Charakter slovenského vidieka tvoria - tri slony v porceláne.

Písmo: A- | A+

Vlčan, Halgašová a Karahuta - tri persóny, ktoré sa postavili pod billboard "tvoríme charakter slovenského vidieka".

Pred ministerstvom pôdohospodárstva je pamätná tabuľa na počesť obetiam násilnej a zločineckej likvidácie hospodáriacich roľníkov totalitnou kolektivizáciou.

DNA totality a násilnej kolektivizácie ostala v útrobách ministerstva ako symbol pretrvávajúcej okupácie pôdy, ktorá dnes nie je podmienená násilím ale regulárnou diskvalifikáciou postavenou na legislatívnych bariérach. A toto trio je toho súčasťou..

Slovensko v prvom rade a pred cirkusom na v podstate skrachovanom výstavisku potrebuje osobnosti, ktoré sa jasne postavia za tú časť verejnosti, ktorá je 70 rokov diskvalifikovaná a následne alebo práve preto aj za tú časť verejnosti, ktorá nemôže pre obrovské a účelové bariéry začať hospodáriť na pôde.

Toto už je hra s ohňom. Naši politici a administratíva preukázateľne nevedia zastaviť spoločenský konflikt a jeden z nich prebieha v oblasti vidieka a poľnohospodárstva. Nenažratá ľavicová a liberálna úderka trvale živí totalitné družstevné poľnohospodárstvo za účelom jeho následného ovládnutia. Pri všetkých dnešných problémoch v spoločnosti je to len dôsledok tolerovania pohrobkov totality v politických a správnych orgánoch.

A takto sa nám to rozkladá ako olomoucké syrečky. A potom príde progresívny revolučný teror, už len s virtuálnymi slobodami. Otázka je kde má táto chobotnica centrum. Nikde - on line.

A čo môžeme očakávať. Trvalú otrockú závislosť na niečom a na niekom tak, ako dnes vidíme otrockú závislosť jednej a možno už druhej generácie na virtuálnom svete.

Možno nejaký makroekonomický úchyl vie vysvetliť, ako je možný udržateľný rast trvalým zadlžovaním. A treba dodať koho rast.

Môj dedo, hospodáriaci roľník, ktorý sa na vidieku narodil aj ako roľník umrel, by si klepkal na čelo. A je by som s nim súhlasil. Dlžníci bankám za haciendy a bungalovy na vidieku na 4 ároch sú len bariérou pre produktívny vidiek. Sú len zdrojom financií pre samosprávu - na ďalšie developerské plány. Pozri územné plány obcí. Veď my budeme jedno veľké neproduktívne sídlisko. Za mzdy rovné týždennému príjmu švajčiarskeho farmára ( a menej ).

Za touto diskvalifikáciou niekto konkrétny stojí a realizuje ju. Sú to konkrétne mená politikov a úradníkov, ktorí ako baranidlo razia cestu definitívnej diskvalifikácie roľníckeho hospodárenia. A k nim sa pridružujú pažravé chápadlá obchodníkov.

To však neznamená, že budem ako puk pozerať na fotografie usmiateho tria pre vidiek bezcenných, ale pre niektorú z loby veľmi užitočných figuriek. Vlčan ako bankár nemá žiadnu, ale žiadnu tvorivú spätosť s charakterom vidieka, okrem konečného otrockého napojenia na úverové financovanie a tým trvalú závislosť. Halgašová ako celoživotná administrátorka záujmov potravinárskych korporácií a ich prežitia s čo najväčším profitom na trhu potravín nemá žiadnu, ale žiadnu tvorivú spätosť s charakterom vidieka, okrem konečnej likvidácie za účelom otrockého napojenia na globálne korporátne potravinové siete a tým trvalú závislosť. Karahuta ako díler organického hnojiva nemá žiadnu ale žiadnu tvorivú spätosť s charakterom vidieka, okrem napojenia na biznis so sanáciou kontaminovanej pôdy produktom svojho chlebodarcu a tým sledovanie osobných cieľov.

Teda nič proti ich profesionálnej orientácii, ale toto trio nemá a nikdy nebude mať tvorivú spätosť s charakterom vidieka aký potrebujeme.

Čo teda potrebujeme. Čo sa teda musí stať, aby sme konečne mohli povedať, že slovenský vidiek plní svoju produkčnú úlohu.

Slovenský vidiek potrebuje zásadnú podporu. To nie je o peniazoch formou dotácií. Dnešný model zlyhal na celej čiare. Priniesol zo sebou podvod, závislosť, korupciu a hlavne nemal žiadne výsledky.

To nemôže byť šaškovanie politikov na výstavisku a organizovanie osvedčených cirkusových čísiel. Stojíme pred zásadnou zmenou, kedy bude potrebné čiastočne alebo úplne potrebné zmeniť organizačnú štruktúru ministerstva pôdohospodárstva a zásadne presunúť agendu, ktorá len zavadzia a brzdí rozvoj vidieka.

Také agendy ako sekcia obchodného dozoru, sekcia potravinárstva a obchodu sa transformujú na skutočné orgány podpory vidieka alebo alebo nech si ich spravuje rezort hospodárstva. Momentálne sú len brzdou rozvoja vidieka a potravinárstva. Bezprizorné spolčovanie turistov CK Brusel nie je pre slovenský vidiek vôbec potrebné a navyše škodlivé. Vytvárane fakultatívnych kolaborantov za účelom tlmočenia legislatívnych aktivít spoločenstva tak, ako si prajú korporácie a nie ako sú napísané, sú pre našu spoločnosť nepotrebné a škodlivé.

Vidiek potrebuje rozvojovú legislatívu. Osobnosti, ktoré určia smer a pripravia jednoduchú a aplikovateľnú legislatívu. O vidieku nemôže rozhodovať bankár, lobistka ani díler. O vidieku musí rozhodovať a pri kreovaní stratégie musí mať hlavné slovo samospráva. S rizikom a zodpovednosťou.

Vidiek nepotrebuje almužnu. Vidiek potrebuje slobodu. Tento mechanizmus , ktorý tu pretrváva je obyčajným paškvilom slobody a demokracie. Je opakovaním pokusov o barbarské spoločenské zriadenie, vyznávajúce absurdné a triviálne slobody bez povinností a zodpovednosti a nakoniec relatívnej slobody v otrockej závislosti. Aj to tu ťahá z CK Brusel a jeho klientely..

Vidiek sa musí vrátiť k svojej tradičnej a konzervatívnej orientácii. To nie je návrat do minulosti. To je osvedčený model rozvoja na základe hodnôt s aplikáciou inovatívnych technologických prvkov. Pre inovatívne vyspelé produkčné celky.

Odborná a spoločenská objednávka na usporiadanie vidieka sa stala predmetom primitívnej politickej propagandy. Bohužiaľ len. A žiadne výsledky.

Žiadna z týchto politických a úradníckych úderiek nemá reálnu koncepciu a hlavne spôsob, ako postupovať. Rozkladné procesy ( v konečnom dôsledku aj pre silný individualizmus roľníckeho hospodárenia ) sú vodou na mlyn udržiavaniu neudržateľného. Sústreďovanie ekonomickej a hospodárskej sily do malého počtu konečných užívateľov.

Pozor červení sa začali naťahovať, kto je progresívnejší. Treba ich dať dole - kultivovane, demokraticky ale nekompromisne. Ide im len o industrializáciu vidieka na spôsob totality.

Toto už chce naozaj zmenu tak, aby sme neostali bosí a hladní.

Skryť Zatvoriť reklamu