Malí roľníci a predaj z dvora ako utierka na veľké podvody v poľnohospodárstve.

Písmo: A- | A+

Slovensko bolo agrárnou krajinou. Dnes je vyprahnutou stepou tak, ako iné kolónie slúžiace na produkciu monokultúr.

Slovensko bolo agrárnou krajinou. Dnes je vyprahnutou stepou tak, ako iné kolónie slúžiace na produkciu monokultúr. Aspoň priemerná kvality pôdy sa stala 70 - timi rokmi družstevníctva a veľkoplošného obrábania zdevastovanou a vyprahnutou.

Máte ešte záhradu, dvor, sad, maštaľ ? Chcete si vyrábať potraviny sami ? V tomto štáte neplatia pravidlá ( nakoniec aj našej ústavy ), čo nie je regulované je povolené. Tu platia pravidlá, čo nie je regulované, je zakázané .Tu platia pravidlá, čo nie je regulované, treba regulovať. Tu platia pravidlá, nie rozvoj a podpora ale kontrola.

Sme si na vine aj sami, večným atakovaním štátnych orgánov a neschopnosťou miestnej spolupráce. Tak sme obstáli aj my. Oslovili sme štát s verejnou objednávkou na predaj z dvora a vrátili sa nám - predpisy. Chceli sme oddeliť a diferencovať prevádzkovateľov podľa rizika a identifikovať tradičné a klasické spracovanie potravín na hospodárstve z vlastných produktov prvovýroby. Čo myslíte, že sa stalo. Ministerstvo zodpovedné za poľnohospodárstvo a potravinárstvo dalo vypracovať pravidlá štátnej veterinárnej a potravinovej správe - kontrolnému orgánu. Myslíte, že tú zaujímal rozvoj. Tú zaujímalo, kde sa tam uvedie ako dozorca a ako rozšíria svoje právomoci. Tak to aj dopadlo. Nezávislosť ako remeň.

Ponúkli sme štátu verejnú objednávku na predaj z dvora. Úplne prirodzený miestny rozmer výroby a dodávania potravín, ako základ potravinovej sebestačnosti. Kým ministerstvo stratégiu potravinárstva nemá, má perfektne prepracovaný plán likvidácie prostredníctvom kontroly. Úplne dezorientovaný ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy servilne desaťročie poskakuje podľa nôt lúpežníkov, ktorým verne slúžil ako štít na likvidáciu produkcie potravín.

Jeho základným príjmom boli cestovné náhrady za poletovanie do Bruselu, aby tam chodil prezentovať svoje základy marxizmu leninizmu a domov nosil požiadavky na ochranu zdravia v podobe hyperhygienických luxusných požiadaviek - komu vlastne slúžil 

Úrady urobili maximum, aby zabránili a v lepšom prípade spomalili schopnosť ľudí vyrábať potraviny. využili na to vopred naplánovaný scenár centrálnej kontrolnej organizácie.

Predaj z dvora nie je legislatívne ukotvený ( legislatívne je to priamy predaj). je to formálny systém spracovania vlastných produktov prvovýroby a dodávania spracovaných produktov vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti. Úplný základ potravinovej sebestačnosti. To by ale na ministerstve niekto musel chápať potravinovú sebestačnosť a nepliesť ju s dodávateľským reťazcom a potravinovou bezpečnosťou.

Aby bolo jasné, pretože stále viac sme boli izolovaní od možnosti produkovať a konzumovať vlastné potraviny, išlo o usporiadanie pomerov pre tých, ktorí vedeli vyrobiť potraviny pre seba , rodinu, známych a dodávať ich záujemcom na priamu objednávku. Rozdelenie zodpovednosti ( pozor aj trestnoprávnej a občianskoprávnej ). Podporiť príjmy na vidieku, hospodárenie na pôde, demografiu, sociálne prostredie. My sme podporili šikanu vlastných občanov. História dereša ešte asi funguje. 

Čo je dnes jasné, všetky tie prázdne reči a mlátenie prázdnej slamy bolo evidentne účelové, aby mohli vo veľkom rozvíjať podporu 10 % poľnohospodárov ( ako to dopadlo vieme), podporovať poľnohospodársku veľkovýrobu ale hlavne spreneveriť podpory. Ani netušíte, akých idiotov z nás robili všetky tie zodpovedné orgány a organizácie, ak niekto malý ale veľmi užitočný potreboval podporu. Potvrdzujem že v tejto oblasti sme boli banánová republika. Horšie, že sa stále nič nedeje. zase len ten známy systém - teraz riešime korupciu. Ale tá je zakotvená v zákonoch a organizáciách a tie ostávajú. Prečo máme čakať ?

Preto vyhlasujem, že takto postavený zákerný a primitívny spôsob, keď záujem malej ale užitočnej časti skutočnej verejnosti, bol zneužitý na bombastické oznámenia o možnosti predaja z dvora, ktoré v skutočnosti boli oznámením o začatí šikanovania a terorizovania tých najmenších a popri tom v tichosti rozkrádané podpory..

Išlo o násilné presadzovanie takých opatrení, ktoré obmedzovali alebo doslova diskvalifikovali, aby ste nemohli svoju potravinu predať bez toho, aby ste ju uviedli do obchodnej siete. Tak takto sa náš štát stará o potravinovú sebestačnosť. Presne v duchu, každý chovateľ ktorý vychová sliepku, prasa alebo vyprodukuje vajce chýba v obchodnom reťazci pri počítaní jeho tržieb. Hlavne, že máme na ministerstve neprimerané podmienky - diletanti. A tí istí magori si ešte dovolili robiť reality show o boji s reťazcami a miliónovými pokutami, ktoré nikdy nikto nezaplatil. Takže na jednej strane prázdne reči o potravinovej sebestačnosti a na druhej strane konšpiratívne pripravované regulácie.

Aby som Vám ozrejmil politiku nášho štátu. Máte pravidlá, ktoré jasne hovoria, že je ich potrebné uplatňovať s mierou primeranosti veľkosti podniku. To nehovorím o uľahčení výroby potravín vo vlastnom hospodárstve ( malé riziko, veľký prínos). Nič nebolo ľahšie, ako nastaviť jednotné pravidlá a malých vyšachovať z trhu. Na spoločenskú objednávku predaja z dvora nespravili jasnú líniu, pokiaľ regulácia platí a od akého momentu nesiete plnú zodpovednosť za potravinu, ak si ju vyrobíte vo vlastnom hospodárstve. Oni jednoducho všetko postavili na regulácii, kilách, kusoch, týždňoch - nie preto aby vy ste mali potraviny z dvora, ale aby táto úderka mala čo kontrolovať.

Je najvyšší čas zmeniť zákon o úradnej kontrole potravín a modernizovať systém kontroly. Táto zatuchnutá organizácia vedená absolventom večernej univerzity marxizmu leninizmu je po kolaborácii s predchádzajúcimi ministrami na dne. 

Prokuratúra by mala začať konať vo veci bezprecedentnej štátnej kontroly veterinárnou a potravinovou správou na trhoviskách. Organizácia, ktorá si nevie poradiť takmer s ničím, okrem pravidelnej organizácie reality show svojho ústredného riaditeľa s ministrami v televízii, sa zrazu objaví ako záchranca pred nepoctivými predajcami na trhoch aby napokon pokutovala predajcov z dvora a naháňala ich do košiara registrácie. V našom stave potravinovej sebestačnosti ďalší terorizujúci faktor, ktorý aj to málo čo sa vyskytne - dorazí. Nezabudnime, že to je ten istý štát, čo neustále melie o malom, finalizácii potravín a potravinovej sebestačnosti. Nie, že by kontrola nemala byť, ale nikde na svete neexistuje domáca kontrolná organizácia, ktorá by slúžila - zahraničiu. Ale keď pre ústredného riaditeľa je základný zdroj príjmov lietanie do Bruselu a večierky pri croissantoch. Ak tam tára to, čo doma, potom nám je amen.

Vyzývam hlavne samosprávu aby sa nezbavovala svojej zodpovednosti. Dobre si pozrite svoje územné plány, kde ste za 70 tokov dostali poľnohospodársku produkciu v obci - na mizinu a mimo obce. Pozrite sa ako je Vaša obec ostrovom v okupovanej pôde. Aký má súvis obyvateľstvo so svojou pôdou. Myslíte že to nie je Váš problém ? Zanedlho bude.

Na trhoviskách ale aj v rámci sociálnej štruktúry obce vytvorte priestor na predaj vlastných produktov pestovateľskej a chovateľskej činnosti občanov. Na trhovisku ste orgánom dozoru, vytvorte si vlastné pravidlá a nespoliehajte sa na štátnu veterinárnu a potravinovú správu - jej činnosť patrí skôr prokuratúre. Ani domov na vlastné deti by ste nevolali štátne kontroly. Vytvorte systém ochrany svojich občanov pred svojvôľou štátneho dozoru likvidovať a šikanovať občanov z vlastnou pestovateľskou a chovateľskou činnosťou. Zabráňte a neumožnite, aby dochádzali na trhovisko priekupníci a konkurovali nečestne vlastným pestovateľom a chovateľom. Umožnite otvoriť územné plány pre chovateľskú činnosť v obci. Tí, ktorým hnoj smrdí tam nepotrebujete.

Takže kým úradníci tvrdo pracovali ma regulácii a obmedzovaní predaja z dvora, medzitým zabudli vypracovať to hlavné - ako to bude u nás bez potravín.

Skryť Zatvoriť reklamu