Výzva pre nezávislých kandidátov na podanie hromadnej žaloby

Vyzývam nezávislých kandidátov, ktorí kandidovali na funkciu predsedu alebo poslanca vo voľbách do samosprávnych krajov, ktoré sa konali dňa 9.11.2013, na podanie hromadnej žaloby o porušení základného práva a slobody, že nemali „za rovnakých podmienok prístup k volenej funkcii“, možnosť do volebných komisií menovať aspoň jedného spoločného zástupcu na sledovanie priebehu a vyhodnotenie výsledku volieb.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)


Vyzývam preto, že aj ja som ako nezávislý kandidát kandidoval za poslanca zastupiteľstva a predsedu Košického samosprávneho kraja vo voľbách, ktoré sa konali dňa 9.11.2013.

Odôvodnenie:
Podľa zákona 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, druhá hlava o základných právach a slobodách, tretí oddiel politické práva, Čl. 30, odsek (4) citujem „Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám".


Zákon 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov ..., podľa §14,odsek (3) a §19 odsek (3) umožňuje politickým stranám navrhovať svojich kandidátov na poslancov do zastupiteľstva kraja a predsedu samosprávneho kraja. Politicky nezávislí kandidáti podľa Čl. 30, odsek (4) Ústavy SR majú tiež právo podľa citovaného zákona 303/2001 Z. z., §14, odsek (6) a §19, odsek (5) kandidovať na poslancov do zastupiteľstva kraja a predsedu samosprávneho kraja, hoci za sťaženejších podmienok, že musia pri kandidovaní na poslanca predložiť petíciu podpísanú aspoň 400 voličmi volebného obvodu a pri kandidovaní na predsedu predložiť petíciu podpísanú aspoň 1000 voličmi samosprávneho kraja.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Rozpor zákona 303/2001 Z. z. s Čl. 30, odsek (4) Ústavy SR je v tom, že zákonom 303/2001 Z. z. podľa §8 odsek (3), §10 odsek (1), §11 odsek (1), §12 odsek (1) a §13 odsek (1), politické strany majú zákonné právo na sledovanie regulárnosti volieb a sčitovanie hlasov za svojich kandidátov menovať členov volebných komisií. Nezávislí kandidáti takéto právo nemajú v zákone 303/2001 Z. z. nikde deklarované. Uvedené je v rozpore s „rovnakými podmienkami prístupu k voleným a iným verejným funkciám", ktoré deklaruje Čl. 30 Ústavy SR.


Na uplatnenie práva „rovnakého prístupu k voleným funkciám" aj pre nezávislých kandidátov stačí v zákone 303/2001 Z. z. jednoduchý paragraf napríklad takéhoto znenia.
„Všetci nezávislí kandidáti, majú právo navrhnúť za seba na sledovanie regulárnosti volieb a sčitovania hlasov iba jedného spoločného zástupcu do volebnej komisie. Ak sa nezávislí kandidáti nezhodnú na spoločnom iba jednom členovi volebnej komisie samosprávneho kraja do 24:00 hodiny 40. dňa predo dňom konania volieb, potom im v nasledujúcej minúte zapisovateľka volebnej komisie vylosuje spoločného zástupcu z predložených mien. Ak sa nezávislí kandidáti nezhodnú na spoločnom iba jednom členovi ústrednej, obvodnej a okrskovej volebnej komisií do 16:00 hodiny 30. dňa predo dňom konania volieb, potom im v nasledujúcej minúte zapisovateľka volebnej komisie vylosuje spoločného zástupcu z predložených mien."
Od 4. júla 2001v Slovenskej republike do dňa 9.11.2013 boli vždy pri moci riadne zvolená Národná rada Slovenskej republiky a riadne menovaná vláda Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky podľa Čl. 75 Ústavy SR skladajú sľub na svoju česť a svedomie, že budú dodržiavať ústavu a ostatné zákony.
Členovia vlády Slovenskej republiky podľa Čl. 112 Ústavy SR skladajú sľub na svoju česť a svedomie, že budú dodržiavať ústavu a ostatné zákony.

SkryťVypnúť reklamu


Na základe vyššie uvedených argumentov je preto nepochopiteľné prečo v Slovenskej republike je 12 rokov porušované základne právo a sloboda - „za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám" , nezávislým kandidátom, ktorí si nemôžu nominovať spoločného člena do volebnej komisie.
Odporcovia budú poukazovať na Čl. 13 Ústavy SR, že základné práva a slobody možno obmedziť zákonom, ale odporujem im citátom „že obmedzenia základného práva a slobody musia platiť rovnako pre všetky prípady ... , teda aj na kandidátov, ktorých navrhli politické strany.
Čl. 12 odsek (1) hovorí: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach". Prečo potom „človek politickej strany", ktorý si uplatňuje právo byť volený do funkcie je viac ako „človek nezávislý", ktorý si chce tiež uplatniť právo byť volený.

Žiadam na Slovensku všetkých nezávislých kandidátov, ktorí kandidovali vo voľbách 9.11.2013 do samosprávnych krajov, a chcú sa pripojiť k tejto hromadnej žalobe, aby v reakcii na článok uviedli kontaktný email alebo telefón alebo adresu.
V tejto výzve sa už pripojil nezávislý kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Jozef Holečko, MBA.
Hľadám na Slovensku advokáta, ktorý by zastupoval hromadnú skupinu nezávislých kandidátov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, prípadne pred Európskym súdom pre ľudské práva.

SkryťVypnúť reklamu


Ďakujem za pochopenie.

RNDr. Ing. Jaroslav Džunko, vlastnou rukou podpísané.

Jaroslav Džunko

Jaroslav Džunko

Bloger 
  • Počet článkov:  27
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som nezávislý človek, vynálezca, ktorý sa zaujíma aj o politiku.

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu