Aký je stav populácie medveďa hnedého? Pýtam sa pána ministra Budaja

Písmo: A- | A+

Má Slovensko výraznejšie regulovať stav populácie medveďa hnedého? Táto otázka už veľa rokov rozdeľuje verejnosť. Ministrovi ŽP Jánovi Budajovi som preto dnes podal interpeláciu, v ktorej sa pýtam niekoľko otázok.

Obrázok blogu
(zdroj: Foto: Pixabay)

Prikladám celé znenie interpelácie.

Vážený pán minister životného prostredia Ján Budaj,

v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 Zákona NR SR č. 35/1996 Z.z.
o rokovacom poriadku NR SR Vám podávam interpeláciu.

V júni 2021 sa udiala tragická udalosť úmrtia človeka, ktorej pravdepodobnou príčinou bol podľa výsledkov prvých šetrení útok medveďa hnedého v katastri obce Liptovská Lúžna. V slovenskej spoločnosti sa už niekoľko rokov vedie intenzívna polemika o tom, aký má byť optimálny stav populácie medveďa hnedého, ktorý by nespôsoboval ohrozenie obyvateľov.

Podľa Štátnej ochrany prírody SR (doc) je za dobrý, priaznivý stav populácie medveďa hnedého považovaná celková početnosť na území Slovenska viac ako 800 jedincov, resp. priemerná hustota viac 10 jedincov/100 km2 hlavného biotopu.

Program starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku z roku 2017 (zip) však uvádza stav populácie na Slovensku už 1­­­­ 255 kusov. Ten istý program uvádza aj poľovnícku štatistiku, ktorá uvádza početnosť medveďov hnedých na Slovensku v rokoch 2012 až 2014 v rozmedzí až 2 062 – 2 080 jedincov. V roku 2019 bol z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázaný stav už 2 631 kusov.

Niektoré zdroje uvádzajú ročný prírastok populácie medveďov o približne 4,5 percenta, iný zdroj uvádza celkový prírastok populácie viac ako 300 medveďov ročne.

Uvedené informácie sú silným signálom, že stav populácie medveďa hnedého v SR medziročne neustále rastie a výrazne presahuje odborníkmi odporúčanú hustotu.

V dôsledku premnoženia medveďa hnedého dochádza k zvýšenému počtu útokov jedincov medveďa hnedého na ľudí, alebo ich ohrozovania, nielen v dôsledku synantropného správania, ale aj kontaktu priamo v prírode. Podľa MŽP bolo v roku 2020 zaznamenaných päť útokov medveďa. Podľa dostupných informácií z médií boli v prvej polovici tohto roka zaznamenané už najmenej tri útoky, z toho jeden so smrteľnými následkami.

Žiadam Vás preto o odpovede na otázky:

  1. Akým spôsobom v súčasnosti MŽP SR, resp. organizácie v jeho pôsobnosti, monitoruje stav populácie medveďa hnedého (Ursus arctos) v SR a ako zverejňuje priebežné výsledky monitoringu?

  2. Plánuje MŽP SR sprísniť reguláciu populácie medveďa hnedého smerom k zníženiu jej stavu, aby sa znížili riziká ich útokov na ľudí? Ak áno, aké kroky MŽP SR uskutoční? Ak nie, prečo?

  3. Aký maximálny stav populácie medveďa hnedého na Slovensku považuje MŽP SR za hraničný, teda taký, ktorý by mal spustiť proces regulácie stavu populácie?

  4. Štátna ochrana prírody SR prevádzkuje internetovú stránku http://www.sopsr.sk/velke_selmy/prehlad.php ako súčasť projektu „Celoslovenského monitoringu výskytu veľkých šeliem“, do ktorého sa môže zapojiť každý občan. Zjavne však nie je občanmi využívaná, nakoľko niektoré roky neobsahuje žiaden záznam. Ako vyhodnocuje MŽP úspešnosť projektu a čo s ním plánuje robiť ďalej?

S pozdravom,

Radovan Kazda
poslanec NR SR

Skryť Zatvoriť reklamu