Poštári a tí druhí.

Písmo: A- | A+

V prvom rade chcem upozorniť, že nejdem na nikoho útočiť, ale pripomenúť jednu najpoužívanejšiu vetu na Slovensku , ktorá sa začína ,, Ja ( riešim teraz svoje veci, ..........)“, potom ostatné.

aj tu je prítomný Občiansky tribunál
aj tu je prítomný Občiansky tribunál 
člen Výboru Občianskeho tribunálu PhDr.Milan Laurinec
člen Výboru Občianskeho tribunálu PhDr.Milan Laurinec 

Koľko poštárov tu bolo a kto si ešte pamätá o čo tu išlo ? https://youtu.be/mV3v_i2J8Vk, poznali ste tam niekoho, kto by teraz vravel niečo iné ? https://www.youtube.com/watch?v=l8XbfDnIQBk,

poštári chcú lepšie platy
poštári chcú lepšie platy 

Učitelia, súdni zamestnanci, sudcovia, odborári, SAV, autodopravcovia, železničiari, lekári aj zdravotníci, všetci chcú len zvýšenie platov a každý z nich osobitne . Bojíte sa, že na všetkých sa neujde, ak by ste mali spoločne žiadať o niečo, čo vás všetkých spája ? Nie je to sebecké ?

A čo polícia, zamestnanci ministerstva vnútra ? Všade sa pácha krivda na občanovi = zamestnancovi. Na úkor tejto krivdy sa nájdu špekulanti, ktorí zneužívajú spoločensky utláčaných občanov, zamestnancov, aby využili takúto bezmocnosť na vlastné obohatenie alebo získanie popularity od nevedomého občana.

  • denne vám rozprávajú a ponúkajú pôžičky s rôznymi výhodami a odpustenými splátkami

  • alebo sa vám snažia nanútiť sľuby na tému, ktorú niekomu vezmú, len aby stále mohli byť manipulátormi nevedomých = ovládači moci.

poštári sú nespokojní
poštári sú nespokojní 

Akú krivdu mám na mysli ?

Ide o vyradenie zamestnancov pred dôchodkom. Občania dostávajú výpoveď z organizačných dôvodov, kde je porušovaný zákonník práce a nie sú sankcie voči zamestnávateľom. Takto vás vyradia zo zamestnania a prichádzate o nárok na dôchodok. Stávate sa odkázanými na právnu pomoc, ktorá z vás vysaje financie a napokon vás odkopnú, lebo klient bez finančných prostriedkov nie je zaujímavým klientom. Centrum právnej pomoci na vás zvalí papierovú robotu a vyšťaví vás tak, že prestanete mať chuť sa súdiť. Ak to zvládnete, trvá to donekonečna a nič sa nevyrieši- nie ste zaujímavý, lebo proti zamestnávateľovi nemáte potrebný kapitál.

Kto zamestná občana v tak vysokom veku pred dôchodkom ? Kto z vás už vie, že súdy sú na strane bohatých ? Kto z vás už vie, kde začína mobbing, bosing, alebo kto už zažil starking ? https://www.youtube.com/watch?v=17JiD8WS0VQ,

Myslíte si , že o tom nikto nerozpráva v parlamente, alebo ak niekto začne, že vie, o čom drží tému ? Je to obchodník s ľudskými dušami, ide mu o volebné hlasy. Myslíte si, že sa s vami občanmi stretne a všetko preberie, ako vám pomôcť ? Nie, je to len poslanec, ktorý hrá pre seba, ide mu o hlas, aby bol v parlamente a tak urobí všetko preto, aby tam ostal a hral divadlo pred občanmi.

obchodník , či poslanec ?
obchodník , či poslanec ? 

Na Slovensku sa touto problematikou zaoberá poslankyňa odborníčka, ktorá mala aj vo volebnom programe tému, uzákoniť zákon proti mobbingu a tak ochrániť občanov v pracovnom zaradení pred porušovaním práv zamestnancov a dodržiavaní zákonníka práce . Len v skratke, už boli dve medzinárodné konferencie a to prišli hostia zo zahraničia, kde už takýto zákon existuje, len u nás je všetko namierené proti občanovi.

http://ritomska.blog.sme.sk/c/377268/nie-som-v-olano.html

Obrázok blogu

Poukazovať na to, že niektorý poslanec nepredkladá zákony, je zbytočné, lebo nie všetci chcú hrať divadlo na občanov. Sú aj výnimky a tie vždy niekto napadne, pošpiní, lebo systém nepotrebuje ľudí, čo ľuďom chcú pomáhať, ale takých, čo systém podporia, aby bolo čo rozkrádať a koho okrádať.

Ako všetko spolu zapadá do mozaiky, ktorú občan potrebuje a ešte nevie PREČO ? 

Zamyslite sa nad sebou
Zamyslite sa nad sebou (zdroj: Občiansky tribunál)

1. Každý občan, ktorý začne pociťovať ujmu, zistí, že potrebuje PRÍJEM, aby ho mal potrebuje PRÁCU, aby ju mal potrebuje dohodu, aby ju získal potrebuje VZŤAHY , ale nie známosti = korupcia.

Na OZ Práca a vzťahy  sa občania obracajú, keď je už neskoro. Je to bezplatná pomoc občanovi, ak ide o mobbi ng, kde sú jednoduché podmienky, ak chce občan spolupracovať. www.pracaavztahy.sk,

Prečo nie sú dôchodky ?
Prečo nie sú dôchodky ? 
vláda 1% , vládnu milionári
vláda 1% , vládnu milionári  

2. SPS Strana práce Slovenska – tu je možnosť mať stranu , ktorá vzniká pre občanov, aby ste vaše názory, vaše návrhy, vaše problémy mohli riešiť a všetky požiadavky uplatňovať. Potrebujete všetci, aby sa problémy občanov dostali do programového vyhlásenia vlády, inak ďalšie obdobie po voľbách bude zas len hnojisko a divadlo v NRSR pre nevedomých. Skutočný problém sa dá riešiť, len ak ho niekto chce riešiť! Ak ho však niekto rieši sám za občanov, oni sa len pozerajú, tak z radov nevedomých občanov napádaný, alebo systémom pošpinený, príklad ako systém ničí vlastný názor : http://www.topky.sk/cl/100313/1469637/Banasova-si-proti-sebe-postvala-pol-Slovenska--S-Adelou-uz-nikdy-viac-,

Tu treba zistiť a odstrániť príčinu!  PREČO www.ritomska.eu ,

3. Ak sa majú občania spájať, tak ako to znova skúšajú ,, nevedomí občania “, chýba im tu to najdôležitejšie a to je ,, PREČO ?“

a. nikto z vlastnej strany sa nevzdá predsedníctva , aby niekto iný zaňho rozhodoval:  čiže , ak sa má spojiť 10-30 malých politických strán, kto z nich bude riadiaci pracovník, či predseda ?

b.  ak ani jedna strana nebude mať vo svojom programe spomenutý čl.7.odst.2 z Ústavy SR, nebude vedieť porozprávať a vysvetliť občanom, PREČO je potrebné tento článok z Ústavy SR odstrániť . .. Sú to zas len nevedomí ovládači, ktorí sa chcú dostať k moci a nie sa zaoberať potrebami a životmi občanov!

Obrázok blogu

4. Jednota ľavicová strana Slovenska- ak príde strana pýtať pomoc pre seba, ale nechce počuť o tom, že by mohla pomôcť aj ona, ako jej môžeme už tu dôverovať? Kto pozná MUDr. Ivana Goňku? Nezaujíma ma , čo sa o ňom rozpráva v Košiciach, ale sľuby, to nie je úlohou poslanca, len plnenie všeobecnej vôle občanov. Ak niekto nechce počuť o občanovi, keď ide ponúkať možnosť spájania sa , tak mu ide o vlastnú kariéru a nie o pomoc občanovi .

5. Referendum? Ak niekto má tak veľké EGO, že mu mozog nedokáže prijať fakt, že je tu bezprávny štát a NECHCE vidieť skutočnosti, tak je niekoľko príkladov. Ale tu je problém aj v tom, že veľmi záleží na tom, kto argumenty predloží, lebo inak nastáva zóna útokov, keď si EGO začnú NEVEDOMÍ CHRÁNIŤ.

6. z Občianskeho tribunálu nikto neodišiel, odišlo len EGO !

signatári Občianskeho tribunílu
signatári Občianskeho tribunílu (zdroj: Ot)

7. Čo dokázal Občiansky tribunál ? Najčastejšia otázka od nevedomých s EGOm.

- GP nedokáže- nemôže odpovedať viac , ako 240dní

- zatkli nás a niekoľkokrát prepustili

- Zatknú koho chcú, aj zo svedkov urobia vinníkov

Verejná kontrola dôvodu držania obrancu vlasti RNDr. Ľuboslava Václava na psychiatrii v Sučanoch.
Dňa 15. 4. 2015 sme vykonali verejnú kontrolu zákonnosti držania RNDr. Ľuboslava Václava v ústave zdravotnej starostlivosti na psychiatrii v Sučanoch. Prejavili sme vôľu objasniť zákonný dôvod „ochrannej liečby nariadenej súdom“.
O 14: 00 hodine nám umožnili vstup do ústavu za účelom návštevy obeti. Termíny pre návštevy na uzavretom oddelení psychiatrie boli streda, sobota a nedeľa od 14:00 – 17:00 hod. Na dverách zamrežovaného oddelenia bola určená doba návštevy skrátená na 15 minút. Po vstupe na oddelenie nám radová zdravotná sestra oznámila 10 minútový interval na osobný kontakt. Problém začal po položení otázky či je zakázané zaznamenať kontakt s pánom Václavom na obrazovo- zvukový technický prostriedok a zákonný dôvod zákazu. To isté sa opakovalo so sestrou dôležitou a v dobe čakania na lekára som komunikoval s pánom Václavom 5 min. Po príchode lekára mi nebol zdôvodnený legálny dôvod držania človeka a občana v ústave, zákaz záznamu komunikácie a 10 min. skrátená doba na návštevu. Lekár ma autoritatívne vyzval , aby som sa predstavil a uviedol stupeň a druh vzdelania. Po oznámení vzdelanie v odbore právo nás hystericky vyzval , aby sme „okamžite opustili priestor ústavu , lebo zavolá políciu“. 
Následne v priestore vstupu do ústavu pred príslušným zamestnancom ústavu sme vykonali záznam na technický prostriedok cirkusu okolo prijatia písomného úkonu poverenej osobe v ústave. Aktívny obranca vlasti, RNDr. Ľ. Václav nám potvrdil predpokladanú svojvôľu a motív okupačných orgánov. 
Doručený úkon Občianskeho tribunálu je súčasťou tohto verejného oznámenia o skutkovom stave v koncentračnom tábore v Sučanoch. Každý nech si spraví úsudok sám o skutočných dôvodoch pozbavenia osobnej slobody človeka. V ústave ho môžu teoreticky držať doživotne!!!https://www.youtube.com/watch?v=9Go-cx5pZsM )  

- ak veľa viete , systém z vás vyrobí psychiatrického pacienta alebo vás dostanú do psychiatrickej liečebne

psychiatrická liečebňa Sučany
psychiatrická liečebňa Sučany 
slobodná vôla občana ?
slobodná vôla občana ? 
Koncentrák, či odstraňovňa  nepotrebných občanov
Koncentrák, či odstraňovňa nepotrebných občanov  

- všetci to na strane vlády 1% vedia , len pár poslancov koná. PREČO?

- svojvôľa v NRSR-– všetci predsedovia poslaneckých klubov sú asi podriadení pracovníkom NRSR–ako keby tam riadiaci pracovníci ovládali poslancov – ak chcete občanom vysvetliť príčinu v budove alebo pred budovou národa ( NRSR), tak dostanete prísny zákaz vstupu do budovy, ale prečo tam nie je značka zákaz vstupu Chlebíkovi, zákaz vstupu Klányimu, zákaz vstupu Jurečkovi, zákaz vstupu Červeňovej ......keď tam môže byť zákaz vstupu s otvoreným ohňom, zákaz vstupu so sklenými predmetmi, zákaz vstupu so zbraňou ?

- poslancov by asi chceli riadiť ako zamestnancov NRSR, ale tak sa aj k nim správajú, pritom poslanec má právo verejnej kontroly . Všetci sú zamestnanci občanov. Na poslancov pozerajú ako na odpad z radov občanov, ktorí sa tam dostali na určité obdobie. Buď sa poslanec prispôsobí a robí poslušného psa pre ovládačov alebo sa stavia na stranu občana , potom je terčom výsmechu, lebo ovládači sa o to postarajú.

,,Kto chce z vlkmi žiť, musí s nimi vyť ! “, to je korupcia .

pomenujte !
pomenujte ! 

8. prečo helenkári, referenďáci nevedia doteraz vysvetliť , čo je Občiansky tribunál ?

a. hanba , ale za čo

b, závisť , ale prečo?

c. boj o moc , ale akú, keď chcú pomáhať občanovi ?

,, Kto chce dobro a mier pre občanov, je terčom posmechu“, ale je morálny.

Ďalšie články :http://zemavek.sk/articles/view/clenstvo-v-nato-ohrozuje-zivoty-nasich-obcanov,

http://jurajchlebik.blog.sme.sk/

Skryť Zatvoriť reklamu