Ako to vidím ja

Písmo: A- | A+

Necítim sa, a ani nechcem byť analytikom alebo komentátorom zlatomoraveckých „udalostí“, ale k odmenám na MsÚ sa vyjadrím.

Negatívne skutočnosti, udalosti a stavy je potrebné verejne pranierovať.

Tie, o ktorých sme presvedčení, že sa pripravujú alebo nastanú musia byť pod tlakom a kontrolou verejnosti. Napríklad globálne otepľovanie alebo lokálne, depolymerizácia v Zlatých Moravciach.

Tie, ktoré sa už stali je potrebné verejne odsúdiť. V takom prípade je potrebné zatlačiť na zodpovedných, hľadať kde sa stala chyba a zabrániť jej opakovaniu. V prípade neadekvátnych a nemorálnych odmien pre niektorých funkcionárov MsÚ je okrem konkrétnych zodpovedných funkcionárov (ekonóm, prednosta, primátor) vinníkov viac.

Je normálne, až žiadúce v akejkoľvek organizácii motivovať zamestnancov a žiadať „naviacprácu“ .Odmenou môže byť funkčný postup ,finančná odmena, iné benefity, napr. extra dovolenka, kúpeľná liečba, hodnotnejšie stravné lístky. V každom prípade musí byť model odmien jasne určený dopredu.

Problém je v tom, že v Zlých Moravciach poslanci nevedeli, že v rozpočte úradu je "vata“ aj na odmeny a neexistuje model odmien ani kritériá pre udeľovanie odmien. Takže pri absentujúcom charaktere a zodpovednosti kompetentných nastávajú neželané situácie. Pri schvalovaní rozpočtu na rok 2015 na rokovaní v Chyzerovciach sa riadili heslom „lepší zlý rozpočet, ako žiaden“. Len neodporovať, diskusia k rozpočtu žiadna. Akí sme dobrí. Veď v minulosti sa rozpočty schvalovali celé mesiace. Preto píšem, že vinníkov je viac. Keď si spomeniem na zníženie výdajov príspevkových organizácií o 15% príkazným listom, odstupným pre nenahraditeľných funkcionárov po voľbách, opravu strechy Daňového úradu, na riaditeľské rošády v Záhradníckych službách, tých päť poslancov s kyticou pri dverách exprimátorky je žalostne málo.

Riadiť ľudí je najťažšia, najzodpovednejšia a najkrajšia práca. (Ak sa podarí). Vo verejných službách ju môžu robiť len ľudia charakterní a zodpovední. Ak by vyššie menovaní takí boli, tak nemôžu urobiť rozdiel v odmenách medzi susediacim funkčným zaradením, ved.oddelenia – referent viac ako 1000 euro. V takom prípade treba týchto referentov prepustiť pre neschopnosť. 

Pre objektivitu je potrebné uviesť, že takto sa odmeňovali vedúci aj roky predtým a v rozpočte na rok 2016 sa nič nezmenilo (zostala vata na príslušnom účte). Minimálne pán poslanec, exprednosta, by to mohol potvrdiť.

Zdá sa, že v meste je vo financiách veľký neporiadok. Súhlasím so zverejnením neduhov v lokálnych médiách, na Facebooku, ale odmietol by som televízne vystúpenie v celoslovenskom médiu. Vysvetlím inokedy. 

Skryť Zatvoriť reklamu