Ako sa sčítať pravdivo a nebáť sa byť iný

Písmo: A- | A+

Na budúci týždeň sa začne sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021. Už pred jeho začiatkom sa začínajú objavovať tvrdenia, ktoré by som rád vysvetlil, aby tak sčítanie malo reálnu výpovednú hodnotu.

Témy v sčítaní, ktoré vyvolávajú v posledných týždňoch asi najviac otázok, sú národnosť a vierovyznanie. V oboch prípadoch ide o osobné pocity a rozhodnutie každého z nás a nikoho nechcem nútiť k prihláseniu sa k niečomu, čo skutočne necíti.

Skutočne bez vyznania?

Možno ste sa v online priestore stretli s kampaňou "Bez vyznania", ktorá odporúča ľuďom primárne na protest voči finančnej podpore cirkvám a náboženským spoločnostiam zo strany štátu označiť sa na papieri pri otázke vierovyznania za ľudí "bez vyznania". Pominiem teraz fakt, že kampaň občianskeho združenia Ethos je jednostranne kriticky zameraná proti jedinej z 18 slovenských cirkví a využíva pri tom viaceré zavádzania a dezinformácie (spomeniem napr. ničím nepodložené obvinenie členov cirkví z otvorenej podpory fašizmu či implikácia, že peniaze nealokované cirkvám budú minuté v zdravotníctve). Ja sa práve preto, že cirkev, ku ktorej sa hlásim, okrem duchovnej služby poskytuje pre všetkých ľudí aj vzdelávaciu a sociálnu službu, k nej s radosťou priznám.

Systém finančnej podpory cirkví zo štátneho rozpočtu vznikal po dlhej diskusii a nejdem ho tu spochybňovať ani bližšie rozoberať. Rešpektujem súčasné nastavenie, rovnako ak bude niekedy uzákonená finančná odluka cirkví od štátu, budem to rešpektovať. To, čomu sa chcem venovať ako človek so záľubou v štatistikách je fakt, aby sčítanie v roku 2021 skutočne odzrkadľovalo realitu Slovenska.

Ethos a okrem iného tiež poslanec NR SR Miroslav Žiak (SaS) tvrdia, že pokiaľ ľudia nechcú finančnú podporu štátu cirkvám, majú na papieri (resp. tento rok online) zakrúžkovať, že čo sa týka vierovyznania, sú "bez vyznania". Lenže toto tvrdenie nemusí byť vôbec správne. Pokiaľ je človek skutočne ateista, tak nech sa páči, jeho najlepšie naozaj vystihuje možnosť Bez vyznania. Lenže pokiaľ je človek veriaci a jediný dôvod, pre ktorý sa nestotožňuje s jednou z 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností je fakt, že okrem iného dostávajú finančnú podporu od štátu, tak to z neho nečiní osobu bez vyznania.

Národnosti v SODB 2011, upravil autor
Národnosti v SODB 2011, upravil autor 
Pseudo Vennov diagram - bez vyznania sa nerovná Inému. Upravil autor
Pseudo Vennov diagram - bez vyznania sa nerovná Inému. Upravil autor 

Táto osoba však má na výber. U národností nemáte na výber možnosť "Bez národnosti", naopak môžete po novom zvoliť až dve. U národností aj vierovyznaní však existuje možnosť "Iné". Je jedno, či ste katolík alebo pravoslávny veriaci, ktorý iba nechce súčasný model financovania cirkvi, alebo ste moslim či budhista, ktorého cirkev v súčasnosti nie je medzi tými registrovanými. Každopádne máte už od sčítania 1991 v každom sčítaní na výber - je to možnosť vierovyznania "Iné". Touto voľbou sa splnia obe premisy - Vy zostanete veriacim/veriacou, v rovnakom čase Vaša osoba nebude zaraďovaná príslušnosťou ku konkrétnej cirkvi.

Presviedčať totiž človeka, že pre len nesúhlas s financovaním cirkví napr. pre stredovekú inkvizíciu katolíckej cirkvi sa má veriaci človek (nehľadiac na to, či je vôbec katolík alebo protestant) označiť za neveriaceho je asi podobný nezmysel, ako keby Slovenská národná strana viedla kampaň odporúčajúc etnickým Maďarom na Slovensku pri sčítaní - napr. pre nesúhlas s legislatívou upravujúcou práva národnostných menšín kvôli historickému podielu Maďarov na maďarizácii Slovenska v 19. storočí - sa označiť za Rusínov.

Na pamiatku zabrušovačovi-vybrušovačovi spoza rieky Moravy. :)
Na pamiatku zabrušovačovi-vybrušovačovi spoza rieky Moravy. :) (zdroj: Echo24.cz)

Ako z toho "vybrušit"?

Bojovali sme dlhé desaťročia za to, aby sme mohli žiť v slobodnej demokratickej krajine. Dnes máme možnosť bez obáv vyjadriť, akí sme. Pokiaľ odpovede budú nepravdivé, výsledky sčítania, na ktoré sa vynakladajú značné finančné prostriedky, budú skreslené a v najhoršom prípade môžu byť zneužité politickými či lobistickými skupinami na presadzovanie svojich cieľov. Rovnako následné politiky nastavené v štáte nebudú také účinné.

Preto so slovami z prezidentskej štandardy prvého prezidenta ČSR, Tomáša Garriguea Masaryka, pochádzajúcimi od majstra Jana Husa "Pravda víťazí" vyplňme aj toto sčítanie pravdivo. Ak sa hlásite k nejakej národnosti, nehanbite sa za ňu, máme možnosť označiť dokonca dve. Ak ju nenájdete, zvoľte "Iná", aby ste dali signál štátu, že Vaša možnosť tam chýba tak, aby o desať rokov už bola zahrnutá. Ak ste veriaci a hlásite sa k jednej zo slovenských cirkví, tak sa nehanbite a zakrúžkujte ju. Ak ste neveriaci, zakrúžkujte "Bez vyznania" Ak ste veriaci a nehlásite sa ku konkrétnej cirkvi, nie ste "Bez vyznania", ste "Iní". A byť iný je úplne normálne. :)

Skryť Zatvoriť reklamu