomu bolo práve do 24. februára 2022 !!! A tento ťažiskový zlom vo vývoji sveta v 21. storočí pochopme konečne a plne akceptujme. ) - plne potvrdenej dnes v Putinom POSOLTVE NÁRODOM SVETA, vrátane ruského národa ! "ˇÚdajne - Nevyhnutnej "Intervencie zo strany Ruska !!! My, Slováci, sme schytali, čo sme chceli. Volili sme cestu obrany a ochrany demokracie klasického západného typu, nie Ruskom importovanej ľudovej demokracie. Ako sme 40 rokov budovali za socializmu a komunizmu 40 rokov. Odmietli sme takto jednoznačne - návrat do minulosti socializmu a komunizmu s ľudovodemokratickým spoločenským usporiadaní. Aj návrat rokov 1968/69, ako to pomenoval ukrajinský prezident V. Zelenkyj v prejave k slovenským poslancom súčasnej NR SR. Voľbu cesty demokracie západného typu, samozrejme, že so zodpovedným vedomím vlády a občanov Slovenska - aj za cenu znášania následkov a opatrení z ruskej strany, voči Slovensku - už ako OFICIÁLNEHO nepriateľa Ruskej federácie, ktorá dnes prechádza ku globálnej ochrannej intervencii svojich záujmov doma i vo svete.

Takže, keby kohútiky vo Vlčom hrdle razom vyschli je to zo strany Ruska fér, pretože sme prvý deň vo fáze globálnej intervencie Ruska voči nepriateľom a tak v rámci nevyhnutnej globálnej intervencie Ruska vyhlásenej práve Putinom - prichádza ekonomická sankcia v podobe zastavenia dodávok plynu a ropy z Ruska... Nemôžeme ako SR - ani ceknúť !!! Len tichučko závidieť Maďarsku a vzdať hold - predvídavosti V. Orbána!!! Hoci GazProm opakovane trúbi svetu, že dodávky plynu a ropy do Európy budú pokračovať. Fígeľ je v tom, že lokálne ich môže Rusko kedykoľvek obmedziť či úplne zastaviť. Ja tvrdím, že ide o tzv energetické riadené strely na nepriateľov Ruskej federácie - krátkeho, dlhého i stredného doletu - podľa potreby Ruska ako agresora. To je nový prvok - odštartovanej Tretej svetovej vojny sibírskym populárnym Ruským medveďom, ktorého stisky sú obyčajne smrteľné. .. Pokračovať ďalej?

O tom, že Rusko už veselo dodáva ropu, plyn a ostatné energo-nosiče do takých obrovských spotrebiteľských teritórií a spotrebiteľských gigantov sveta - ako je Čína či India !!!? A EÚ -pravdepodobne zostane bez ruskej ropy a plynu. To je pravdivá info. Bez ohľadu na to, či sa jej krajiny dohodnú a zavedú e návrh absolútneho embarga na ruský plyn a ropu! Hoci je tu ešte aktuálna prekážka - veto návrhu embarga EÚ zo strany Maďarska ako krajiny EÚ... Poškodí to Rusko? Sotva. A navyše vygumuje a anuluje sa hláška, že Putin financuje vojnu na Ukrajine zo súčasných ziskov za predaj ropy a plynu krajín výlučne EÚ, najmenej od 24.2.2022. A táto ideologická bublina spľasne.

Navyše, veď Putin už novú fázu, etapu intervencie Ruska, po úvodnej etape nazvanej v Rusku fázou denacifikácie a demilitarizácie Ukrajiny overil, keď zastavil energetické kohútiky plynu Poľsku a Bulharsku. Takže tieto krajiny už nefinancujú Putinovu špeciálnu operáciu na Ukrajine, lebo za jednu ruskú komoditu už Rusku neplatia. Ani v rubľoch ani v eurách. A ohrozilo to Rusko? Pochybujem.

