Vidiek a normálna krajina sa nedá kúpiť. To je ten Váš bankársky svet pán minister.

Písmo: A- | A+

Poľnohospodárstvo ľahlo popolom. Nemá hlavu ani pätu. Už ho lepí len štátna pomoc, dotácie a podpory. Všetci sa predbiehajú iba v jednom, kto uchmatne najviac. Každopádne, očistené od týchto fiškálnych nástrojov máme holú riť.

A potom príde nejaký makroekonomický pomätenec, snívajúci o nemeckej forme vidieka so šialenstvu podobným prirovnaním zeleného írskeho farmárskeho vidieka s našim devastovaným vidiekom.

Ono by to tak bolo, keby ste nám tam nezavadzali.

Ak príde niekto na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tak u nás je dobrým zvykom začať od konca. Posielam Vám 50 miliónov ročne štátnej pomoci a 100 tisíc diviakov na vystrieľanie. A koniec, potom už len propaganda.

Prečo to nie je dobré?.

Ľudia rezignovali na poľnohospodárstvo. Celý systém je nastavený na otrockú závislosť. Je až smiešne, ako sa posralo nové vedenie ministerstva s takých postkomunistických lobistických štruktúr ako je SPPK. Skúste sa na ministerstve spýtať ktoréhokoľvek pracovníka od ministra až po vrátnika, kto tu v poľnohospodárstve diktuje. Trochu sa pohrali s Mičovským a už si našli poskoka. To len že silný štát.

SPPK nie je problém pre svoju existenciu, ale pre bezprecedentné pretrvávanie jej totalitou ustanoveného zákonného postavenia. 

Teda, príde ročne 50 miliónov. Prečo nie. Lenže túto sumu nemáte k čomu priradiť. Sú síce akože naplánované pre malé farmy a mladých farmárov, ale neverte tomu - to len politika. Štátna pomoc má svoje pravidlá a tie nie sú nastavené pre zmenu poľnohospodárskej politiky alebo zmenu hospodárenia na pôde. Nezabudnime, že táto vláda preukázateľne sníva svoj sen o modernej poľnohospodárskej veľkovýrobe. Teda podvod na hospodáriacej verejnosti.

V zabehnutom systéme to totiž znamená všetko čo bolo + 50 miliónov pre priemyselné poľnohospodárstvo a nič čo (ne) bolo + nič pre hospodáriacich roľníkov. Teda aspoň v zmysle cieľov zelenej politiky a krátkych potravinových reťazcov. Lebo toto je SPP európskej únie, teda pre poľnohospodárstvo hospodársky vyspelých krajín. Nám tu ostali len pahýle družstevného roľníctva, parazitujúceho na pôde a vedeného makroekonomickými a finančnými maňuškami.

Len úplný pomätenec môže spojiť nespojiteľné - farmársky zelený írsky vidiek a slovenskú zdevastovanú a industrializovanú vidiecku krajinu a rýchlo by mal vyhľadať odbornú pomoc. Ak to vychádza takto na ministerstve financií, tak je to dôkaz našej popletenosti. Môže to totiž vychádzať len v jednom kritériu - HDP a jeho devastačnom účinku na vidiek. Bez akýchkoľvek súvislostí s environmentom, sociálnym prostredím a demografiou. A to čo sa ukazuje turistom a ministerským úradníkom je tak dobre pre reality show.

Stále je to o tom fiškálnom marazme, ktorý sleduje len cieľ - otrocká závislosť. Že by sa skutočne potvrdilo, že tento liberálny fiškálny mechanizmus je vlastne len na modro premaľovaná totalita ?

Na rozdiel od reality, keď partnerom pre ministerstvo sú síce nefunkčné ale štedro dotované podniky, hospodáriaci roľníci nielen že nemajú čas lobovať, stretávať sa na kávičke a fotiť sa u ministra ale nebrali žiadnu významnú pomoc ani štátu ani únie.

Ak má byť štátna pomoc účinná, je potrebné definitívne vymedziť pôdne celky alebo ak chcete bloky v súlade s usporiadaním pred kolektivizáciou. Je potrebné územné plánovanie podriadiť environmentálnemu, sociálnemu a ekonomickému významu pestovateľskej a chovateľskej činnosti, motivovať a podporovať samosprávu pri ochrane pestovateľov a chovateľov pred urbanizáciou a rekreáciou.

Okrem týchto propagačných reality show neexistuje žiadna aktivita na podporu stropovania pôdnych celkov a naopak, je výrazná aktivita a kolaborácia v záujme udržiavania totalitnej poľnohospodárskej štruktúry - teraz vedenej makroekonomickými monštrami.

My všetci sme len odborníci druhej kategórie, pretože ak nezapadnete do tejto elitnej bielogolierovej kavalérie, tak Vám vlastne nič neostane - pretože všetko je o peniazoch.

Ak dobre čítam svoju klientelu a hospodáriacich roľníkov, tento štát sa postaral o absolútne nerovnomerné postavenie a korupcia a podvody sa týkajú práve a iba priemyselného poľnohospodárstva.

Najväčšou komédiou je celý ten propagandistický moloch postavený na rozkradnutých peniazoch podpory a dotácií, ktoré teraz živia celý systém. Tá komédia je v tom, že na jednej strane je tu permanentný plač nad biedou poľnohospodárstva a na druhej strane je to plač presne tých, ktorí to spôsobili. Teda my len pozeráme, nezúčastňujeme sa a napriek tomu to celé ostáva v pôvodnej verzii. K spravodlivej distribúcii podpory je potrebná elementárna spravodlivosť v právnych normách.

Roky plačeme nad katastrofálnou situáciou v životnom prostredí a udržiavame stav , ktorý to spôsobuje. Štát stratil moc nad indivíduami, ktoré riadia poľnohospodárstvo. Snoby lietajú do kozmu a my nemáme nič, čo by nebolo dodotované alebo podporované. Takto pekne starneme aby sme prišli o všetko. nakoniec ani netreba chodiť ďaleko ako ľahko sa na Slovensku kupuje pôda - najväčší a najdrahší poklad.

Podľa mňa tu neplatí ako v matematike, že dva krát mínus je plus? Možno preto sa takto títo bankári mýlia.

A tak sa udržiava model historicky spätý so zločinom. Asi nie náhodou.

Skryť Zatvoriť reklamu