Ťažko mi je upustiť od slov „výpalné“ či „monsterprocesy“ zo strany UVO..

V júli tohto roka bol zverejnený môj článok, týkajúci sa činností a praktík Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) v súvislosti s nájomným bývaním.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Dovolím si veľmi v kocke zhrnúť základné (väčšinou všeobecne známe) fakty. Mnohé samosprávy v minulých rokoch nadobudli bytovky, ktoré slúžia – v zmysle Ústavy SR - vo verejnom záujme na bývanie pre občanov.

Štát (prostredníctvom MDV SR a ŠFRB) na kúpu týchto bytoviek uvoľnil financie, pričom stanovil striktné podmienky ich nadobúdania i financovania. Samosprávy čaká cca. tridsať rokov prideľovania, ale najmä splácania, údržby a opráv týchto bytov.

Štát, ktorý nadobudnutie schválil a poskytol jeho finančné krytie, tie isté obce teraz sankcionuje. Presnejšie o sankciách rozhoduje UVO, ktorý vymáha od miest a obcí drakonické pokuty za domnelé obídenie zákona o verejnom obstarávaní. UVO napriek sporným argumentom zachádza ešte ďalej, uchyľuje sa k návrhom na zrušenie predmetných kúpnych zmlúv na súde.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudskou rečou, v praxi a v skratke to znamená, že samospráve s nadobudnutými nájomnými bytmi je:
1. vyrubená zo strany UVO pokuta za obídenie zákona v rádoch desiatok až stoviek tisíc;
2. súdom doručený návrh na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, podaný zo strany UVO;
Pre ilustráciu podľa tejto premisy by obec (zložka verejnej správy), ktorá nadobudla nájomné byty podľa podmienok štátu v hodnote 1.000.000 EUR
a) mala z vlastného rozpočtu zaplatiť 50.000 EUR (5% zmluvnej ceny) pokutu za domnelé obídenie zákona o verejnom obstarávaní; 
b) mala v súdnom konaní ako žalovaná strana „vrátiť“ 1.000.000 EUR, ktoré nikdy nemala v rozpočte;

SkryťVypnúť reklamu

Vznikli viaceré iniciatívy, ktoré majú za cieľ poukázať na túto bizardnú situáciu, kde si zložky verejnej správy vyrubujú pokuty medzi sebou a ako keby si štát sám sebe „preposielal peniaze formou pokút prostredníctvom miest a obcí s úrokom“, pričom je akosi opomínaný samotný občan a logické, vecné argumenty. Verím, že si dokážeme navzájom pomôcť a po ostatných jednaniach s (naozaj) kompetentnými vidím pomyselné „svetielko na konci tunela“.

Veľmi rád by som si síce odpustil vo vzťahu k orgánu ústrednej štátnej správy pojmy ako „výpalné“ či „monsterprocesy“, skutočne to nie je môj štýl. Žiaľ, miesto toho prosím, aby mi čitateľ odpustil istú dávku expresivity.. Možno má niekto v obľube kávu 3 v 1, nemôžem sa však stotožniť so skutočnosťou, že UVO sa podľa môjho názoru správa ako Trojjediný – prokurátor, sudca a Pán Boh v jednej osobe. Napriek predkladaným, evidentne logickým, argumentom UVO navrhuje tresty, vydáva rozhodnutia („vynáša rozsudky“) a svoje rozhodnutia považuje za neomylné a jediné správne.

SkryťVypnúť reklamu

Náplň práce

V dobe, kedy hlavnou témou je núdzový stav a pandemická situácia, mi napadá otázka, ako bol UVO v tejto dobe užitočný? Totiž – a to bez obáv a zo skúseností prehlasujem – všetci primátori a starostovia spolu so svojimi kolegami zabezpečovali pre svojich občanov rúška, ich šitie, roznos, dezinfekcie, plošné testovanie, atď. Skrátka ochranu (možno záchranu) životov a zdravia v tzv. prvej línií. Mnohí z nich pritom popri inej bežnej agende ešte musia riešiť spory s UVO.

Najnovšia iniciatíva mimo rámec kompetencií

Zákonodarná iniciatíva je ústavou dané právo predkladať návrhy zákonov. Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky majú zákonodarnú iniciatívu (smú byť navrhovateľmi) poslanci NR SR, výbory NR SR a vláda. Ani pri najväčšom úsilí som v tomto zozname nenašiel UVO.
- Akým právom si predstavitelia tohto ústredného orgánu štátnej správy, ktorý sa zodpovedá Vláde Slovenskej republiky a na požiadanie NR SR, uzurpujú právo na tvorbu legislatívy?
- Akým právom predseda UVO v oficiálnom vyjadrení (s prekvapením) uvedie, že úradu bola odobratá legislatívna právomoc (akoby ju niekedy mal – viď. vyššie) a o pár dní zverejní na oficiálnom webovom sídle štátnej inštitúcie konsolidovaný návrh novely zákona „z vlastnej dielne“ vrátane „dátumu jej účinnosti“?
- Akým právom „no name“ pracovná skupinu predsedu UVO organizuje z verejných zdrojov (video) konferencie k vlastnému návrhu novely?
- Akým právom UVO uverejňuje informácie o takýchto konferenciách na svojej oficiálnej stránke, financovanej z verejných zdrojov?
- Tomuto predstavitelia UVO hovoria hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov?
- Kto im zadal takúto úlohu? Bol to snáď ich zamestnávateľ, tzn. štát? Pokiaľ viem, tak nie.

SkryťVypnúť reklamu

Aktuálne platný Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vstúpil do platnosti v apríli 2016. Odvtedy bol novelizovaný približne v rovnakej periodicite, ako sa u nás menia ročné obdobia, čo o. i. podľa slov erudovaného právnika, pôsobiaceho v samospráve, vypovedá veľa o kvalite tohto právneho predpisu.

„Zákonodarná iniciatíva z dielne“ UVO je už na pohľad o tretinu rozsiahlejšia, ešte menej prehľadná a v jednotlivých limitoch omnoho rozdrobenejšia než aktuálne platný právny predpis. Pritom by si UVO rád uzurpoval právo rozhodovať, kto môže verejné obstarávanie (čiže nákupy) realizovať, a kto nie (samozrejme sa nezabudlo na pokuty). Ak toto je považované za moderné prístupy vo verejnom obstarávaní a zjednodušenie práce pre verejných obstarávateľov, mám vážne obavy o ich psychickú rovnováhu a personálne kapacity, ktoré by verejné obstarávanie vôbec realizovali... Veľmi nerád by som dehonestoval niečiu úprimnú snahu, ale pevne verím, že tento návrh skončí v tzv. „guľatom šanóne“ pod stolom...

Myslím, že je skutočne najvyšší čas na proklamovanú „revolúciu“ vo verejnom obstarávaní. Tiež je čas na to, aby sa UVO zmenil z „prokurátora a sudcu“ na partnera verejných obstarávateľov, ktorý nebude len súdiť a vynášať tresty, ale skutočne pomáhať, efektívne radiť a metodicky viesť. Mám za to, že iba tak môže byť užitočným článkom verejnej správy na Slovensku, a teda má právo byť jej súčasťou.

Na záver

Po článku z júla t. r. som samozrejme v nasledujúcom vydaní Obecných novín zo strany jedného z vrcholných predstaviteľov UVO dostal (a som mnou všetci, ktorí dočítali do konca) „kvalitné PŠM“ (v dobách minulých skratka pre „politické školenie mužstva“ počas povinnej prezenčnej vojenskej služby).

Priznávam, nie som žiadna vedecká kapacita, chránená v bubline s dostatočným množstvom dverí vedúcich do veľkej kancelárie v metropole. Som len obyčajný človek, každodenne riešiaci problematiku verejného obstarávania so štatutármi a zamestnancami obcí a miest priamo v teréne. Som len ten, ktorému starostovia volajú pri problémoch v rámci verejného obstarávania.

Na UVO (..a pravdy..) sa dovolať totiž predtým už mnohokrát pokúšali. Mimochodom, je to veľká výzva, dovolať sa čo i len riaditeľovi odboru, nie to ešte samotnému vedeniu UVO.

Počítam so skutočnosťou, že aj tento článok vyvolá v istých kruhoch značnú dávku nevôle, ale parafrázujúc slová primátora jednej z mnohých dotknutých samospráv: „ak by to nešlo inak, ochotne budem kvôli tým nájomným bytom ´disidentom´ “. Pridávam sa k nemu...

Juraj Švarc

Juraj Švarc

Bloger 
  • Počet článkov:  10
  •  | 
  • Páči sa:  10x

S obrovským nadšením a veľkou vďakou prijímam možnosť stráviť svoj život čo najviac podľa svojich predstáv... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu