Synchronicita silných zemetrasení v Chorvátsku a severnom Taliansku 2020-21

Písmo: A- | A+

Niekedy po tom všetkom nešťastí, keď rozmýšľame ako mu aspoň z časti predchádzať, pomôže náhoda a upriami našu pozornosť na nádejnú cestu ako predvídať zemetrasenia.

POZOR UPDATE - úvodná časť blogu musí byť interpretovaná odlišne ako hlása nadpis blogu po zistení, že zemetrasenia v Taliansku boli len seizmologickými stanicami softvérovo nepresne vyhodnotenými zemetraseniami v Chorvátsku a nešlo o samostatné otrasy. Chyba nastala opakovane pri všetkých troch zemetraseniach v seizmologickej agentúre RENAS, ktorú uvádzala ako zdroj stránka volcanodiscovery.com monitorujúca zemetrasenia a vulkanizmus. Stránku sledujú milióny užívateľov aj cez ich aplikáciu a viacerí upozorňovali na nesúlad lokalizácie a pociťovanej intenzity otrasov. Medzičasom už agentúra informáciu opravila, ale na stránke volcanodiscovery.com tieto fantómové zemetrasenia stále figurujú v záznamoch z decembra 2020 a ďalšie sa objavili v januári tohto roka, vždy z rovnakej agentúry. Tento prekvapivý zvrat však nijako nemení zvyšný obsah a pointu blogu. Práve naopak, dáva mu reálnejší základ v kontexte citovaných štúdií o výskyte, súvislostiach a možných predpovediach zemetrasení. Tiež môže podnietiť seizmológov preskúmať ako zlepšiť presnosť algoritmu, ktorý vyhodnocuje pozíciu zemetrasenia a preveriť či dostatočne poznáme faktory, ktoré to môžu ovplyvniť. 

UPDATE: seizmologické odd. SAV Bratislava - upozornilo stránku volcanodiscovery.com a tá zase francúzsku agentúru, aby monitorovala zemetrasenia len na svojom území resp. nenahlasovala tie z problematického regiónu a stránka pridala upozornenie, že v severnom Taliansku nešlo o skutočné zemetrasenia ...

Zemetrasenia s magnitúdom 4.0 a viac v Chorvátsku a severnom Taliansku za uplynulých 30 dní. V skutočnosti sa však zo 4 zanamenaných zemetrasení v Taliansku odohralo len jedno. V Chorvátsku sa krúžky prelínajú, keďže väčšina bola v jednej lokalite pri meste Sisak.
Zemetrasenia s magnitúdom 4.0 a viac v Chorvátsku a severnom Taliansku za uplynulých 30 dní. V skutočnosti sa však zo 4 zanamenaných zemetrasení v Taliansku odohralo len jedno. V Chorvátsku sa krúžky prelínajú, keďže väčšina bola v jednej lokalite pri meste Sisak.  (zdroj: https://www.volcanodiscovery.com)

Koncom roka 2020 a začiatkom 2021 zasiahli obe krajiny viaceré zemetrasenia. To síce nie je nezvyčajné v tomto regióne, avšak tie v Chorvátsku mali ničivé následky aj ľudské obete a dotrasy stále neutíchajú. Všimol som si jednu zvláštnosť. Obe krajiny síce v tejto zemepisnej šírke oddeľuje Jadranské more, ale zemetrasenia boli podľa záznamov na stránke volcanodiscovery.com pozoruhodne synchronizované (uvádzaný GTM resp. UTC čas). 

6.1.2021 - silnejšie dotrasy

a potom som sa postupne dopátral, že to nebola jediná "náhoda": 

29.12.2020 - hlavný otras

  • 11:19 zasiahlo Chorvátsko ničivé zemetrasenie Mag 6.4 (zdroj) a o jednu minútu 

  • 11:20 severné Taliansko Mag 5.4 (zdroj)

28.12.2020 - predtrasy

  • 5:28 Chorvátsko Mag 5.2(zdroj) a o jednu minútu 

  • 5:29 severné Taliansko Mag 4.2 (zdroj) 

3 zemetrasenia s magnitúdom 5.0 a viac v priebehu 10 dní v Chorvátsku južne od Záhrebu a všetky tri boli najskôr chybne vyhodnotené aj ako samostatné zemetrasenia v 300-400 km vzdialenosti v severnom Taliansku (ostatné slabšie otrasy tu nie sú zobrazené, ale je ich desiatky až stovky - pozri zdroj)
3 zemetrasenia s magnitúdom 5.0 a viac v priebehu 10 dní v Chorvátsku južne od Záhrebu a všetky tri boli najskôr chybne vyhodnotené aj ako samostatné zemetrasenia v 300-400 km vzdialenosti v severnom Taliansku (ostatné slabšie otrasy tu nie sú zobrazené, ale je ich desiatky až stovky - pozri zdroj) (zdroj: https://www.volcanodiscovery.com)

Boli vôbec v severnom Taliansku v tom období nejaké silnejšie zemetrasenia ?!

Jedno citeľné zemetrasenie s magnitúdom 4.4 sa objavilo 29.12.2020 južne od veľkomesta Verona len dve hodiny po ničivom zemetrasení v Chorvátsku (zdroj 1, zdroj 2) a tiež viacero slabších v okolitých dňoch. Po preskúmaní odbornej literatúry som zistil, že nemuselo ísť vôbec o náhodu a zodpovedalo by to zvyčajným procesom presunu aseizmického tlaku.

 

Zemetrasenia očami najnovších vedeckých štúdií 

Čínsko-americkí tím geografov minulý rok (2020) publikoval štúdiu, ktorá analyzovala časopriestorové (geografické) zhlukovanie a vzťahy zemetrasení v Alpínsko - Himalájskom seizmickom pásme za obdobie 1973-2017. Nadviazali na pár predošlých globálnych výskumov (2004, 2012, 20182019 - pozri aj zdroje) a potvrdili, že aj v tomto regióne možno vypozorovať viaceré dlhodobé periódy a typy "správania sa" zemetrasení a hlavne, že všetko spolu súvisí oveľa viac, keď sú veci na mape sveta, ako len keď ich analyzujeme v Exceli resp. zvyčajnými seizmologickými štatistikami v menších "izolovaných" regiónoch. Zrazu vidíme spojitosť aj s tým, koľko zemetrasení a akého typu je v Indonézii či strednej Ázii a koľko v Európe, ako sa zhlukujú a navzájom ovplyvňujú. Sú napríklad typy, ktoré vyvolajú otrasy s rovnakým magnitúdom a sú také, ktoré sú nasledované množstvom menších otrasov. Čo je však najzaujímavejšie, že seizmická energia (napätie/ tlak) sa zvykne v rádovo dňoch presúvať z jednej lokality do druhej pozdĺž tisíce kilometrov dlhých zlomov, okrajov litosferických platní, cez hlboké kontinentálne štruktúry a cestou vytvára typické klastre (zhluky) zemetrasení. Tieto klastre sa delia zvyčajne na dlhotrvajúce 20-30 rokov a výbušné - krátke obdobie. 

Vedecká štúdia z roku 2018 o ktorej sa píše aj na známom portály sciencedaily.com zistila veľmi zaujímavú a nečakanú súvislosť: "V tejto štúdii sme boli schopní predložiť doteraz nepozorované vzorce zvýšenej globálnej seizmicity nasledujúcej tri dni po veľkých zemetraseniachPomalé spúšťanie v dôsledku kaskád malých udalostí, ktoré sa dynamicky spúšťajú, pomalá aseizmická deformácia alebo migrácia kvapalín predstavujú potenciálne mechanizmy,...." a za najdôležitejšie zistenie možno považovať fakt, že mimoriadne silné zemetrasenia vyvolávajú podobne silné zemetrasenia presne na opačnej strane planéty: "Udalosti zdroja s najvyšším magnitúdom spúšťajú viac udalostí a priemerná globálna odozva naznačuje počiatočné zvýšené počty zemetrasení, po ktorých nasleduje upokojenie a zotavenie. Zdá sa, že aj zemetrasenia s vyšším magnitúdom sa spúšťajú častejšie ako udalosti s nižšou silou. Región s najväčšou pravdepodobnosťou indukovaných zemetrasení po všetkých zdrojových udalostiach sa nachádza na opačnej strane Zeme, do 30 stupňov od antipódu."

Predpokladám, že za vznik zemetrasení tak ako vulkanizmu môže nasledujúci rad príčin a reakcií:

  1. zmeny skupenstva látok  (fázový posun? ionizácia?) na hranici spodného plášťa a kvapalného jadra a v zónach diskontinuít (napr. Mohorovičičova plocha) 

  2. zmeny objemu v zemskom plášti (prvé zemetrasenia majú hypocentrum až 200-800 km pod povrchom v kontinentálnych koreňoch kratónov a ponorených litosferických platniach) 

  3. zvýšený tlak a presun materiálu k povrchu cez hlboké zlomy a narušujú izostáziu (okrem mechanického tlaku v horninách sa presúvajú kvapaliny a plyny, predovšetkým voda, oxid uhličitý, vodík, metán, radón a roztavené/ viskózne horniny- magma..) 

  4. zemská kôra hrubá 60-250 km vplyvom gravitácie cez tektonické pohyby sadá/ naťahuje sa/ stláča (prispôsobuje sa novému tvaru Zeme, čiže zmene zakrivenia a rozloženiu hmoty - posúva sa nepatrne aj gravitačné centrum Zeme) 

  5. zlomy v zemskej kôre sa ďalej otvárajú/ posúvajú a napätie sa uvoľňuje (zemetrasenia, vulkanizmus, únik plynov a kvapalín)

  6. zemetrasenie môžu spúšťať a napomáhať v menšej miere aj ďalšie faktory (slapové javy, slnečný vietor - najmä protóny cez piezoelektrický jav v horninách, človek - ťažba, priehrady, elektrárne, atď.) 

Z toho sa dá odvodiť, že tlakové vlny (aseizmické napätie) sa presúvajú najskôr z hĺbky na povrch a potom pozdĺž zlomov a hraníc litosferických platní a zemetrasenia sú teda z časti predvídateľné či monitorovateľné. Tieto pomalé tlakové vlny putujú podobne ako morské prílivové prúdy v pravidelných cykloch (cca o 100-500 km/ deň) a následne spôsobujú zemetrasenia čiže rýchle, často ničivé šokové vlny. Veľké územie tak môže rezonovať (dotrasy) ešte dni či týždne, kým sa všetka energia presunie a uvoľní. 

Zemetraseniam v Chorvátsku a Taliansku zrejme dni vopred predchádzala zvýšená aktivita a hlboké zemetrasenia v strednej Ázii postupujúce tradične cez Turecko do oblasti Stredozemného mora, alebo hlboké zemetrasenia priamo pod južným Talianskom (Tyrrhenské more, kde sú hypocentrá často 200-600 km pod povrchom) a mohli by slúžiť ako varovný signál. Okrem pochopenia tohto princípu je určite dôležité, aby vedci sledovali množstvo ďalších údajov - úniky CO2, H2 a ďalších plynov, zvýšenie termálneho prúdenia zo zlomov kôry, rýchly zdvih alebo pokles časti územia, zmeny hodnôt elektrických nábojov v horninách, atď. Len tak budeme schopní včas varovať ľudí cez médiá a SMS správami, aby sa povedzme pre najbližších 48 hodín pripravili na možné otrasy a mali inštrukcie čo robiť. Aj tornáda sa považovali ešte donedávna za úplne nepredvídateľné a vďaka pokroku technológií sa to zmenilo a výstrahy fungujú. 

!!! AKO SA PRIPRAVIŤ A ČO ROBIŤ POČAS ZEMETRASENIA ? (otvorí sa článok na novej karte) !!!

Trošku som si preskenoval Zem cez jeden fajn program a zistil, že obe miesta sú spojené veľkým zlomovým pásmom ktoré otvára Jadranské more. Trhlinu v kontinentálnom kratóne Európy možno sledovať už pár km pod morským dnom a pokračuje stovky kilometrov hlboko a priestorovo leží aj pod celou panónskou panvou. To by mohlo teoreticky vysvetľovať jednak prečo francúzska agentúra chybne vyhodnocuje lokalizáciu zemetrasení v tejto oblasti a jednak vzájomné prepojenie - po silnom zemetrasení v Chorvátsku nasledovalo citeľné zemetrasenie aj v severnom Taliansku.