Takže mister Putin môže skúsiť vystaviť energetickej riadenej DVOJstrele s názvom "Zastavenie dodávok ropy a planu Ruskom" - aj štát závislý maximálne na ruskej rope a plyne - naše Slovensko. A praskneme ako balón. Naša ekonomika sa zosype ako domček z karát. A k Ukrajine - pribudne ďalšia, už nie lokálna a vojenská obeť ako Ukrajina, ale prvá obeť globálnej intervencie Ruska - krajina EÚ - Slovensko ! Čelný člen Aktuálneho zoznamu nepriateľských krajín Ruska! A tak to pôjde postupne ďalej... Obetí štátov ekonomických riadených striel Putinom z Moskvy bude postupne pribúdať. A nevyhnutná globálna intervencia Ruska vzrastať na kvalite a intenzite i sile. Už to nebude len Ukrajina. Pribudnú hrdé členské štáty EÚ, hlavne z jeho juho (Bulharsko) a stredovýchodu v rámci EÚ i tzv. východného krídla NATO. Podotýkam, že bez jediného výstrelu zbraní zo strany Ruska na vybrané nepriateľské krajiny !!!

Keď navyše Rusi nenapadnú vojensky žiaden štát NATO. Teda, Článok 5. - kolektívnej obrany členských štátov NATO nebude možné aktivovať !!! Putin už vojensky nenapadne v konflikte III. svetovej násilnej intervencie (vojny!) už žiadny štát sveta. Tobôž nie, člena NATO! Hoci sa núka Moldavsko ako nečlen NATO! NATO zostane v konflikte mimo ako práve vojenské zoskupenie s arzenálom starých i nových zbraní. Zbrojárskej svetovej Lobby cvaknú zuby skoro naprázdno.... Fázu Špeciálnej vojenskej operácie zameranej na Ukrajinu nahradí postupne - fáza Globálnej intervencie Ruska voči krajinám na pružne a pravidelne aktualizovanom zozname nepriateľov. Ekonomické sankcie EÚ, USA@comp. -nahradia ekonomické sankcie Ruska voči nepriateľským štátom. Majú právo na odpoveď. Na použitie svojich ruských -ekonomických riadených striel krátkeho, stredného i dlhého doletu po planéte Zem. V rámci globálnej intervencie zameranej na ekonomické útoky a ataky Ruska voči nepriateľom. Už začínate chápať Rusko? I fakt, že prešli do etapy nevyhnutnej globálnej intervencie Ruska voči nepriateľským štátom?

"Teším sa" - na globálnu intervenciu Ruska v oblasti poľnohospodárskej produkcie, kde Rusi predstavujú 15% svetového producenta pšenice, 12% jačmeňa a až 60% produkcie olejnín - tri konkrétne oblasti ruskej tvorby, opäť len riadených hospodárskych striel z Moskvy voči svetu... Ukrajina, tá už obilie nevyváža a Rusi zablokujú exporty poľnohospodárskej produkcie?! Nečudo, že 47 krajín združených v OSN nepodporilo odsúdenie prvej fázy aktivít Ruska zameranej na inú obilnicu sveta - práve Ukrajinu ! Sú nastrašení, že im Putin nedodá život zachraňujúce komodity. I takým suverénom ako Turecko, Egypt, Sýria, Líbya a pod... Nebudem fabulovať a konšpirovať a maľovať obrazy - hladujúcich krajín Prednej Ázie a Severnej Afriky a iných častí sveta, ak im Rusko nedodá uvedené i ďalšie komodity. Ak dodá, budú Rusom ďakovať ako záchrancom pred početnými hladomormi vo svete!!

Zároveň sa prudko zvýši MIGRÁCIA z hladujúcich a chudobných krajín DO bohatých krajín -zasľúbených zemí západu, USA , Kanady či Austrálie..... Migrácia je tiež obávaným spoločenským fenoménom a zbraňou doslovne hromadného sebaničenia migrujúcich občanov sveta!!! Pozor Rusi vedia, čo robia, na pár krokov dopredu ako v šachovej partii o budúcnosť sveta. Často mali svetových veľmajstrov. Len takých osobností-šachistov sveta ako G. Kasparov -je málo !!!! Preto odpáli už aj tzv. Migračné riadené strely, ktorých rizikom je, že sú aj seba zničujúce.

A už nedávno vyvolali tri obrovské vlny cunami-migratov vo svete:

1/ Ukrajinskú zahraničnú migračnú vlnu so 4 miliónovou početnosťou migrantov z Ukrajiny, hlavne do krajín EÚ;

2/ Ruskú migračnú vlnu orientovanú z Ruska - do celého sveta s početnosťou tiež 4 milióny migrantov ku Dňu víťazstva a ukončeniu II. svetovej vojny v Európe;

3/ Ukrajinskú vnútornú migračnú vlnu s početnosťou tiež asi 4 milióny vnútorných migrantov;

Dvanásť miliónov slobodných občanov Ukrajiny a Ruska sa stalo nedobrovoľne migrantmi iba v rámci prvej fázy dominancie násilia pri riešení globálnych problémov ľudskej civilizácie v 21. storočí, namiesto mierovej súťaže krajín planéty Zem, v podobe násilnej špeciálnej vojenskej operácie Ruska voči Ukrajine s cieľom denacifikácie a demilitarizácie Ukrajiny ! A osvietení politici sveta to vedome či z obmedzenosti PRIPUSTILI svorne: Náhradu dynamického algoritmu nenásilnej a mierovej i prosociálnej intervencie riešení globálnych i lokálnych problémov a ťažkostí ľudstva - za nový ALGORITMUS, ktorého výsledkom a pomenovaním je iný typ (druh) intervencie (!) - novo deklarovanú, údajne nevyhnutnú - násilnú intervenciu riešenia súčasných problémov ľudstva, ktorej autorom je V. Putin a Rusko! Máme, k čomu sme práve dospeli. Násilná prax časti ľudstva to plne potvrdzuje. Pravdivo. To nie je zbierka hoaxov, poloprávd, manipulácii a konšpirácii....

Uvidíme ako dopadne kozmická zložka Ruskej globálnej intervencie. Veď, už zakázali využívanie stanice Mir -USA a krajinám EÚ. llon Musck môže zabudnúť na druhý turistický let na práve ruskú vesmírnu stanicu MIR i na svoje obrovské zisky z prvej misie. Vesmírny turizmus na orbitálne stanice uviazol v sekunde od dnešného vyhlásenia globálnej intervencie Ruska nepriateľským krajinám. Podobne uviazla aj medzinárodná veda a výskum. Aj my Slováci sme aktívne porušili a utlmili dohody s ruskými... Dokonca v oblasti kultúry. turizmu, športu, vzdelávania.... Sankciami sme vlastne dokopali Rusov k odpovedi. Prichádza v hroznej podobe - nevyhnutnej globálnej intervencie Ruska proti krajinám aktualizovaného Zoznamu nepriateľov Ruska ! Preto dnes TASS uverejnila vyhlásenie Ruskej federácie o nesmiernej pomoci sankcií uvalených na Rusko nepriateľskými krajinami jeho hospodárstvu i zahraničnej politike. ! Paradox? Bohužiaľ, pravdivá skutočnosť. V. Putin sa svetu smeje. A*ko vo filme Celý svet sa smeje. Ruskom filme.

A načasovanie gigantického projektu Obnovy Ruskej federácie a jej vplyvu? ? VeľMajstrovské. Tesne po páde vlády skúsenej A. Merkelovej v Nemecku a rok po výmene Trumpa - Bidenom v USA . Teda súčasných vlád politikov špičiek sveta s malými skúsenosťami lídrov svojich krajín. A z toho možno ťažiť Lavrovovi nesmierne. A Rusi vyťažili. Stávajú sa pomaly, ale isto - svetovou veľmocou č. 1. Lídrom sveta v 21. storočí, presnejšie na prahu jeho druhej štvrtiny. To je super motivujúce posolstvo V. Putina svetu i hrdému ruskému národu. Zjavené svetu ku Dňu víťazstva.

