Biele goliere vypustili do chotára, šaškovanie v poľnohospodárstve môže pokračovať.

Písmo: A- | A+

Základom poľnohospodárstva bolo, je a bude vlastníctvo pôdy. Ak to premeníme na drobné, u nás nie je v súčasnosti možné hovoriť o poľnohospodárstve ale o okupácii pôdy.

Skutočne neviem, aký hospodársky a sociálny model vidieka a poľnohospodárstva si praje široká verejnosť. Viem len jedno, že bariéry medzi občanmi a pôdou pevne vybudované totalitou po kolektivizácii pevne stoja.

Elementárnym príkladom našej agrotuposti je provokácia dua predseda vlády a minister pôdohospodárstva na zdevastovanom monokultúrnom poli s dlaňami plnými žmoliaceho zrna. Dobrý deň pán Jakeš, dobrý deň pán Biľak - vitajte v v 21. storočí.

Vidieť biele košele predsedu vlády a ministra poľnohospodárstva v láne obilia je rovnako smiešne, aká je ich poľnohospodárska politika. Dvaja bankári na poli sú ako roľník pri prezentácii finančných nástrojov trhu a depozitných manuálov ( a neviem, či by to nezvládol lepšie ).

Po Mičovského cirkuse, keď absolútne nepochopil historickú úlohu svojho pôsobenia a obrátil ju na zmätočné blúdenie v priestore a čase, sa vrátili biele goliere. Po Mičovského fiasku sa tak posrali, že hneď prehodili svoju predvolebno vládnu programovú výhybku - smer smer - a zase do protismeru.

Vieme presne identifikovať ako tieto persóny Vlčan, Karahuta, Halgašová a pravá ruka Jahnátka Nouzovská klamú verejnosť. Prečítajte si ich programy a porovnajte s ich dôvodovými správami pri zákonoch - podpora modernej poľnohospodárskej veľkovýrobe.

Povedzme, že sa mýlim. Celá epocha družstevného roľníctva a devastácie vidieka modernou poľnohospodárskou veľkovýrobou a spreneverou 90 % podpôr bola správnym vývojom a tieto kreatúry majú pravdu. Potom ale, podľa tých istých maňušiek nemáme potravinovú sebestačnosť, nemáme slovenské potraviny, nemáme inovácie, nemáme investície. Takže tieto motovidlá vlastne hodnotia svoju vlastnú prácu.

Preto je potrebné za spoluúčasti verejnosti, samosprávy a hlavne nástrojmi motivácie tieto bludné ovce a okupantov raz navždy nahradiť moderným diverzifikovaným poľnohospodárstvom a ponúknuť verejnosti schému podpory hospodárenia na vlastnej pôde a legislatívne krytie a ochranu vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti. Ak tomu masívna investičná a digitálna podpora.

Jedným z príkladov zvrátenosti našej poľnohospodárskej politiky je, že sme dali požiadavky na legislatívnu a administratívnu dereguláciu do rúk orgánom dozoru. Ten po takej zvrátenej dôvere prestal kontrolovať a chrániť našu bezpečnosť, a začal tvoriť reguláciu. Takže si vytvoril systém ( samozrejme hlavne pre seba ), že nie naša zodpovednosť ale regulátor rozhodne kde, ako, kedy, koľko, s kým. 

Títo dvaja bankári, ktorí veľmi dobre vedia koľko je 2 + 2 ale netušili, na akej zdevastovanej pôde a budúcej stepi sa promenádujú. Netušia, alebo možno práve na tom stavajú svoj biznis model, že dôjde k otrockej závislosti - pravdepodobne aj na bankách.

Ich model nie je krátky potravinový reťazec, v zmysle vypestujem, spracujem, priamo predám ale industriálny systém centrálneho plánovania a zásobovania. Ono nie je to isté zásobovací reťazec a potravinová sebestačnosť.

Je isté, že ak teda rastieme, tak rastieme ako nádor. Nekontrolovane prerastáme do bezideového a neohraničeného prostredia, požierajúc všetko, čo je základom udržateľnosti. Kým o nezmyselnosti a neefektívnosti priemyselného veľkoplošného hospodárenia na pôde vie už celá odborná verejnosť, skáčeme podľa nóty veľký kombajn je lepší ako desať malých traktorov. veľký agrobarón je lepší, ako sto malých roľníkov. Ale len pre bankárov.

Slovensko potrebuje zásadnú a okamžitú diverzifikáciu celého poľnohospodárskeho sektora. To bľabotanie o spracovateľskom sektore je mapa totalitnej a centralistickej industrializácie. Ak by to bol naozaj strategický záujem, tak necháme najprv vytvoriť produkčnú základňu, podporíme inovačné a digitálne technológie a ako nadstavbu ( pridanú hodnotu ) zabezpečíme ochranu malých logistických a odbytových systémov. ale nič také sa nedeje ani nie je v dohľadne. Veď tu treba zachrániť systém 90 % podpory do rúk 10 % prijímateľov..

Sociálna situácia už nie je postavená na vlastníctve a produkcii, ale na prenájme a zadlžovaní

Je pravdou, že týmto život nekončí. Nakoniec, niekomu značne obmedzenému sa môže tento vývoj zdať pokrokom. Priemyselné podniky na ornej pôde, nekontrolovaný úbytok vodných zdrojov ako následok spôsobu obrábania pôdy, nerentabilné megalomanské hospodárske projekty.

Odovzdali sme pôdu monokultúrnym barbarom, po ktorých ostáva spúšť a púšť.

Naše poľnohospodárstvo ide po vzore Severná Kórea a bude mojou osobnou diskvalifikáciou, ak sa potvrdí, že KIM mal pravdu. Otázka je pre bookmakerov, aký kurz by tomu dali. Hlavne teraz, keď ho obchádza hladomor. Ale pre niekoho čím horšie tým lepšie. takže hor sa sveta bankári do ďalšej devastácie pôdy a v bielych košeliach sa fotografovať medzi pšenicou. Barbari.

Skryť Zatvoriť reklamu