Hovorí sa tomu legislatívny optimizmus alebo blud našich zákonodarcov.

Písmo: A- | A+

Prosím, prvé slová zákona : ak oprávnený užívateľ, ktorý pozemok užíva bez oprávnenia. Hovorí sa tomu legislatívny optimizmus ale lepšie blud.

Prosím, prvé slová zákona : "ak oprávnený užívateľ, ktorý pozemok užíva bez oprávnenia". Chápete, ja nie. Toto splodila skupina poslancov v zložení Zemanová, Dostál, Halgašová, Šibl, Karahuta, V dôvodovej správe je uvedené, že ide o dlhodobo neriešený problém rozdrobenosti poľnohospodárskej pôdy a s ním spojená problematickosť užívania v podmienkach modernej poľnohospodárskej veľkovýroby. Cieľom predloženého návrhu zákona je odstránenie súčasného nevyváženého právneho postavenia medzi prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku a jeho nájomcom.

O čo ide. Títo budovatelia modernej poľnohospodárskej veľkovýroby prišli do parlamentu s programom budovania menších produkčných hospodárstiev a rodinných fariem. Plazili sa pred voľbami u tých, ktorí očakávali zmenu v prístupe k vidieku a hospodárenia na pôde. Mimochodom to museli zahrať, pretože predchádzajúca koalícia mala karty rozdané. Tam vlak pre súčasnú koalíciu nešiel.

Kto má problém ? Vlastníci ? Aký nevyvážený stav. Vlastník je chránený Ústavou a nájomca zákonom. Čo tu chcete vyvažovať. Ktorý vlastník Vás o čo žiadal. Pre koho pracujete?

Tento návrh zákona je vizitka poslancov, ako rozmýšľajú v oblasti rozvoja vidieka a poľnohospodárstva. Miesto menších produkčných celkov, nakoniec ako mali v programe, majú v dôvodovej správe zachovanie modernej a udržateľnej poľnohospodárskej veľkovýroby. Ako môže byť moderné niečo postavené na zločine a násilí a - prenájme. Rozdrobenosť pôdy je dôsledkom elementárnej spravodlivosti reštitúcie majetku. V konečnom dôsledku potom nedôslednosti politickej moci pri usporiadaní pomerov po kolektivizácii a totalite. Preferencii veľkoplošného hospodárenia a devastácii pôdy.

Alebo chcete zabetónovať nájomcov. Ale potom sa neskrývajte za vlastníkov. 

Prečo je to celé zlé. Produkujeme ďalšie a ďalšie normy. ktoré sú lobistickou objednávkou. Pretože ožíva záujem o pôdu ( vďaka bohu ), začína sa etablovaná skupina okupantov pôdy triasť o príjmy z veľkodušnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Nie o pôdu. Miesto korektného zákonného prostredia pre trh s pôdou, nezmysly.

Ale pochopiteľné. Veď načo investovať do pôdy. Radšej ju budem prenajímať, brať pôžitky a keby náhodou neboli podpory a dotácie - vrátim kľúč a zbohom pôda.

Je úplne nepredstaviteľné, aby vznikol nájomný vzťah bez vedomosti vlastníka. Ak potom, tak treba riešiť povinnosti vlastníka poľnohospodárskej pôdy a nie iné práva nájomcu. 

Ale riešenie je úplne inde. Udržiavame tento model prenajímania účelovo, cielene pre určité skupiny. Je potrebné v prvom rade podporiť skutočne vo verejnom záujme možnosť vytvorenia malých alebo menších produkčných celkov vlastníkov. Ak to nepôjde, je potrebné podporiť hoci aj jedného spoluvlastníka, ktorý má záujem hospodáriť a produkovať potraviny. Toto je sociálny a ekonomický rozmer zákonov. Vytvárať možnosti miestneho rozvoja a nie centrálne vytváranie protivníkov a rozporov.

Nebojím sa, že v súčasnej dobe ( aj keď by som bol rád prekvapený ) dôjde k návalu záujemcov o hospodárenie na pôde. Ale prví musia byť vlastníci, ktorí vedia vytvoriť produkčný celok.

Mimochodom, skúste pozrieť na Vašu obec, ako ste obkľúčení nájomcami. Viete kto tam hospodári a kam idú pôžitky ? Ešte stále chcete povedať , že je to normálne ? Pred 70 rokmi to boli Vaši predkovia, ktorí z tejto pôdy žili. Niekedy z 5 hektárov. Aj dnes to rodinu uživí, len treba presmerovať zdroje na inováciu a digitalizáciu menších produkčných hospodárstiev a nebudeme nikdy hladní. Garantujem.

Ale títo legislatívny optimisti - no na smiech, keby to nebolo do plaču. Neviem v čom je to skryté, pochopiť elementárne fakty. Udržiavame modernú poľnohospodársku veľkovýrobu a podľa tých istých optimistov v parlamente nemáme potravinovú sebestačnosť. Niečo je choré v štáte slovenskom.

Skryť Zatvoriť reklamu