V závere už iba jednu akademickú otázku? Bol by V. Putin pokračoval etapou násilnej globálnej intervencie, keby bol svet ignoroval násilie na Ukrajine?

Pár ďalších pravdivých faktov mojej neúplnej. no verím, že -originálnej charakteristiky vedenia III. svetovej globálnej a i násilnej, no nevyhnutnej (podľa Purina a vlády parlamentu Ruska!) intervencie Ruska voči nepriateľským štátom aktualizovaného Zoznamu nepriateľov Ruska:

 • kybernetická globálna intervencia Ruska voči klasickej demokracii západného typu ; tá prebieha ruskými hackermi a priaznivcami V. Putina z iných krajín zvyšku planéty - už od prvej minúty nástupu starého príslušníka KGB - V. Putina do prezidentskej funkcie, po B. Jelcinovi; Klasická demokracia západného typu vzniklá pred vyše troma storočiami - kontra - ľudová demokracia východného typu uplatňovaná vo svete po víťazstve VOSR v Rusku pred vyše storočím (1917). Ja osobne som žil v ľudovej od roku 1955, do 16.11. 1989, keď započali študentské nepokoje proti komunistom v bývalom Československu. Celých 44 rokov sa v nej žilo. ! Bohužiaľ iba v stále pokusnej demokracii západného typu, žijem už 33 rokov. No, nie som si celkom istý jej definitívnym víťazstvom na Slovensku. Pokiaľ budú v politike zástancovia ľudovej demokracie ako SMER-SD, SNS, ĽSNS, liberálne strany typu SaS, Šimečkovcov, vajatajúce KDH, strany neoliberálov a ľudovcov a pod.

 • ekologická a klimatická etapa globálnej intervencie *Ruska, ktorá negatívne ovplyvňuje a bude dlhodobo ovplyvňovať planétu; napr. vedomé poškodzovanie zdrojov pitnej vody na 40 miliónovej Ukrajine, dočasne zvýšenie radiácie v Černobyle, rozvrat infraštruktúry životného a pracovného prostredia a hlboké poškodenie prírody zo strany bojujúcich armád na Ukrajine, vystúpenia z organizácii na podporu zaostalých a rozvojových krajín sveta, ignorovanie bioekologických aktivít, ich bojkot napr. boja proti klimatickým zmenám planéty - Rusko má klímu od rovníkovej po severnú ľadovú(!), prevádza jadrové nukleárne a termonukleárne skúšky i podmorské jadrové výbuchy, znečisťuje atmosféru svojim kozmickým smetím a odpadom po družiciach, raketách, staniciach a pod.

 • novo vzniklá a očakávané migračné cunami - celosvetová a globálna vlna utečencov z chudobných krajin sveta do bohatých; ak chceme - neriadená migračná strela z arzenálov Moskvy;

 • Nie (!), nebude to zákopová - I. svetová vojna, ani II. svetová vojna vedená prevažne konvenčnými zbraňami a zbraňovými systémami, vrátane zbraní hromadného ničenia - bombardovanie Hirošimy a Nagasaki -USA- jadrovými zbraňami!!!. Rusko a Putin sa zďaleka vyhne vojnovej intervencii v akomkoľvek ďalšom štáte sveta; i špeciálnej vojenskej operácii;

 • JE to III. svetová vojna - vedená už prevažne kozmickými, špionážnymi, kybernetickými, digitálnymi, pilotovanými (drony, bezpilotné lietadlá) prostriedkami, okrem špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, ktorá (údajne podľa Ruska! úspešne skončila!). Vedená už aj na mnou uvedených jednotlivých globálnych všeobecných frontoch boja, (okrem chvála Bohu! -vojenského!) prostredníctvom práve v Putinom dnes na Červenom námestí v Moskve - charakterizovaná vynútenou GLOBÁLNOU I N T E R V E N C I O U RUSKA, predovšetkým voči štátom z oficiálneho a svetu zverejneného zoznamu hlavných nepriateľských štátov, kam patrí aj Slovenská republika. To je praktické ovocie darovania systému ťažkých raketových zbraní SS-300 vládou SR. Aj ja som za demokraciu. Hoci v skutočnosti som jedine za deokraciu v čele s Ježišom Kristom. Trvajúcu už dve milénia - dvetisíc rokov. To koukaté, že jó, svetoobčania Zeme !

 • Na záver mi dovoľte uviesť mienkotvorný text podcastu dobré ráno servera SME.sk, spolu s odkazmi na zahraničné, takisto významné mienkotvorné zdroje uvedené v podcaste Dobré ráno: Obsah titulku podcastu k prejavu Putina ku Dňu víťazstva z 9.5.2022"

 • Putin nepovedal nič. Čo to znamená pre vojnu?
  Špekulovalo sa o tom týždne, hovorilo sa, či Vladimir Putin vyhlási všeobecnú mobilizáciu, či Rusko oficiálne vstúpi do vojny, či plánuje použiť jadrové zbrane, či dokonca nebude hovoriť o víťazstve na Ukrajine.

  Včera napokon Putin nič nové neponúkol, len obhajoval ruskú intervenciu. A čo vlastne Vladimir Putin včera povedal a čo to znamená pre vývoj konfliktu na Ukrajine? Nič nové !!!!

  Tomáš Prokopčák sa pýta Matúša Krčmárika.

  Zdroj obsahových zvukov: Reuters, CNN

  Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22905729/dobre-rano-putin-prejav-druha-svetova-vojna-oslavy-rusko-podcast.html?ref=njctse

  Priatelia moji, ak včera Putin svetu nevyslal žiadne významnejšie posolstvo, potom sľubujem verejne, že už nikdy nenapíšem žiaden politický b-log !!!!

 • Verejne vyzývam slabé duo redaktorov SME.sk Prokopčák@Krčmárik, aby vecne a argumentmi dokázali, že tento môj originálny, nie odkiaľsi zo CNN, či Reuters a pod. preložený a odpísaný obsah b-logu - je znáška hoaxov, poloprávd a chimér chorej fantázie autora - teológa a pedagóga s vyše 40-ročnou praxou a 4 úspešnými vysokoškolskými štúdiami v rámci celoživotného samoštúdia a sebavzdelávania. Majte sa -novinári a redaktori v SR dokopy.....

 • Dodatok b-logu z 20.5. podvečer: Putin sa pripravuje na dlhodobý konflikt, myslia si americké tajné služby. Ani ruské víťazstvo na Donbase by nemuselo vojnu ukončiť.(Verte mi, mne gádžovi, tajní z USA, že neukončí!)

  Putin podľa riaditeľky úradu tajných služieb Avril Hainesovej počíta s tým, že odhodlanie Západu dodávať napadnutej Ukrajine zbrane postupne zoslabne. USA tiež odhadujú, že ruský prezident nepoužije jadrové zbrane(tým - v plnej miere potvrdzujú aj moje závery uvedené vyššie!), pokiaľ nebude jeho krajina- Rusko(!) v bezprostrednom ohrození. (ČTK). Mám radosť, že tieto info sú v plnej zhode s mojim b blogom. Závery tajných služieb USA a gadža od Prešova - z Krompách - sa zhodujú. Ja to robím úplne nezištne a zadarmo, oni a ony berú za špionážnu službu v prospech USA - ťažké milióny. Je svet spravodlivý?"

  Čítajte viac: https://svet.sme.sk/c/22905527/ukrajina-rusko-vojna-online-minuta-po-minute-10-5-2022.html?ref=njct#sm22906840

 • pozorovateľ a prosociálny aktivista - Ivan Olejár PhVKIM. - prosociálny hybridný virtuálny križiak Internetu @Mety;, Prešov, 9. mája 2022; Boh ochraňuj planétu Zem a jej osídlencov pred násilím v akejkoľvek priamej i sofistikovanej podobe ako dielo Lucifera a jeho služobníkov ! ! Všetkých. Amen.

Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
 • Počet článkov:  834
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

42 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu