Déja vu na pôdohospodárstve - smerácky smer je späť.

Písmo: A- | A+

Neviem, akým signálom je vymenovanie novej generálnej riaditeľky služobného úradu na ministerstve pôdohospodárstva - dobrým určite nie.

Existuje taký klub, ktorý môžeme smelo nazvať lobistickým. Tento klub by bol úplne prirodzeným, ak by ho netvorili kreatúry v štátnej správe.

Potvrdením tejto hypotézy, je menovanie Ing. Nouzovskej na miesto generálnej riaditeľky služobného úradu ministerstva.

Je pravdou, že tieto persóny sami o sebe nie sú podstatné. Ale v kontexte toho, že Nouzovská bola pravou rukou ministra Jahnátka, treba zvýšiť pozornosť.

Táto agitátorka mliečnej cesty, ktorá v živote nevidela skutočnú roľnícku maštaľ, je totiž úzko spätá s likvidáciou slovenského miestneho hospodárenia na pôde a podporovateľkou priemyselných veľkochovov. Už neviem ktorý v poradí je to rozdiel medzi PVV a skutočnosťou.

Odbytový fond, Kvalita z našich regiónov, Značka kvality SK, Objav mlieko to sú obľúbené hračky pani Nouzovskej. V princípe nič proti týmto štátnym alebo súkromným marketingovým obrázkom, veď väčšina má v svojej podstate pozitívny cieľ.

Horšie je, že na týchto Nouzovskej bábikách sa majú podieľať daňoví poplatníci - pretože okrem tých súkromných značiek za peniaze obchodníkov ( ale tiež za peniaze spotrebiteľov ), ostatné sú len priamym plytvaním verejných financií. alebo ako odbytový fond, mega blbosť, na ktorú sa máme zbierať všetci. Takéto hračky nie sú až také výnimočné, pre celoživotných byrokratov a administratívne máňušky.

A tam zrejme smeruje aj minister Vlčan. Obklopil sa akože odborníkmi smeru a pokračuje v devastácii poľnohospodárstva a vidieka. A túto devastáciu horšie vidno cez takéto priblblé aktivity, ktoré na spôsob púťovej zábavy ( viď AGROKOPMPLEX a show pri odovzdávaní Značky SK) odpútavajú pozornosť verejnosti.

Už skôr ( a úprimne povedané nie len smerom ) sa začalo centralizovať v oblasti výskumu a kontroly, akože za účelom efektívnejšieho riadenia a financovania. Môžem Vám zodpovedne prehlásiť, že väčšiu manipuláciu so slovenským potravinárstvom sme nezažili. A už vôbec nie šetrenie. Navyše touto centralizáciou sa o to viac zužoval priestor pre skutočný rozvoj vidieka postavený na miestnom hospodárstve. Kým byrokrati sú už na úrovni Nemca alebo Rakúšana, roľníci na pokraji biedy.

Títo byro baróni totiž vidia rozvoj vidieka a poľnohospodárstva ako svoje vojenské pole, na ktorom víťazí veľkovýroba, veľkoznečistenie a veľkootrocká závislosť malých.

Mne osobne sa zdala nominácia Vlčana za ministra minimálne pochybná, ale prečo by ním nemohol byť človek formovaný v prostredí rakúskych a nemeckých bánk, vyučený v Moskve. Ale, aby sme tu najprv bľabotali o marketingovej podpore a značke kvality v Rakúsku, ale prevádzkovali kolchozy okupujúce pôdu, to zaváňa nejakou zradou.

Len pre upresnenie, Ing. Nouzovská je agitátorka mliečnej cesty, zrejme veľká lobistka veľkochovov dojníc našich a isto aj inostranných. Ale isto bude aj lobistka rôznych komerčných a štátnych značiek, väčšinou financovaných zo všetkého možného, len nie z jej vrecka.

Ale čo je pre nás horšie, je to pravá ruka ministra Jahnátka a ak je pravda, čo nám tvrdí táto vláda, participovala na riadení v období najväčšieho rozvratu financovania a úpadku poľnohospodárstva a potravinárstva.

Čo tam teda robí ?

Osobne si myslím, že tam prišla definitívne nastaviť cestu priemyselnému potravinárstvu a hlavne definitívnej otrockej závislosti slovenského poľnohospodárstva na ňom. Táto osoba nikdy aktívne nevystupovala za usporiadanie hospodárstiev v prospech vlastníkov. Bola lídrom v presadzovaní politiky, že potravinová sebestačnosť je dostatočné zásobovanie dodávateľského reťazca a nie miestny potravinový reťazec.

Je to predstaviteľka modelu, kedy sa potravinová sebestačnosť premaľovala na dostatok potravín v dodávateľskom reťazci a ešte opečiatkovaných rôznymi administratívnymi značkami - opakujem, nikdy nie za jej peniaze. ale za to vždy vedela spojiť svoje sily s marketingovými a odbytovými plánovačmi, za účelom vytvorenia finančnej schémy preferujúcej - byrokraciu.

Slovensko určite môže vytvoriť marketingové schémy podporované s fondov, ale tá nemôže byť o cirkusovej podpore priemyselných obchodných spoločností a úplnom potlačení základného produkčného mechanizmu - hospodárení vlastníka, finalizácii potravín a dodávaní na miestnej alebo regionálnej úrovni. Toto je aj základňa v Rakúsku alebo Nemecku, nie kolchozy a megalány monokultúr. 

Máme vcelku komplexne spracovaný model poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorý vychádza z politiky " rozmýšľať najprv v malom " a "zdola nahor ".

Myslíte, že naša demokracia na to dorástla. Asi nie. Tu sa preferuje model, zachráňme oligarchiu, agrobarónov a zničme všetko, čo môže priniesť oslobodenie od otrokárskej závislosti na bankách a úveroch.

My sme takí malí, že by bola hanba myslieť v malom. Lenže, pokiaľ sledujete vývoj, hladomor sa zakráda svetom a naša demografia smeruje strmo dole.

Keďže typickým príkladom je rozširovanie Dánskych fariem ( bezpochyby blízkych menovanej úradníčke ) aj s ich uhlíkovou stopou a pre mňa zrelým príkladom vývozu znečistenia - je potrebné uviesť, že Kodaň má plán pre uhlíkovú stopu 0. Tak si to prerátajte - tu vznikne uhlík, zaplatíme a vlastník dostane odmenu doma za nulovú stopu - takže zaplatíme dva krát.

Dávajte pozor na tieto s nami sa pohrávajúcimi figúrami. Keď bude naozaj zle, už budú za kopečkami. Všetko smeruje k otrockej závislosti a tieto byro figúry nie sú vrcholom, len poskokmi. 

Skryť Zatvoriť reklamu