Bude Miletička konečne bez vizuálneho smogu?

Dať sa na boj proti bilbordovým spoločnostiam a potláčať vizuálny smog je spočiatku jednoduché, stačí mať jasný názor, byť konzistentný a problém je na svete. Nie však náš, ale ich.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Človek by neveril, aké je to, keď sa stretnú dva svety. Na jednej strane svet ľudí, ktorí žijú akoby vo svete tapiet, ba priam až spamu v 3D verzii a na strane druhej svet ľudí túžiacich po zobrazení reklamy viditeľnej na obežnej dráhe našej planéty. Samozrejme, tú druhú časť vety trochu nadnášam. Alebo nie?

KTO JE KTO
Predtým ako prejdem k príbehu, ako prebieha náš boj proti bilbordom na Miletičke, predstavím, kto je kto a aké sú vzťahy jednotlivých aktérov k bilbordom. Bilbordy na trhovisku Miletičova prenajíma Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s. (ďalej len VPS). Vlastníkom niektorých konštrukcií bilbordov sú priamo bilbordové spoločnosti a od VPS si prenajímajú oplotenie/pozemok VPS, zvyšok konštrukcií vlastní VPS a prenajíma to ako celok spolu s oplotením/pozemkom. Predstavenstvo VPS tvorí jej šéfka p. Pagáčová, ktorá je nominantkou starostu Ružinova Martina Chrena vo VPS a súčasne pôsobí aj ako vedúca odboru životného prostredia ružinovského úradu. Ďalším členom predstavenstva je p. Vicáňposlanec ružinovského zastupiteľstva a krajský podpredseda strany Sme Rodina. Druhú polovicu predstavenstva tvoria p. Sebíň a p. Rampala ako neposlanci a nominanti Team Vallo pre Ružinov (do polovice decembra 2019 bol členom p. Egry, ktorého nahradil p. Rampala). Predsedom dozornej rady VPS som ako pisateľ príbehu ja, Kamil Bodnár, poslanec ružinovského zastupiteľstva.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Bilbordovo
Bilbordovo 

NEDOTIAHNUTÝ POKUS V ROKU 2018
Podľa informácií z VPS, predošlý starosta Ružinova Dušan Pekár ako akcionár VPS vypovedal bilbordovým spoločnostiam zmluvy v roku 2018 s tým, že mali skončiť do 31.12.2018. Lenže k ďalším krokom z mne neznámych dôvodov nedošlo, bilbordové spoločnosti naďalej za prenájom VPS platili aj v roku 2019 a navyše VPS tento prenájom fakturovala, čo je tiež prinajmenšom zvláštne. Netuším, kto v tomto prípade zlyhal. Alebo maril rozhodnutie akcionára?

PADLO ROZHODNUTIE
4.9.2019 som sa ako predseda dozornej rady VPS zúčastnil spolu s celým predstavenstvom na pracovnom obede na trhovisku Miletičova. Vo svojich funkciách sme oficiálne boli len pár mesiacov, preto sme postupne riešili akútne problémy jednotlivých stredísk spoločnosti, navrhovali riešenia do blízkej, aj vzdialenejšej budúcnosti. Nakoľko sme boli práve na Miletičke, preberali sme jej stav, možnosti skrášlenia, nedostatky a pod. Vtedy padol aj môj návrh odstránenia bilbordov z plota trhoviska a ich nahradenia zeleňou. Vysvetľoval som to tým, že vizuálny smog je v samotnej Bratislave v neúnosnej miere (čo neskôr potvrdila aj dátová analýza, podľa ktorej je v Ružinove vyše 3.700 reklamných plôch). Predstavenstvo si návrh osvojilo a uznesením rozhodlo, že bilbordy pôjdu dole po parlamentných voľbách 2020. Prvý oficiálny krok bol teda spravený.

