Insolventnosť cestovných kancelárií v roku 2021.

Písmo: A- | A+

Čierneho Petra pri rozhodovaní o prežití či ukončení činnosti cestovných kancelárií si vytiahli poisťovne. Neprislúcha im to, avšak súčasný stav legislatívneho prostredia nič iné neumožnil. Ako sa to prejaví v priebehu roka?

Napriek podmienkam poznačeným pandémiou Covid19 trh cestovných kancelárií prežil a rozhodujúce cestovné kancelárie pokračujú vo svojej činnosti.

Cestovné kancelárie sú zo zákona povinné zabezpečiť prípadné nároky svojich klientov v zmysle Zákona 170/2018 Z.z.. Prakticky všetky veľké slovenské cestovné kancelárie majú toto poistenie pre rok 2021 uzatvorené. Počet tých, ktoré činnosť ukončili sa blíži 200. (viď Zoznam cestovných kancelárií | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk )

Poisťovne museli vo svojich kalkuláciách zohľadniť aktuálnu situáciu a výrazne zmenenú pravdepodobnosť úpadkov cestovných kancelárií a žiadali pre rok 2021 takmer bez výnimky zabezpečenie vo forme zloženia finančnej zábezpeky alebo záložného práva na nehnuteľnosť vo výške prakticky rovnako vysokej ako je výška rizika danej cestovnej kancelárie. Táto skutočnosť je iste jedným z dôvodov, prečo mnohé cestovné kancelárie činnosť prerušili alebo ukončili.

Za predpokladu, že vplyv pandémie Covid19 je na všetky cestovné kancelárie rovnaký a finančné zdravie všetkých cestovných kancelárií je porovnateľné, tak by poradie ich veľkosti na základe plánovaného obratu malo byť aj v nastávajúcom poistnom období rovnaké ako doteraz. To sa však výrazne zmenilo!

Z verejne dostupných informácií, a za predpokladu, že všetky cestovné kancelárie sú poistené na poistnú sumu rovnajúcu sa 30% ich plánovaného obratu alebo obratu za predchádzajúce obdobie, podľa toho čo je vyššie, vyzerá poradie najväčších takto:

  Poistná sumaPlánovaný obrat
 Názov*1000 EUR*1000 EUR
1Kartago# 10 830 36 100
3Koala 1 995 6 650
4Hydrotour 1 850 6 167
5Tiptravel 1 835 6 117
6Bubo 1 830 6 100
7Satur 1 620 5 400
8Fifo 1 445 4 817
9Turancar 1 350 4 500
10Seneca 1 012 3 373
11Globtour 900 3 000
12Leonardo 500 1 667
13Tatratour 448 1 493
14Eso 100 333

Poznámka: Kartago má zmluvu z 31.3.2020 uzatvorenú za vtedy očakávaných predpokladov a podmienok. V poradí ju preto nebudem brať do úvahy.

Následne konštatujem, že najväčšou slovenskou cestovnou kanceláriou je Koala Tours, a.s.!

Zaujímavé je však niečo iné. Majetkovo prepojené cestovné kancelárie Tiptravel, Tatratour, Koala a Seneca sa svojim spoločným obratom už dlhodobo porovnávali s obratom Saturu. Ten však je na menej ako jednej tretine, v tomto porovnaní. Ako si to vysvetliť?

Kladiem si otázku či údaje, ktoré sú zo zákona zverejnené a teda verejne dostupné, či sú skutočne správne. Či nie sú poplatné skutočnej schopnosti danej cestovnej kancelárie poisťovňou požadovanú garanciu zabezpečiť. Teda či plány na nasledujúce obdobie vychádzajú z reality alebo zo schopnosti vyhovieť podmienkam poisťovni.

Predpokladám, že v polovici roka 2021 sa po zaočkovaní nadpolovičnej väčšiny obyvateľov vrátia naše cestovateľské návyky do stavu pred pandémiou. Cestovné kancelárie začnú prekonávať svoje plány a ich zabezpečenie sa stane z dôvodu nárastu obratu nedostatočné. Ako zareagujú poisťovne? Žeby zredukovali svoje požiadavky a súhlasili s navýšením poistnej sumy bez navýšenia garancie? Pochybujem. Alebo prinútia jednotlivé cestovné kancelárie primerane priškrtiť svoje predaje? Neviem si predstaviť. Alebo všetci prižmúria oči a budú sa tváriť, že nič nevidia? Stále ešte zostáva otvorená realizácia tzv. náhradných zájazdov do konca augusta 2021. Podľa mňa sa súčasné poistné sumy budú musieť navyšovať. Ako, kedy a za akých podmienok neviem.

Čierny Peter sa však presunie na Živnostenské úrady, ktoré by mali aktívne kontrolovať či výška poistnej sumy zodpovedá reálnemu obratu danej cestovnej kancelárie. Ak nebude, musí nasledovať reakcia. Predpovedám, že ešte bude veselo.

Skryť Zatvoriť reklamu