Minister ára tára - pretára celé dni.

Písmo: A- | A+

Celkom na úvod. Nie som žiadny environmentálny aktivista. Snažím sa len reprodukovať napísané a schválené dohody tak, ako sú napísané a schválené. A to som obyčajný občan bez politickej príslušnosti a nie som štátny úradník.

Celkom na úvod. Nie som žiadny environmentálny aktivista. Snažím sa len reprodukovať napísané a schválené dohody tak, ako sú napísané a schválené. A to som obyčajný občan bez politickej príslušnosti a nie som štátny úradník.

Preto skutočne nerozumiem novému ministrovi oôdohospodárstva, čo natáral poľnohospodárom. 

Podľa môjho názoru výzva pre ministerstvo je zelená dohoda a politika z farmy na vidličku. Preto len ťažko pochopiť, čo to trepe, ak hovorí, že Slovensko nepristúpi k dohode, pokiaľ nebudú nastavené adekvátne sociálne a ekonomické opatrenia.

Ale veď obe dohody sú o tom, že environmentálne opatrenia sa budú uprednostňovať pred opatreniami ekonomickými. A ak dobre chápem, tak plnenie environmentálnych opatrení bude zárukou sociálnej a ekonomickej stability a rozvoja.

Čo to sme tu zase doniesli za pomätenca, ktorý nás posúva dozadu len pre svoje ekonomické a fiškálne nastavenie v nemeckých a rakúskych bankách. Alebo tam ho nenaučili myslieť environmentálne. Zaujímavé.

Podľa mňa sa zľakol osudu svojho predchodcu, ktorého veľkopánska agrárna loby toľko prenasledovala, až ho nachytala na jeho hlúposti. Ale jeho osud nebol určite katastrofálny pre to, že by nemal záujem presadzovať environmentálne požiadavky.

Som v styku so stovkami ľudí, ktorí hospodária na pôde. Snažím sa im reprodukovať to, čo tento štát napíše v zákonoch. A hneď potom zistíme, že alebo nevieme čítať alebo naše ministerstvo robí všetko, len nie to čo má.

Podľa poslednej prezentácie ministra jeho najväčšími výzvami sú spoločná poľnohospodárska politika, akreditácia PPA , efektívne, transparentné procesy. a účinné kontrolné mechanizmy.

Ja skutočne ťažko pochopiteľné, ako rozmýšľa tento novotvar na ministerstve. je pravdou, že tento novotvar vytiahol z mliečnej cesty osvedčenú agitátorku svetlých mliečnych zajtrajškov a objaviteľku mliečnej dráhy a podobnej agendy a záchrankyňu byrokratov pred vymretím Nouzovskú. Naposledy bola v rokoch 2012 – 2016 generálnou riaditeľkou Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Už nám treba vrátiť len Jahnátka, ktorého bola pravou rukou. Čo to zase vystrájame.

No. Očakávam od ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby po 40 rokoch totality a 30 rokoch kradnutia vyrovnal skóre smerom k verejnosti a konečne určilo zásady poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka. 

Miesto toho sa opakuje situácia, keď minister frázami nahrádza túto svoju povinnosť. To, čo je jeho bohapustá povinnosť - spoločná poľnohospodárska politika, akreditácia PPA , efektívne, transparentné procesy. a účinné kontrolné mechanizmy nazýva výzvami.

Zase tu máme tlmočníka, ktorý prišiel z krajín, kde sa stala zelená politika úplným základom zmeny a tu nám tlmočí opak.

Môžem úplne zodpovedne prehlásiť, že ak nenastúpime na cestu zelenej dohody a budeme sa vyhovárať na absurdné a bizardné dôvody ( veď práve zlá politika rozvoja vidieka spôsobila asociálne správanie v oblasti hospodárenia na pôde a ekonomický rozvrat miestneho hospodárstva )..

Podľa mňa je to ďalší z tých bielych golierov ako viedenská káva, ktorý ti bude jedno hovoriť a druhé robiť. To jeden z tých, ktorý časť života prežili v akejsi bankovej bavlnke, a vôbec nechápe podstatu zmien v poľnohospodárstve. Ale aby som bol presný, chápe ich presne ako bankár - fiškálne.

A to je to, čo na Slovensku nevieme alebo nechceme pochopiť. Vďaka týmto prepratým mozgom ostaneme špinavou dielňou EÚ.

Však skutočne, veď ani nemá s čím inak operovať. Medzi týmito táraninami nenájdete nič, čo by svedčilo o smerovaní poľnohospodárstva. 

Ale predsa tu máme jednu novinku. 

Minister okrem iného objavil, že farmári sú partneri agrorezortu. A doteraz boli partnermi agrorezortu marťania alebo šmoulovia. A to by tak bolo asi všetko, čo nám minister odkázal.

Veď práve sociálne a ekonomické dôsledky rýchleho uplatňovania zelenej dohody sú pre nás výhodou. Tieto bludy o nepristúpení sú určené komu. A kto sa vôbec čo pýta. Ak nepristúpime, tak nepristúpime. Veď už sa len nehrajme na pupok sveta. Veď už vyjdite človeče z toho byrokratického brloha na Dobrovičovej pozrieť sa v akej špine žijeme. 

O akej sociálne a ekonomickej opatreniach hovoríte, O tých ,ktoré ste povinný nastaviť práve z dohôd, ktoré boli alebo budú prijaté. Už len na Vaše vyhrážanie sa nepodpísaním čaká celý svet. Problém sociálno ekonomický na Slovensku nevznikol v únii ale na Dobrovičovej 12, Bratislava.

Aj táto prezentácia a personálne obsadenie odborníkmi ja dôkazom ,že toto ministerstvo nie je poľnohospodárskym ale agrolobistickým.

Skryť Zatvoriť reklamu