Kto je osobný asistent

Chcete sa stať osobným asistentom alebo asistentkou? Vyskúšajte si to. Je to úžasná vec

Kto je osobný asistent
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Kto je osobný asistent

Osobný asistent je človek, ktorý dobrovoľne a na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím – užívateľa osobnej asistencie. Asistent užívateľovi pomáha podľa jeho osobných požiadaviek a potrieb. Nahrádza nevládne končatiny človeka s postihnutím, stáva sa jeho rukami a nohami.

Základné predpoklady na vykonávanie osobnej asistencie je záujem o túto prácu, ochota pomáhať a schopnosť vcítiť sa do situácie iného človeka. Kľúčové vlastnosti dobrého asistenta sú zodpovednosť, spoľahlivosť a trpezlivosť.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na výkon osobnej asistencie nie je potrebná špeciálna kvalifikácia, vzdelanie alebo kurz. Podmienkou je dosiahnutý vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Osobný asistent môže byť súbežne zamestnanec, dobrovoľne nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, študent alebo živnostník. Nemôže ním byť človek, čo sám potrebuje pomoc inej osoby pri činnostiach, ktoré má vykonávať ako asistent.

Základné predpoklady na vykonávanie osobnej asistencie sú záujem o túto prácu, ochota pomáhať a schopnosť vcítiť sa do situácie iného človeka. Kľúčové vlastnosti dobrého asistenta sú zodpovednosť, spoľahlivosť a trpezlivosť. Asistent by mal vedieť počúvať a zároveň byť diskrétny, dochvíľny a schopný adekvátne reagovať v nečakaných situáciách.

Skryť Vypnúť reklamu

Osobní asistenti môžu vykonávať množstvo činností rôzneho druhu. Pomáhajú pri samoobslužných úkonoch, hygiene, premiestňovaní, mobilite, pri štúdiu, práci, spoločenských, kultúrnych, voľnočasových a ďalších aktivitách. Podrobný zoznam činností si možno naštudovať v prílohe č.4 k zákonu č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Osobný asistent si môže vybrať, pri čom chce asistovať, a má právo odmietnuť činnosti, ktoré vykonávať nechce. Dôležité je, aby svoje výhrady vopred oznámil užívateľovi a nerobil nič proti svojej vôli.

Rodinní príslušníci ako osobní asistenti

Skryť Vypnúť reklamu

Rodinní príslušníci môžu robiť osobných asistentov svojim blízkym len pri určitých činnostiach a obmedzený čas (presné dôvody vysvetľuje časť Čo nie je osobná asistencia). Rodinní príslušníci, ktorí majú podľa zákona tieto obmedzenia, sú manžel, manželka, rodičia, osoby, ktoré prevzali deti do náhradnej starostlivosti, a opatrovníci, ďalej deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra. profesionálny náhradný rodič. Rodičia, opatrovníci a profesionálni náhradní rodičia môžu vykonávať asistenciu deťom až po nadobudnutí ich plnoletosti. Iných rodinných príslušníkov sa toto obmedzenie netýka.

Skryť Vypnúť reklamu

Rodinní príslušníci môžu robiť osobných asistentov svojim blízkym len pri určitých činnostiach a obmedzený čas.

Činnosti, ktoré môžu vykonávať vymenovaní rodinní príslušníci, sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena a toaleta, obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby, sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komunikácie, pomoc pri akútnom ochorení.

Rodinní príslušníci môžu vykonávať osobnú asistenciu len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac však 1460 hodín ročne, teda 4 hodiny denne.

Zdroj: https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/asistent/kto-je-osobny-asistent

 Vybrané konkrétne situácie z praxe, ktoré sa môžu stať pri vykonávaní osobnej asistencie.                   

1. Užívateľ osobnej asistencie /muž/ potrebuje ísť na WC v centre mesta. Požiada svojho osobného asistenta, aby mu pomohol. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

2. Užívateľ osobnej asistencie si chce kúpiť rifle v obchodnom dome. Chce si ich vyskúšať, ale nevie si ich obliecť sám. Požiada asistenta, aby mu ich obliekol. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

3. Užívateľ osobnej asistencie je hladný, ale nevie sa sám najesť. Požiada asistenta, aby ho nakŕmil. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

 4. Užívateľ osobnej asistencie je s osobným asistentom v meste.  Užívateľ má mechanický vozík. Prechádzajú sa a v tom momente, vypadne skrutka z predného kolieska. Vozík sa ani nepohne. Užívateľ požiada asistenta, aby vybral z užívateľovej tašky potrebné náradie a pokúsil sa to koliesko opraviť. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

 5. Užívateľ /muž/ potrebuje ísť na WC v centre mesta. Požiada asistentku, aby mu pomohla. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

 6. Užívateľ chce ísť na koncert /Elán/. Včas poinformuje asistenta o termíne konania koncertu. Asistent mu sľúbi, že s ním pôjde, avšak v predvečer dňa konania koncertu dostane vysokú teplotu, Je jasné, že na koncert s užívateľom nebude môcť ísť. Ostatní jeho asistenti už majú svoj vlastný program. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

7. Užívateľ potrebuje si niečo kúpiť v špecializovanom obchode, ktorý je veľmi bariérový /ide o jednu malú súčiastku, ktorá je potrebná pre fungovanie nejakého prístroja/

a veľmi ju potrebuje. Inde tú súčiastku nedostať. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

8.  Užívateľ vie, že zajtra bude celý deň doma bez rodičov a bude potrebovať nejakého asistenta, ktorého požiada, aby pre nich niečo uvaril na obed. Dokázali by ste mu pomôcť?

 9. Užívateľ je veriaci a pravidelne chodí do kostola nielen každú nedeľu, ale aj cez týždeň. Potrebuje asistenta, aby ho sprevádzal, ale ten konkrétny asistent nerád chodí do kostola. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

10. Užívateľ rád pláva, ale po každej procedúre v bazéne potrebuje, aby ho asistent osprchoval. Užívateľ ho požiada, aby mu urobil aj intímnu hygienu. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

11. Užívateľ išiel na výlet s asistentom do Tatier na Skalnaté pleso. Terén je však zlý a užívateľ dostal defekt na kolese svojho vozíka. Nafukovaciu pumpu si zabudol doma. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

12. Užívateľ musel súrne odcestovať s asistentom k rodine do Bratislavy. Vopred bol objednaný vagón so špeciálnou plošinou. V ten deň sa však plošina pokazila. Oni už boli nachystaní pri vlaku. Ako by ste túto situáciu vyriešili? Dokázali by ste mu pomôcť?

Tieto situácie sa naozaj stali. Niektoré som zažil na vlastnej koži. Iné sa prihodili mojim kamarátom.

Marián Kozák

 

 

 

 

Marián Kozák

Marián Kozák

Bloger 
  • Počet článkov:  38
  •  | 
  • Páči sa:  154x

Som vozičkár. Vyštudoval som sociálnu prácu (PhDr.).Aktívne sa venujem nezávislému životu, osobnej asistencii, architektonickým bariéram 25 rokov. Preto chcem blogovať o týchto témach na SME. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu