Slovenský prezident v špičkovom výskumnom centre

CERN je nielen svetovo špičkové výskumné centrum, ktoré prevádzkuje najväčší urýchľovač častíc na svete - Large Hadron Collider (LHC), ale CERN je tiež medzinárodná organizácia vyspelých krajín, ktorej členom je aj Slovensko. Dôležitým momentom pre medzinárodnú organizáciu, teda aj CERN, je pozornosť, akú jej venujú najvyšší predstavitelia členských štátov, lebo signalizuje záujem štátov o činnosť organizácie. V utorok, 11. septembra 2012, navštívil CERN slovenský prezident Ivan Gašparovič s manželkou. Slovenské média túto historicky prvú návštevu slovenského prezidenta v špičkovom výskumnom stredisku viac menej ignorovali.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (53)

Európsku organizáciu pre jadrový výskum CERN založili po 2. svetovej vojne spoločným úsilím vedci a diplomati. Ich cieľom bolo, aby členské štáty združili materiálne prostriedky aj ľudské sily pre nákladný výskum základných vlastností hmoty. Oficiálne vznikol CERN v roku 1954 a v súčasnosti združuje 20 európskych krajín, 3 ďalšie krajiny sú v prístupovom procese.

Kľúčovou úlohou medzinárodnej organizácie je budovanie Európskeho laboratória pre časticovú fyziku, ktoré slúži ako výskumná základňa vedcov z celého sveta pri štúdiu štruktúry a vlastností hmoty na subjadrovej úrovni. Postupne bol na hraniciach Francúzska a Švajčiarska pri Ženeve vytvorený rozvetvený systém urýchľovačov a detektorov častíc, výkonné výpočtové stredisko a kvalitná infraštruktúra potrebná pre efektívne fungovanie medzinárodných výskumných kolektívov. Posledným významným počinom CERN bolo vybudovanie a uvedenie do prevádzky najvýkonnejšieho urýchľovača častíc na svete - Large Hadron Collider (LHC). Vďaka nemu predstavuje v súčasnej dobe CERN svetovú špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. CERN tiež vkročil do kozmu vyslaním výskumného zariadenia AMS-2 na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Slovensko sa členom CERN stalo v roku 1993, ale už od roku 1991 bolo členským štátom ako súčasť Československa. Intenzívna spolupráca slovenských vedcov s experimentálnymi kolektívmi v CERN začala ešte za socializmu, v polovici 80-tych rokov. V súčasnosti sa spolupráca Slovenska s CERN koncentruje na dva veľké experimenty ATLAS a ALICE na urýchľovači LHC, menšia skupina úspešne pracuje na ISOLDE, spolupráca sa rozvíja aj v oblasti teoretickej fyziky. Viaceré slovenské firmy sú úspešné v tendroch CERN, ktoré patria k najprestížnejším na svete, najlepšie prerazila VSŽ z Košíc, ktoré vyvíja a dodáva zariadenia na presné uloženie urýchľovacích magnetov. Slovensko sa aktívne podieľa na prenose poznatkov z CERN do škôl a medzi širokú verejnosť, napríklad formou exkurzií študentov a stredoškolských učiteľov do CERN, výstavami či letnými školami v rámci projektu Mikrokozmos. Slovensko má dnes v CERN vysoké renomé, čo pravidelne potvrdzujú výsledky hodnotenia účasti slovenských pracovísk v CERN Európskym výborom pre budúce urýchľovače ECFA alebo významné posty, ktoré slovenskí fyzici získali v jednotlivých experimentoch.

Skryť Vypnúť reklamu
Pózovanie pre novinárov - prezident SR a generálny riaditeľ CERN
Pózovanie pre novinárov - prezident SR a generálny riaditeľ CERN 

Pózovanie pre novinárov – zľava prvá dáma SR Sylvia Gašparovičová, prezident SR Ivan Gašparovič, generálny riaditeľ CERN Rolf-Dieter Heuer, fyzik experimentu ALICE Karel Šafařík

Návšteve prezidenta Slovenskej republiky v CERN predchádzala návšteva generálneho riaditeľa CERN Rolfa-Dietera Heuera na Slovensku v súvislosti so zasadaním Európskeho výboru pre budúce urýchľovače (RECFA) v Košiciach 27. - 28. mája 2011. Vtedy sa R. Heuer stretol s prezidentom SR Ivanon Gašparovičom aj s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugenom Jurzycom. Vo februári 2012 navštívila CERN predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, stretla sa s generálnym riaditeľom CERN R. Heuerom a pozrela si detektor ALICE.

Skryť Vypnúť reklamu

Návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča bola naplánovaná na 11. 9. 2012. Práve v tom čase sa konalo v Krakove sympózium pre vypracovanie budúcej európskej stratégie vo výskume časticovej fyziky, kde mala slovenská fyzikálna obec svoje zastúpenie. Súčasne na Štrbskom Plese začínala význačná vedecká konferencia Physics in Collision 2012, ktorú organizovali slovenskí fyzici. Nebol to teda najšťastnejší dátum, ale štátnické návštevy sú vždy kompromisom v nabitom programe zúčastnených.

Prezidenta SR na návšteve CERN sprevádzala jeho manželka Silvia Gašparovičová, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, minister hospodárstva Tomáš Malatinský, predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, dekan FMFI Univerzity Komenského Jozef Masarik a ďalší predstavitelia. Trošku prekvapivo chýbal minister školstva, ktorého ministerstvo je garantom vedeckej účasti Slovenska v CERN. Zo strany CERN návštevu sprevádzal generálny riaditeľ CERN Rolf-Dieter Heuer, vedúci Oddelenia technológií CERN Frédérick Bordry, hovorca experimentu ALICE Paolo Giubellino a člen experimentu ALICE fyzik Karel Šafařík.

Skryť Vypnúť reklamu
Generálny riaditeľ CERN R. Heuer predstavuje úspechy a plány CERN.
Generálny riaditeľ CERN R. Heuer predstavuje úspechy a plány CERN. 

Generálny riaditeľ CERN R. Heuer predstavuje prezidentovi a členom slovenskej delegácie úspechy a plány CERN.

Oficiálne návštevy predstaviteľov krajín v CERN majú svoj zaužívaný program. Začína uvítaním návštevy generálnym riaditeľom CERN, na ktorom návštevu oboznámia so zameraním činnosti CERN. Ďalším bodom programu je exkurzia na niektoré experimentálne zariadenie a na záver sa návšteva zvyčajne stretne s krajanmi, ktorí pôsobia v CERN. Niekde medzitým je pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom, zápis do Knihy hostí, výmena darov, prípadne návšteva výstavy v expozícii Globe, Microcosmos alebo aktuálnej výstavy v priestoroch hlavnej budovy CERN.

Návšteva slovenského prezidenta začala na takzvanom Point 2 s menším oneskorením spôsobeným tragédiou na ženevskej železničnej stanici. Na Point 2 sa nachádza experimentálne zariadenie ALICE. Tento experiment je prednostne orientovaný na štúdium zrážok ťažkých iónov, v terajšom programe LHC zrážok jadier olova. Po uvítaní generálnym riaditeľom CERN nasledovala prezentácia súčasných aktivít CERN. CERN sa nevenuje iba fyzikálnemu výskumu, ale má rozvinutý široký program spolupráce s priemyslom vrátane prenosu poznatkov zo špičkového výskumu do know-how firiem členských štátov. Veľkú pozornosť venuje CERN popularizácii časticovej fyziky a šíreniu poznatkov získaných v CERN do škôl. V poslednom období sa CERN aktivizoval aj na poli pomoci vedeckému výskumu v rozvojových krajinách a hľadaniu ciest spojenia umeleckého sveta a vedy organizovaním rôznych súťaží a študijných pobytov pre umelcov.

Ivan Gašparovič a Rolf Heuer v tunelu urýchľovača LHC
Ivan Gašparovič a Rolf Heuer v tunelu urýchľovača LHC 

A je to! Gesto úspešnej spolupráce Slovenska a CERN v prevedení Ivana Gašparoviča a Rolfa Heuera v tunelu urýchľovača LHC.

Po prezentácii si prezident SR a jeho sprievod pozreli tunel LHC v takzvanom úseku UJ26 a z vyhliadkovej galérie obdivovali detektor experimentu ALICE. Keďže v tomto období pracuje urýchľovač naplno a experimenty naberajú dáta, je samotný detektor uzatvorený. Návštevy teda môžu z detektora vidieť len vonkajší, na červeno natretý, masívny železný obal magnetu. Zvláštne bolo, že do programu návštevy nebol priamo zahrnutý najvýznačnejší objav CERN v posledných rokoch dosiahnutý aj úsilím slovenských fyzikov v experimente ATLAS - objav nového bozónu, vysoko pravdepodobného kandidáta na dlho hľadanú časticu Higgsa.

