reklama

Verejná výzva prezidentovi Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavovi Šatanovi

Hokej bol a je šport rýchly a krásny. Zároveň je hrou tvrdých ale v prvom rade férových športovcov.

Verejná výzva prezidentovi Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavovi Šatanovi
Verejná výzva prezidentovi SZĽH Miroslavovi Šatanovi (Zdroj: Ľudovít Jurinyi)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (43)

Nevidím dôvod, prečo by takým nemalo byť aj naše hokejové hnutie.

Ako človek, ktorý vypočul požiadavky množstva hokejových klubov zo všetkých úrovní našej hokejovej rodiny, ako kandidát, ktorý prijal ich mandát kandidovať na funkciu prezidenta SZĽH sa cítim zaviazaný svojím slovom. Cítim sa byť zaviazaný svojím programom, ktorý budem, ak uspejem presadzovať. Ak hovorím, že nesmie fungovať politika „rovný a rovnejší“, ak chcem nastaviť vo zväze rovnaké pravidlá pre všetkých, potom takéto pravidlá musia platiť aj na Kongrese SZĽH.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nakoľko moje návrhy na skutočne tajné hlasovanie boli opakovane zamietnuté, naposledy na zasadnutí ostatného Výkonného výboru SZĽH dňa 7.3.2022 VEREJNE VYZÝVAM prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, aby sa zastal princípu čestnosti, ktorý je okrem iného aj jeden z princípov nášho hnutia vyjadrený v Stanovách SZĽH v bode 1.3.1.3.

Rovnako tak v nadväznosti na bod Stanov 1.5.2, nakoľko aj Kongres považujem za súťaž v rámci zväzu - SZĽH rešpektuje Olympijskú chartu, predpisy IIHF, kódex WADA, Pravidlá proti ovplyvňovaniu súťaží IIHF (IIHF Competition Manipulation Rules) prijíma a zabezpečuje opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží VEREJNE ŽIADAM organizátorov Kongresu, aby zabezpečili pre všetkých delegátov, ktorí budú na Kongrese hlasovať, právo tajnej voľby.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Svoju verejnú výzvu formulujem nie len písomne, ale aj v skrátenej video verzii.

Odvolávajúc sa na bod Stanov 3.2.7. - Tajným hlasovaním Kongres volí a odvoláva členov orgánov mám za to, že voľba členov orgánov SZĽH musí prebehnúť tajne a nie formou elektronického hlasovacieho zariadenia.

Aj keď Stanovy umožňujú hlasovanie na Kongrese prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia, táto forma hlasovania môže byť podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia určená výlučne a iba na hlasovanie verejné.

Spôsob a forma rozdeľovania a prideľovania elektronických hlasovacích zariadení delegátom tak, že je zrejmé, ktorý delegát hlasuje ktorým konkrétnym zariadením a ako ním hlasuje (a voľba je aj spätne overiteľná), v žiadnom prípade ani v náznakoch nevyhovuje požiadavke absolútnej tajnosti hlasovania. Inak povedané: nezabezpečuje delegátom realizáciu ich práva hlasovať tajne a teda im neumožňuje ich mandát vykonávať slobodne. Hlasovanie hlasovacím zariadením, nerešpektuje slobodu vo vyjadrení názoru delegátov.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Ako človek vážiaci si pravidlá, princípy a tiež aj zákony verejne a nahlas tlmočím názor, obavy a požiadavku významnej časti klubov slovenského, aktuálne olympijsky bronzového hokeja. O slovenskom hokeji máme záujme hovoriť my, ktorí ho tvoríme, ktorí pre neho denne odvádzame nemalé úsilie. Nechceme nechať, aby o ňom rozhodlo len niekoľko zamestnancov zväzu.

Vážená hokejová odborná verejnosť, milí fanúšikovia hokeja a novinári v médiách - verejne vyjadrujem výzvu organizátorom Kongresu a osobitne výzvu prezidentovi SZĽH: zabezpečte, aby delegáti Kongresu, teda ľudia, ktorí tvoria slovenský hokej, mohli svoj názor prejaviť slobodne v tajnej voľbe a bez obáv z možných následkov ich hlasovania a teda z následkov na vyjadrenie ich názoru. Žijeme v demokratickej a slobodnej spoločnosti, ktorá princíp tajnej voľby garantuje a realizuje naprieč celej svojej štruktúre – začínajúc tajnými všetkými národnými voľbami, cez tajné hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky, tajné hlasovania na zasadnutiach župných, mestských či obecných zastupiteľstvách, cez tajné voľby do orgánov súdov, prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru až po tajné voľby do orgánov politických strán. Tu všade sú tajné voľby skutočne tajné. Nevidím jediný dôvod, aby voľby prezidenta SZĽH a členov jeho orgánov mali mať výnimku z tajnosti a nerešpektovali tento základný demokratický princíp vyjadrenia svojho názoru.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

V Poprade, 12.3.2022

Ľudovít Jurinyi

kandidát na prezidenta SZĽH

Na vedomie:

Miroslav Šatan, prezident SZĽH

Médiá

Ľudovít Jurinyi

Ľudovít Jurinyi

Bloger 
  • Počet článkov:  2
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Volám sa Ľudovít Jurinyi a ako bývalý profesionálny hráč ľadového hokeja mám k tomuto športu blízko aj po skončení mojej aktívnej kariéry. Chcel by som priniesť svetové trendy na Slovensko a vrátiť mu zlatú slávu. Verím, že naša budúcnosť sú mladé talenty, ktoré treba podporovať a vychovať z nich špičkových hráčov. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu