Základom stratégie poľnohospodárstva musí byť verejný a nie lobistický záujem.

Písmo: A- | A+

Je zrejmé, že poľnohospodárstvo opantali všelijaké lobistické organizácie, pozostávajúce väčšinou zo záujmových skupín.

Čo pre budúcnosť potrebuje poľnohospodárstvo najmenej, je napríklad SPPK. Jednoliata lobistická organizácia, vystupujúca ako občianske združenie. Jedno a možno jediné ešte z čias totality, ktoré má samostatný zákon. Absolútna blbosť. Zákonom vytvárame lobistov. A preto aj padajú ministri poľnohospodárstva ako zrelé hrušky. Preto, že si nechávajú skákať po hlave a vydierať sa protestami a štrajkami. Určite medzi štrajkujúcimi nenájdete roľníkov a hospodárov na pôde, pretože títo tento rezort neriadia ani nemajú na protesty čas. A koniec koncov z neho ani nič nemajú - čo si neurobia sami. A tí čo poskakovali podľa noty SPPK, prežili - Jahnátek, Matečná

Aby teda bolo zrejmé, tak ako všetky občianske združenia nie je zase možné SPPK vyradiť zo zoznamu poľnohospodárskych samospráv, len nie je zrejmé, čo a koho vlastne reprezentujú ( teda jasné to je, ale nie použiteľné). V oblasti poľnohospodárstva nemá rezort zastúpenie verejnosti a jeho záujmu. Bohužiaľ to umožňuje prienik oligarchov a lobistov. A ak nespolupracujete, dovidenia stará mama ( otec).

V prvom rade sa rezort musí zmíeriť s tým, že celkovo zlyhal. To nie je o Mičovskom. To je o neschopnosti pochopiť pokusy spájať nespojiteľné sektory - priemyselné potravinárstvo a rozvoj vidieka. Vlastne dva antagonistické sektory, ktoré robia vojnu na ministerstve. Takto to nikdy nebude fungovať.

Ak hovoríme o poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, hovoríme hlavne o neprijateľnom pokračovaní socialistickej industrializácie, nie vo verejnom záujme, ale o individuálnych obchodných alebo skupinových záujmoch.

Preto je budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku v jednoduchom a okamžite realizovateľnom formáte. Hlavnou úlohou rezortu je rozvoj poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Keďže samotný zásobovateľský reťazec už dnes nie je o prvovýrobe, ale o obchode, patrí tento sektor na ministerstvo hospodárstva.

Všetky priemyselné potravinárske podniky je potrebné podriadiť ministerstvu hospodárstva. Veľmi jednoducho by sa dostali potravinárske podniky ku schéme pomoci, ktorá nie je viazaná a neožobračuje oblasti, kde potrebujeme ínvestovať najviac - do revitalizácie vidieka vo všetkých dotknutých oblastiach ( územné plánovanie, krajinná ekológia, sociálne usporiadanie, demografický vývoj.)

Miesto roľníkov sú v rezorte zase bližšie k moci žaby na prameni, bohužiaľ musím citovať Mečiara táraji a gágaji, ktorí ako úderka permanentne zastupujú obchodné a priemyselné záujmy na úkor záujmov verejných. Hlavne v médiách. A roľníka nikde. A odborníka nikde. len táraji.

Keďže sme za 70 rokov pustošenia vidieka a pôdy vyradili z hry verejnosť, táto sofistikovaná úderka nemá konkurenciu ani v odbornom ani v občianskom prostredí.

A tak je tu SPPK, vplyvná byrokraticko lobistická organizácia nazvaná občianske združenie sa permanentne stáva protivníkom pre akékoľvek potrebné a nevyhnutné zmeny v poľnohospodárstve

Nakoniec u nás nie je témou dňa likvidácia niektorej z foriem poľnohospodárskej činnosti ale opačne, podpora všetkých druhov produkcie, diverzifikácie, spracovanie a dodávania. A v konečnom dôsledku len návrat k spravodlivosti a rovnocennosti. Jediným atribútom je prispôsobenie sa environmentálnym požiadavkám, sociálnemu prostrediu a rýchly inovatívny a digitálny vývoj A potom je jedno, či to robia Dáni alebo Hotentoti. Pravidlá však musí nastavovať štát vo verejnom záujme, ktoré musí konečne identifikovať. A to nie je záujem SPPK alebo lobistov. tým ide o čo najväčší prístup k podpore a ... vydieranie ministerstva.

Rezort poľnohospodárstva však už nemôže byť garantom a charitou pre priemyselné podniky. Musí byť rozumným a nekompromisným správcom v prvom rade poľnohospodárstva, ktoré má verejný rozmer a štruktúru. A to je v prvom rade ekologická výroba potravín a miestne dodávateľské reťazce. Ja tam nevidím žiadnu potrebu sanovať a nalievať peniaze na podnikanie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. Vzápätí len likvidujú vidiecke pomery a v neposlednom rade podpororujú kŕmne, osivárske a chemické korporácie. Vzápätí draho zaplatíme z podpory určenej na revitalizáciu vidieka monokultúrnym devastovaním krajiny.

Preto rezort ako som už niekoľkokrát uviedol potrebuje odborníka., ktorý sa v živote nestretol s lobistami okupujúcimi slovenské poľnohospodárstvo a pôdu, so záujmami korporácií a ktorý postaví koncepciu na verejnom záujme.

Skryť Zatvoriť reklamu