Omyly konšpirácií a konšpirátorov - nemýli sa aj autor?

Písmo: A- | A+

Tento príspevok je reakciou na tento článok http://komentare.sme.sk/c/7526028/omyly-konspiracii-a-konspiratorov.html od filozofa Jozefa Bugára. Autor na začiatku spomína, že narazil na študentov, ktorí veria konšpiračným teóriám a pýta sa, aký k nim má zaujať postoj. Uviedol  dva prípady, študentku, ktorá verí, že bin Ládin ešte žije a inú študentku, ktorá si myslí a presviedča iných, že Američania nemali technológiu nato, aby pristáli na mesiaci. Pýta sa, či má zmysel s týmito ľuďmi polemizovať, alebo takéto názory jednoducho odignorovať. V článku však ich extrémne názory zovšeobecnil, zhrnul pod pojem konšpiračné teórie a potom ich odpsychologizoval.

Úlohou pedagóga a filozofa je učiť mladých ľudí, ktorí sú mu zverení, samostatne myslieť a hľadať pravdu. Napokon slovo filozofia znamená láska k múdrosti a hľadanie pravdy s tým úzko súvisí. A cieľom vzdelávania by malo byť vychovávať slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí budú vedieť v živote zaujať stanovisko ku kontroverzným a problematickým otázkam a správne sa v nich orientovať.
Ten článok mi však pripadá viac ako gesto hodenia rúk do vzduchu, keď si autor nevie rady, ako k tejto úlohe pristúpiť zoči voči názorom, ktoré mu (a ani mne) nedávajú zmysel. Namiesto toho sa uchýlil k príliš zovšeobecňujúcej analýze. Po zaradení dvoch špecifických konšpiračných teórií do všeobecnej kategórie konšpiračných teórií nasleduje zovšeobecnenie, že všetky konšpiračné teórie zdieľajú isté znaky. Hneď za tým nasleduje, že podobne aj zástancovia KT majú spoločné niektoré psychické predpoklady: "... je užitočné poznať niektoré základné znaky konšpiračných teórií a spôsob uvažovania ich zástancov." Tie potom ďalej identifikuje ako poruchu myslenia, pseudonáboženský charakter KT, nemožnosť ich vyvrátenia, naivitu ich zástancov pri vnímaní sveta.


Obstojí takýto spôsob argumentácie? Pozrime sa na definíciu konšpirácie a konšpiračnej teórie, aby sme si ujasnili pojmy. Podľa definície slovo konšpirácia popisuje tajnú dohodu medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi o uskutočnení cieľa, ktorý je ilegálny alebo nemorálny. A konšpiračná teória je potom teória, ktorá vysvetlí nejakú udalosť alebo situáciu ako výsledok tajného plánu (konšpirácie) nejakej skupiny (zvyčajne mocných) ľudí. Konšpiráciu možno nazvať aj spiknutím, sprisahaním a po jej odhalení aférou, škandálom a podobne.


V prvom rade si treba uvedomiť, že neexistuje jedna konšpiračná teória, existuje ich veľa. Sám autor uvádza, že niektoré sú pravdivé. Dajú sa všetky hodiť do jedného koša a spoločne posúdiť spoločne? Nie je to skôr tak, že ku každej z nich treba pristupovať jednotlivo? Ku každej z nich máme inú evidenciu a výpovede svedkov a len na základe tejto evidencie môžeme usudzovať o jej stupni dôveryhodnosti. A len takto jednotlivo môžeme usudzovať o mentálnom stave a spoločných znakoch ľudí, ktorí im veria.
Na ilustráciu uvediem tri príklady KT. Prvým je konšpirácia na zavraždenie Abrahama Lincolna. Lincoln bol zastrelený Johnom Wilkesom Boothom 4. apríla 1865 v divadle. Cieľom južanských konšpirátorov bolo uviesť vládu USA po vyhratí severanov v občianskej vojne do chaosu. Pôvodným zámerom bolo uniesť Lincolna, keď ten nevyšiel, Booth sa rozhodol ho zastreliť. Vyšetrovanie okolností okolo tejto konšpirácie ukázalo, že konšpirátori sa stretávali pravidelne v dome Mary Surrattovej, ktorej syn John sa osobne poznal s Boothom dávno pred vojnou. On ho priviedol matke do domu po prýkrát. Mary Surrattová bola neskôr popravená za zradu spolu s ďalšími tromi spolukonšpirátormi. JW Booth bol zastrelený pri pokuse o zadržanie do väzby.


