Bláznem na D1 snadno a rychle

Písmo: A- | A+

Mohlo dojít mezi Andrejem Babišem mladším a policií k politováníhodnému nedorozumění a následně k nepochopení ze strany ze strany lékařů?

Zatímco dálniční policie uvedla, že Andrej Babiš mladší byl „nalezen na krajnici dálnice D1, jak tam postával a choval se nepřiměřeně,“ on sám tvrdí:  „Policie mě v žádném případě nenašla postávat na dálnici, jak se psalo. Co se stalo, bylo, že řidič toho policejního auta (které jelo za mnou) mě nebezpečnou jízdou psychologicky přinutil zastavit. Proto jsem odstavil na D1.“

Je možné tyto dvě verze sladit tak, aby nebyly v příkrém rozporu?

Postávat na krajnici dálnice u svého vozu je zcela přiměřené chování například v situaci, kdy má vůz poruchu. Řidič umístí výstražný trojúhelník v předepsané vzdálenosti před vozidlem a čeká na odtah. Nepřiměřeným chováním by bylo například v rozladění nad defektem vozu vstupovat do jízdního pruhu v sebevražedném úmyslu.

Policie neuvedla, že by použila maják s houkačkou, aby tak vyzvala Adreje Babiše mladšího k zastavení. Pokud jej nestandardním a více než překvapivým způsobem přiměla, aby zastavil, lze si snadno představit, že řidič vystoupí z vozidla v očekávání příchodu policistů značně zneklidněn, což je reakce, na níž nelze spatřovat nic iracionálního.

Policie neuvádí, že řidič porušil nějaké z pravidel silničního provozu. Vyjdeme-li tedy z předpokladu, že Andrej Babiš mladší netušil důvod zájmu policie o jeho osobu, mohl mít na mysli i otázku, zda policie sama není tím, kdo na dálnici D1 vytváří překážku v plynulosti provozu, což mohlo také přispět k jeho rozladění.

Na frekventovaných silnicích bývá i značný hluk. Tak může se stát, že nějaká slůvka mohou být přeslechnuta a popis situace zásadním způsobem nešťastně zkreslen. Ke zkreslení může přispět i nevhodná volba slov zaznamenaných policií. Například „nalezen na krajnici“ vyvolává představu nečekaného nálezu, což tuto situaci nepopisuje, ale naopak přepisuje realitu, v níž policisté prostě oslovili Anreje Babiše mladšího po té, kdy pochopil jejich přání, zastavil a vystoupil z vozu připraven vyslechnout, co mají na srdci a na jazyku. Pokud by byl řidič dálniční policií skutečně spatřen, jak z neznámých důvodů postává na krajnici u svého vozu, pak by se nejprve zajímala, proč tak činí. O tom v záznamu policie není jediné slovo.

Protože s řidičem hovořila dálniční policie, nikoli například celní správa, není důvod předpokládat, že byl Andrej Babiš mladší tázán na obsah zavazadlového prostoru svého vozu. Mohl mít nějaký důvod mluvit o bombě ve svém voze? Pokud byl rozladěn způsobem, jakým byl dálniční policií zastaven, a nechápal, co k tomu policii vedlo, mohl mít dojem, že s ním policie jedná, jako by měl v autě bombu? Mohl k tomu v rozčilení přičinit poznámku? Byla věta Andreje Babiše mladšího o bombě v autě policií přesně citována a správně pochopena psychiatry? Pochybuji. Proč řekl policii, že je George Clooney nebo také Barack Obama? Kdysi police často kontrolovala občanské průkazy. Po předložení průkazu byl občan dotazován na jméno, bydliště atd. Ne každý poslušně odpovídal. Nejčastějším projevem vzdoru byla věta: „Máte to tam napsaný.“ Smělejší by bylo říci třeba Gregory Peck nebo Helenka Vondráčková…

Nedivím se, že se nepodařilo prokázat, že Andrej Babiš mladší trpěl vážnou duševní chorobou dávno před incidentem na D1. 

Z otevřeného dopisu pana Bohdana Švarce MUDr. Cyrilu Höschlovi:

Nemenší znepokojení vyvolává otázka, na základě čeho dr. Protopopová vydedukovala počátek rozvoje paranoidní schizofrenie u AB jr. "cca 10 let zpátky", tedy cca na počátek r. 2008.

Z toho období totiž nepochází žádný podobný lékařský poznatek.

V té době studoval AB jr. již několik let v zahraničí. Po absolvování studia na vysoké škole (2004-8) a získání obchodní pilotní licence na letecké škole (2008-10), obojí v USA, procházel od r. 2010 tréninkem u několika evropských leteckých společností a posléze byl zaměstnán jako pilot u spol. Travel Service (2012-14).

Od ledna 2008 byl v USA držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti pilotů 1. třídy (nejvyšší).

Každé osvědčení musí být vydáno lékařem schváleným Federálním úřadem pro letectví, a to osobě se stabilním fyzickým a duševním zdravím https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_certifications_for_pilots

Zdravotně na tom tedy byl v r. 2008 AB jr. více než v pořádku. Nemluvě o tom, že s tímto osvědčením měl v kombinaci se svou americkou pilotní licencí dokonce oprávnění převážet soukromě pasažéry až do ledna 2013.

Dohledat možno zde https://amsrvs.registry.faa.gov/airmeninquiry/main.aspx

Nepřekvapuje mne, že současná lékařka Andreje B. mladšího u něho schizofrenii neshledala.

Jsou známy ty metody, kdy se namísto seriózní diagnostiky duševní choroby dosazují do „vzorečku“ vytržená slova z kontextu, nebo řečená v oprávněném rozčilení, jehož příčina se smlčí. Stejně jako ohýbání vět posuzovaného tak, aby podporovala stanovení psychiatrické diagnózy nebo zamlčení důležitých (relevantních) vět, bez nichž jiné věty ztrácejí smysl a působí dojmem iracionality. Snaha spatřovat u posuzovaného projevy duševního onemocnění už v jeho minulosti před X lety a zmírnit tak odpovědnost za stanovení psychiatrické diagnózy a z ní určené medikace psychofarmaky, by také nebylo nic nového.

Jak souvisí znalecké posudky s případem Andreje Babiše mladšího? Rozhodne-li soud na základě lékařské zprávy o hospitalizaci v psychiatrické léčebně, stává se taková zpráva součástí zdravotnické dokumentace, z níž mohou později vycházet další lékaři a znovu potvrzovat dříve stanovenou diagnózu, poslušně

a bez obav z ní slepě opisovat jako z něčeho, co je posvěceno soudní mocí (rozvedeno včera zde). Brána k medikaci psychofarmaky otevřená. Již první český ombudsman Otakar Motejl řekl už v roce 2007: „Soudní znalci ničí lidem život.“

Skryť Zatvoriť reklamu