Jasné misijné posolstvo Pápu Františka Slovákom: Kontemplácia Boha, blížnych i seba samého @ prosociálnosť = nový človek 21. storočia @ III.milénia!

Písmo: A- | A+

tak takto presvedčivo a hutne sa dá vyjadriť misijné posolstvo 34. misijnej návštevy pápeža Františka - nielen Slovákom, ale aj Rómom, našim národnostným menšinám i Slovanstvu v tejto časti Európy: KONTEMPLÁCIA a PROSOCIÁLNOSŤ !

To je všetko: kontemplácia Boha a prosociálnosť pri edukácií osobnosti človeka 21. storočia v rodinách, v škole i rovesníckych skupinách. Jednota slov, téz a činov a skutkov kresťanského milosrdenstva. V zmysle Františkovej tézy NEZAOSTÁVANIA N I K O H O Z A NIKÝM. Vzájomná pomoc, subsidiarita a akceptácia. Osobitne chudobných dnešnej doby. Poznačenej aj pandémiou korony spojenou so smrteľným ochorením KOVIDu-19. Ktorého pandémiu zariadili ľudstvu čínski vedci v oblasti vývoja bojových biologických zbraní v laboratóriách v čínskom Wu-Chane v novembri 2019. So schválením a podporou čínskych komunistických najvyšších orgánov republiky Čína. Na ceste za svetovou hegemóniou Číny. Ako veľmoci číslo jeden. S cieľom zosadenia USA z tejto pozície v celom 20. storočí. Bez akejkoľvek obrannej reakcie zvyšku sveta v súčasnosti. Už takmer dva roky. Hanba nám všetkým.

Účinnými prostriedkami realizácie misijného diela sú hlavne - SLOBOa, TVORIVOSŤ a DIALÓG ! Dodal povzbudivo pápež František. V kostole Sv. Martina v Bratislave v druhý deň svojej misijnej návštevy.

ProsocJker a ProsocMan Ivan Olejár+ RNDr. et PaedDr. et ThMgr. et PhilBc. Ivan Olejár PhVKI

Prešov, 12. septembra 2021;

Skryť Zatvoriť reklamu