Generálny prokurátor v zastúpení...

V rozhodnutiach generálnej prokuratúry som za posledných období prečítala množstvo scestných vyjadrení prokurátorov, ale aby prokurátorka vyjadrením vo svojom rozhodnutí z generálneho prokurátora urobila vola, ktorý má problém s p

Písmo: A- | A+
Diskusia  (11)

Pred niekoľkými dňami generálny prokurátor, zastúpený JUDr. Švábiovou, rozhodol o zákonnosti môjho podnetu proti vznesenému obvineniu, že obvinenie bolo vznesené v súlade so zákonom, nakoľko premlčacia lehota uplynula 24.6.2013. V uznesení JUDr. Švábiová ďalej uvádza: “Pre úplnosť si dovolím nad rámec vybavenia Vášho podnetu uviesť, že generálny prokurátor v tejto trestnej veci preskúmal správnosť a zákonnosť postupu, ako aj prokurátora z vlastnej iniciatívy.

Po preskúmaní na vec sa vzťahujúci materiál bolo konštatované, že trestné stíhanie je zákonné tak pokiaľ ide o jeho dôvodnosť ako aj použitia kvalifikácie. K uzneseniu obvinenia došlo počas plynutia premlčacej doby, ktorá riadne uplynula 24.6.2013.“

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Trestné konanie je predovšetkým o dôležitých procesných lehotách. K základnej výbave prokurátora patrí nepochybne správne počítanie lehôt. Premlčacia doba začína plynúť od okamihu kedy došlo k spáchaniu trestného činu.

V mojom prípade začala päťročná premlčacia doba plynúť odvysielaním spornej vety v relácii Paľba 12.5.2008. Ak k uvedenému dátumu pripočítame päť rokov, premlčacia doba uplynula 12.5.2013. Pán generálny prokurátor JUDr. Čižnár trestný spis ani nepreskúmal, a je vylúčené, že "predmetný materiál " vôbec videl. Je ťažké uveriť, že generálny prokurátor má problém s počítaním lehôt.

Pre ilustráciu: Pán prokurátor sa narodil 10.4.1964, v tomto roku 10.4 2014 uplynie päťdesiat rokov od jeho narodenia, ale jeho päťdesiate piate narodeniny podľa výpočtu generálnej prokuratúry - päťročná lehota - pripadnú na 22.5. 2019. Generálny prokurátor JUDr. Čižnár nie je hlupák a vie, že päť rokov od jeho päťdesiatky uplynie dňa 10.4.2019, a po oboznámení trestného spisu by nepochybne zistil, že premlčacia doba začala plynúť 12.5.2013 jediným odvysielaním spornej vety v relácii Paľba, zároveň by zistil, že ani právna kvalifikácia skutku nie je v súlade so zákonom... ale to by skutočne musel trestný spis naštudovať.

SkryťVypnúť reklamu

Vyjadrenie JUDr. Švábiovej, v súvislosti s angažovanosťou generálneho prokurátora v trestnej veci, ktoré malo dať jej paškvilu vážnosť, urobilo z Čižnára hlupáka, majúceho problém s triviálnym počítaním lehôt v trestnom konaní. JUDr. Švábiová je jednou zo slávnej dvadsať sedmičky, sudcov a prokurátorov, ktorí v priebehu jedenástich rokov produkovali nezmysly, ktorými zdôvodňovali zákonnosť druhého trestného konania v trestnej veci ČVS: OUV345/PB- 98 voči mne, čiže s pani prokurátorkou som v dlhoročnom písomnom styku.

V začiatkoch druhého trestného konania v trestnej veci ČVS: OUV345/PB- 98 vedenej voči mne právoplatne skončenej v roku 1999, riešila moje trestné oznámenia v rozpore so zákonom JUDr. Švábiová v zmysle zákona o prokuratúre - odstupovala ich na vybavenie sudcom a prokurátorom, voči ktorým smerovali. JUDr. Švábiová z pozície dlhoročného pôsobenia na prokuratúre pozná postup prokurátora, po prijatí trestného oznámenia § 196 odst. 1, 2. Trestného poriadku a keďže trestného konania sa mali dopustiť sudcovia a prokurátori mala postupovať podľa § 196 ods. 1, bez meškania upovedomiť Úrad špeciálnej prokuratúry o podanom trestnom oznámení, nakoľko sa týkal pôsobnosti špeciálneho súdu.

SkryťVypnúť reklamu

Sťažnosti proti postupu prokurátorov, ktorí vydali pokyn viesť konanie vo veci právoplatne skončenej voči mne, JUDr. Švábiová obhajovala rozprávkou o sťažnosti JUDr. Loduhovej proti uzneseniu o zrušení obvinenia podanej v lehote, hoci vedela, že JUDr. Loduhová uznesenie vyšetrovateľa nenapadla riadnym ani mimoriadnym opravným prostriedkom.

V roku 2011, po vyčerpaní všetkých možností na zvrátenie nepriaznivého stavu konania, požiadala som generálnu prokuratúru o zaslanie rozhodnutia, ktorým na základe sťažnosti JUDr. Loduhovej zrušili právoplatné uznesenie vydané vyšetrovateľom Ing. Gadušom. V odpovedi na žiadosť, ktorú opäť vybavovala JUDr. Švábiová, mi oznámila, že rozhodnutie o zrušení obvinenia mi nemôže zaslať, nakoľko uznesenie o zrušení obvinenia v trestnej veci ČVS: OUV345/PB- 98, zo dňa 7.10.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.11.1999 nebolo napadnuté a ani zrušené, čím vlastne priznala nezákonnosť všetkých rozhodnutí vydaných v rokoch 2000 - 2011.

SkryťVypnúť reklamu

Na základe dvojriadkového prípisu, nedopatrením zaslaného JUDr. Švábiovou, Krajská prokuratúra Trenčín stiahla obratom obžalobu, Okresná prokuratúra Trenčín späť vzala obvinenie a OS Trenčín zastavil súdne konanie z dôvodu ne bis in idem ... 

Mať v rukách prípis zaslaný 2011 JUDr. Švábiovou po mojom prvom podnete v roku 2000 , jedenásťročné nezákonné trestné konanie by jednoducho nebolo. Vážená JUDr. Švábiová roky zakrývala trestnú činnosť svojich kolegov a jej podiel na nezákonnom jedenásťročnom konaní nie je o nič menší, ako podiel prasiec v talároch, ktoré ho viedli. Tentokrát z Prahy, Jana Teleki

Jana Teleki

Jana Teleki

Bloger 
  • Počet článkov:  27
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Bývalá novinárka Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu