Otvorené dvere vedy

Písmo: A- | A+

Povedali: otvorte dvere …tak sme otvorili.

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied môže odradiť už len svojím názvom. Kto sa odváži vojsť, toho vo všedný deň osloví vo vstupnej hale vrátnik prísnym hlasom: „Za kým idete?“.

Inak tomu bolo v stredu, 4. novembra tohto roku. Vrátnik sa milo usmieval na nezvyklých hostí - detských návštevníkov, žiakov základných a študentov stredných škôl. Jozef Ferencei, vedecký tajomník ústavu, usmerňoval davy záujemcov o fyziku na rôzne miesta v hlbinách ústavu, kde na nich čakali pracovníci ústavu so zaujímavým a pestrým programom.

Výstava o CERN a účasti ÚEF SAV na LHC

Na prízemí hneď vedľa provizórneho bufetu s občerstvením pre návštevníkov, ktorému vládli pracovníčky sekretariátu Henrieta Palková a Valika Beneová, sa časťou putovnej výstavy o Európskom laboratóriu časticovej fyziky CERN a o príspevku ústavu do vedeckého programu LHC prezentovalo Oddelelenie subjadrovej fyziky. Táto výstava bola pripravená v spolupráci so Slovenským technickým múzeom a ďalšími košickými organizáciami. Ivan Králik, Jaroslav Antoš a autor článku porozprávali o výskume na urýchľovačoch a ukázali zvedavcom časti aparatúry, ktorú vyvinuli a vyrobili pracovníci oddelenia pre experimenty ATLAS a ALICE na urýchľovači LHC. Výklad zaujal viac študentov, menších žiakov lákalo pohrať si s výbojmi v plazmovej guli alebo so zemeguľou vznášajúcou sa v magnetickom poli podobne, ako sú častice udržiavané magnetmi v urýchľovači.

Počítačová farma OSF ÚEF SAV - súčasť GRID

Na druhom poschodí mohli návštevníci uvidieť ozajstný kus celosvetovej siete výpočtových centier GRID. Košická počítačová farma (na obrázku vpravo) si ale návštevníkov nevšímala a poctivo spracovávala výpočtové úlohy z rôznych kútov zemegule, ktorými ju zásobovalo nadradené riadiace centrum. Vysvetľovanie museli prevziať pracovníci oddelenia, Ingrid Kuľková a Miloš Straka (na obrázku vľavo).

Bublinová show a povrchové napätie

Na prvom poschodí ústavu predvádzala Lenka Ducárová deťom kúzla s mydlovými bublinami. Popri čarovaní stihla porozprávať aj o povrchovom napätí, aj o molekulách a iných múdrych veciach. Erika Bellová zasa ukazovala deťom kúzla s elektrinou. Práci s deťmi materských škôl a prvých ročníkov základných škôl sa dlhodobo venuje Mária Zentková v rámci programu Pastelková fyzika. Aby uvideli detskí návštevníci výtvory svojich rovesníkov na výstave „Fyzika očami škôlkárov“, museli sa vyštverať až na štvrté poschodie. A čo ... ja sa tam štverám každý deň.

Fyzika očami škôlkárov

Vedľa, v konferenčnej miestnosti Oddelenia fyziky magnetických javov ukazoval Michal Figura návštevníkom rôzne didaktické pomôcky pre vyučovanie fyziky, ktoré si vyrobili sami žiaci košických základných a stredných škôl v rámci projektu Vedecký inkubátor. Na obrázku práve vysvetľuje funkciu zmiešavača farieb. Chlapci, povšimnite si pohľady dievčat uprené na Michala. Staňte sa fyzikmi a dievčatá budú na vás pozerať rovnako obdivne.

Vedecký inkubátor

Deň otvorených dverí na Ústave experimentálnej fyziky SAV sa vydaril. Odhadom si ústav prezrelo 350 návštevníkov, drvivá väčšina v rámci školských exkurzií aj so svojimi učiteľkami. Mnohí sa vypytovali, niekedy aj také odborné otázky, ktoré svedčili o hlbšom poznaní fyziky už v mladom veku.

Den otvorených dverí na OFNT

Nestihol som preto obehnúť všetky laboratóriá, kde sa ďalší kolegovia venovali zvedavým záujemcom o fyziku, preto o nich iba stručne. Tradične bohatý a zaujímavý program pripravili pracovníci Laboratória Centra fyziky veľmi nízkych teplôt - teplôt tak nízkych, že až blízkych absolútnej nule. Návštevníkom predvádzali správanie sa látok pri teplotách kvapalného dusíku aj čudesné vlastnosti vákua, ako pracovník Centra Emil Gažo na staršej fotografii. V laboratóriu supravodivosti zasa ukazovali zaujímavé pokusy Katarína Zmorayová a Martina Šefčíková, v laboratóriu magnetických kvapalín pestovali magnetických ježkov Natália Tomašovičová a Gábor Lancz. Laboratóriom magnetických meraní sprevádzal sám šéf laboratória Ivan Škorvánek.

Ježko z magnetickej kvapaliny

Deň otvorených dverí na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach sa uskutočnil ako súčasť európskeho Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tohtoročný 6. ročník sa konal oficiálne v dňoch 2. - 6. novembra. Po celom Slovensku sa uskutočnili desiatky podujatí s vedeckým podtextom aj ďalšie rôznorodé sprievodné podujatia. V Košiciach otvorili svoje dvere záujemcov o vedu aj ďalšie ústavy Slovenskej akadémie vied, v Slovenskom technickom múzeu pripravili rôzne prednášky, Deň otvorených dverí zorganizovali aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Množstvo návštevníkov popularizačných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku ukazuje, že o vedu je medzi mladými ľuďmi záujem. Je ale o ňu záujem aj medzi politikmi?

Foto: E. Kladiva a archív ÚEF SAV

Skryť Zatvoriť reklamu