Predčasné vyhlásenie prezidentských volieb je porušením ústavy

Predčasné vyhlásenie voľby nového prezidenta na deň 15.3.2014 je hrubé a svojvoľné porušenie Ústavy SR 460/1992 Zb. Odôvodnenie viď nižšie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (17)

Predčasné vyhlásenie volieb prezidenta na deň 15. marca 2014 je hrubé a arogantné porušenie Ústavy Slovenskej republiky. Citujem rozhodnutie 430/2013 Z.z. predsedu NRSR z 19.12.2013 o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky (SR):

„Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov vyhlasujem voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určujem deň konania voľby na sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určujem deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29.3. 2014."

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Forma rozhodnutia štátneho orgánu nie je nikde v zákonoch SR jasne definovaná, jedine v zákone 71/1967 Zb. v §46 a §47. Z toho vyplýva, že rozhodnutie musí obsahovať odkazy na zákony, z ktorých sa môže právnickou logikou odvodiť spravodlivosť rozhodnutia. Vyššie citované rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení voľby prezidenta má vážny právny nedostatok, že nie je v súlade s Ústavou SR, pretože nie je v ňom uvedený odkaz aj na právo uvedené v Čl. 103, odsek (3), citujem: „Voľbu prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa prvé kolo volieb uskutočnilo najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. ..." . Funkčné obdobie terajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča sa končí 15. 6.2014. Termín „najneskôr 60 dní pred" by padol na deň 16. apríla v stredu a s prihliadnutím na spoločenský záujem, by sa mohla voľba presunúť na sobotu 19.4.2014.

SkryťVypnúť reklamu

Predseda NRSR pri výkone svoje funkcie je povinný tiež dodržiavať Ústavu SR 460/1992 Zb. najmä Čl. 2, odsek (2), citujem: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon." Nikde v zákonoch nie je uvedené, že predseda NRSR má právo si svojvoľne určiť neprimeraný skorší termín lehoty na deň 15.3.2014, čo je až 91 dní pred uplynutím funkčného obdobia prezidenta Gašparoviča.

My, bežní občania sme zvyknutí na pojem „v lehote do 15 dní", ktoré nám v doporučených listoch určujú úrady obecnej a štátnej správy alebo súdy. Zo zákona 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok, §56, §57 a zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní , §27 citujem dôležité informácie o lehote. „Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. ... Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. ... Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon ... ."

SkryťVypnúť reklamu

V slovenskom právnom poriadku lehota má vždy začiatok plynutia a koniec, dokonca aj v konaniach na Ústavnom súde SR 38/1993 Z.z.. Matematický povedené lehota je určitý časový interval „od -do" a počet dní lehoty sa počíta od začiatku v smere narastajúcich dátumov jednotlivých dní po posledný deň lehoty.

Pri voľbe prezidenta v zákone 46/1999 Z.z. a Ústave SR 460/1992 Zb. je jasne a jednoznačne určený koniec lehoty na deň 15.6.2014, keď sa končí funkčné obdobie úradujúceho prezidenta. Preto v takomto prípade sa dni lehoty počítajú od konca lehoty v smere klesajúcich dátumov. Začiatok intervalu tejto lehoty, v ktorej sa má konať voľba nového prezidenta je jasne určený v Ústave SR čl. 103, odsek 3, najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Z uvedeného jasne vyplýva, že začiatok intervalu lehoty na voľbu prezidenta sa nesmie predĺžiť na ešte neskorších 91 dní. Vyhlásenie dňa voľby prezidenta na skorší napríklad 10. deň pred 15.6.2013, by mohlo ohroziť prípravy na druhé kolo prezidentskej voľby.

SkryťVypnúť reklamu

V rozhodnutí 430/2013 Z.z. predsedu NRSR je spomenutý iba zákon 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, §2 ods. (1) citujem: „Voľbu vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 55 dní pred dňom jej konania. Vyhlásenie voľby sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky". Deň vyhlásenia voľby bol zverejnený 19.12.2013, čo je 85 dní pre dátumom voľby. Aj v tomto prípade predseda NRSR hrubým spôsobom porušil Čl. 2 odsek (2) tým, že si svojvoľne určil skoršiu lehotu. Až 85 dní pred, oproti zákonnej 55dňovej lehote.

Spočítaním lehôt najneskôr 60 dní pred plus najneskôr 55 dní pred, vychádza nám „najneskoršia lehota 115 dní pred", na dátum 19.2.2014

Podľa Čl. 101 odsek (3) najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb prezidenta musia byť odovzdané návrhy kandidátov na prezidenta podpísané aspoň pätnástimi poslancami NRSR, alebo petičných 15000 podpisov od občanov. Predčasným vyhlásením volieb predseda NRSR skrátil obdobie na zbieranie podpisov petície a vážne porušil Ústavu SR, čl. 30 odsek (4) a čl. 103 právo občana na prístup k volenej funkcii prezidenta.

Neodpustím si školskú posmešku, že predsedovia NRSR svoje rozhodnutia o voľbe prezidenta odpisovali doslova z prvého rozhodnutia 47/1999 Z.z , ktoré vydal bývalý predseda NRSR Jozef Migaš. Iba zmenili dátumy.

Lehoty boli dodržané jediné v zákone 47/1999 Z.z.. Predseda NRSR Migaš vyhlásil voľbu prezidenta 56 dni vopred pred voľbou a 87 dní pred nástupom do funkcie prezidenta Schustera. V 1/2004 Z.z. predseda NRSR Hrušovský vyhlásil voľbu prezidenta 85 dní vopred pred dňom voľby prezidenta a 158 dní pred uplynutím funkčného obdobia prezidenta Schustera. V 1/2009 Z.z. predseda NRSR Paška vyhlásil voľbu prezidenta 71 dní vopred pred voľbou prezidenta a 157 dni pred uplynutím funkčného obdobia prezidenta Gašparoviča. Ale v 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta 85 dní vopred pred dňom voľby prezidenta a až 177 dní vopred pred uplynutím funkčného obdobia prezidenta Gašparoviča. Aký je to politický úmysel, keď teoreticky to môže byť maximálne 115 dní vopred.

Odporcovia môjho blogu budú tvrdiť, že pojem „najneskôr 60 dní pred" uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta znamená, že je to koniec nejakej inej lehoty a môže to urobiť aj skôr. Pýtam sa, kde je v Ústave SR alebo v inom zákone uvedený začiatok tejto „svojvoľnej lehoty" označený pojmom „najskôr (koľko) dni pred, teda interval lehoty (najskôr od - najneskôr do)?!

Na základe vyššie uvedeného a odôvodneného hrubého porušenia dátumov určujúcich voľbu nového prezidenta, (som zvedavý) či poslanci opozície nájdu odvahu podať na Ústavnom súde SR návrh podľa čl.129 odsek (2) na pozastavenie platnosti rozhodnutia 430/21013 aj za cenu, že nebudeme mať ešte nového prezidenta alebo že sa predĺži funkčne obdobie prezidentovi Gašparovičovi. Som zvedavý, či novinári, politológovia nájdu odvahu o tom hovoriť a písať.

Potrebné je zastaviť aroganciu moci a hrubé porušovanie Ústavy. Lebo podľa takéhoto výkladu lehôt a pojmov „najneskôr XX dní vopred" sa môže stať toto: Na druhý deň po zložení sľubu nového prezidenta 15.6.2014, predseda NRSR môže vyhlásiť aj štyri roky a 11 mesiacov vopred voľby ďalšieho nového prezidenta.

Ďakujem inteligentom, ktorí prečítali tento blog do konca a pochopili hrubé a svojvoľné zneužitie Ústavy SR pri voľbe prezidenta, prípadne nedostatky Ústavy SR.

Jaroslav Džunko

Jaroslav Džunko

Bloger 
  • Počet článkov:  27
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som nezávislý človek, vynálezca, ktorý sa zaujíma aj o politiku.

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu