Stretnutie s terapeutickými psíkmi počas Župných dní 2022 v Košiciach

V tomto článku píšem o zaujímavom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.

Stretnutie s terapeutickými psíkmi počas Župných dní 2022 v Košiciach
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Stretnutie s terapeutickými psíkmi počas Župných dní 2022

Dňa 20.5.2022 som sa zúčastnil spolu s niektorými klientmi a zamestnancami z Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach na veľmi zaujímavom podujatí. V našom meste sa konali na Námestí Maratónu mieru (sídlo košickej župy) Župné dni košického samosprávneho kraja. Vzniklo tam „Župné mestečko“ Išiel som tam spolu so svojim osobným asistentom Jankom, kolegyňami Marcekou, Martou, klientmi Ľubom, Jankom, Maťkou, jej asistentkou Martinou. Bolo to veľmi pekné a zaujímavé. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť verejnosti život Košického samosprávneho kraja (KSK). Boli tam prítomné všetky organizácie, ktoré buď riadi alebo financuje. Súčasťou bohatého programu boli  rôzne vystúpenia hudobných skupín, prezentácie viacerých škôl, domovov sociálnych služieb aj dni otvorených dverí na Úrade KSK, vo Východoslovenskom múzeu a Verejnej knižnici Jána Bocatia. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V rámci celej tejto akcie sa mi najviac páčilo občianske združenie VET CANIS TEAM, ktoré sídli v priestoroch Strednej odbornej školy veterinárnej v Košiciach-Barci. Toto občianske združenie  funguje od roku 2020. Založili ho Ing. Rastislav Mirgus a MVDr. Lucia Hájniková sa zaoberá oblasťou intervencie a aktivitami s rôznymi zvieratami, prednáškami, praktickými cvičeniami a zároveň aj preskúšaniami psov a psovodov. Mal som možnosť vyskúšať si osobne niektoré motivačné techniky. Ing. Rastislav Mirgus bol študentom študijného odboru „Kynológia“ (veda o psoch). Tento študijný odbor založil v roku 2005 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach môj ocko Prof. MVDr. Marián Kozák PhD.

SkryťVypnúť reklamu

Študenti tejto školy, ale aj široká verejnosť môžu získať certifikát canisterapeuta a canisterapeutického psa. Taktiež študenti, ktorí absolvujú 4 roky v krúžkovej činnosti canisterapia v praxi a zároveň absolvujú štúdium predmetu animoterapia získajú na konci štúdia certifikát canisterapeuta, s ktorým môžu samostatne vykonávať intervencie a aktivity za účasti psa. Na  tomto podujatí sme mali možnosť vidieť rôzne ukážky tréningu takýchto terapeutických psov. Špeciálne vyškolení psovodi nám ukázali viaceré zaujímavé hry. Videli sme štyroch psov. Najviac sa mi páčili dve sučky (obidve plemeno Labrador), ktoré boli veľmi pekné a šikovné. Veľmi sa mi to páčilo.

SkryťVypnúť reklamu

 

Vysvetlenie niektorých odborných pojmov, ktoré sa používajú pri terapiách so zvieratami

Animoterapia

            Výraz animoterapia vznikol spojením dvoch slov, z latinského anima = duša a gréckeho therapeia = liečba, liečenie. Svetová zdravotnícka  organizácia definuje animoterapiu ako spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne zdravie človeka. Zvieratá pôsobia na človeka cielene, formou vytvárania kontaktu, pomoci a spolupráce. Nejde teda o liečbu v pravom slova zmysle.

            Vedci presne nevedia, akým spôsobom kontakt so zvieraťom ovplyvňuje ľudský organizmus, ale domnievajú sa, že citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľňovať interferón, proteín, ktorý posilňuje imunitný systém.

SkryťVypnúť reklamu

            Liečivé pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto potrieb, v kombinácii s dotykom živej bytosti,  pomáha uviesť ľudí do správneho duševného  stavu.

            Už len samotné pozorovanie zvieraťa pomáha ľuďom sústrediť sa aj na niečo iné, ako len na vlastnú chorobu. Odborníci uvádzajú, že ak sa zdravotný stav človeka zhorší, môže prítomnosť zvieraťa odhaliť v človeku to najlepšie i v tých najzložitejších situáciách.

            Zvieratá, ktoré vykonávajú terapeutov spadajú do dvoch hlavných kategórií:

1.      Asistenčné zvieratá – sú individuálne vycvičené na vykonávanie príkazov, alebo na prácu pre nejakú osobu so špecifickým problémom. Ide napríklad o vodiacich psov.

2.      Terapeutické zvieratá – sú integrálnou  súčasťou liečebného programu pre jednotlivca, alebo skupinu jednotlivcov. Tieto zvieratá poskytujú citovú podporu, motiváciu a pocit bezpečia.

Animoterapia v zahraničí, najmä v USA, tvorí rovnocennú súčasť psychoterapie. Nemocnice v USA využívajú v rámci liečebných programov okrem psov a mačiek najmä ošípané, kravy, kone, sliepky. Na Slovensku sa z hlavných oblasti animoterapie využíva najmä hipoterapia (liečivé pôsobenie koní), a canisterapia (liečivé pôsobenie psov).

 

Metódy canisterapie

      Výraz „canisterapia“ vznikol spojením dvoch slov – latinského „canis“ = pes a gréckeho „therapeia“ = liečba, liečenie. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je canisterapia novou formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, kde iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálne – integračných, zahrňuje zložku motivácie k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

 

Canisterapia

      V liečebnej pedagogike neexistujú nijaké  zaručené účinné postupy pri konkrétnych poruchách, ale známe metódy sa vždy dajú uplatniť, aj keď celkom špecifickým spôsobom. Podmienkou dosiahnutia úspechu v starostlivosti o klienta je azda v každej príbuznej profesii dobrá tímová spolupráca. Všetci tí, ktorí prichádzajú s klientom do denného kontaktu, by mali zastávať podobné východné postoje. Najvýznamnejším členom tímu v canisterapii je pes. Do intervencie vstupuje bez predsudkov a v mnohých prípadoch je jeho neverbálna komunikácia nesmiernym prínosom pre klienta, ale aj pre samotného terapeuta, ktorý ho vedie.

 

Metódy canisterapie sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín:

1.      Aktivity asistenčných psov

2.      Terapeutické asistujúce psy

 

Návštevné programy sa realizujú s dôsledne vybranými, povahovo otestovanými a zdravými psami. Odohrávajú sa vždy v rovnakom čase, na rovnakom mieste, obvykle jedenkrát za týždeň, po jednu hodinu. Návštevná liečba prostredníctvom psa je súčasťou cieleného programu, ktorý je zameraný na zníženie úmrtnosti a rýchlejšie uzdravenie pacientov. U navštevovaných pacientov sa prostredníctvom hladenia zvieraťa aktivujú všetky vnútorné, hormonálne i fyziologické relaxy a aj keď je to neuveriteľné, podstatne sa urýchľuje rekonvalescencia pacientov a klesá ich úmrtnosť.

 

Využitie canisterapie

      Aj keď sa pojem canisterapia voľne prekladá ako liečenie prostredníctvom psov, nie vždy pôsobí ako pomocná psychoterapeutická metóda. Vo viacerých zásahoch úspešnej pomoci človeku, sa častejšie stretávame s označením canisterapie, ako formy spolupráce, asistečnej služby, výchovy, alebo činnosti zameranej na zlepšenie  kvality života človeka.

 

      Hlavné oblasti využitia canisterapie:

01, V psychiatrii a psychológii

02, U telesne a zmyslovo postihnutých

03, U jednotlivcov s autizmom

04, U týraných a zneužívaných detí

05, U pacientov s epilepsiou

06, U mentálne postihnutých osôb

07, U detí hospitalizovaných v nemocnici

08, U seniorov

09, V náhradnej rodinnej starostlivosti

10, U pacientov s onkologickým ochorením

 

Využitie canisterapie v psychiatrii a psychoterapii

 

            Psychoterapia je cieľavedomé pôsobenie na duševné procesy, funkcie a stavy, na osobnosť, na poruchy a činitele, ktoré ich podmieňujú, a to prostredníctvom psychologických prostriedkov. Psy dokážu pomôcť svojmu pánovi pri zvýšení sebavedomia a pocitu spokojnosti, pretože mu neodporujú, prejavujú súcit a bezvýhradne pozitívnu náklonnosť.

            Pes môže byť významným prostriedkom pri nadväznosti terapeutického vzťahu, čo môže viesť k zmenám nežiaduceho prežívania a správania. Jedným z najpodstatnejších znakov upokojujúceho a liečivého pôsobenia psov je reakcia na ľudské potreby.

