Pre povodeň interpelujem ministra Jána Budaja

Písmo: A- | A+

Povodňovú vlnu v Rudne nad Hronom možno zosilnilo pretrhnutie hrádze. Takýchto projektov bolo počas vlády Ivety Radičovej zrealizovaných veľa. Odborníci nad nimi vznášali veľa pochybností, preto ich bezpečnosť treba preveriť.

Povodeň v Rudne nad Hronom. Foto: MŽP SR (Facebook)
Povodeň v Rudne nad Hronom. Foto: MŽP SR (Facebook) 

Vyjadrujem hlbokú ľútosť nad tragicky vyhasnutým ľudským životom počas povodne, ktorá sa 17. mája prehnala obcou Rudnom nad Hronom.

Výskyt bleskových povodní býva v malých povodiach pomerne častý a žiaľ, nie vždy im dokážeme účinne čeliť. V tomto prípade však existuje podozrenie, že priebeh povodňovej vlny zosilnilo pretrhnutie hrádze, ktorá bola vybudovaná v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR. Takéto vodozádržné prvky boli postavené v rokoch 2011-2012 v desiatkach katastrálnych území obcí.

Upozornil na to Slovenský vodohospodársky podnik.

Naplnenie programu vtedy zastrešoval vymenovaný splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martin Kováč. “Duchovným guru” nápadu minúť desiatky miliónov eur na vodozádržné projekty bol známy aktivista Michal Kravčík, ktorý sa významne podieľal na realizácii týchto projektov ako výkonný manažér.

Martin Kováč a Michal Kravčík boli na stretnutí s odborníkmi v marci 2012 podrobení zdrvujúcej kritike. Stretnutia som sa zúčastnil ako zástupca médií.
Martin Kováč a Michal Kravčík boli na stretnutí s odborníkmi v marci 2012 podrobení zdrvujúcej kritike. Stretnutia som sa zúčastnil ako zástupca médií. (zdroj: Foto: Radovan Kazda)

Po páde vlády Ivety Radičovej nová vláda v programe nepokračovala. V tomto prípade našťastie.

Výstavbu týchto prvkov som totiž mnohokrát kritizoval v článkoch nielen ja (napríklad tu, tu, tu, tu a tu), ale predovšetkým desiatky špičkových slovenských vedcov zo súvisiacich odborov v odbornom článku vo Vodohospodárskom spravodajcovi (pdf) a tiež občianska iniciatíva Monitor

Upozorňovali sme na to, že existuje vysoké riziko, že vodozádržné opatrenia v projekte boli postavené nekvalifikovane a v rozpore s predpismi pre budovanie týchto vodozádržných prvkov. Ohrozovať tak môžu bezpečnosť obyvateľov mnohých obcí na Slovensku.

Preto som dnes podal interpeláciu na ministra životného prostredia Jána Budaja.

Spýtal som sa ho, či bude MŽP SR iniciovať kroky, ktoré povedú k dôslednému prešetreniu príčin vzniku povodňovej udalosti, vrátane vytvorenia poradného orgánu, ktorý by poskytol kvalifikované posúdenie týchto príčin.

Keďže existuje dôvodné podozrenie, že aj ďalšie projekty z tohto programu boli na Slovensku zrealizované neodborne a v rozpore s predpismi, spýtal som sa pána ministra tiež na to, či bude ministerstvo iniciovať kroky, ktoré povedú ku spätnej kontrole stavu a bezpečnosti týchto vodozádržných stavieb.

Celé znenie mojej interpelácie:

VEC: Interpelácia na ministra životného prostredia Jána Budaja vo veci povodne v k. ú. Rudno nad Hronom, v zmysle § 129 ods. 3 Zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

Vážený pán minister životného prostredia Ján Budaj,

v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 Zákona NR SR č. 35/1996 Z.z.
o rokovacom poriadku NR SR Vám podávam interpeláciu.

Dňa 17. mája 2021 zasiahla k. ú. Rudno nad Hronom výdatná povodňová vlna, v ktorej príčinnej súvislosti zomrel jeden občan a ktorá spôsobila vysoké hospodárske škody.

Podľa informácií Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktoré zverejnil na sociálnej sieti, došlo vplyvom výdatných zrážok k pretrhnutiu vodozádržného opatrenia. Toto opatrenie bolo zrealizované v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR.

Mnohí odborníci už v minulosti upozorňovali na to, že opatrenia realizované v rámci uvedeného projektu vo väčšine prípadov nespĺňajú požadované kritéria, nie sú vybudované odborne a s použitím vhodných materiálov.

Osobitne dávam do pozornosti článok vo Vodohospodárskom spravodajcovi č. 1-2/2012, v ktorom 25 špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v oblastiach súvisiach s hydrológiou a vodným hospodárstvom upozorňovalo na vysoké riziká projektu, aj na to, že “program nemá zaistenú budúcnosť - zodpovednosť za ich údržbu a prevádzka prechádza na obce, ktoré na to nie sú pripravené ani finančne zabezpečené.”

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR sa realizoval v roku 2011 a v nasledujúcom období v niekoľkých desiatkach až stovkách katastrálnych území obcí.

Na základe vyššie uvedeného existuje dôvodné podozrenie, že nielen v k. ú. Rudno nad Hronom, ale aj v iných obciach mohli byť tieto opatrenia zrealizované nekvalifikovane
a v rozpore so striktnými pravidlami výstavby zariadení na vodných tokoch.

Vážený pán minister, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami.

Žiadam Vás preto o odpovede na otázky:

  1. Bude MŽP SR iniciovať kroky, ktoré povedú k dôslednému prešetreniu príčin vzniku povodňovej udalosti v k. ú. Rudno nad Hronom dňa 17. mája 2021? Ak áno a k uvedenému prešetreniu už došlo, tak s akými výsledkami?

  2. Využije MŽP SR možnosť vytvorenia poradného orgánu podľa § 2 Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády, ktorý by poskytol kvalifikované posúdenie príčin vzniknutej udalosti?

  3. Z vyššie uvedených informácií vzniká dôvodné podozrenie, že aj ďalšie projekty z Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR boli zrealizované neodborne a v rozpore s predpismi, čím môžu potenciálne ohrozovať bezpečnosť obyvateľov desiatok až stoviek obcí na Slovensku. Bude MŽP iniciovať kroky, ktoré povedú ku spätnej kontrole stavu a bezpečnosti týchto vodozádržných stavieb? Ak áno, aké?

(Koniec)

Radovan Kazda
Autor je poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita, člen Občianskej konzervatívnej strany.

Skryť Zatvoriť reklamu