Kompetencie VÚC v skratke...

Písmo: A- | A+

„Tak keď už ani kandidáti na županov nevedia, aké sú kompetencie VÚC, tak potom prečo by to mali vedieť občania/voliči a mali prísť k voľbám?!" Presne toto som si povedal aj ja spolu s mojimi priateľmi pri posledných voľbách do samosprávnych krajov v našom kraji. Hlavný problém, podľa mňa, je práve v tom, že občania/voliči nevedia, čo konkrétne svojou voľbou môžu ovplyvniť. Takže ponúkam stručný prehľad:

Doprava

 • spravuje cesty II. a III. triedy prostredníctvom Správy ciest (organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti),
 • schvaľuje cestovné poriadky,
 • vydáva licencie pre autobusovú a trolejovú dopravu,
 • reguluje ceny a zľavy v prímestskej autobusovej doprave.

Školstvo

 • zriaďuje a zrušuje stredné školy,
 • zriaďuje a zrušuje strediská praktického vyučovania,
 • zriaďuje a zrušuje základné umelecké školy,
 • zriaďuje a zrušuje centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja,
 • zriaďuje a zrušuje jazykové školy, okrem jazykových škôl pri základných školách,
 • zostavuje rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia,
 • zabezpečuje priestory a materiálno-technické prostriedky pre výchovno-vzdelávací proces,
 • zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • určuje koľko prvých ročníkov otvoria všetky stredné školy v kraji.

Zdravotníctvo

 • prevádzkuje vlastné nemocnice apolikliniky prípadne zdravotnícke zariadenia
 • vydáva povolenie na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,
 • vedie evidenciu zdravotníckych zariadení,
 • kontroluje zdravotnícke zariadenia,
 • schvaľuje ordinačné hodiny,
 • schvaľuje výšku úhrady za prednostné poskytovanie ambulantnej starostlivosti.

Sociálne služby

 • zriaďuje a prevádzkuje domovy sociálnych služieb, krízové centrá,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje jeho poskytovanie,
 • určuje výšku poplatkov za sociálne služby.

Kultúra

 • zriaďuje a spravuje múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kultúrne alebo osvetové strediská,
 • organizuje medzinárodné a celoslovenské festivaly,
 • podporuje cestovný ruch a rozvoj vidieka.

Eurofondy

 • plánuje čerpanie financií z eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja.

 

Skryť Zatvoriť reklamu