Prípad falošného uznesenia: Komu prekáža Hrušovský?

Písmo: A- | A+

Ospravedlňujem sa Pavlovi Hrušovskému a aj čitateľom.

V priebehu 38. kalendárneho týždňa roku 2014 mi bol doručený dokument – uznesenie o zastavení trestného stíhania proti obvinenému Pavlovi Hrušovskému. Z listiny vyplývalo, že sa Hrušovský po dopravnej nehode 21. novembra 2001 odmietol podrobiť dychovej skúške na prítomnosť alkoholu z odôvodnením, že je astmatik. Čelil obvineniu, ktoré policajt po troch dňoch zrušil. (Dokument vyzeral dôveryhodne a mal všetky znaky policajného uznesenia vydaného dopravným policajtom.)

Je známe, že Hrušovský mal v roku 2006 a 2007 dopravné nehody, po ktorých sa bez problémov podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.

Keďže Hrušovský je politik, poslanec Národnej rady SR, kandidoval v prezidentských voľbách v roku 2014 a je kandidátom na riaditeľa Národného kontrolného úradu, ide o osobu verejného záujmu.

Z uvedených dôvodov som sa rozhodla, že informácie z dokumentu preverím a napíšem článok.

Oslovila som políciu, Hrušovského a aj jeho straníckeho šéfa – predsedu KDH Jána Figeľa.

Polícia zaslala len všeobecné stanovisko, že "dokumenty staršie ako desať rokov podliehajú skartácii". Na konkrétne otázky k tomuto konkrétnemu prípadu neodpovedala.

Z KDH odpoveď neposlali. Mlčanie som vzhľadom na novinárske skúsenosti považovala za formu krízovej komunikácie zo strany politika – „počkám si, čo na mňa vytiahnu, a podľa toho čo budú mať sa zariadiť a prispôsobím tomu reakciu“. (Politici túto metódu využívajú často.)

 Figeľ nereagoval vôbec. Hrušovský sa ozval až po tom, ako som článok zverejnila.

Zaslal stanovisko, že spomínaná údajná nehoda sa nestala. Ako dôkaz poslal aj správu z agentúry SITA z 10. novembra 2001, že vozidlo, ktoré vraj mal pri nehode šoférovať, mu bolo odcudzené. Tiež sa vyjadril, že tento dokument videl už v minulosti a ide o podvrh. (Pôvodný článok zverejnený 19. septembra 2014 som následne o toto vyjadrenie aktualizovala.)

Aj ďalším mojím preverovaním sa ukázalo sa, že nehoda sa nestala a dokument bol sfalšovaný.

Pavlovi Hrušovskému som tak zaslala otázky:

  • Kedy a od koho ste sa o tomto vymyslenom uznesení dozvedeli?
  • Kto, kedy a prečo toto sfalšované uznesenie podľa vás vymyslel?
  • Ak ste ho mali/videli už skôr a vedeli, že je vymyslené, prečo ste vtedy nekonali?
  • Budete konať teraz? Ak áno, ako? Ak nie, prečo?
  • Prečo ste na moje otázky neodpovedali pred zverejnením článku, resp. nepovedali, že nemôžete odpovedať v stanovenom termíne, ale počkali ste až na to, kým ho zverejním?

Hovorca KDH Matej Kováč odpovedal takto:

"Pán Hrušovský nepozná autora týchto vykonštruovaných dôkazov, ani dôvody, ktoré ho k vytvoreniu týchto textov viedli. Takisto neskúmal pôvod tohto dokumentu, keďže od začiatku vedel, že je to podvrh."

Kto a prečo chce zdiskreditovať Hrušovského? Tak to musí vedieť on sám...

Ministerstvo vnútra SR a polícia na otázky, či a ako bude vo veci sfalšovaného uznesenia konať, od piatku 19.septembra 2014 neodpovedali.

Mrzí ma, že som o Pavlovi Hrušovskom zverejnila nepravdivé tvrdenia. A aj takto, verejne sa mu ospravedlňujem. Za uverejnenie nepravdivých skutočností sa tiež ospravedlňujem čitateľom.

Skryť Zatvoriť reklamu