Hokejový štadión na Medickej v Košiciach zatiaľ nebude

Písmo: A- | A+

Skúsení politici predkladajú na hlasovanie také návrhy, o ktorých vopred vedia, že budú schválené. Poslanec Lörinc podporu nemal. Vedel to a napriek tomu návrh predložil. Išlo o šport alebo len o dobrý politický marketing?

v utorok rokovalo košické mestské zastupiteľstvo, na ktorom sme, žiaľ, neschválili prevod pozemkov pre výstavbu hokejovej haly na Medickej ulici. 

Pôvodný návrh predkladateľa poslanca a starostu KVP Lörinca znel na predaj pozemkov o rozlohe 4522 m2 za 1€/štvorák. Jeho návrh nechceli podporiť viacerí poslanci, vrátane mňa. Svoj postoj som vyjadril už vo februári. Napriek tomu som vtedy podporil návrh Lörinca na prípravu materiálu, veriac, že sa okrem 1€ objaví aj iný, kompromisný, návrh. Jeden taký návrh pripravila kolegyňa Slivenská, ktorá ho neskôr nepredložila...

Keďže iný návrh nik nepredložil, majetková komisia odporučila zastupiteľstvu predaj za cenu podľa znaleckého posudku za 794 470,04 €. Tento návrh som ako predseda komisie na zastupiteľstve predniesol. Cena odporúčaná komisiou je uvedená v materiáli zverejnenom na webe mesta, ktorý bol pred rokovaním MZ doručený aj poslancom. Ak dnes poslanec Lörinc verejne hovorí, že o cene odporúčanej komisiou nevedel, sú len dve možnosti 1.) predložený materiál si nenaštudoval
2.) klame.

Máme viacero úspešných projektov na pozemkoch mesta, ktoré sú v NÁJME za symbolické nájomné za účelom výstavby a prevádzky športoviska: Aréna Sršňov na KVP, hokejbalové ihrisko na Trebišovskej, či vedľa stojaca športová hala a multifunkčné ihrisko športového klubu ŠK UNI Košice. Dokonca aj projekt NTC na Popradskej ulici má stáť na prenajatých pozemkoch od mesta Košice. Na otázku prečo nestačí pozemky mesta PRENAJAŤ, ale navrhovateľ Lörinc navrhuje PREVOD, som odpoveď tiež nedostal...

HLASOVANIE

Hlasovali sme celkovo 4-krát.

PRVÉ hlasovanie bolo o mojom pozmeňujúcom návrhu k cene. Návrh bol väčšinou poslancov prijatý.

DRUHÉ hlasovanie bolo o návrhu poslanca Rusnáka. Ten menil výšku kúpnej ceny (vyše 400-tisíc EUR) a znižoval predmet kúpy. Tento návrh mohol byť kompromisným, ak by sa jeho zmena týkala len ceny a nie aj predmetu kúpy, načo bol upozornený viacerými kolegami. Poslanci jeho návrh neschválili.

TRETIE hlasovanie bolo neplatné, pre mylné informácie od predsedajúceho o platnosti prvého uznesenia a ŠTVRTÉ hlasovanie bolo o pôvodnom návrhu so zmenenou výškou kúpnej ceny.

Teraz to najpodstatnejšie

Pri poslednom (štvrtom) hlasovaní sme mohli predať pozemky KSK načo bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov (25 hlasov). Ja som hlasoval ZA. Poslanec Lörinc a jeho kamaráti v tej chvíli vytiahli hlasovacie karty. Chýbali nám len 4 hlasy. Keby hlasovali ZA, uznesenie by sme schválili. 

K CENE

  • Košický samosprávny kraj chce mestské pozemky len za 1 EURO.

  • KSK už roky nepripúšťa debatu o prevzatí ciest mimo intravilánu mesta Košice, ktoré slúžia minimálne obyvateľom Košíc, no denne ich využívajú obyvatelia okolitých obcí. Údržbu týchto ciest platia Košičania. Mesto Košice je dokonca jediným krajským mestom, na území ktorého nevlastní kraj cesty. Na stretnutí so županom Trnkom som tento argument spomenul. Dokonca som viackrát hovoril o kompromise v podobe predaja pozemkov na Medickej za prevzatie niektorých ciest do vlastníctva KSK, ktorých opravy by zaťažili rozpočet mesta. Od župana Trnku som dostal radu, že si má mesto Košice zobrať úver 20 miliónov EUR na opravu ciest...

  • V prípade výstavby štadióna by mesto Košice znášalo náklady na úpravu prístupovej komunikácie na Medickej ulici, bez investícii od KSK.

  • Žiaden príjem z poplatku za rozvoj.

  • KSK nevlastní ani len projektovú dokumentáciu, tú musí odkúpiť od pôvodného súkromného investora. KSK nemá v tejto chvíli nič. Chce však pozemky za 1€.

Ako mestskí poslanci máme hájiť záujmy mesta Košice. Návrh poslanca Lörinca nebol v záujme mesta Košice a dobrý kompromisný návrh nik nepodal. 

Skryť Zatvoriť reklamu