Politická ne/kultúra

Písmo: A- | A+

Keď súčasná vláda prišla s návrhom o mimoriadnom príspevku pre deti jednotlivcom a rodinám, ktoré sa dostali do HN vo výške 333 Eur, bolo otázkou času, kedy sa na tejto téme opäť priživí naša extrémistická politická reprezentácia.

Už 13. mája nás obšťastnili „republikáni“ svojou tlačovou konferenciou, ktorú nemožno označiť inak ako nekultúrne a populistické zavádzanie, bez konštruktívnych riešení. 

Začnime od konca. 

 1. Absencia konštruktívnych riešení.

Už sa stalo zvykom, že v prejavoch extrémistov nachádzame príliš málo odbornosti a vecných vyjadrení k danej téme. Tak ako v iných prípadoch, ani v tejto veci nezaznel ani jeden rozumný návrh, či systémové riešenie problému. Návrhu nebola vyčítaná absencia analytického posudzovania rodín a jednotlivcov, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou, ani fakt, že jednorazovou dávkou nemožno znížiť dopady pandémie na rodiny v sociálnej núdzi. Rovnako nezaznela otázka, z akých zdrojov má byť táto dávka vyplácaná a žiadny návrh, akým spôsobom sa zamedzí jej prípadnému zneužitiu. Ich riešením je vytváranie politického tlaku na to, aby opatrenie nebolo prijaté a podanie diskriminačnej žaloby, v prípade, že prijaté bude.

 1. Populistické zavádzanie

Namiesto toho sme sa dozvedeli množstvo podprahových posolstiev, ktoré si každý aspoň trochu premýšľajúci občan/ianka dokáže domyslieť. 

 • Príspevok pôjde zväčša do osád, kde sa minú na alkohol a cigarety.

 • Osadníčka dostane na 9 detí 3000 Eur.

 • Každá druhá rodina dostane tisíce Eur.

 • Pôjde to z daní slušných ľudí.

 • Je to diskriminácia slušných ľudí, ktorí chodia do práce a starajú sa o deti.

 • Každý úžerník v osade si kúpi nový mercedes.

 • Na osadníkov si vláda nájde miliardy.

 • OĽANO malo v osadách suverénne najvyššiu podporu.

Vnímate tie skryté odkazy i vy? Je pravdou, že extrémisti svoju rétoriku trochu zmenili a namiesto pojmu Rómovia začali používať „asociáli, neprispôsobiví, osadníci“. Pochopili, že rétorikou s rasistickou konotáciou dieru do sveta neurobia. Tento fakt však neznižuje dôsledky, ktoré má táto rétorika na vytváranie vrastajúceho odporu voči rómskej menšine, zvyšovanie nenávistných prejavov voči všetkým Rómom a Rómkam v krajine, nielen tých, ktorí žijú v osadách spolu s „osadníkmi“ z majority. Sama som sa o tom včera presvedčila ako poslucháč hlasného rozhovoru, ktorý prebiehal v mojej tesnej blízkosti a bol nenávistnou reakciou voči Rómom práve ako dôsledok a reakcia na túto tlačovú konferenciu. 

Nech už zvolíme akékoľvek slová, je zrejmé, kto je terčom v oku „republikánov“ a čo je obsahom ich posolstva. Snažia sa nám nahovoriť, že väčšina detí v hmotnej núdzi žije v osadách, kde má každá druhá rodina 9 detí, ktorých rodičia nikdy nepracovali, ktorí všetko minú na alkohol a cigarety a to všetko pôjde z našich daní.

Aby bolo jasné, netvrdím, že v osadách také rodiny nie sú. Jej obyvatelia si však rovnako nezaslúžia, aby sme generalizovali a taký závažný problém ako je niekoľkogeneračná chudoba takto nedôstojne paušalizovali. 

K tomuto bodu snáď len dodám, že:

A napokon, týmto ľuďom niet čo závidieť, výška dávky v HN pre rodinu so štyrmi, piatimi dokonca aj deviatimi deťmi je stále len 238 Eur

 1. Nekultúrny politický prejav

A to ma vedie k úvahám, kde sú hranice akceptácie neodbornej, populistickej, zraňujúcej, nedôstojnej a generalizačnej rétoriky politikov, na ktorú nebudeme reagovať, aby sme sa my sami nestali terčom osočovania? Zo skúseností viem, že ak poukážete na podsúvanie poloprávd, ak sa snažíte vyvrátiť predsudky a konšpirácie v akejkoľvek spoločenskej téme, automaticky ste označení za neoliberála, slniečkára, Sorosovca, dokonca rasistu. 

Politická kultúra na Slovensku potrebuje výrazný reset. Vecnú diskusiu, konštruktívne a systémové riešenia, rešpektujúcu komunikáciu bez osobných útokov, ponižovania a výrokov, ktoré zraňujú ľudskú dôstojnosť, diskusie bez stereotypného vnímania spoločnosti, akceptáciu názorovej a hodnotovej rôznorodosti. Potrebujeme diskusie odborníkov a odborníčok bez populizmu. Realita však ukazuje, že namiesto vymedzenia sa a odmietania populizmu či nenávisti, sa mnoho politikov a političiek pridáva na stranu extrémisitickej, či konšpiračnej rétoriky v márnom boji o voličov. A zatiaľ časť slovenskej verejnosti radšej nevolí a dúfa v príchod politikov a političiek, ktoré sa proti populizmu vymedzia. 

Pre mňa osobne stále moja otázka visí vo vzduchu...akými nástrojmi bojovať proti politikom, ktorých konšpirácie, predsudky a generalizovanie majú dopad na polarizáciu našej spoločnosti, či už vo vzťahu k rómskej menšine, LGBT, alebo rodovej rovnosti? 

Nebojovať sa neoplatilo...Kým väčšina mlčala, oni sa dostali k moci.

Skryť Zatvoriť reklamu