Druhým príkladom je konšpirácia okolo olovnatého benzínu. Tento rok dávali v televízii v USA, kde žijem, sériu dokumentárnych filmov nazvaných "Kozmos: Priestorovo časová Odysea". Prezentoval ju americký astrofyzik Neil deGrasse Tyson, vedúci Haydenovho planetária a známy popularizátor vedy. Jedna z epizód bola venovaná Clairovi Pattersonovi, človeku, ktorý vynašiel metódu merania veku zeme. Patterson pri svojej práci od začiatku sústavne narážal v prostredí a v strave na zvýšenú koncentráciu olova, ktoré je pre človeka vysoko toxické. Keď sa začal o problém zaujímať, odhalil konšpiráciu, do ktorej bolo zapletených niekoľko amerických firiem, ich predstaviteľov ako aj vedcov, ktorí im na objednávku dodávali "evidenciu" o neškodlivosti olova. V minulom a tomto roku vyšlo množstvo článkov, ktoré vyhodnocovali dôsledky tejto otravy, ako je napr. zvýšená agresivita a znížené IQ u mladistvých žijúcich v slumoch, ktoré sú blízko dopravných tepien a kde bývala koncentrácia olova najvyššia. Pár týždňov po odvysielaní tejto epizódy som natrafila na článok v slovenčine, ktorý podrobne popisuje celú známu históriu tejto konšpirácie, jej dôsledky a problémy, s ktorými sa Patterson stretával pri pokusoch o jej vyšetrenie: http://www.sophia.sk/sites/default/files/Olovo_Patterson.pdf Detaily sú šokujúce.
Tretím je prípad zapletenia CIA do ilegálnych aktivít s pašeráctvom a predajom drog v USA za vlády prezidenta Reagana. Tento rok vyšiel film "Kill the Messenger" o Garym Webbovi, úspešnom investigatívnom novinárovi z denníka San Jose Mercury. Úspešnom dovtedy, kým jedného dňa po obdržaní telefonátu od priateľky drogového dealera nezačal strkať nos tam, kam nemal. Jeho príbeh je zdokumentovaný na oficiálnej webovej stránke Amerického novinárskeho archívu tu: http://ajrarchive.org/article.asp?id=3874


Len v skratke uvediem, že sa jednalo o účasť CIA na pašovaní nelegálnych drog z Nikaraguy a poskytovaní ochrany drogovým dealerom. CIA používala finančné prostriedky z predaja drog na nákup zbraní pre Kontras, ktorí mali zvrhnúť socialistickú vládu v Nikaragui.
Séria článkov na túto tému, ktoré Webb uverejnil pod názvom Temné zoskupenie (Dark Alliance) najskôr vyvolala vlnu záujmu a pohoršenia v celých Spojených štátoch. Webbovi prichádzali pozvánky na rozhovory od najvýznamnejších televíznych shows a celoštátnych časopisov. Ale to trvalo len chvíľu, po pár dňoch sa situácia otočila o 180 stupňov. Začali sa objavovať články, ktoré sa snažili vyvrátiť existenciu prepojenia medzi CIA a drogovými dealermi. Odvolávali sa na anonymné zdroje z CIA a napádali vykonštruované tvrdenia, ktoré sa v Garyho článkoch vôbec nevyskytli (známa metóda slameného panáka). LA Times najalo 17 reportérov, ktorí mali na starosti vyšetriť život Garyho Webba, ale ani jedného, ktorý by vyšetroval fakty z jeho reportáže. Tí napadli jeho charakter, jeho mentálny stav. Úplne mu zničili reputáciu. Webbov zamestnávateľ sa pod tlakom začal od neho dištancovať, presunuli ho na miesto vzdialené 150 míľ od jeho bydliska. Z dôvodu dlhej dochádzky do práce musel noviny opustiť a už sa viac nebol schopný zamestnať ako novinár v mainsteamových novinách. V roku 2004 ho našli zastreleného s dvomi guľkami v hlave. Vyšetrovanie bolo uzavreté s konštatovaním, že spáchal samovraždu.
Americká verejnosť medzitým dotlačila CIA aby sa podrobila vnútornému všetrovaniu. Jej výsledkom bolo niekoľko správ, ktoré v hlavných črtách koroborovali Webbovu teóriu. Vyplynulo z nich, že ľudia z Reaganovej a Bushovej administrácie chránili viac ako 50 príslušníkov Kontras a iných pašerákov drog a bránili tým federálnemu vyšetrovanou kriminálnych činov spojených s drogami. CIA sabotovala vyšetrovanie utajovaním dôkazov a svedkov, chránením drogových pašeráckych ciest. Korobovala aj tú časť reportáže, kde Webb hovoril o priamych stykoch CIA s nikaragujským drogovým bosom Norwinom Menesom. Priniesla evidenciu o tom, že pranie špinavých peňazí z týchto aktivít sa konalo pod dozorom Olivera Northa, človeka z Reaganovej rady národnej bezpečnosti. Informácie sú dostupné na interente, každý si ich môže vyhľadať.


Gary sa raz takto vyjadril v interview: "Keby ste ma boli stretli pred pár rokmi, nenašli by ste húževnatejšieho zástancu novinárskeho priemyslu. Vtedy som dostával odmeny, mal som veľký plat, robil som prednášky, poskytoval rozhovory pre TV, býval som rozhodcom v novinárskych súťažiach. Ako som mohol súhlasiť s Noamom Chomskym, ktorý hovoril, že systém nefunguje, že je riadený záujmami mocných a záujmami korporácií a že existuje nato, aby chránil mocnú elitu? A potom som napísal pár článkov, ktoré mi pomohli otvoriť oči a uvedomiť si, ako veľmi som sa mýlil. Dôvod, pre ktorý sa mi vtedy tak dlho darilo, nebol ten, že som bol opatrný, dôsledný a že som odvádzal dobrú robotu. Pravdou je, že počas celých týchto rokov som nenapísal nič tak významné, aby to bolo treba potlačiť..."
Ako posúdime pravdivosť týchto konšpiračných teórií? Potvrdiť nevieme ani jednu z nich v každom jej bode a na 100 precent. Ale každej z nich môžeme priradiť istý stupeň dôveryhodnosti. Pri konšpirácii proti Lincolnovi vieme povedať s určitosťou, že JW Booth bol vinný. O popravenej Mary Surrattovej vznikli o pár rokov pochybnosti, je totiž dosť možné, že sa tajných rozhovorov vôbec nezúčastňovala. Keď niekoľko rokov po jej poprave chytili jej syna, súd mu nevedel dokázať vinu, tak ho prepustili. Napriek tomu je dobrý dôvod si myslieť, že vinný bol.
Okolo Webbovej Tmavej aliencie existujú pochybnosti čo do rozsahu, v akom sa CIA zúčastňovala ilegálnych drogových aktivít, nie o tom, či sa vôbec zúčastňovala. Ale zaujímavý je Garyho poznatok o Chomskom. Chomsky počas celého svojho života dokumentuje činnosť americkej vlády a korporácií na základe odtajnených vládnych dokumentov, ktoré takmer nikto nečíta. NY Times ho označila za najvýznamnejšieho žijúceho intelektuála.Je aj on paranoidný a má naivné videnie sveta?
Čo sa týka Pattersonovho odhalenia - Patterson sa sám aktívne zúčastňoval boja proti konšpirátorom, jeho celý život svedčí o tom, čo sa dialo. Bol to on, kto dostával najskôr ponuky na spoluúčasť a po ich odmietnutí vyhrážky. Hádzali mu polená pod nohy, znemožňovali mu prácu na výskume, zosmiešňovali ho, konšpirátori žiadali verejnosť o dôveru, atď. A samotný fakt, že sa olovo používalo desaťročia ako prísada do benzína, pričom ho tam vôbec nebolo treba a ľuďom, ktorí ho patentovali, z neho plynuli zisky, je neodškriepiteľný a hovorí sám za seba.


Ešte jedna pripomienka, týkajúca sa K. Poppera. Autor píše: "Podľa K. R. Poppera môžeme za racionálne považovať len také tvrdenie, ktoré sa dá vyvrátiť. " Toto Popper nikdy netvrdil. Popper hovoril, že kritérium vedeckosti nejakej teórie je jej testovateľnosť, možnosť jej vyvrátenia. Vedeckosť a racionálnosť sú dve rôzne a odlišné kategórie, nie sú to synonymá. Nemožno argumentovať ani tým, že len racionálne myslenie je správne myslenie. Každý z nás používa aj intuíciu, emócie, srdce pri formulovaní našich predstáv o svete. Týka sa to aj samotných vedcov, aj matematikov. Podľa H. Poincarého, ak majú vedci k dispozícii dve hypotézy, ktoré rovnako dobre vysvetľujú nejaký jav, vyberú si bez váhania tú, ktorá je krajšia, elegantnejšia, ktorá je bližšia ich vlastnému vnútornému založeniu. Samotná tvorba hypotéz je kreatívny, intuitívny process, nie racionálny. Mnoho vedcov objavilo plodné hypotézy iracionálne, vo sne. Racionálna časť sa potom musí týkať overovania hypotéz. Tam treba použiť prísnu logiku. To treba tie študentky naučiť.
Konšpiračné teórie si nemusia nárokovať na vyvrátiteľnosť tak isto, ako si na ňu nenárokuje justičná spravodlivosť. Keby to tak bolo, nemohli by sme poslať za mreže ani jedného vraha. 


Podľa diskusie pod článkom usudzujem, že autorovi sa nepodarilo zmeniť názor na KT ani u jedného čitateľa podobne, ako nepresvedčil svoje študentky. Ale môže urobiť nasledovné: Môže sa ich spýtať, aké silné je ich presvedčenie o tom, čomu veria. Prišli na ten názor samostatne, alebo ho len prebrali od iných? Dajú zaň ruku do ohňa? Môže ich vyzvať, aby oni samé nazhromaždili koroburujúcu evidenciu. Aká presvedčivá je tá evidencia? Ak je pravda, že Američania nepristáli na mesiaci, lebo na to nemajú technológiu, čo z toho vyplýva? Dnes ju už majú? Pristála európska Rosetta na kométe? Vedia odhadnúť, koľko ľudí by muselo klamať po 40 rokov? Komu by takéto klamstvo prospelo? Zapletených by museli byť tisícky vedcov, technikov, zamestnancov NASA, reportérov, politikov, ľudí, ktorí vyrobili falošné snímky, atď. Koľko peňazí by stálo jej utajenie? Som presvedčená, že sa zapletú do vlastného vysvetľovania. Môj otec zvykol hovoriť za komunizmu, keď ľudia okradnutí družstvami rozkrádali družstvá naspäť, že kradnúť môžu ísť len dvaja, keď je s nimi tretí, vie o tom celá dedina. Je možné, že by nikto z tisícov konšpirátorov za posledných 40 rokov neprehovoril? Nech dá študentkám porovnať evidenciu o konšpirácii s olovnatým benzínom a nech to vyhodnotia. Potom sa treba spoločne porozprávať o pravidlách hľadania pravdy.


V prípade tých dvoch študentiek nie je podstatné, či veria alebo neveria v pristátie na mesiaci alebo či bin Ládin žije. Ale budú okolnosti, keď na ich presvedčení bude záležať (napr. naša Gorila). Raz sa dostanú do situácie, keď sa budú musieť rozhodnúť, ku ktorému táboru sa pridať. Budú sa vedieť rozhodnúť správne?

Skryť Zatvoriť reklamu