Peklo v poľnohospodárstve rozpútané pre dotácie.

Písmo: A- | A+

Bitka o dotácie rozzúrila svorku agresívnych okupantov pôdy. Síce slabý ale presvedčený minister sa v súvislosti so zmeneným sociálno spoločenskými pomermi na vidieku nemá o koho poprieť. Preto ho treba podporiť.

Neprešlo veľa času od parlamentných volieb. Politické strany sa vo volebných programoch snažili, bez rozdielu, o získanie podpory programov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. 

Od kolektivizácie sa realizovala politika likvidácie gazdovstiev a roľníckych hospodárstiev. Touto násilnou a totalitou podporovanou ideologickou schémou sme prišli o producentov potravín a sociálnu štruktúru obce, Jednou z rozhodujúcich bitiek o budúcnosť bola vyhraná bitka o návrat pôdy vlastníkom.

Čo sa však stalo. Generačná bariéra vo vzťahu k vlastnej pôde umožnila udržiavanie predchádzajúceho formátu, ktorý napriek zmene spoločenských pomerov dokázal prežiť. Prežil vďaka pochybnej ale štedrej spoločnej poľnohospodárskej politike. Obrovské dotácie nastavené na tisícky malých alebo rodinných hospodárstiev hospodársky vyspelých krajín, využívajúce štedrosť dotácií na rozvoj a udržiavanie vlastného hospodárenia boli v našich podmienkach sponzorským darom oligarchom a finančným skupinám. Na rozdiel od hospodársky vyspelých krajín nesmerovali k vlastníkovi a následne inováciám, ale do vreciek prenajímateľom, vo väčšine prípadov odtrhnutým od samotného hospodárenia a vidieckeho prostredia. 

Bol som aktérom spoločenskej objednávky na okamžité zjednodušenie priameho predaja potravín, ktoré však cielenou a úmyselnou likvidáciou prvovýroby administratívnymi a kontrolnými opatreniami nemalo vytvorené surovinové zdroje.

Tie v slovenských podmienkach tvorila jednoduchá monokultúrna skladba, predávaná veľa krát už na koreni, založená rôznym osivárskym a chemickým gigantom, za účelom čo najvyššieho profitu a bez ohľadu na miestne pomery, prostredie alebo krajinnú ekológiu.

A teraz k rozpútanému peklu. Na stoličku ministra si sadol jednoduchý a neskúsený človek s malou znalosťou prostredia. S touto anamnézou sa pustil do spravodlivého súboja o definitívny rozvrat totalitou formovaného poľnohospodárstva. Z neznalosti však nepochopil, že sa tejto svorke bezohľadných agresívnych manipulátorov, ktorí zdevastovali krajinu, nemá s ním kto postaviť.

Preto je v tejto chvíli dôležitá podpora síce slabému, ale presvedčenému ministrovi, ktorý sa vzhľadom k zmeneným sociálno spoločenským pomerom nemá o koho oprieť.

Všetka tá štekajúca karavána, podporovaná infiltrovanou štátnou a verejnou správou, ktorá je vždy ochotná za cenu vlastného prežitia politicky kolaborovať nemá na mysli pri potravinovej sebestačnosti a zdravých potravinách nič iné, ako vydieranie spoločnosti a sledovanie vlastných záujmov. Pritom keby sa zajtra všetkých 10 % okupantov pôdy obhospodarujúcich 90 % pôdy vyparilo - príde k naplneniu podstaty potravinovej sebestačnosti vlastnou produkciou a dodávaním na miestnej úrovni. Súčasne pri perfektne fungujúcom zásobovacom reťazci v spoločenstve k dostatku ekonomicky dostupných potravín.

Bude výzva pre nového špeciálneho prokurátora identifikovať všetky nezákonné väzby a spoluúčasť správnych orgánov na tomto stave-.Peklo sa tu vytvorilo nie pre záujem občana a verejnosti. Peklo tu vytvorili lobistické záujmové organizácie a snažia sa zvrátiť tok nevyhnutných zmien. Chcú pre seba zachrániť obrovský balík dotácií, z ktorých vytvorili to, čo dnes vidíme na vidieku - zdevastované poľnohospodárstvo, obrovské priemyselné celky ohrozujúce krajinu ako tepelná elektráreň.

Nemusíme chápať všetky rozmery rozpútaného pekla ale musí nás zaujímať, že sa naša krajina ani v najmenšom nepodobá vidieku hospodársky vyspelých krajín. Tieto krajiny s výhodou kontinuálneho hospodárenia na vlastnej pôde nikdy nepripustili pokus o odtrhnutie vlastníka od pôdy a preferenciu mestského a rekreačného bývania na vidieku.

Preto to pekla treba poslať tých, ktorí to rozpútali. Všímajte si persóny od parlamentu, cez vládu a hlavne organizácie ako SPPK. Počúvajte či v ich slovách nájdete niečo, čo bude smerované verejnosti a solidarite medzi všetkými dotknutými skupinami. Každé euro, dotované pre malého vlastníka pôdy je pre nich čistá strata vlastného profitu.

MVDr. Ján Marton

.

Skryť Zatvoriť reklamu