Slovenská delegácia pred detektorom ALICE
Slovenská delegácia pred detektorom ALICE 

Slovenská delegácia spolu so zástupcami CERN pózuje pred detektorom experimentu ALICE (v pozadí).

Po exkurzii na urýchľovač absolvoval prezident pracovný obed s generálnym riaditeľom CERN, na ktorom diskutovali možnosti ďalšej spolupráce Slovenska s CERN. Potom si prezident a jeho sprievod pozreli výstavu o dodávkach slovenských firiem a slovenských výskumných ústavov do CERN. Dodávky slovenských podnikov smerujú do budovania infraštruktúry, predovšetkým výstavby a rozvoja urýchľovacieho komplexu. Dodávky výskumných organizácií sú príspevkami Slovenska do jednotlivých experimentov. Súčasťou prehliadky výstavy bolo aj stretnutie a diskusia prezidenta so zástupcami slovenských firiem a so slovenskými vedcami, ktorí spolupracujú s CERN alebo priamo v CERN pracujú.

Čáni vysvetľuje prezidentovi spôsob ukladania magnetov
Čáni vysvetľuje prezidentovi spôsob ukladania magnetov 

Zástupca ZŤS VVÚ Košice Dušan Čáni vysvetľuje prezidentovi spôsob ukladania magnetov urýchľovača, ktorý košická firma vyvinula pre LHC a pripravuje pre budúci lineárny urýchľovač CLIC.

Ivan Králik vysvetľuje, ako sa podieľajú slovenskí vedci na výskume v CERN
Ivan Králik vysvetľuje, ako sa podieľajú slovenskí vedci na výskume v CERN 

Vedúci Oddelenia subjadrovej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach Ivan Králik vysvetľuje prezidentovi, ako sa podieľajú slovenskí vedci na výskume v CERN. Zľava predseda SAV Jaromír Pastorek, vpravo počúva dekan FMFI Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Masarik, za ním diskutuje splnomocnenec vlády pre spoluprácu s CERN Branislav Sitár.

Zástupca Slovenska v CERN pre spoluprácu s priemyslom a transfer technológií Štefan Molokáč
Zástupca Slovenska v CERN pre spoluprácu s priemyslom a transfer technológií Štefan Molokáč 

Zástupca Slovenska v CERN pre spoluprácu s priemyslom a transfer technológií Štefan Molokáč ukazuje prezidentovi a jeho manželke zariadenia, ktoré do CERN dodali slovenské firmy a výskumné organizácie.

Pre medzinárodný vedecký výskum je dôležitá jednak vzájomná dôvera medzi zúčastnenými štátmi, vzájomné ubezpečenie o dlhodobej a aktívne podporovanej spolupráci, jednak všemožná podpora výskumných tímov v samotnej krajine, teda nielen materiálna a finančná, ale aj spoločenská. Návšteva prezidenta Slovenskej republiky v CERN prezentovala vedeniu CERN a ďalším členským štátom, že Slovensko ako krajina má záujem pokračovať v dlhodobom výskumnom programe CERN a využívať poznatky získané v spoločnom úsilí medzinárodných vedeckých tímov.

Pán prezident podľa vlastných slov zažil dobrý pocit z rozprávania o úspechoch slovenských vedcov a firiem v CERN a bol rád, že mohol poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na dobrom mene Slovenska. Ostáva dúfať, že po návrate do vlasti odovzdá pán prezident do vnútra svojej krajiny odkaz, že pre medzinárodné úspechy vedcov je nezbytná stabilná podpora nielen samotného vedeckého výskumu doma na Slovensku, ale aj kvalitného vzdelávania mladých schopných ľudí so záujmom o špičkovú fyziku.

Prezident SR Ivan Gašparovič sa zapísal do Knihy hostí CERN.
Prezident SR Ivan Gašparovič sa zapísal do Knihy hostí CERN. 

Prezident SR Ivan Gašparovič sa zapísal do Knihy hostí CERN.

Všetky fotografie: CERN, reprodukcia len za podmienok CERN

Eduard Kladiva

Eduard Kladiva

Bloger 
  • Počet článkov:  52
  •  | 
  • Páči sa:  0x

robotník vo vede, dobrodruh na dôchodku, insitný fotograf, papučový jaskyniar, teoretický romantik.Jednou vetou na Twitteri Zoznam autorových rubrík:  MikrokozmosLHC a CERNUdalosti vo vedeSvet vzdelávaniaPodzemný svetKošické zaujímavostiDotyky s umenímVýlety do minulostiSvet úvahSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

1 článok
Lucia Šicková

Lucia Šicková

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

2 články
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu