Prokuratúra dala za pravdu „nepríčetnej“

Po zamietnutí môjho trestného oznámenia podaného na Inšpekcii MV SR na vyšetrovateľa a následnom napadnutí sťažnosťou voči jeho uzneseniu, bolo rozhodnutie vyšetrovateľa inšpekcie prokurátorom prokuratúry Bratislava IV zrušené.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (52)

 Prokuratúra totiž zistila, že:

uznesenie nebolo vznesené a doručené v súlade s trestným poriadkom

Podľa prokuratúry: " Pri predkladaní uznesenia o vznesení obvinenia zo dňa 10.5.2013 nebola dodržaná zákonná lehota v zmysle § 206 ods. 2 Tr. poriadku /48 hodín/ na predloženie uznesenia o vznesení obvinenia prokurátorovi, ktoré bolo doručené na okresnú prokuratúru Bratislava IV až 16.5.2013, čo bolo overené na tejto prokuratúre aj pri rozhodovaní o sťažnosti. Uznesenie Jane Teleki bolo odovzdané na poštovú prepravu 2.7.2013, čo je zistiteľné z podacej obálky."

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V tejto časti uznesenia pán prokurátor tak trochu pozabudol uviesť, že uznesenie, ktoré som prevzala 4.7.2013 /podané vyšetrovatwľom na pošte v Nitre 4.7.2013/ nebolo ani obvinenej doručené v zmysle § 206 ods. 1, podľa ktorého policajt ihneď oznámi obvinenému a prokuratúre do 48 hodín. Hoci pán prokurátor spoľahlivo zistil, že uznesenie bolo vznesené a doručené v rozpore so zákonom, príkaz na zrušenie nezákonného uznesenia v súlade so zákonom nevydal.

obsah zápisnice nekorešpondoval so zvukovým záznamom

V súvislosti s falšovaním zápisnice JUDr. Kubička riešil predovšetkým časť, podľa ktorej som sa vzdala všetkých práv obvinenej. Odmietnutie zapisovať moje vyjadrenia v priamej reči, v zmysle trestného poriadku, odstránenie 94 listín z trestného spisu, o ktorých sa sám vyšetrovateľ v zápisnici vyjadruje, že som ich pohodila na stôl, akosi nezaregistroval. Falšovanie zápisnice popísal v jednej vete.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa prokuratúry: "Zo zvukového záznamu nevyplýva, že by sa obvinená vzdala práva, preštudovať spis a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania, avšak napriek tomu je v zápisnici o kritickom výsluchu uvedené, že sa obvinená tohto práva vzdala."

Predvedenie obvinenej k znalcovi z odboru psychiatrie bolo nesprávne a nezákonné, súdny znalec nebol pribratý v súlade so zákonom.

„Zákon som neporušila, príkaz sudcu treba pri posudku duševného stavu. Ja som robila posudok zdravotného stavu a to je rozdiel,“ vyhlásila pre Sme MUDr. Stanislavová po psychiatrickom vyšetrení, niekoľko dní po kozmetickej úprave uznesenia o pribratí znalca, keď pôvodné uznesenie na skúmanie duševného stavu pozmenili na skúmanie zdravotného stavu.    

SkryťVypnúť reklamu

V deň môjho predvedenia podľa uznesenia mala skúmať môj duševný stav. 

Môže pacient veriť lekárovi , ktorý hodnotu predvedenej osoby stanoví cenou znaleckého posudku? 

Posudok a záznam z vyšetrenia znalkyňou sa v trestnom spise nenachádza.... Trestnú činnosť MUDr. Stanislavovej ošetrila dozorujúca prokurátorka Adamovičová uznesením o zrušení uznesenia o pribratí Stanislavovej do konania. Pribratie znalkyne podľa Adamovičovej bolo neopodstatnené, výstup z vyšetrenia absentuje a psychiatrické vyšetrenie vlastne nebolo a nebyť vyjadrenia Stanislavovej pre Sme a jej žiadosť o vylúčenie z konania, možno o niekoľko mesiacov nebude pravdou, že som nejaké vyšetrenie duševného stavu absolvovala.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa prokuratúry" Pokiaľ ide o skutok, ktorý sa týka predvedenia obvinenej na znalecké vyšetrenie, možno považovať za nesprávne a nezákonné samotné znalecké vyšetrenie, v súvislosti, s ktorým bola obvinená predvedená. Obvinená Jana Teleki bola predvedená, aby sa podrobila vyšetreniu znalkyňou z odboru zdravotníctvo , odvetvie psychiatria. Vyšetrenie duševného stavu obvinenej, v zmysle § 148 ods. 2 Tr. poriadku je zákonné len na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie, ktorý v tom čase vydaný evidentne nebol a skúmať duševný stav môžu len dvaja znalci z odboru zdravotníctvo, odvetvie psychiatria."

Na predvedenie obvinenej neboli splnené zákonné podmienky

Podľa prokuratúry: "V žiadosti o predvedenie zo dňa 9.9. 2013 bol uvedený dôvod § 120, ods. Tr. poriadku, keď na predvedenie v zmysle tohto ustanovenia zjavne neboli splnené zákonné podmienky, je potrebné vysporiadať sa v ďalšom rozhodnutí aj s ostatnými konaniami uvedenými v trestnom oznámení

V ľudskej reči moje predvádzanie bolo nezákonné. JUDr. Kovarčík požiadal o moje predvedenie nepravdivým tvrdením, že nepreberám zásielky a vyhýbam sa trestnému konaniu.

Trest pre vyšetrovateľa

Vyšetrovateľ JUDr. Kovarčík za svoje konanie do dnešného dňa potrestaný nebol disciplinárne a nebola voči nemu vyvodená ani trestnoprávna zodpovednosť. Prokurátor JUDr. Kubička, ktorý relatívne precízne popísal väčšinu nezákonností vyšetrovateľa " iba" uložil vyšetrovateľovi inšpekcie spýtať sa Kovarčíka, prečo konal nezákonne...a Ing. Svetko - vyšetrovateľ inšpekcie ministerstva vnútra sa podľa všetkého vyšetrovateľa nestihol spýtať. 

Posun v konaní

Zmena miestnej príslušnosti - tú jednu vetu, ktorá sa mi kladie za vinu po novom rieši krajská kriminálka Bratislava, vraj krajský riaditeľ presunul konanie cez výberovú príslušnosť. Informáciu mi sprostredkoval manžel. Vyšetrovateľ mi do dnešného dňa neoznámil, či prevzal po Kovarčíkovi trestnú vec ČVS: ORP -390 /1 - OVK - B4 - 2008  alebo, či vedie nové konanie, keďže podľa spisovej značky ČVS: KRP - 157/1- VYS - BA - 2014 evidentne ide o konanie, ktoré začalo v roku 2014alebo iba pozabudol na vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi, podľa ktorej v zmysle §4 odst. 1, predovšetkým 2 - rovnakou spisovou značkou treba označiť každú písomnosť, ktorú v tej istej veci vyhotovil policajt a zakladá ju do vyšetrovacieho spisu ( rozhodnutia, zápisnice o výsluchu, obhliadke miesta činu, konfrontácii, rekognícii, rekonštrukcii a pod.).

Nový vyšetrovateľ, nová spisová značka, nové konanie alebo hra na nové skutky ?

Pred niekoľkými dňami som prevzala predvolanie na výsluch v trestnej veci ČVS: KRP - 157/1- VYS - BA - 2014, obvinenie v trestnej veci s uvedenou spisovou značkou mi do dnešného dňa nebolo doručené.

Polícia má záujem dostať ma potichu a dobrovoľne na Slovensko. Vydávacie konanie policajným dôstojníkom akosi nevonia a pravdu povediac v súčasnosti ich viac trápi moje blogovanie ako sporná veta v reportáži Paľba.

Jediný nedostatok, ktorý odstránili je bývalý vyšetrovateľ - jeho nezákonný postup a rozhodnutia sú ešte v platnosti – kto a kedy to odstráni nedostatky v konaní je otázne.

PS: Štvrtok som si opäť urobila radosť - absolvovala som opakované psychiatrické vyšetrenie tu v Prahe - ako zvyčajne pri odchode som prevzala správu, že netrpím žiadnou psychickou poruchou, nepotrebujem hospitalizáciu na psychiatrickej klinike, ani ambulantnú liečbu... hoci na tejto klinike by som si vedela predstaviť oddych s dobrou knihou v ruke.

Jana Teleki

Jana Teleki

Bloger 
  • Počet článkov:  27
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Bývalá novinárka Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

52 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu