Klameme si v kostoloch o manželstvách?

Písmo: A- | A+

Troška inak o kolónke; „rozvedení na základe rozdielnosti pováh, názorov a záujmov“

Často krát nás chytí za srdce ten odhodlaný výraz v tvárach mladomanželov keď kráčajú k oltáru, či k úradníkovi mestského úradu. Ich tváre akoby prezrádzali, že budú mať vždy dosť energie prejsť celým životom spolu a ctiť si jeden druhého až do konca života... V ich hlavách im prebleskuje množstvo myšlienok o tom, že majú jeden druhého, že sa spoznali a že síce tušia že to môže byť v živote často zložité, ale naša láska predsa nemôže skončiť len tak. Odísť, stratiť sa... (štatistiky však uvádzajú, že každé druhé manželstvo je dnes rozvedené).

Možno si to málokto z nás uvedomuje, ale na to, k čomu sa zaväzujeme manželským sľubom jeden druhému, nie sme výchovou ani spoločnosťou pripravení. Preto si dovoľujem tvrdiť; pod záštitou tradície a naaranžovanej dôstojnosti vravíme a opakujeme v slávnostných svadobných chvíľach slová, ktoré sa stávajú vo väčšine prípadoch klamstvom. Pretože tak, ako „sme“, nie sme v stave, že môžeme niečo sľúbiť. Sľub na celý život si vyžaduje od človeka hlboké znalosti z oblasti základných princípov života (inak beriete sľub vyprofilovanej osobnosti, duchovného majstra a inak človeka, ktorý je plný očakávaní).

Kňaz: Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím.

Sľub je nad sily mnohých ľudí a to z jednoduchého hľadiska. Ľudia nie sú pripravení niesť zodpovednosť za svoj život. Väčšina ľudí si svoj život vedome nevytvára. To, ako vedome niekto žije, spoznáte podľa toho, ako sa vyjadruje. Vety typu; „Zato môžeš Ty“ (zbavovanie sa zodpovednosti) „Všetko (svet) je nanič“, „To sa môže stať hádam len mne“ (rola obete), Všetky baby sú skazené“, alebo  „Vždy narážam na samých debilov“, ale aj „Nemám čas“, naznačujú mnohé o vnútornom nastavení človeka.

Väčšina ľudí v živote reaguje na to, čo sa im deje, podľa svojich starých vzorov - reakcií uložených v podvedomí. Sme v stave, že môžeme niekomu sľúbiť na dlhé roky dopredu svoju oddanosť? Odkiaľ máme tú istotu, že vieme čo budeme cítiť o 7, 14, 21 rokov? Sme autentický a rozhodujeme sa na základe prítomnosti? Aké znalosti si to vyžaduje od človeka, aby jeho sľub nebol klamstvom? Vniesť prvok večnosti a nemennosti do života len vyslovením sľubu v honosnej atmosfére za prítomnosti najbližších je ilúzia, z ktorej sa zobudilo už množstvo ľudí. 

Akým smerom z tejto situácie von? Zmeniť manželský sľub? Snáď by bolo vhodnejšie, keby slávnostná reč vyjadrovala vôľu žiť v manželskom zväzku, v ktorom sa budú partneri snažiť jeden druhému pomáhať na ceste prerodu ich osobnosti a zveľaďovaniu ich pováh. Lebo nato, na čo narážame v spoločnom spolužití a čo brzdí našu lásku jedného k druhému nie je nič iné, ako naša neochota stať sa celistvejšími. To znamená opustiť naše staré obranné črty ako uzavretosť, tvrdohlavosť, nezodpovednosť, ľahostajnosť, sebeckosť,... ...opustiť tiež klamstvá, žiarlivosť, očakávania... ale aj snahu ovládať druhého, potrebu mať pravdu, tendencie kritizovať, obviňovať... Lebo vzťahy nás budú vždy s našimi obrannými črtami konfrontovať. Ak v sebe túto ochotu nenájdeme, pôjdeme vydláždenou cestou mnohých, smerom k vyšumeným vzťahom. Niektorí nájdu v sebe silu a anulujú svoj sľub (... v šťastí, nešťastí, v zdraví, chorobe... a pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím...) čím prispejú do najširšej kolónky našej neslávne-slávnej štatistiky -„rozvedení na základe rozdielnosti pováh, názorov a záujmov“ (najčastejší dôvod podľa ŠÚSR).

...vždy dosť energie prejsť celým životom spolu... 

 ...bude často zložité, ale naša láska predsa nemôže skončiť len tak...

...len tak nie... ...na základe rozdielnosti pováh, názorov a záujmov...

 ...len tak naozaj nie...

Skryť Zatvoriť reklamu