Takto fungujúce ministerstvo pôdohospodárstva sa stáva prebytočným - aké sú riešenia ?

Písmo: A- | A+

Na poslednej schôdzi parlamentu bol schválený zákon, ktorý v dôvodovej správe uvádza - zachovanie modernej a udržateľnej poľnohospodárskej veľkovýroby.

Na poslednej schôdzi parlamentu bol schválený zákon, ktorý v dôvodovej správe uvádza - zachovanie modernej a udržateľnej poľnohospodárskej veľkovýroby. Už doteraz sa zdalo, že sa koalícia nedrží programového vyhlásenia vlády, týmto však definitívne potvrdila svoju odchýlku od volebného programu, s ktorým oslovila časť verejnosti.

Ministerstvo pôdohospodárstva je ústredným orgánom štátnej správy v oblastiach, ktoré alebo nefungujú, alebo neplnia verejný záujem alebo sú v takom štádiu rozkladu, že ich je ťažko možné nazvať funkčnými. Problém je v tom, že nové metódy chceme prinášať do starých pomerov.

Priznám sa, že poznám jediný overený funkčný model rozvoja vidieka, ktorý u nás bohužiaľ, nerealizujeme - symbióza poľnohospodárskej produkcie s krajinnou ekológiou, sociálnym prostredím a spracovanie čo najväčšieho objemu vlastnej prvovýroby. Bezpochyby to nie je moderná poľnohospodárska veľkovýroba. Česť práci súdruhovia.

Že podnikateľské subjekty, finančné skupiny so záujmom o pôdu a družstevnícky lobisti majú svoju predstavu, ktorá im prináša profit je pochopiteľné. Ale prečo štát nepresadzuje verejný záujem ? Všimnite si, aká je politická fluktuácia ministrov. Aj to je dôkaz o dlhodobej nestabilite tejto štátnej inštitúcie.

V každej predkladanej norme - politickej alebo právnej hľadám pridanú hodnotu pre verejný záujem. Ak si pozriete dôvodové správy predkladaných právnych predpisov zistíte, že kopírujú ochranu poľnohospodárskej veľkovýroby

Keď si zoradím, čo má ministerstvo za úlohu a čo plní tak :

problém 1 - neschopnosť plniť program potravinovej sebestačnosti

dôvod : závažná odchýlka v definícii potravinovej sebestačnosti od deklarácie ministerstvom - zámena národného hrubého domáceho produktu so sociálnym a environmentálnym rozmerom potravinovej sebestačnosti, ako miestneho a regionálneho hospodárskeho parametra

problém 2 - trvalé zaostávanie v podpore a ochrane finalizácie produktov vlastnej prvovýroby

dôvod : nezmyselné a neodôvodniteľné presadzovanie regulačných opatrení na úkor rozvojových programov a účelová participácia kontrolných orgánov pri tvorbe noriem na úkor dotknutej a odbornej verejnosti

problém 3 - úmyselná diskvalifikácia rozvoja vidieka na úkor jeho urbanizácie a industrializácie

dôvod : vytváranie regulačných bariér medzi pôdou a verejnosťou, programy pozemkových úprav motivované byrokratmi nie občanmi

V rámci rezortu nefunguje platobná agentúra, kontrola potravín je štatistický a propagandistický útvar ministerstva, Rozhodujúce posty na úrovni sekcie potravinárstva obsadili celoživotní kontrolóri a administratívne kreatúry. Verejný záujem definovaný zelenou dohodou sa stáva formalitou v rukách expertov na normalizáciu a reguláciu.

V prípade ak pripustíme, že poľnohospodárstvo je súčasťou environmentálnej krízy, nemôžeme váhať s jeho ďalším smerovaním. Nastavenie podpôr prinieslo fenomén nastavovania dlane, u nás sme na tom postavili celú schému rozkrádania verejných financií.

Ak je zhoda v tomto, potom je otázka, prečo to nefunguje ? Prvou príčinou je antagonistické postavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky a zelenej dohody. Základného finančného rámca spoločenstva pre rozvoj vidieka a základnej politickej deklarácie spoločenstva pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Jedna peniaze dáva na zvýšenú tvorbu uhlíka a druhá na jeho elimináciu. Schizofrénia. Musíme sa rozhodnúť čo chceme, aj jedno ak druhé mať nebudeme. Alebo devastovaný vidiek priemyselnou veľkovýrobou alebo životné prostredie pre naše deti. 

