Prečo vláda SR, pochovala Gastro pri druhej vlne pandémie

Písmo: A- | A+

Gastro nezvláda druhú vlnu pandémie hlavne vďaka zásahom vlády Slovenskej republiky. Prečo je finálne pomoc v druhej vlne finálne oveľa horšia ako pomoc v prvej vlne ? Vysvetlenie na základe faktov a informácií z praxe.

Predstavitelia vlády Slovenskej republiky sa v poslednom čase veľmi prezentujú tým ako pomáhajú Gastru na Slovensku v druhej vlne pandémie. Táto pomoc je finálne omnoho horšia ako bola počas prvej vlny. Vysvetlím Ministerstvo práce má celú kampaň postavenú na tom, že vypláca 80% z celkovej ceny práce /zdroj - https://www.pomahameludom.sk/ /, ale zamestnávateľ je povinný niekde zohnať zvyšných 20%, čo v praxi znamená, že ak Vás zamestnanec stojí /mzda, odvody, daň/ 1487,20 Eur dostanete na neho 80% čiže - 1189,76 Eur /ale keďže maximálna výška príspevku je 1100,00 Eur/, len 1100Eur a 297,44 Eur je nutné na každého zamestnanca zohnať /kde a ako ak máte prevádzku zatvorenú nikto nepovedal/, ak máte takýchto zamestnancov 10 potrebujete zohnať - 2974,40 Eur, len na to aby ste v rámci výdavkov ZATVORENEJ prevádzky vyplatili zamestnancov a odvody za nich ak ich nezoženiete hrozí Vám väzenie nakoľko nevyplatiť mzdu je trestný čin /zdroj -

§ 214 Nevyplatenie mzdy a odstupného

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky./ A samozrejme ak nebudú kompletné odvody za zamestnanca včas a kompletne vyplatené automaticky stráca možnosť žiadať o príspevok v ďalšom mesiaci. Takže nie je pravda, že štát prepláca 100% mzdy zamestnancov !!!

Prečo to bolo pri prvej vlne finálne lepšie. Pomoc bola síce len 80% z hrubej mzdy to znamená, že len z čistej mzdy a odvodov, ktoré si je zamestnanec povinný platiť za seba, ale finálne to firmu stálo hodne menej. Nakoľko za mesiac apríl 2020 štát odpustil zamestnancom odvody za firmu /TOTO BOLA OZAJ POMOC/, ale následne sa dalo si odvody za nasledujúce mesiace odložiť čiže nemuseli sa hneď platiť a firma mohla ďalej žiadať o príspevok na zamestnanca. V tomto prípade spoločnosti doplácali na zamestnanca v danej ťažkej dobe oveľa menej. Uvediem príklad ten istý zamestnanec s tým istým platom stál firmu len 220,00 Eur. Je zrejmé, že odvody za tento čas sa budú musieť doplatiť, ale aktuálne v tom čase keď má spoločnosť tržby 0,00 Eur sa počíta každé euro.

Druhá veľmi podstatná zmena, ktorá nastala je platenie daní za rok 2019. Vláda dovolila odložiť si v prvej vlne pandémie platenie daní na November 2020. Čo nie je finálne pomoc, ale bolo to riešenie danej situácie. Každý podnik vedel koľko bude platiť daň za rok 2019 a mal na to nachystané prostriedky. Keďže vláda natvrdo všetky prevádzky v GASTRE zatvorila, ale umožnila odklad platenia daní, mnohí použili tieto prostriedky na vyplatenie mnohých záväzkov, aby sa nedostali do exekúcií a podobne. Vláda SR republiky opäť na tvrdo 15.10.2020 zavrela všetky prevádzky, ale daň za rok 2019 každý musel riadne zaplatiť, to znamená, že ak aj každý počas leta si pripravil prostriedky na tento výdavok musel ho riadne zaplatiť, zároveň prevádzka zatvorená príjem 0,00 Eur, preto už tu nebola tá možnosť ako v apríli použiť tieto prostriedky na záchranu prevádzky - mnohí skončili u exekútora, resp. platia obrovské penále, len za to, že im vláda SR - ZAKÁZALA ROBIŤ SVOJU ČINNOSŤ.

Takto reálne vláda kompenzuje svoje rozhodnutia - potlačenie základného práva na podnikanie.

O tom ako sa táto vláda snaží za každú cenu dostať prevádzkovateľov reštaurácií, hotelov a celý cestovný ruch do väzenia za každú cenu - v ďalšom článku.

Skryť Zatvoriť reklamu