e-faktúra, ďalší klinec do rakvy?

Písmo: A- | A+

Pred pár dňami prišla finančná správa s novinkou, ktorá postavila na nohy všetkých podnikateľov a hlavne ich účtovníkov - „e- faktúra“ v podstate obdoba „e-kasa“.

Všetkým v tom momente vstali vlasy hore. Pri e-kase Ficova vláda položila veľké množstvo malých podnikateľov a živnostníkov na kolená a mnohí z nich svoju činnosť ukončili. V roku 2019 sa zvýšil počet ukončených živností oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 7000.

Pri nákladoch, ktoré táto zmena vytvorila zistili, že sa im už neoplatí ďalej podnikať. Zdôrazňujem, že podnikať, nie pracovať, nakoľko títo ľudia sú pre nás potrební a nikto nie je ochotný ich „lukratívnu“ prácu vykonávať.

Naoko sa nám z miest vytratili napr. „drobní“ opravári obuvi, jednoosobové, najmä remeselné živnosti, ktoré realizovali svoje práce so zárobkom pohybujúcim sa v sumách priemerných miezd. Títo„položili“ živnosť a začali pracovať „ na čierno“. Táto zmena spôsobila, že štát prišiel o dane a odvody, ale zato mu stúpli náklady na nezamestnaných.

Dnes nastáva déjà vu, ale v bledomodrom. E-faktúra ústami ministerstva financií: „menej administratívy, menej práce pre účtovníkov, jednoduchá kontrola, odľahčenie podnikateľov, menšia byrokracia a hlavne zníženie daňových únikov“. 

Pýtam sa: Vážení, boli ste niekedy na opačnej strane barikády? Zarábali ste si na svoj každodenný chlieb vlastnými rukami?

Drvivá väčšina malých podnikateľov a živnostníkov funguje na systéme externej účtovníčky. Dokonca aj v priamej elektronickej komunikácii s finančnou správou sa nechajú zastupovať týmito externistami. Raz do mesiaca ju navštívia a prinesú potrebné doklady na spracovanie. Doklady, ktoré pomerná časť drobných podnikateľov ešte stále vypisuje ručne na predtlačenom vzore, a ktorým administratívu „spracúvajú“ po večeroch manželky.

Neviem si predstaviť takéhoto účtovníka. Náhodou ochorie, tak vyhlási : „Vážení klienti, idem na operáciu, z nemocnice ma pustia o tri týždne prosím nevystavujte žiadne faktúry. Najlepšie by bolo keby ste si vzali voľno, lebo v prípade, že dokončíte prácu a faktúru nevystavíte v zákonom stanovenej lehote, tak porušujete zákon. Ale keď faktúru vystavíte a ja ju online neodošlem tak zákon porušujete tiež a čakajte sankcie.

Nezabúdajme na to, že Slovensko má jeden z najzložitejších daňových systémov a neúmerné administratívne zaťaženie. Už teraz je nemožné, sa o tieto agendy starať, ak im má ešte vôbec zostať čas na samotnú podnikateľskú činnosť.

Realita prináša aj ďalší problém - veľa podnikateľov vo faktúrach sem tam spraví chybu „ sme bohužiaľ tvory omylné“. Nastane štandardná situácia...faktúra sa opraví a chybná sa zoskartuje...po „novom“? Nuž, opäť ďalšia príležitosť kontaktovať finančnú správu.

Účtovníci sa už dnes sťažujú na zle fungujúci online systém štátnej správy v období podania DPH či daňových priznaní. Do systému sa nedá pripojiť, ak sa Vám už pripojiť podarí, systém vypisuje neprijatý dokument. No pri opätovnom zaslaní už oznamuje duplicitné podanie. V dnešnej dobe je za nepodanie hocakého dokumentu na finančnú správu väčšia pokuta ako za neuhradenie platby, ktorý takýto daňový doklad vyčísľuje. Z tohoto dôvodu účtovníci posielajú buď čisté alebo odhadované podania v zákonom stanovenej lehote a po zistení presných dát zasielajú opravné podania!

Veci, ktoré nám majú život uľahčiť nám ho komplikujú a sťažujú.

Po zvážení všetkých týchto „pozitív“ nám (nám, ktorí to nevzdáme) zostáva jediná možnosť - zakúpiť si (spoľahlivý?) komerčný program na komunikáciu s finančnou správou. Za tento program platiť pravidelný paušál plus nejaké tie aktualizácie, vzhľadom na to, že systém sa bude stále meniť takou rýchlosťou akou sa menia zákony na našom krásnom Slovensku.

Je nad slnko jasné, že po tejto „novinke, ktorá odbremení podnikateľov“ z dielne ministerstva financií sa stratia ďalšie tisícky živnostníkov, ktorí začnú fungovať v čiernej ekonomike. A tým zostávajúcim? Zvýšia sa náklady, ktoré zákonne premietnu do zvýšenia svojich cien.

Ja osobne, si pod pojmom „odbremeniť“ predstavujem úplne iné veci - napr. jednoduché zníženie odvodového zaťaženia, ktorého logickým následkom je rast zamestnanosti (ako aj miezd) a ekonomický rast krajiny. Podpora vzniku malých a stredných podnikov, ktoré nie sú tak náchylné na výkyvy pri hospodárskej kríze, a ktoré nikdy neprenesú výrobu do krajiny s nižšími nákladmi. Každý ekonóm vie, že malí a strední podnikatelia sú základným pilierom fungujúcej ekonomiky. Keď si zničíme nosný pilier tak sa nám rozpadne celý most. Nezabúdajme na to.

Bohužiaľ, štát nefunguje len na výrobe automobilov. Ekonomika štátu je veľký organizmus zložený predovšetkým z malých a stredných spoločností a živnostníkov.

Riešením by bolo, aby sa e-faktúra vzťahovala len na podnikateľov a živnostníkov, ktorých ročný obrat presiahne 12 násobok priemernej mzdy na Slovensku.

 Jediné čo nechápem je, že v dnešnej dobe žiadnej parlamentnej strane nezáleží na spokojnosti podnikateľskej sféry a budúcom efektívnom fungovaní ekonomiky.

Je Hlas Pravice naozaj jediná strana, ktorej ide o ľudí a nie o koryto pri válove?

Juraj Šimo

Skryť Zatvoriť reklamu