Covid-19 spustil pandémiu dlhov aj v USA

Písmo: A- | A+

Koronakríza vytvorila dôvod, aby vlády mohli premeniť na realitu svoju košatú fantáziu nápadov na čo utratiť peniaze budúcich generácií. Týka sa to aj americkej vlády.

Rozdávanie budúcich zdrojov považujú za hlavné riešenie aj európski politici.
Rozdávanie budúcich zdrojov považujú za hlavné riešenie aj európski politici. (zdroj: Foto: Fotolia)

Americký kongres schválil koncom minulého roka nový štátny rozpočet pre fiškálny rok 2021 vo výške 1,4 bilióna dolárov. Podobne ako každý rok, aj tentoraz sa handrkovanie o sumy v­­ rozpočte naťahovalo tak dlho, až sa začalo hovoriť o vypnutí štátnych úradov. 

K rekordnému rozpočtu sa však pripojila tiež špeciálna časť určená na opatrenia v súvislosti s pandémiou covid-19 vo výške 900 miliárd dolárov.

Takmer polovica výdavkov rozpočtu (671 miliárd USD) má byť určená už tradične pre obranu a bezpečnosť, pričom platy vojakov vzrastú o 3 %. Rekordne vzrastú výdavky v oblasti starostlivosti o vojnových veteránov, do tejto kapitoly rozpočtu smeruje až 243 miliárd dolárov.

Rozpočet počíta s ďalšou podporou pre nezamestnaných, zastavení súdných exekúcií pre ľudí nesplácajúcich úvery, poskytovaním podpory pre prenájmoch, podporou aeroliniek, distribúciou vakcín a ďalšími nie štandardnými opatreniami. Výdavky rozpočtu pôjdu napríklad aj na zvýšenie platov zamestnancov federálnej štátnej správy o 1 %. 

Pandemické dlhy

Podpora v nezamestnanosti v dôsledku Covid pandémie sa predĺži o ďalších 16 týždňov. 

Počíta sa s podporou pre malých podnikateľov v objeme 300 miliárd dolárov, na testovanie a distribúciu covid vakcín je vyčlenených 16 miliárd dolárov. Miliardy navyše pôjdu aj na núdzovú pomoc pre zabezpečenie potravín, vzdelávania, podporu aeroliniek, štátneho železničného prepravcu, či zabezpečovanie verejnej dopravy. 

Už prvé tri mesiace nového rozpočtového obdobia naznačili, že znovu pôjde o vytvorenie veľkého deficitu.

V roku 2020 dosiahol deficit vyše 3,1 bilióna dolárov, pričom prekonal deficit z obdobia finančnej krízy v roku 2009 takmer dvojnásobne.

Tohtoročný schodok rozpočtu je tak na najlepšej ceste zaradiť sa opäť medzi najvyššie v histórii USA.

Rýchlo a zbesilo

Federálny rozpočet schvaľoval Kongres na poslednú chvíľu a kongresmani ani nemali čas na prečítanie vyše päťtisíc strán textu a ďalších dvoch tisíc strán súvisiacich materiálov, nie to ešte ich pripomienkovať.

Think-tank Heritage Foundation vidí niekoľko sporných momentov v procese schvaľovania ako aj v opatreniach rozpočtu:

1. Rozpočet pripravovalo pár poslancov a pomocný personál v poslednej chvíli a za zatvorenými dverami

“Ide o druhý najväčší federálny záchranný balík v histórii USA a nikto ho poriadne nevidel ani pár dní pred hlasovaním. Všetka moc sa koncentrovala do rúk štyroch ľudí a ich pomocníkov,” uvádza server Politico. Kongresmani tak mali pár hodín na tisícky strán zložitého legislatívneho textu. Pritom existujú pravidlá, ktoré majú brániť práve takýmto situáciam, iba sa neuplatňujú.

Podľa Heritage Foundation tvorcovia rozpočtu používajú rôzne účtovnícke triky, aby nafúkli sumy jednotlivých opatrení.

Napríklad starostlivosť o vojnových veteránov je zaradená medzi núdzové financovanie, čím sa na toto opatrenie nevzťahujú výdavkové limity. Inak by sa v záujme navýšenia tejto kapitoly museli ubrať výdavky na menej prioritné programy.

2. Daňové prázdniny pre rôzne záujmové skupiny

Rozpočet počíta tiež s dočasným predĺžením a zavedením nových daňových úľav pre vládou vyvolené skupiny, vrátane odvetvia obnoviteľných zdrojov energie.

Šesť pôvodne dočasných úľav sa zmenilo na trvalé a týkajú sa napríklad menších výrobcov piva, vína a destilátov.

“Takáto prax umožňuje neefektívne dotovanie osobitných záujmových skupín, vytváranie ekonomickej neistoty pri plánovaní biznisu podnikateľov a zakrývanie skutočných nákladov pre daňovníkov,” uvádza Heritage Foundation.

3. Federálny rozpočet používa peniaze daňovníkov na posilnenie úlohy federálnej vlády na trhoch s energiami

Zavádzajú sa tiež nové a rozširujú existujúce programy na rozvoj energie z vetra, slnka, geotermálnej energie, vody, podporujúce jadrovú energiu, zachytávania uhlíka, či technológie uskladňovania energie.

Súčasťou sú aj dotácie na programy energetickej efektívnosti.

Podľa Heritage Foundation tieto programy spôsobujú prekračovanie úlohy štátu pri komercionalizácii technológií. Riziko ako aj prípadný zisk z investovania do nových technológií by mal znášať súkromný sektor.

“Firmy zavádzajú úsporné technológie, ak predpokladajú, že sú to správne minuté peniaze. Budú to robiť bez pomoci daňovníkov. Ak do tohto vstúpi štát, kompenzuje náklady súkromného sektora a ovplyvňuje spôsob, akým podnikatelia míňajú peniaze. Takéto zásahy ústia do skutočnosti, že o energetike rozhoduje štát, nie investori alebo spotrebitelia.”

Zdá sa, že podobnosť tohto plytvania peňazí s európskym Plánom obnovy je čisto nenáhodná.

Plytvania a nečinnosť vlád: prípad USA

V neposlednom rade sa Heritage Foundation osobitne venuje aj opatreniam proti šíreniu pandémie ochorenia covid-19, ktorým vyčíta viacero nedostatkov.

Rozpočet sa napríklad nedostatočne zameriava na rýchle samotestovanie, ktorým by si občania mohli sami pravidelne a rýchlo získať informáciu o svojej infekčnosti. 

“Toto opatrenie, spolu s peniazmi potrebnými na tieto testy, by pomohlo obmedziť šírenie vírusu a poskytnúť účinnejšiu pomoc ekonomike a spoločnosti v porovnaní s ostatnými oveľa drahšími opatreniami, kedy vakcíny ešte stále nie sú široko dostupné.”

Za chybu považujú analytici z think-tanku aj kontrakproduktívne navýšenie podpory v nezamestnanosti. Tento krok povedie podľa HF k ľahšiemu zavádzaniu obmedzení na štátnej a lokálnej úrovni, ktoré nie sú založené na vede, poškodzujú podnikateľský sektor, školy a komunity.

Vláda tiež plánuje neefektívne poskytovať podnikateľské úvery. Program na ochranu príjmov zamestnancov stojí zhruba stotisíc USD na jedno zachránené pracovné miesto. 

Tento program nie je konkrétne cielený a vytvára nerovnosť podmienok pre firmy. Aj tieto pôžičky uľahčujú štátnym a miestnym úradom možnosť ľahšie ospravedlniť zavádzanie zákazov vychádzania.

Vláda politickým rozhodnutím pomáha niektorým ekonomickým odvetviam. Týka sa to najmä odvetví so silným zastúpením odborov a politickým vplyvom. Vidieť to na covid balíku, kde veľká časť ide na pomoc prezamestnaným a neefektívnym leteckým, dopravným spoločnostiam, či pošte. 

Ostatné odvetvia si musia poradiť bez podobnej štedrej podpory.

Súčasťou covid pomoci je aj priama pomoc takmer všetkým zamestnancom (93 %), ktorým pristane na účte 600 dolárov. Podobne ako pred pár mesiacmi, kedy výška bianko šeku predstavovala 1200 USD.

“Väčšina Američanov nepotrebuje ďalší šek z Washingtonu. Takáto podpora nie je stimulatívna. Štát nedosiahne prosperitu míňaním peňazí,” konštatuje Heritage Foundation.

Americký Kongres už doteraz vyčlenil na Covid opatrenia od začiatku vypuknutia pandémie spolu 4,1 bilióna dolárov. Pritom ešte stále výrazná časť z tejto sumy nebola pridelená alebo minutá. “Aj napriek tomu sa Kongres ponáhľa so schválením ďalšieho stimulu.”

Európsky brat vo vytváraní dlhov

Tvorcovia politík v USA si s ich európskymi bratmi môžu potľapkať po ramene. Pripomeňme, že Európska rada už počas prvej vlny pandémie a následných opatrení európskych vlád rozhodla, že vytvorí nástroj na “obnovu Európy”.

Ako to už býva, tak z nástroja, ktorý mal pomôcť sanovať dôsledky opatrení, ktoré bolo nevyhnutné urobiť, sa veľmi rýchlo stala bezodná jama dlhov, do ktorej si ambiciózni etatisti pridali to, o čom mohli dovtedy len snívať.

Tento mechanizmus nazvali zelenou a digitálnou transformáciou s transparentom, ktorý hlási, že Európska únia sa ním stane udržateľnejšou a odolnejšou.

Ciele, kam smerujú americké dlhy, sú podobné s európskymi: podporovať aj tzv. zelenú ekonomiku.

V situácii, kedy zloženie Európskeho parlamentu, vlád jednotlivých krajín aj ich opozícií odrážajú vôľu voličov po zadlžovaní, musíme my, nesocialisti, udržať aspoň front efektívneho využitia týchto zdrojov. Dúfajúc, že jedného dňa voliči pochopia, že zadlžovať sa treba len v nevyhnutných prípadoch.

Podporovať "nízkouhlíkové" hospodárstvo sa dá aj inými nástrojmi než gigantickou finančnou záťažou.

No najmä nesmieme zabúdať na to, že s pandémiou covid-19 má sekera, ktorú chcú európski politici zaťať vo výške 1,8 bilióna eur, pramálo spoločné.

Podobne ako dlh, ktorým občanov zaťažila americká vláda.

Radovan Kazda
Autor je poslanec NR SR za SaS, člen OKS.

Spolupráca na príprave podkladov: Martin Rojko

Skryť Zatvoriť reklamu