SkryťVypnúť reklamu

ZVLÁŠTNA OTOČKA POLOVICE PREDSTAVENSTVA
Spolu s predstavenstvom a advokátom VPS sme teda začali preverovať ako čo najefektívnejšie a zákonne naplniť uznesenie predstavenstva. V októbri 2019 sa konalo stretnutie s bilbordovými spoločnosťami, kde im bola táto skutočnosť oznámená a ponúknutá možnosť nájmu do skončenia kampane pred parlamentnými voľbami 2020, presnejšie do 31.3.2020. S týmto nesúhlasili, čo je celkom pochopiteľné, pretože sa to týka ich obchodných aktivít. Nebudem riešiť detaily stretnutia, ale musím napísať, že toľko arogancie, ironických úškrnov a podceňovania som nečakal pri slušnom obchodnom rokovaní o serióznom skončení zmlúv. Najviac ma však šokovala reakcia p. Vicáňa, ktorý bez akejkoľvek dohody s ostatnými členmi predstavenstva priamo na stretnutí povedal, že zvažujeme niektoré bilbordy naďalej prenajímať a tak celú našu snahu pred zástupcami bilbordových spoločností podrazil. Títo to vzali ako výzvy a poslali VPS ponuku na zváženie ponechania bilbordov na ďalší rok s možnosťou bezodoplatného využitia reklamných plôch VPSkou. Na túto ponuku sme nereagovali, no bolo vyvolané ďalšie stretnutie, na ktorom sme sa chceli seriózne dohodnúť na odstránení bilbordov bez ďalších úkonov, ktoré by to len predlžovali. Najviac na tomto stretnutí bojoval p. Sebíň, ktorý odrážal trápne útoky bilbordových spoločností na stav Miletičky, na spôsob vedenia VPS, pričom nové vedenie tam je len pár mesiacov a ani len netušia, koľko práce sa už stihlo spraviť. To je však na samostatný blog. Polovica predstavenstva však svoju otočku názoru znova prezentovala a všetko to vyvrcholilo na zasadnutí predstavenstva 20.12.2019, keď sa členovia predstavenstva, konkrétne jeho šéfka p. Pagáčová (nominantka ružinovského starostu Chrena) a p. Vicáň (poslanec ružinovského zastupiteľstva a krajský podpredseda strany Sme Rodina) pokúsili zvrátiť svoje predošlé rozhodnutie a pri hlasovaní o zaslaní výzvy na ukončenie užívania reklamných plôch bilbordovým spoločnostiam do 31.12.2019 sa nepochopiteľne zdržali. Na tomto zasadnutí sa zúčastnil už nový člen predstavenstva p. Rampala, ktorý sa stotožnil s názorom bývalého člena predstavenstva p. Egryho o odstránení bilbordov a spolu s členom predstavenstva p. Sebíňom konzistentne trvali na uznesení s mojou podporou. Tento obrat v boji proti bilbordom starostovej nominantky a kandidáta Sme Rodina mohol mať rôzne príčiny, o ktorých nechcem špekulovať.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

KONFLIKT ZÁUJMOV VICESTAROSTU
Osobne nemám rád takéto podrazy a nútia ma byť ešte drzejší a arogantnejší voči tým, ktorí ich konajú. Už som písal, že o zmene názoru polovice predstavenstva nechcem špekulovať, ale budem sa držať len faktov. Preto som ako predseda dozornej rady VPS emailom 20.12.2019 upozornil na konflikt záujmov pána vicestarostu Patoprstého, starostovej pravej ruky a odporučil, aby sa ako zástupca samosprávy zdržal akýchkoľvek úkonov súvisiacich s témou bilbordov, nakoľko sú prenajímané aj firme jemu blízkej osobe (rodine). Keďže advokát VPS niekoľkokrát počas stretnutí avizoval možné kroky ako riešiť zákonnou cestou odstránenie bilbordov, no výkon bol marený polovicou predstavenstva, musel som vykonať krok, ktorým bolo potrebné zburcovať všetky relevantné osoby, aby nedošlo k podobnému mareniu ako v roku 2018, keď nedošlo k naplneniu požiadavky bývalého starostu o odstránení bilbordov (viď NEDOTIAHNUTÝ POKUS V ROKU 2018). Informoval som priamo starostu, dozornú radu a kontrolóra o týchto a ďalších skutočnostiach, ktoré sa preberali na predstavenstve, najmä som však upozornil na možný pokus o marenie rozhodnutia o odstránení bilbordov, o tom, že niektoré bilbordy nespĺňajú bezpečnostné štandardy a niektoré sú pravdepodobne čiernymi stavbami, čo vyplynulo zo zisťovania ich stavu.

