Cesta k úplnej slobode I.diel s Ot

Písmo: A- | A+

Návrh, ako zmeniť inštitút sociálnej a zdravotnej poisťovne, či úradu práce rýchlo a efektívne - nový názov ,, Štátna starostlivosť “ kde sa v lehote nie viac ako 100 dní, musia riešiť najnutnejšie problémy občanov

Všetkým politickým stranám na známosť, aj tým, čo ešte len vzniknú :

Dnes je to zatiaľ takto { dôchodca dostáva 400,/eur mesačne }

- Žiadna politická strana nikdy nebude na Slovensku vládnuť! Občania krajiny by si mali uvedomiť, že nech tam príde akákoľvek iná politická strana , ktorá bude mať parlamentnú väčšinu, bude to také isté ako teraz. Preto treba hneď prejsť na zmenu nového systému (https://www.youtube.com/watch?v=H_hbqnrZVOk )

- Každá politická strana , môže len dávať návrhy na zmenu, alebo doplnenie niečoho, čo národ potrebuje. Kto hneď na začiatku chce niečo občanom vziať, neuvedomuje si službu občanom, ale chce len vládnuť a brať. Mali by tam byť občania, ktorí rozumejú, čo je pre národ treba a ako mu pomôcť , čo najskôr sa dostať z biedy na nohy, nie to zakoreniť do sľubov na dlhé roky.

 1. Média

 2. Nové doklady a sčítanie obyvateľstva

 3. Audity

 4. Koordinačné výbory a koordinátori

 5. Základný nepodmienený príjem / ,,nulové inkaso “

 6. Práca a príjem podľa vzdelanostnej tarify

 7. Zodpovednosť a morálny rozbor celej spoločnosti

 8. Referendum o verejnom odsúhlasení trestu pre politikov , ktorí budú súdení za vlastizradu a genocídu páchanú na občanoch našej spoločnosti za obdobie neslobody od roku 2004, ale aj za politické zločiny a podvody, ktoré tu narobili po novembri 1989 , ale aj za skutky , za roky z pred nežnej revolúcie.

 1. Odškodnenie občanov za 25 rokov ekonomického útlaku a neľudského správania sa voči vlastnej krajine a za sociálny útlak na občanoch vyradených diskrimináciou zo spoločnosti.

- Návrh, ako zmeniť inštitút sociálnej a zdravotnej poisťovne, či úradu práce rýchlo a efektívne :

- nový názov ,, Štátna starostlivosť “ kde sa v lehote nie viac ako 100 dní, musia riešiť najnutnejšie problémy občanov

- kto a ako :

 1. bezdomovci A skupina I. kategória

 2. cigáni I. kategória

 3. narkomani a alkoholici B skupina I. kategória

 4. prostitútky I. kategória

 5. nezamestnaní I. kategória

 6. dôchodcovia II. kategória

 7. slobodné matky s deťmi C skupina II. kategória

 8. čiastoční invalidi II. kategória

 9. invalidi D skupina II. kategória

10. nesvojprávni občania II. kategória

11. hendikepovaní občania II. kategória

12. deti v detských domovoch II. kategória

13. zamestnanci III. kategória

14. podnikatelia III. kategória

15. štátna správa III. kategória

16. polícia a armáda III. kategória

- potreby občanov , ktoré sa musia riešiť do 40 dní po s čítaní obyvateľstva a zmapovania profesii, vzdelania, spoločenského uplatnenia, podľa skupiny štátnej starostlivosti.

- média, kde v mimoriadnych správach budú 
prichádzať inštrukcie pre občanov a pokyny na rýchle sčítanie 
obyvateľstva, aby sme od budúceho roku mohli odškodniť všetkých občanov, ktorých obdobie neslobody dostalo na hranicu sociálneho úpadku. ( začiatkom nasledujúceho roku = odškodnenie za 25 rokov neslobody podľa koeficientu vzdelanosti

Žiadosť o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv.

Žiadosť:
Žiadam o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv za člena a zároveň chcem požiadať a, o termín stretnutia v Bratislave
b, o termín stretnutia v mieste bydliska, lebo spĺňam podmienky na vašu otázku 5B.
Chcete sa stať členom takejto skupiny? Odpovedzte na dve otázky:
1. Ako viete pomôcť ?
2. Ako chcete byť užitočná/ý?
Prihlášku neposielame, ale osobne riešime na stretnutí aj s vašimi aktivistami alebo s Vašou skupinou.
3. Koľko máte členov alebo záujemcov, ktorí chcú byť súčasťou zmeny systému?
4. Ste ochotná/ý podieľať sa na takomto projekte, kde si občania financujú členstvo a spoločne riešia potreby občanov podľa už pripravených návrhov a konkrétnych riešení?
Táto časť je o stretnutí záujemcov a ich skupiny, či skupín.
5.Kde sa môžeme stretnúť ?
A, v Bratislave pokiaľ už máte odpovede na predošlé otázky.
B, v mieste Vášho bydliska, kde máte zabezpečené priestory a skupinu minimálne 10 ľudí, ktorí už odpovedali na predošlé otázky a chcú sa stať členmi.

Meno a priezvisko dátum a miesto podpis

.....................................................................................................................................................
ioupriesenia@gmail.com,
Sme tu pre všetkých občanov. Náš Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu. Píšte na ioupriesenia@gmail.com
číslo účtu SK8365000000000020560144
kód banky 6500
Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html

- Nové doklady a sčítanie obyvateľstva bude prebiehať
na všetkých obecných úradoch , v mestách na sociálnych poisťovniach. 
- Každý občan dostane nový doklad totožnosti a kreditný kód na príjem finančných prostriedkov, ktoré budú fungovať elektronickým prevodom a v novej mene.

- Všetci občania nahlásia všetky údaje, vzdelanie, skúsenosti, záujem o prácu na ktorú si trúfajú, majú na to vzdelanie a sú k nej zodpovední, všetky kurzy a rekvalifikácie sú platné – len ak naozaj prácu viete vykonávať poctivo a zodpovedne.

- Audity
1. Päťročný plán
2. ak sa bude spoločnosť stavať od najchudobnejšieho občana, vybuduje sa rýchlejšie a bude platiť ,, všeobecná vôľa občana "
 - spoločnosť tak získa ,, morálny základ " = nové priority
3. AUDIT spoločnosti :
 a, audit štátnych funkcii a zamestnávateľov
 b, audit všetkých firiem a podnikov
 c, audit vzdelávania a učebných osnov
4. Rodina a jej úloha v ,, novom spoločenstve"
 - nekopírujeme žiadne -izmy , ale budujeme NOVÝ SYSTÉM
5. Kontrola , zodpovednosť , poctivosť,
 - regulácia volebného práva, povinnosti k zodpovednosti
 - regulácia pôrodnosti , starostlivosť, zodpovednosť
Cieľ príde skôr ako za 5 rokov a ľudia sa nebudú chcieť vzdať toho , čo získajú. http://youtu.be/dBM-QCNSOzwhttp://youtu.be/eJf91bYbgwo
- Koordinačné výbory a koordinátori, ktorí už majú odovzdané 
koordinačné sľuby , sa stávajú prvými kandidátmi do vedenia firiem, závodov, obecných či mestských zastupiteľstiev a budú sa riadiť pokynmi a inštrukciami a riadení , aby sa udržal poriadok do času obhájenia pridelenej pozície občanmi. Občania , ak vám záleží na tom, aby ste žili v slobodnej krajine, vytvorte okamžite skupiny domobrany a pomôžte zabrániť rabovaniu, či rozkrádaniu a úteku vlastizradcov, o ktorých 
viete , že páchali zlo a odovzdajte ich do rúk polície s koordinátorom vo vedení.

 Aj polícia sa musí podrobiť auditu .

- Základný nepodmienený príjem
 - platia podmienky dohodnuté na prvom celoslovenskom stretnutí z 1.februára 2014 pred NRSR

 • Deti do 15 rokov :
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo školstvo
  - Zadarmo cestovné po celej republike
  Mládež od 15 do 18 rokov :
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo školstvo
  - Zadarmo cestovné po celej republike
  - Študijné vreckové 150 ,- mesačne ( podmienené dochádzkou,)
  Dôchodcovia :
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo opatrovníctvo ( ústavná starostlivosť)
  - Zadarmo víkendové záujmové činnosti v regióne
  - Zadarmo kúpeľná liečba a starostlivosť po operácii a vážnych zdravotných zákrokoch
  - Zadarmo inkaso, pokiaľ žije sám, alebo ako manželský pár
  - Príspevok od štátu 300,- mesačne
  Invalidi – trvalý invalid s vážnym zdravotným hendikepom, alebo strata končatín, slepec, vysoké štádium cukrovky, atď.
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo opatrovníctvo ( ústavná starostlivosť)
  - Zadarmo víkendové záujmové činnosti v regióne
  - Zadarmo kúpeľná liečba a starostlivosť po operácii a vážnych zdravotných zákrokoch
  - Jedenkrát ročne zadarmo kúpeľná liečba
  - Zadarmo inkaso, pokiaľ žije sám, alebo ako manželský pár
  - Príspevok od štátu 300,- mesačne
  Žiadny polovičný , či čiastočný invalidný dôchodok.
  Pracovne schopní obyvatelia:
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo zvýšená možnosť kvalifikácie, či vzdelania
  - Zadarmo cestovné do zamestnania
  - Zadarmo ubytovanie za prácou ak pôjde o štátneho zamestnanca
  - Zadarmo inkaso počas štúdia na vysokej škole , pokiaľ ide o vydatú študujúcu osobu, či ženatého študujúceho, ktorí zdieľajú samostatnú domácnosť - nežijú s rodičmi
  - Príspevok od štátu 300,- mesačne
  - 6 hodinové pracovné zmeny
  - Maximálne 40 hodín nadčasu mesačne , ktoré si môže vybrať zamestnanec v nasledujúcom mesiaci ako osobné voľno, využiť ako náhradné voľno , poskladať ako dovolenku na leto, či na zimu ( 120 hodín nadčasu je 1 mesiac dovolenky ) , nadčasy nie sú platené – len ako dovolenkový príjem, či splátka pôžičky

 • Práca a príjem podľa vzdelanostnej tarify
   - spoločnosť budujeme od najchudobnejšieho a najnevedomejšieho občana, aby sa všetci mali konečne dobre a preto nikomu neberieme právo na život a taktiež rešpektujeme všetky potreby každého a to zdôrazňujem KAŽDÉHO občana v našej krajine.

 - Minimálna hodinová mzda ..................5,-/ hodinu

 (len ak je to človek bez vzdelania -nedokončená ZŠ, , dobrovoľný brigádnik- nie zamestnaný inde , ale študent minimálne 16ročný )

 • Ukončená ZŠ hodinová mzda 6.- / hodinu

 • Stredné odborné učilište bez maturity 7,- / hodinu

 • SŠ s maturitou 8.- / hodinu

 • VŠ a viac 9.- / hodinu

Príklad_//ak žijú manželia s tromi deťmi , vo veku 5r. 9r. a 16r. manželka je doma , manžel pracuje ako smetiar , tak ich príjem od štátu v podobe štátneho príspevku je :
- Manželka ............................................................300,-
- Manžel ................................................................300,-
- Študujúci16r.........................................................150,-

 120 hodín mesačne minimálne 5,-./na.hodinu.......600,-
Spolu príjem do domácnosti.................................1.350,-

Ak budú peniaze utrácať na čokoľvek , tak do štátnej kasy v podobe 0,5% DANE prispejú sumou............................67,50 
Dôležité upozornenie:
- Pôžičku od štátu si môže zobrať
- len zamestnaná osoba
- pôžička je s nulovým úrokom,
- kedy je výnimka, že osoba , ktorá má pôžičku si nadčasy môže nechať preplatiť a to 5,- na hodinu, čo je pri maximálnom povolenom nadčase 40 hodín = 200 .- mesačne
- zamestnaná osoba si môže zobrať pôžičku aj na rodiča - dôchodcu, či invalida, len ak rodič žije v samostatnej domácnosti.
- ( zvlášť sú pôžičky , úvery na projekty pre podnikateľov, malé a stredné firmy, veľké podniky, kde sa zohľadní aj rýchlosť zavedenia projektu, či podniku do praxe a klient takto môže získať motivačný bonus – pokiaľ pôjde o výrobcu, čím skôr dokončí stavbu, zariadenie a uvedie firmu do prevádzky - zľavu na úvere do výšky ?? % )
- Príklad: majiteľ malej prevádzky si vezme 5000.000 úver s nulovým percentom na úrokoch a dohodne sa že do 4 rokov projekt spustí a ak začne o rok skôr už vyrábať, tak môže získať zľavu dajme tomu 25% z úveru a bude dohodnuté obdobie splácať sumu len 3.750.000 .-.
Prečo krátka pracovná doba?
Po tak zdevastovaných vládach v tejto krajine bude viac pracovných miest a príležitosti. Nebude sa tunelovať a kradnúť, lebo chceme :
- aby ľudia viac zarábali
- a menej sa nadreli,
- aby sa venovali budovaniu morálnej rodiny, lebo vplyvom vysokých daní, nízkych príjmov a nezamestnanosťou, sa vytratila zodpovednosť a láska z rodín.
- Preto je treba ľuďom dať pocítiť konečne dobré rodinné zázemie,
- prácu bez zbytočných stresov a nadčasov,
- lepší príjem a sociálne výhody,
- štátny príspevok to je vlastne dividenda za hospodárenie , alebo niečo ako Nepodmienený Základný Príjem.
- bonusy vo forme starostlivosti o zdravie a vzdelanie zadarmo, ošetrené o stresy na cestovnom, starostlivosť a pokoj do rodín, kde aj o rodičov, invalidov a dôchodcov je postarané. Peňažná pomoc bez úžery a docieliť , aby si ľudia začali vážiť iné hodnoty priority.
Armáda , polícia a colnici sa bude skladať len z mužov. Od 18 rokov do 5Orokov sa bude musieť každý postarať o to, aby si splnil vlasteneckú povinnosť a prešiel polročným výcvikom dom- obrancu, aby už nikdy nemal strach, že o to, čo už má niekedy príde. Aby každý muž v tejto krajine si vedel nabiť zbraň, ochrániť rodinu, majetok, mesto a vlastnú krajinu. Aby to robil z hrdosťou a z presvedčenia, lebo je pyšný na to v akej krajine žije a akú má rodinu , ľudí okolo seba a aby žil ako SLOVANIA kedysi. HRDO SVORNE jeden vedľa druhého.
Myslíte si , že toto je nereálne, že takto to nemôže byť ? Veď takto žije na svete niekoľko krajín, akurát , že od roku 1948 vám nedovolili vďaka cenzúre v médiách, aby ste niekedy nad takýmto životom uvažovali, lebo potom by ONI nemali koho zastrašovať a koho zdierať. 

- Zodpovednosť a morálny rozbor celej spoločnosti
 - Otec je muž a matka je žena, deti môžu mať len tieto dve osoby a preto inak ani manželstvo nebude existovať a fungovať, toto je základ spoločnosti a toto bude tvoriť vždy rodinu !

Ľudia tvrdia , že sa ich politika netýka: , pre nich je dôležité aby boli zdraví a šťastní.

Ako môže byť niekto šťastný, keď ostatní sú nešťastní. Ako môže byť niekto zdravý, keď dlhodobý sociálny a ekonomický tlak spôsobuje nerovnováhu a tým vyvoláva ochorenia.

Definícia zdravia:
Zdravie je stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Ak jedno z toho chýba, tak človek nemôže byť zdravý, lebo sa poruší rovnováha. Juraj Chlebik.

Žiadosť o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv.

Žiadosť:
Žiadam o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv za člena a zároveň chcem požiadať a, o termín stretnutia v Bratislave
b, o termín stretnutia v mieste bydliska, lebo spĺňam podmienky na vašu otázku 5B.
Chcete sa stať členom takejto skupiny? Odpovedzte na dve otázky:
1. Ako viete pomôcť ?
2. Ako chcete byť užitočná/ý?
Prihlášku neposielame, ale osobne riešime na stretnutí aj s vašimi aktivistami alebo s Vašou skupinou.
3. Koľko máte členov alebo záujemcov, ktorí chcú byť súčasťou zmeny systému?
4. Ste ochotná/ý podieľať sa na takomto projekte, kde si občania financujú členstvo a spoločne riešia potreby občanov podľa už pripravených návrhov a konkrétnych riešení?
Táto časť je o stretnutí záujemcov a ich skupiny, či skupín.
5.Kde sa môžeme stretnúť ?
A, v Bratislave pokiaľ už máte odpovede na predošlé otázky.
B, v mieste Vášho bydliska, kde máte zabezpečené priestory a skupinu minimálne 10 ľudí, ktorí už odpovedali na predošlé otázky a chcú sa stať členmi.

Meno a priezvisko dátum a miesto podpis

.....................................................................................................................................................
ioupriesenia@gmail.com,
Sme tu pre všetkých občanov. Náš Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu. Píšte na ioupriesenia@gmail.com
číslo účtu SK8365000000000020560144
kód banky 6500
Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

https://www.youtube.com/watch?v=H_hbqnrZVOk,

Skryť Zatvoriť reklamu