Boj Bíreša proti africkému moru ošípaných - likvidáciou domácich chovov a chladničkami.

Písmo: A- | A+

Je isté, že sa šíri africký mor ošípaných. Na stretnutí ministra s chovateľmi ošípaných mali s Bírešom na tvári záhadný úsmev. Aký majú zámer a cieľ ?

Africký mor ošípaných sa šíri - z Východu na Západ. To je fakt. Akékoľvek podozrenie smerovania choroby by bolo na úrovni konšpirácie o šírení pásavky ( mandelínky ) zemiakovej pre jej podobu z vlajkou USA. V tomto prípade ale ide o skutočne fatálny útok na naše hospodárstvo a chov hospodárskych zvierat. Prečo teda nebojujeme ?

Je tu viacero nejasností. Hlavný veterinárny lekár vyhlásil pri boji s africkým morom ošípaným namiesto radikálnych protiepidemiologických opatrení štátneho dozoru boj súkromným chovateľom ošípaných. Nebezpečné infiltrované nebezpečenstvo. Pre koho ?

Jeho neľútostný boj za slovenské hospodárstvo ostalo pri chladničkách pre poľovníkov na uskladnenie diviačieho mäsa. A kde ostalo to ostatné, vie len tento geniálny odborník na tichú spoveď. Už bolo potrebné zabezpečiť len gril na oslavu boja s africkým morom ošípaných.

Je isté, že hlavným zdrojom prenosu choroby je diviačia zver. No celkom prvým nápadom tohto génia bola okamžitá identifikácia a regulácia domácich chovov ošípaných. A tým samozrejme prvá veľká strata v rýchle ubiehajúcom čase. Je nepochybné, že najviac a priamo sú ohrozené veľkochovy a ich podnikateľský zámer. Na druhej strane, všetko pekne do seba zapadá. Africký mor budeme eliminovať iba ako administratívne opatrenia, chladničky pre poľovníkov, rozšíri sa, chovy zlikvidujeme, chovateľov odškodníme a mäso dovezieme. 

Ďalším veľkým problémom je interpretácia všetkých nariadení a opatrení, ktoré tento človek so záľubou neúnavného cestovania do Bruselu ( za naše peniaze ) aplikoval doma. Celý svet, presne ako za totality, ostal v počudovaní, aké vysoké nároky máme na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a ostal v úžase, ako sa dá cez hyperhygienické nároky nad rámec rizika ( alebo ak chcete bez jeho preukázania ) zničiť jeden celý rezort. Mimo korporácií a podnikov finančných skupín.

Je až komické, s akou usilovnosťou tento nenápadný nahrávač korporáciám presadzoval reguláciu domácich chovov ošípaných alebo inak povedané, jeho zbabelosť pri likvidácii chovov pri Mičovského stupídnej amnestii.

Čo je ďalej potrebné vedieť, hlavný veterinárny lekár sa nemôže veľmi venovať africkému moru ošípaných, lebo je ústredným riaditeľom úradnej kontroly potravín a musí veterinárnych lekárov naháňať pri kontrole trvanlivosti jogurtov a čokolády.

Ak si dobre všimnete postupy tohto manažérskeho batoľaťa, všetko sa sústreďuje na jedno - aby sa africký mor šíril čo najúspešnejšie. Žiadne skutočne protiepidemiologické opatrenia na úrovni štátneho dozoru, len výzvy prevádzkovateľom na obozretnosť.

Tu totiž nejde ani tak o ekonomické straty prevádzkovateľov, ktoré plus mínus môže štát odškodniť. Tu ide o rozhodujúci faktor zbabelého a nerovného boja globálneho priemyselného poľnohospodárstva s hospodárením miestnym a regionálnym v záujme rozsiahleho následného zásobovania mäsom.

Nebudem tu opakovať ďalší problém likvidácie tiel uhynutých alebo utratených zvierat formou jedinej monopolnej súkromnej kafilérie. Kto, prečo a ako udržiava tento stav je otázka na iné orgány tohto štátu. Jedno ale platí, že v prípade katastrofy nemáme kde likvidovať živočíšny odpad. No čo pán Bíreš. Dokedy budete zakrývať Váš podiel na tomto hororovom stave ? Alebo dokedy si budete kupovať zodpovedných tlačovkami v čase hyperkáuz, aby to pokračovalo ? Alebo dokedy budú kompetentní ( že pán Vlčan ) rozosievať s týmto garantom zániku slovenského potravinárstva záhadné úsmevy ?

Takže ešte raz pre všetkých profesionálov a laikov.

Africký mor je infekčné ochorenie ošípaných. Boj s ním je jedna možnosť. Úplná izolácia štátu v oblasti štátnych hraníc v súvislosti s pohybom dopravných prostriedkov, áut a osôb a vykonávania všetkých súvisiacich činností. Hraničné prechody je potrebné vybaviť technikou na sanitáciu dopravných prostriedkov. Veterinárna služba musí prejsť do trvalej pohotovosti pri vykonávaní štátneho dozoru pri sanitácii podnikov, samospráva musí dostať kontrolné právomoci a peniaze pri ochrane domácich chovov ošípaných a armáda v spolupráci s colnými službami musí v miestach rizika šírenia nákazy uzavrieť na príslušné obdobie nepriepustne štátnu hranicu, vrátane práva na odstrel migrujúcej diviačej zveri.

Vlčan a Bíreš. Na snímke MP SR z rokovania s chovateľmi ošípaných máte v tejto kritickej chvíli na tvári záhadný úsmev. Možno je o tom, že sa Vám dobrá vec podarila. Kolaborant je dnes kvalifikácia.

Nakoniec večerná univerzita marxizmu leninizmu hlavného veterinárneho lekára a univerzita MGMIO sú dobrým atestom do Bruselu a rakúsko nemeckých bánk. 

A ešte P.S. - veterinárni lekári, nedajte sa manipulovať a použite všetky odborné prostriedky na to, aby ste eliminovali škody spôsobené súčasným hlavným veterinárnym lekárom pre budúcnosť nie len hospodárstva ale aj veterinárnej služby.

Skryť Zatvoriť reklamu