Hippokratova prísaha

Písmo: A- | A+

Hippokratova prísaha je lekársky kódex, ktorý v antickom období usmerňoval etické konanie lekára. Mnoho ľudí dnes v súvislosti s nevľúdnymi lekármi, zlou starostlivosťou atď... vyťahuje na svetlo vetu: "Vôbec sa nechovajú podľa Hippokratovej prísahy...". Nechcem v žiadnom prípade obhajovať arogantných lekárov (aj keď častokrát majú na práci mnoho), poďme si však vyjasniť niekoľko vecí.

Pre úplnosť uvádzam odkaz, kde nájdete text prísahy v latine a odkaz na stránky ústavu etiky 3. LF UK (na stránke úplne dole), kde je text preložený do češtiny (formát .doc).

Sľub mlčanlivosti podpíše medik už v prvom ročníku. Predsa len prichádza počas štúdia k dôverným informáciám pacienta.

V súčasnej dobe platí tzv. moderná forma Hippokratovej prísahy, a síce Ženevský lekársky sľub (z r. 1948). Áno, uvažujete správne, dôvodom jeho prijatia, resp. uvedomenia si, že lekári potrebujú akési etické normy, boli udalosti z 2. svetovej vojny a predvojnového Nemecka. V Čechách je dnes záväzný obnovený lekársky sľub (r. 1990), ktorého text je predčítaný pri promócii promótorom a čerství doktori na konci vyjadrujú na konci súhlas slovom "sľubujem"

Okrem toho sú známe a platné ďalšie etické kódexy, podľa ktorých sa majú (nielen) lekári riadiť. Hovorím o Dohovore o ľudských právach a medicíne z Ovieda z roku 1997 (vyhlásený Radou Európy), prípadne o Helsinskej deklarácii (obsahuje doporučenia pre lekárov, ktorí sa zaoberajú medicínskym výskumom na čoveku) - posledná novelizácia v roku 2000. Každá krajina má potom kódex svojej lekárskej komory.

Ak teda budete najbližšie počuť niekoho, ako sa vyjadruje na adresu lekárov, že nekonajú podľa Hippokratovej prísahy, neváhajte a poučte ho: "Máte pravdu. Nekonajú podľa Hippokratovej prísahy, ani nikdy konať nemohli. Sľubujú totiž čosi iné."

Skryť Zatvoriť reklamu