 Málo kto vie, že Zem je pevná až do hĺbky 2900 km a niektoré kontinenty majú obdobne hlboké korene alebo delaminované - odtrhnuté fragmenty. Celkovo štruktúra zemského plášťa pripomína gigantickú kvapľovú jaskyňu zaplavenú bahnom, pieskom a kamením. Kontinentálna kôra po ktorej kráčame je ako tenká vrstva pôdy a skaly ležiaca na nej. Tak treba dúfať, že tie stalagnáty budú ešte dlho a dobre držať ;) 

Vnútorné podpovrchové štruktúry kontinentov, ktoré možno zobraziť vďaka seizmickej tomografii - obdoba ultrazvuku, akurát, že v tomto prípade sa snímajú zemetrasné vlny a vytvára z nich 3D obraz.
Vnútorné podpovrchové štruktúry kontinentov, ktoré možno zobraziť vďaka seizmickej tomografii - obdoba ultrazvuku, akurát, že v tomto prípade sa snímajú zemetrasné vlny a vytvára z nich 3D obraz. (zdroj: Dominik Katona, zdroj dát: http://dagik.org/misc/gst/GAP_P4/viewer.html)

Všetko nasvedčuje tomu, že čoskoro budeme vedieť predpovedať zemetrasenia pár dní vopred aj s pomerne presnou lokalizáciou. Podľa môjho názoru otázka maximálne piatich rokov.

Zdroje:

Seismic spatiotemporal characteristics in the Alpide Himalayan Seismic Belt (2020) https://www.researchgate.net/publication/341979372_Seismic_spatiotemporal_characteristics_in_the_Alpide_Himalayan_Seismic_Belt (pdf na stiahnutie tu:https://sci-hub.se/10.1007/s12145-020-00468-3)

Spatial-temporal Distribution Characteristics of Global Seismic Clusters and Associated Spatial Factors (2019)https://www.researchgate.net/publication/334306618_Spatial-temporal_Distribution_Characteristics_of_Global_Seismic_Clusters_and_Associated_Spatial_Factors alebo tu iná verzia: http://www.sssampling.cn/down/2019Yang%20J-JGS.pdf 

Evidence of Systematic Triggering at Teleseismic Distances Following Large Earthquakes(2018)  https://www.nature.com/articles/s41598-018-30019-2 

Fluid pressure waves trigger earthquakes (2015) https://www.researchgate.net/publication/270875452_Fluid_pressure_waves_trigger_earthquakes 

MIGRATION OF SEISMIC AND VOLCANIC ACTIVITY AS DISPLAY OF WAVE GEODYNAMIC PROCESS (2012) http://repo.kscnet.ru/1884/1/Vikulin_2012_Migration.pdf 

Great and old earthquakes against great and old paradigms ─ paradoxes, historical roots, alternative answers (2008) https://www.researchgate.net/publication/26633698_Great_and_old_earthquakes_against_great_and_old_paradigms_paradoxes_historical_roots_alternative_answers 

Long-Term Clustering, Scaling, and Universality in the Temporal Occurrence of Earthquakes (2004)https://www.researchgate.net/publication/8614786_Long-Term_Clustering_Scaling_and_Universality_in_the_Temporal_Occurrence_of_Earthquakes 

On the correlation between solar activity and large earthquakes worldwide (2020) https://www.nature.com/articles/s41598-020-67860-3 

Global-scale control of extensional tectonics on CO2 earth degassing (2018) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6214998/ 

Global review of human-induced earthquakes (2018) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282521730003X 

Beyond Plate Tectonics: Unsettling Settled Science (2018) https://books.google.sk/books?id=L5IIEAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=james%20maxlow%20geology&hl=sk&pg=PP1#v=onepage&q&f=false 

Degassing of primordial hydrogen and helium as the major energy source for internal terrestrial processes (2012) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674987112000412 

Relation between hydrogen emission and seismic activities (1984) https://link.springer.com/article/10.1007/BF00874591 

Skryť Zatvoriť reklamu