Pretože len 10 % prijímateľov rozobralo 90 % platieb, roľníci a rodinné hospodárstva z tohto balíka pomoci nič nečerpali. Robíme presný opak toho, čo potrebujeme. Prenajali sme pôdu veľkovýrobným okupantom, ktorí nemajú žiadnu motiváciu diverzifikovať alebo striedať plodiny. nehovoriac o potrebe nechať pôdu ľadom. A možno ani nevedia o čom hovorím ? Prachy sú prachy. Veď ak by skončili podpory, dovidenia stará mama a pôda nie je moja. Moderná poľnohospodárska veľkovýroba. 

Máme neuveriteľnú schopnosť a svetových expertov na byrokraciu, ktorí Vám zabezpečia rozvoj - kontrolou. To je náš spôsob myslenia. Čo je kontrolované, to je dobré. Potom aby sme neživili milióny úradníkov. Horšie je, že tým, čím máme končiť - začíname. 

Druhou príčinou je trvalé nastavenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V prvom rade si minister neuvedomuje, v akom stave je ekonomická a sociálna situácia v hospodárení na pôde. Neexistujú riešenia, len provizórne plány. Pretože sa tomu nerozumejú, dobré sú aj predchádzajúce figúry. Podľa mňa už nikto svojprávny s touto úderkou nepôjde.

S oteplením sa pred ministerstvom roztrhlo vrece s PR tlačovými konferenciami, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani Becík, Jahnátek a Matečná dohromady. Zrejme z dôvodu meškajúcich výsledkov oznámených v programovom vyhlásení vlády. Teda plány majú. Tu je pokrok, fajkáme už plány, nie výsledky !!!!!!!!!!

Táto úderka laikov na ministerstve, neschopných regulárne komunikovať poľnohospodárske a potravinárske témy, sa na ministerstvo preplazila na chrbtoch roľníkov a rodinných hospodárstiev, ktorý boli predchádzajúcou vládou diskriminovaní. Chodili, zapisovali a tvrdo odmietali postup terajšej opozície, aby teraz nevedeli čo majú ďalej robiť. Tak nás oklamali. Aspoň boj s korupciou ( s ktorou nakoniec ľudia mali málo spoločného, pretože schému si strážil štát ), pretože tomu minister rozumie, v tom bol aktivista. Druhou otázkou je, či pri tom niekedy niečo vytvoril. Nakoniec jeho forenzný audit sme zaplatili všetci. Pritom jeden audit má ministerstvo už obstarané. takže dve audítorké firmy na jednom piesočku. Verejné financie, kdeže ste sa vzali.

Musím sa zastaviť ešte pri štátnom tajomníkovi. tajuplnom propagátorovi pozemkových úprav v nezmenenej podobe od čias Matečnej a úradníka, ktorý celý svoj život prežil na katastrálnom úrade a ktorých už nemôžem pri verejných funkciách ani cítiť. treba sa pýtať aj v mieste jeho pôsobenia, aký ma táro osoba vzťah k vlastníkom pôdy. A tomu máme veriť pri úpravách našich vlastníckych celkov ? Veď ten sa tam potreboval dostať asi preto, aby tento biznis geodetov dotiahol do konca. Dôkaz o úplne iných záujmoch ako verejnom.

Podstata je v tom, kto je hlavným vinníkom. Ministerstvo. Vymenujem slovenské potraviny - repka olejná, pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica, sója. Dobrú chuť. Kedy ste si naposledy pochutnali na slnečnici alebo repke olejnej ? To je teda stratégia.

Z dôvodu výrazného zaostávania v stropovaní pôdnych celkov a platieb sa výrazne diskriminujú skutoční roľníci a hospodárenie na vlastnej pôde.

Sme na tom zle. Všetky okolnosti nasvedčujú, že hospodársky vyspelé krajiny podporili inovácie a digitalizáciu extenzívneho hospodárenia a veľkovýrobu presúvajú na východ. My sme asi spadli na hlavu, ak to nevidíme a dovolíme strácať čas.

Preto je na stole otázka, či nepomôže vidiek presunúť pod regionálny rozvoj a investície a priemyselné poľnohospodárstvo a potravinárstvo na hospodárstvo. Minimálne by sme ušetrili čas kríženia dvoch nezlučiteľných záujmov.

 .

,

 .

Skryť Zatvoriť reklamu