Ako pracovať so svojimi emóciami alebo, ako im nepodľahnúť...

Písmo: A- | A+

Emócie dávajú životu iskru. Vďaka nim dokážeme podávať neuveriteľné výkony, pomáhajú nám pri rozhodovaní a ukazujú či kráčame správnym smerom. Ak s nimi nevieme zachádzať, môžu však dokonca ublížiť.

Človek má k dispozícií široký repertoár najrôznejších emócií. Objavujú sa skoro stále, ovplyvňujú naše správanie, myslenie, vnímanie či interakciu s druhými ľuďmi. Niekedy máme dokonca pocit, že sa danou emóciou riadime...

Hoci sa emócie často snažíme držať pod kontrolou, ponechávajú si svoju vnútornú hnaciu silu. Neustálym potláča ním vyvíjame veľkú námahu a tá môže pôsobiť tak intenzívne ako vonkajší stres. Pozitívne emócie majú väčšiu schopnosť než tie negatívne držať nás ako rukojemníkov. Naproti tomu, negatívne emócie vás s väčšou pravdepodobnosťou budú motivovať...


Neschopnosť pomenovať a zvládať vnútorné pocity robí problémy …

Emócie budete zažívať bez ohľadu na to či s nimi pracujete alebo nie. Ak s nimi, ale nebudete pracovať v prospech svojho osobnostného rastu, uškodíte si. Naopak, keď s vlastnými emóciami uzavriete partnerstvo a budete ich riešiť, pracovať s nimi, ľahko ich využijete vo svoj prospech...

Pracovať s vlastnými emóciami je jediný spôsob, ako vyťažiť maximum z toho, čo nám život ponúka.

Prvým krokom k riešeniu problémov a k zvládaniu emócii, je priznanie si vlastných pocitov, ich pomenovanie. Všímajte si, kedy a na, čo najčastejšie reagujete emóciami a ktoré sa vám s odstupom času javia ako prehnané...


Napríklad ja som pred pár dňami v návale emócii a hnevu povedala, že v práci končím. No až po pár dňoch, keď emócie ustúpili som si uvedomila akú chybu som spravila. Vlastné prežívanie som ovplyvniť nevedela, ale moju reakciu áno. Nemohla som za to, že sa na mňa niekto rozčúlil, ale mohla som za to, ako som na to zareagovala. V mojom prípade veľmi zle. Preto sa nikdy nerozhodujte a nekonajte pod vplyvom emócii. No na druhej strane aspoň viem, kde je moja slabosť a na čom ešte musím popracovať.

Emócie nás chcú informovať o tom, čo sa v nás deje. Ak sa ich naučíte sledovať s odstupom, neodsudzovať ich, ale prežívať, otvárate si tým bránu ku zdraviu. Okrem pozorovania sa snažte svoje emócie pomenovať a spoznať motívy vlastného konania...

Prikladám obrázok, na ktorom môžete vidieť ako naše myšlienky, emócie, pocity a správanie spolu súvisia...

U mňa bol spúšťač krik ----- myšlienka bola prečo, čo som urobila zle? -----emócia bola hnev a smútok ----- telesný pocit triaška a plač -----moje správanie bolo odmerané....
U mňa bol spúšťač krik ----- myšlienka bola prečo, čo som urobila zle? -----emócia bola hnev a smútok ----- telesný pocit triaška a plač -----moje správanie bolo odmerané.... 

Držte emócie na uzde – nereagujte hneď

Nedovoľte emóciám, aby s vami mávali – hlboký nádych a výdych vám pomôže dostať sa do pohody. Svet naberie reálnejšie rozmery, stratí sa z neho červený filter a vy začnete uvažovať objektívnejšie a bez zaťaženia emóciami ...

Ak budete mať niekedy pocit, že sa danou emóciou riadite, je len na vás samých, ako takú situáciu zhodnotíte a, ako budete konať....

Nakoniec mala rada, vždy si predstavte, že aj tá najhoršia emócia prejde. Že, raz budete inde a už si na túto situáciu ani nespomeniete...

Skryť Zatvoriť reklamu