 

            Úspech terapie pomocou psov je podporený faktorom, že pacienti prijímajú lásku psa omnoho ľahšie, ako náklonnosť ľudí. Podľa štúdií Dr. Barkera je canisterapia aj cestou, ako uviesť pacienta do reality, posilniť jeho sebaocenenie a istotu, ale zároveň mu umožniť uvedomiť si určité limity vlastného správania a vzájomného pôsobenia akcie a reakcie vo vzťahu.

            v oblasti psychiatrie  sa canisterapia využíva najmä pri:

-          postraumatických stresových poruchách, obsadantnom a kompulzívnom správaní,

-     depresiách.

 

a)      postraumatické stresové poruchy

Ide o niečo, čo nastáva až po traumatickej udalosti. medzi hlavné príznaky poruchy uvedená autorka zaraďuje najmä úzkostne – depresívne reakcie, tras končatín, bolesti chrbtice, brucha, poruchy spánku, bolesti hlavy a pod. – všetko bez organického podkladu. V takýchto situáciách sa človek často stretáva s rôznymi formami odmietania za strany príbuzných a priateľov. Takýto stav vníma človek so zvýšenou citlivosťou a nechce niekoho obťažovať. Podľa špecialistov môže byť pes v kritických situáciách významným pomocníkom: vycíti náladu pána, načúva mu, dotyk s jeho srsťou človeka upokojí, nevyvoláva napätie a jeho schopnosť vcítenia je priam absolútna. Pes, zvlášť väčšieho vzrastu s huňatou srsťou poskytoval postihnutému akýsi azyl. Ľudia ho mohli objať, ukryť si tvár do srsti a upokojiť sa. V takýchto situáciách vôbec neprekáža, že ide o „nemú tvár“. Možno je to skôr lepšie, pretože slová tu nepomáhajú, dobré rady nie sú vnímané a pokiaľ áno, skôr v danom okamihu popudzujú, ako pomáhajú. Upokojujúce navodenie pocitu bezpečia,  tak veľmi potrebné, pomáha nastoliť aj pokojný  dych psa.

 

b)     obsedantné a kompulzívne správanie

Ide o opakujúce sa vtieravé myšlienky, či predstavy, ktoré sa vnucujú do vedomia. Tieto myšlienky sa môžu objaviť aj vo sfére citovej, bez vyhradenej  a celkom konkrétnej obavy vo forme úzkosti, pocitu nereálnosti a neistoty. Kontakt so psom obvykle znižuje, dokonca niekedy celkom odstraňuje pocit nereálnosti a stáva sa jednou z „kotiev“ osobnosti človeka v realite.

 

c) depresie

Ide o súbor intenzívnych psychických, psychomotorických a somatických symptómov, najmä o smutnú náladu, neschopnosť tešiť sa, vyčerpanosť, znížený záujem o všetky aktivity, neschopnosť rozhodovať sa, pocit strachu, uvažovanie o samovražde, pocity odcudzenia a podobne. Napriek tomu, že existujú odlišnosti v prejavoch depresie u mužov a žien, obe pohlavia sú aj vo fáze relatívnej depresie schopné reagovať na psa a zabezpečiť mu základnú starostlivosť, že vychádzka so psom je jediným kontaktom človeka so svetom mimo vlastný byt.

Zvieratá majú v našom živote veľmi dôležitý a pozitívny vplyv na ľudské zdravie.  Predovšetkým psy a kone. Osobitnú kategóriu predstavujú ľudia so zdravotným postihnutím. V roku 2004 sme robili podobný projekt zameraný na canisterapiu v Detskom klube zdravotne postihnutých detí v Košiciach. Vtedy boli v projekte začlenení 10 ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím Bol som tiež zapojený. Mám veľmi pekné spomienky.

Marián Kozák

 Zdroj: Súkromná prezentácia Prof. Marián Kozák PhD.

Zdroj: www.sosvet.sk

 

Marián Kozák

Marián Kozák

Bloger 
  • Počet článkov:  43
  •  | 
  • Páči sa:  169x

Som vozičkár. Vyštudoval som sociálnu prácu (PhDr.).Aktívne sa venujem nezávislému životu, osobnej asistencii, architektonickým bariéram 25 rokov. Preto chcem blogovať o týchto témach na SME. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
SkryťZatvoriť reklamu