Rozvod dohodou realita alebo ilúzia?

Písmo: A- | A+

Prednedávnom nastala v parlamente diskusia o možnosti rozvodov dohodou na Slovensku. Podľa návrhu mali byť možné rozvody bezdetných manželstiev dohodou, ktorá by mala mať formu notárkej zápisnice. V takomto prípade by nerozhodoval o rozvode manželstva súd. Názory na rozvod dohodou sa líšia. Jedna skupina argumentuje tým, že súd nemá prečo vstupovať do rozvodu manželstva, keďže ide o vzťach dvoch ľudí a títo dvaja ľudia sa rozhodli tento vzťah ukončiť. Druhá skupina zastáva názor o potrebe súdneho konania o rozvode manželstva, za účelom ochrany manželstva ako takého. Zaujímalo ma ako je to v iných krajinách Európskej únie a či tieto krajiny umožňujú rozvod dohodou bez súdneho konania.

 http://www.divorcestatistics.info/sample-divorce-agreement-for-t

V susednom Česku existuje síce rozvod dohodou, avšak aj tu má konečné slovo súd. Čiže manželia podajú spoločne návrh na rozvod kde uvedú zhodne, že ich manželstvo je rozvrátené a potom už súd neskúma podrobne dôvody a príčiny rozvratu manželstva. Manželstvo však muselo trvať aspoň rok a manželia musia žiť oddelene aspoň 6 mesiacov. Súd vôbec nezisťuje rozvrat manželstva v prípade ak manželia predložia súdu aj dohodu o vyporiadaní spoločného majetku a dohodou o výživnom a už schválenú dohodu o styku s maloletými deťmi. Na dohody nie je potrebná forma notárskej zápisnice iba osvedčené podpisy u notára.

Vo Veľkej Británií je možný rozvod dohodou, avšak tiež je potrebné v rámci prvého kroku získať povolenie od súdu na rozvod, kde je potrebné preukázať dôvody rozvratu manželstva. Spravidla za rozvrátené sa manželstvo považuje vtedy ak manželia spolu nežijú 2 roky. Avšak v prípade ak obaja manželia s rozvodom súhlasia nekoná sa súdne pojednávanie. Nazýva  sa to aj "decree nisi".

Belgicko je ďalšou krajinou kde je možný rozvod dohodou. Tiež však svoju úlohu zohráva pri rozvode súd a manželia sa musia dohodnúť nielen o rozvode manželstva ale aj o majetku a deťoch. Manželstvo muselo trvať minimálne dva roky pred podaním žiadosti o rozvod. O rozvode sa koná súdne pojednávanie, na ktorom sa zúčastnia obaja manželia a potvrdia svoj úmysel manželstvo rozviesť.

V Holandsku je tiež možný rozvod dohodou, avšak opäť ako v ostatných krajinách znamená to len to, že manželia podajú spoločný návrh na rozvod na súd. V dohode sa manželia dohodnú nielen na rozvode ale aj na delení spoločného majetku. Súd o návrhu potom rozhodne spravidla do 6-8 týždňov.

Dohoda akú navrhovali poslanci SaS je v Európe bežná na ukončenie registrovaného partnerstva, v takomto prípade partneri nepotrebujú súhlas súdu (ak nemajú maloleté deti) a stačí medzi nimi uzatvorená dohoda. Túto dohodu je možné spísať u advokáta alebo u notára.

Z môjho krátkeho výskumu niektorých krajín je zrejmé, že aj keď niektoré krajiny povoľujú rozvod dohodou, avšak vždy v rámci rozvodu zohráva určitú úlohu súd. Či už ide len o formálny "papierový" súhlas s rozvodom manželstva, alebo riadne skúmanie dôvodov rozvratu manželstva a vykonávanie dokazovania.

Návrh predložený do parlamentu na rozvod dohodou je vybočením z európskeho štandardu. Istá forma súhlasu súdu je predsa len na ukončenie manželstva potrebná, vychádzajúc aj z trendu v iných krajinách EÚ. Mám za to, že tento trend vychádza z pohľadu spoločnosti ako celok, z určitých hodnôt ktoré spoločnosť zastáva ako aj z určitej vážnosti a úcty k manželstvu ako inštitútu. Vhodné by bolo napríklad upraviť a zjednodušiť konanie o rozvode a upraviť možnosť konať bez pojednávania, ak obe strany s rozvodom súhlasia a ide o bezdetné manželstvo.

Skryť Zatvoriť reklamu