Ľavá poľnohospodárska komora považuje za základ potravinovej sebestačnosti - víno.

Písmo: A- | A+

Vínečko biele, vínečko červené, budem Ťa piť dokiaľ budem žiť. SPPK sa obáva, že nebude čo piť, ale nepomáha len lamentuje

V podstate, ak by nebola zreteľná diskriminácia roľníkov a neusporiadanie v rezorte, sektor vinárstva patrí k poľnohospodárskej verejnosti a je súčasťou miestnych a regionálnych hospodárskych pomerov. Určite z toho vynechávam babrákov potrebujúcich na výrobu vína dovezený mušt.

Podľa poľnohospodárskej komory ( uzákonenej a udržiavanej od čias totalitnej a násilnej kolektivizácie ) a podporovanej platným diskriminačným zákonom je problém. Sektor vinárstva má problém, ide do kolien, preto je ohrozená potravinová sebestačnosť. To povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Komory, ktorá má problém so suchom, vlhkom, dažďom, slnkom, teplom, pekármi, mäsiarmi, mliekarmi, ovocinármi a so sebou. Je to výsledok toho, že nebola žiadna solidarita v sektore, že pach podpôr prekryl všetky snahy o primeranosť a rovnováhu. Komora podľa mňa vždy rozbíjala a nie utužovala.

Vážení vinári. Som presvedčený, že poľnohospodárstvo je v protismere.

1. svojou veľkoplošnou a priemyselnou podstatou, už definitívne odbornými autoritami odsúdenú na zánik v pomere k udržateľnosti

2. touto svojou podstatou súčasne ústretovosťou ku korporátnym obchodným záujmom v schopnosti pohltiť veľkú časť inde nepoužiteľného dožívajúceho technologického, priemyselného a sadivového potenciálu 

Ak komora s potenciálom permanentne v tomto protismere zotrvať a ťahať poľnohospodárov začína objavovať problém, treba sa pýtať :

1 koronakríza nie je krízou sektora, preto odpovedzte vinárom ako ste prispeli k uplatňovaniu európskych pravidiel pre pomoc vinohradníctvu a vinárstvu ?

2 selektujete sektory na úkor rozvoja a riešení, preto odpovedzte vinárom, ako ste prispeli k spravodlivejšiemu rozdeľovaniu podpôr, ochranu poľnohospodárov a potravinárov pred zlyhaniami systému ?

3. komora je chránenú zákonom, preto odpovedzte vinárom, prečo ste prispievali k zlyhaniu štátu podporou zlých opatrení v oblasti potravinovej sebestačnosti

4. boli ste súčasťou lobistických procesov predchádzajúceho vládnutia, preto odpovedzte vinárom, prečo ste zabezpečili svojou podporou, prípravu a zavedenie protispoločenských právnych noriem.

Vinári idú do kolien v rozsahu podlomeného hospodárskeho systému. Nie je vylúčené, že tento systém padne úplne. Preto je bezpredmetné, ale pre komoru príznačné, lamentovanie za niekoho, komu nepomohli, nepomôžu, nevedia pomôcť a nič pre to neurobia. Jediný prospech, ktorý z toho plynie , je možnosť zviditeľniť sa. PR. 

Vážení vinári. Všetci, ktorí pestujete hrozno, pred krízou ste lisovali, stáčali svoje vlastné produkty, verím v plnú podporu a náhradu trhovej straty. tak ako sú podporovaní vinári v členských štátoch spoločenstva. Pre sektor sú podstatné dve veci. Konkurencieschopnosť na trhu spoločenstva a tretích krajín. Sme to schopní dosiahnuť ? V dnešnej situácii a pri sile vinárskych veľmocí ťažko. Preto jediné, čo sa dá skutočne urobiť podľa vzoru je podpora domáceho trhu. Ak nechceme byť v rozpore s požiadavkami spoločenstva a priamo dotovať alebo subvencovať produkt, potom musíme o to viac investovať do propagácie všetkého vína spracovaného vo vidieckych oblastiach z vlastnej produkcie hrozna na trhu obchodných reťazcov

Je potrebné okamžite a teraz určiť pravidlá podpora a ochrany všetkého vína spracovaného vo vidieckych oblastiach z vlastnej produkcie hrozna intervenčnými opatreniami a opatreniami na inovatívne technologické a digitálne zlepšovanie, zabezpečiť zrušenie finančnej záťaže pri priamom predaji, vytvorením podporovaného virtuálneho trhu spojenia dopytu a ponuky modernými prostriedkami komunikácie, ochrane vinárstiev pred reguláciami z dôvodu gastronomickej alebo agroturistickej aktivity.

Ak teda ide sektor do kolien, potom je to prehlásenie o neschopnosti vedenia komory. .Ale veď to je presne povedané, sme neschopní komunikovať s ministerstvom, nemáme schopnosti pomôcť poľnohospodárom, nevieme ako si poradiť s krízou. Nechali sme Vás padnúť do kolien.

Ak by som od predsedu stavovskej organizácie, ktorú zabudli vyškrtnúť po roku 1989 s legislatívnych noriem ( netuším na čo potrebuje spoločnosť, ale aj samotní poľnohospodári zákon pre jednu z mnohých mimovládnych organizácií ) očakával, tak predstavu, ako poľnohospodárom ( aj vinárom ) predložiť program pomoci.

Ale ako je uvedené vyššie, čím horšie, tým lepšie. Ani samotní vinári nemôžu byť radi, ak ich vytrhnú z celého vidieckeho a poľnohospodárskeho prostredia. Oddeliť ich od starostí vidieka, neustáleho tlaku na zaberanie pôdy, kriminálne prerozdeľovanie podpôr a to v období súčasného vedenia komory. Ale to nech si vyriešia v komore.

Zatiaľ čo poľnohospodárska verejnosť hľadá riešenia na rozvojové programy vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva, táto družina prostredníctvom svojho predsedu našla problém v sektore vinárstva. Teda problém v potravinovej sebestačnosti vína.

Vizitka múdrosti, schopnosti a solidarity. 

Skryť Zatvoriť reklamu