SkryťVypnúť reklamu

ŠKATULE, ŠKATULE HÝBTE SA
Až po tomto emailovom upozornení a o možnostiach riešenia, ktoré už niekoľkokrát na stretnutiach prezentoval advokát VPS, sa začali veci pohýnať správnym smerom. 30.12.2019, teda tesne pred uplynutím nájomných zmlúv sa konalo stretnutie, na ktorom sa vyjasnili postoje a dohodli sa konkrétne a rýchle kroky k realizácii odstránenia bilbordov, aby už nikto nemaril prvotné rozhodnutie predstavenstva zo septembra 2019. Starosta si uvedomil, že jeho nominantka v predstavenstve p. Pagáčová a krajský podpredseda strany Sme Rodina p. Vicáň, ktorý je v koalícii so starostovým klubom v ružinovskom zastupiteľstve nezvrátia prvotné rozhodnutie o odstránení bilbordov a navyše starosta sa bojí negatívnej publicity ako čert kríža. Jeho otočenie sa v prospech odstránenia bilbordov a vyťaženia politického kapitálu z tejto témy bolo pochopiteľné. K jeho cti mu v tejto veci slúži aspoň to, že bol uňho lobovať samotný šéf Asociácie vonkajšej reklamy za to, aby dohovoril predstavenstvu a zmenilo uznesenie, čo sa pochopiteľne nestretlo s úspechom, keďže vedel, že názor členov predstavenstva p. Sebíňa a p. Rampalu a mňa na bilbordy je konzistentný a nemenný. Akékoľvek priživovanie sa na tejto téme je v priamom rozpore s konaním starostovej nominantky a jeho koaličného partnera vo VPS, p. Vicáňa (krajského podpredsedu Sme Rodina), ktorí sa navonok tvárili, že bojujú za skrášlenie Miletičky, ale pri téme bilbordov zvláštne cúvli. Človeka spoznáte nie podľa jeho slov, ale podľa jeho činov. Starosta na ružinovskom zastupiteľstve tiež niekoľkokrát predstavenstvo VPS upozornil, aby sme ju nepriviedli kvôli strate z príjmu za bilbordy do krachu. O to zvláštnejšie vyznieva aktivita p. Vicáňa, ktorý bez vedomia ostatných členov predstavenstva (čo nie je vôbec výnimočné ani pri iných rozhodnutiach) a dozornej rady zrealizoval z financií VPS architektonickú súťaž pre študentov Fakulty architektúry STU. VPS je v reštrukturalizácii kvôli nesprávnemu manažovaniu predošlých vedení a nám sa za pár mesiacov podarilo spraviť niekoľko krokov na jej záchranu, spomeniem najmä nový férový cenník služieb za výkony VPS a nastavenie transparentných súťaží, čo vie priniesť minimálne desaťnásobok toho, čo prináša škaredá tapeta pozdĺž Miletičovej ulice na plote trhoviska.

ZELEŇ NAMIESTO BILBORDOV
Na plote trhoviska Miletičova sú dva druhy bilbordov. Pri časti z nich VPS nevlastní konštrukciu bilbordu, ale vlastní pozemok, v týchto prípadoch boli v januári 2020 podané tzv. žaloby na vypratanie, čiže od februára sa každým dňom znižuje serióznosť firiem, ktoré dané bilbordy vlastnia a neodstránili ich. Pri druhej časti bilbordov VPS vlastní aj pozemok, aj konštrukciu, tieto pôjdu dole oveľa rýchlejšie. Myslím si, že prínos bilbordov pre inzerenta sa nedá zmerať a zbytočne tvoria vizuálny smog a keď sa vyskytla možnosť ho potlačiť ako u nás priamo cez VPS, tak sme sa na tento boj dali a verím, že ho vyhráme. Na ružinovskom zastupiteľstve dňa 4.2.2020 boli v rámci rozpočtu Ružinova schválené aj poslanecké priority, z ktorých sme spolu s kolegyňami z Team Vallo pre Ružinov Katarínou Šimončičovou a Luciou Štasselovou vyčlenili 15.000 EUR na vysadenie zelene namiesto bilbordov. Tá by mala skrášliť kultové miesto nielen Ružinova, ale celej Bratislavy. Navyše, ako prioritu nášho klubu Team Vallo pre Ružinov, poslanci cez náš pozmeňujúci návrh rozpočtu schválili 50.000 EUR na prípravu zadania na ideovo-architektonickú súťaž so zapojením odbornej verejnosti, samotnú súťaž a projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a revitalizácie trhoviska Miletičova.

Zeleň namiesto bilbordov
Zeleň namiesto bilbordov 
Kamil Bodnár

Kamil Bodnár

Bloger 
  • Počet článkov:  10
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Mám svojský uhol pohľadu, rád sa vyjadrujem v inotajoch a píšem medzi riadkami.V komunálnych voľbách v roku 2018 som bol zvolený za poslanca bratislavskej mestskej časti Ružinov. Vo voľbách do VÚC BA v roku 2017 som skončil ako prvý náhradník za obvod Ružinov.Venujem sa analýze verejných obstarávaní a vzájomných politických prepojení, čo mnohokrát pri svojej práci využila expodpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová.Pracujem ako dátový analytik. Veľmi rád cestujem. Zoznam autorových rubrík:  Pomenúvajme veci pravými menamNezaradenéPolitikaMoje hranie sa so slovami

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

59 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu